CATSCLEM GEZONDHEID en ZIEKTE - HEALTH and DISEASE

CATSCLEM - GEZONDHEID en ZIEKTE

Z
OPGELET


Patienten en leken die raadgevingen/adviezen/informatie zoeken via deze verzameling links wordt dringend geadviseerd de verzamelde informatie te bespreken met de (behandelend) arts/specialist/hulpverlener.

MEDISCHE TERMEN - MEDICAL TERMS : Z


 • Consumed - ziekte of klacht: Z
 • Ziekenhuis.nl - Woordenboek: Z
 • Merck Manual: Z (Nederlands)
 • Dorland's Illustrated Medical Dictionary: Z

  ZAADBALKLACHTEN   GEDRAAIDE TESTIKEL


  Zie ook:
  TESTIKEL   ZAADBAL   TESTICLE   TESTIS
  Zie ook: TESTIKELZIEKTES   TESTICULAR DISEASES
  Zie ook: ZAADBALKANKER   TESTICULAR CANCER
  Zie ook: ZAADBALONTSTEKING   ORCHITIS
  Zie ook: ORCHIDOPEXIE   NIET INGEDAALDE TEELBAL/TESTIKEL/TESTIS/ZAADBAL   CRYPTORCHIDISM   UNDESCENDED TESTICLE   ORCHIDOPEXY
 • KWF Klachtadvies: Zaadbalklachten
 • Gedraaide testikel

  ZAADBALKANKER   TESTICULAR CANCER


  Zie ook:
  SEMINOMA   GERMINOOM   KIEMCELTUMOR   EXTRAGONADALE KIEMCELTUMOR   GERMINOMA   DYSGERMINOMA
  Zie ook: ACCOLATE
  Zie ook: TESTIKEL   ZAADBAL   TESTICLE   TESTIS
 • Stichting Kernzaak (voor mannen met zaadbalkanker), Telefoon: 020 - 570 0545

 • Zaadbalkanker
 • Kankerbestrijding: Zaadbalkanker
 • Zaadbalkanker - Joop's verhaal
 • IKA: Zaadbalkanker - Incidentie en sterfte
 • The TCRC Glossary For Testicular Cancer and Related Conditions
 • Dipex - Personal Experience of Health and Illness: Testicular Cancer
 • Testicular Cancer: Survival High with Early Treatment
 • Testicular Cancer
 • Understanding cancer of the testes
 • The Cancer Information Network: Testicular Cancer
 • Medline plus: Testicular Cancer
 • NCI: Testicular Cancer: Questions and Answers

  ZAADBALONTSTEKING   ORCHITIS   ORCHIDITIS


  Zie ook:
  EPIDIDYMO-ORCHITIS   ZAADBAL- en BIJBALONTSTEKING
  Zie ook: TESTIKEL   ZAADBAL   TESTICLE   TESTIS
 • Stichting Kernzaak (voor mannen met zaadbalkanker), Telefoon: 020 - 570 0545
 • ZAADBLAASJES


  Zie ook:
  PLASBUIS   URINEBUIS   PISBUIS   URINEKANAAL   URETHRA
 • Accessoire geslachtsorganen: Zaadblaasjes   Urethra, Vas Deferens
 • Gezondheid.nl: Zaadblaasjes (Vesicula Seminalis)   Mannelijke urineblaas (Vesica Urinaria), Endeldarm (Rectum), Ductus Excretorius, Zaadleider (Ductus Deferens), Spuitbuisje (Ductus Ejaculatorius)

  ZAADCEL   SPERMATOZO÷N   SPERMIUM   SPERMATOZOON   SPERM CELL   ACROSOOM   ACROSOME


  Zie ook:
  BEVRUCHTING   INSEMINATIE   INSEMINATION   FERTILISATION
  Zie ook: SPERMA   SPERM   MANNELIJK ZAAD   SEMEN
  Zie ook: AZO÷SPERMIE   AZOOSPERMIA
  Zie ook: POLYSPERMIE   POLYSPERMY
  Zie ook: ZYGOTE   BEVRUCHTE EICEL
  Zie ook: HAPLOŌDE CEL
  Zie ook: GAMEET   GESLACHTSCEL   GAMETE
  Zie ook: ZAADEXTRACTIETECHNIEK   SPERM ASPIRATION
 • Zaadcellen
 • Wikipedia: Zaadcel
 • DokterDokter: Acrosoom
 • Gezondheid.nl: Zaadcel (Video)   Gonaden, Acrosoom, Celorganellen, Centriolen, MitochondriŽn, Zweepstaart
 • Johnsen score
 • Zaadcel Links
 • Sperm Cells
 • Wikipedia (Eng): Spermatozoon

  ZAADEXTRACTIETECHNIEK   SPERM ASPIRATION


  Zie ook:
  VIBROSTIMULATIE   ELEKTROSTIMULATIE
  Zie ook: FNA   FIJNE-NAALDASPIRATIE
  Zie ook: MESA   MICROCHIRURGISCHE EPIDIDYMALE SPERMA ASPIRATIE   MICROSURGICAL EPIDIDYMAL SPERM ASPIRATION
  Zie ook: PESA   PERCUTANE EPIDIDYMALE SPERMA ASPIRATIE   PERCUTANE EPIDIDYMALE SPERMATOZOA ASPIRATIE   PERCUTANE EPIDYDIMALE SPERMA EXTRACTIE
  Zie ook: TESE   TESTICULAIRE SPERMA EXTRACTIE   PERCUTANEOUS TESTICULAR SPERM ASPIRATION   PTSA
  Zie ook: ZAADCEL   SPERMATOZO÷N   SPERMIUM   SPERMATOZOON   SPERM CELL
 • Zaadextractie voor ICSI - Verschillende technieken
 • CMRM: Sperm Aspiration

  ZAADLEIDER   SPERMATIC CORD   DUCTUS DEFERENS   VAS DEFERENS   CREMASTERIC FASCIA   FASCIA CREMASTERICA   EXTERNAL SPERMATIC FASCIA   INTERNAL SPERMATIC FASCIA   TORSIO TESTIS


  Zie ook:
  SPERMATIC CORD TORSION
  Zie ook: ZAADSTRENG   FUNICULUS SPERMATICUS
  Zie ook: VASOGRAFIE   VASOGRAPHY
 • Wikipedia: Zaadleider
 • Gezondheid.nl: Zaadleider (Ductus Deferens)   Bijbalgang, Voorstanderklier (Prostata), Zaadstreng (Funiculus Spermaticus), Mannelijke Urinebuis (Urethra Masculina), Bijballen (Epididymis), Ampulla Ductus Deferentis, Afvoergangen van de Zaadblaasjes (Vesicula Seminalis), Spuitbuisje (Ductus Ejaculatorius)
 • Ductus Deferens
 • Geslachtsdeterminatie en -differentiatie: Ductus Deferens
 • Prostatic Health: Ductus Deferens
 • Human Testis   Spermatic Cord - Head of Epididymus - Efferent Ducts - Straight Tubule - Rete Testis - Seminiferous Tubule - Tunica Albuginea - Scrotal Cavity - Tail of Epididymus - Ductus Deferens - Body of Epididymus
 • Abdomen, Abdominal Wall & Plexes   Cremasteric Fascia, External Spermatic Fascia, Internal Spermatic Fascia
 • Wikipedia: Torsie - Torsio Testis

  ZAADLOZING   EJACULATIE   ANEJACULATIE   EJACULATION   VOORTIJDIGE ZAADLOZING   VIBROSTIMULATIE   ELEKTRO-EJACULATIE   ELEKTROSTIMULATIE   PREMATURE EJACULATION


  Zie ook:
  SPERMA   SPERM
  Zie ook: IMPOTENTIE   IMPOTENCE
  Zie ook: SEXUELE PROBLEMEN   SEXUAL DISORDERS
 • Zaadlozing
 • Dokterdokter: Zaadlozing - Pollutie - Pollutio nocturna - Natte droom
 • Klaar is Kees - Een nieuwe visie op vroegtijdige zaadlozing
 • Effe wachten.... Zaadlozing!
 • Voortijdige Zaadlozing
 • Vroegtijdige Zaadlozing
 • Behandeling vroegtijdige zaadlozing
 • Te snel klaarkomen of Voortijdige zaadlozing
 • Vrijen zonder zaadlozing
 • Anejaculatie
 • Vibro- en elektrostimulatie
 • ADW - Premature Ejaculation   Provides solutions to premature ejaculation and weak erections. Includes a chat room
 • Paxil (Paroxetine) - PSYweb   Patient guide to living with this antidepressant used to treat OCD, social phobia, neuropathy, and premature ejaculation
 • Center for Sexual Medicine   Myths and facts about the male erection and what to do if impotence seems to be a problem
 • Premature ejaculation

  ZAADSTRENG   FUNICULUS SPERMATICUS


  Zie ook:
  SPERMA   SPERM
 • Gezondheid.nl: Zaadstreng (Funiculus Spermaticus)

  ZANDBAKHYGIňNE


  Zie ook:
  HYGIňNE ALGEMEEN   HOME-HYGIENE
 • ZandbakhygiŽne

  ZAVANELLI MANOEUVRE   ZAVANELLI's MANOEUVRE   GUNN-ZAVANELLI-O'LEARY MANOEUVRE


  Zie ook:
  BEVALLING   GEBOORTE   BIRTH
  Zie ook: DYSTOCIE   DYSTOCIA   SCHOUDERDYSTOCIE   SHOULDER DYSTOCIA
  Zie ook: KEIZERSNEDE   CEASAREAN SECTION   C-SECTION
 • NVOG: Richtlijn Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie: Schouderdystocie   McRoberts Manoevre, Methode Woods, Methode Rubin, Zavanelli Manoeuvre
 • Who named it: Zavanelli's manoeuvre

  ZAZEN MEDITATIE   ZAZEN MEDITATION   SEATED MEDITATION


 • Zazen: het merg van zen
 • Zazen
 • Zazen in de praktijk
 • Checklist for the Healing Practice of Seated Meditation   - This page offers a step-by-step guide to zazen meditation (seated meditation), which is thought to promote health and reduce stress

  ZEEFBEEN   ETHMOID BONE   OS ETHMOIDALE


  Zie ook:
  SCHEDEL   CRANIUM   SKULL
  Zie ook: ZEEFBEENHOLTEN   CELLULAE ETHMOIDALES
 • Je Schedel   Wandbeen, Wiggebeen (kleine vleugel), Neusbeen, Voorhoofdsbeen, Slaapbeen, Jukbeen, Bovenkaak, Onderkaak, Bovenste oogkasspleet, Wiggebeen (grote vleugel), Onderste oogkasspleet, Traanbeen, Zeefbeen (middenplaat)
 • Mythos Anatomy: Ethmoid Bone
 • Bartleby: Ethmoid bone (Os Ethmoidale)
 • Ethmoid Bone

  ZEEFBEENHOLTEN   CELLULAE ETHMOIDALES


  Zie ook:
  ZEEFBEEN   ETHMOID BONE   OS ETHMOIDALE
 • KNO: Endoscopische operaties aan de bijholten van de neus: Zeefbeenholten
 • Merck Manual (Trefwoorden, N, Neusbijholten): Neusbijholten: de kaakholte (sinus maxillaris), het zeefbeen (ethmoid, cellulae ethmoidales), de voorhoofdsholte (sinus frontalis) en de wiggebeensholte (sinus sphenoidalis)

  ZEEZIEKTE   SEA SICKNESS


  Zie ook:
  DUIZELIGHEID   DIZZINESS   VERTIGO
  Zie ook: MAL de DEBARQUEMENT   MDD   LANDZIEKTE   LAND SICKNESS
  Zie ook: MOTION SICKNESS
  Zie ook: REISZIEKTE   WAGENZIEKTE   TRAVEL SICKNESS   CAR SICK
  Zie ook: HABITUATIE   HABITUATION
 • Zeeziekte, wat is dat?
 • Zeeziekte
 • Seasickness information

  ZELDZAME ZIEKTES   RARE DISORDERS   RARE DISEASES


  Zie ook:
  SYNDROOM van ALSTROM   ALSTROM SYNDROME   ALSTR÷M
 • Office of Rare Diseases
 • Rare Disorders Page   Online service hosted by the Nat'l Organization for Rare Disorders, which aims to support practitioners, patients and families
 • National Organization for Rare Disorders   National Organization for Rare Disorders is a clearinghouse for info on rare diseases including genetic metabolic disorders and birth defects
 • Rare Disorders Alliance - UK   The Rare Disorders Alliance - UK (RDA-UK) aims to bring together groups, families and individuals affected by Rare Disorders

  ZELFBEELDLIJST van PIERS-HARRIS


  Zie ook:
  NEUROPSYCHOLOGISCHE TESTS   NEUROPSYCHOLOGICAL TESTS
 • Zelfbeeldlijst van Piers-Harris

  ZELF-BEOORDELINGSVRAGENLIJST   ZBV


  Zie ook:
  NEUROPSYCHOLOGISCHE TESTS   NEUROPSYCHOLOGICAL TESTS
  Zie ook: STATE-TRAIT ANXIETY INVENTORY for ADULTS (FORM Y)   STAI
 • Zelf-beoordelingsvragenlijst (ZBV)   Spielberger State-Trait Anxiety Inventory versie Y (STAIDY)

  ZELFDODING   ZELFMOORD   SUICIDE


  Zie ook:
  PRESUŌCIDAAL SYNDROOM
  Zie ook: OVERLIJDEN   DEATH
 • Min van Justitie: LevensbeŽindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding
 • Wet toetsing levensbeŽindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding
 • Landelijk Platform Nabestaanden na Zelfdoding, tel: 0341 - 541841
 • Stichting EX6   EX6 is een groep van mensen die suÔcidaal zijn, of dat ooit zijn geweest
 • EX6, Zelfhulpgroepen (ex-)suicidale mensen en hun partner
 • Klankbord Nabestaanden Zelfdoding
 • Zelfhulpgroep voor Nabestaanden na Zelfdoding (België)
 • Werkgroep Verder, Nabestaanden na Zelfdoding - een project ter ondersteuning van (zelfhulp voor) nabestaanden na zelfdoding (België)
 • Stichting Verder voor nabestaanden na zelfdoding, tel: 024 - 360 28 17, e-mail: stichtingverder@wxs

 • Similes - Nabestaande na zelfdoding
 • PsychoWijzer: Achterblijven na zelfdoding
 • GGZ Drenthe: Achterblijven na zelfdoding
 • Preventie tot zelfdoding
 • Hulp bij Zelfdoding
 • SNNZG - Stichting Nabestaan Na Zelfdoding Groningen
 • Stichting Horizon (Tilburg), lotgenotengroep van nabestaanden na zelfdoding
 • 1ste keuze: Website voor mensen die een dierbare hebben verloren door zelfdoding
 • Website voor nabestaanden van zelfdoding
 • Mental Disorders: Suicide
 • Papyrus (Prevention of suicide)
 • Suicide
 • Suicide FAQ
 • Suicide and Suicide Prevention
 • Glossary of Suicide Terminology   This site offers some thoughts and resources for fathers grieving sons lost to illness, accidents, homicide, suicide, and other tragedies. The author shares his thoughts and feelings after losing his son to suicide. This site provides a comprehensive list of links to other grief sites

  Nieuwsgroep: nl.support.zelfmoord

  ZELFVERTROUWEN   SELF-ESTEEM


 • Hoe kan ik het zelfvertrouwen en de sociale weerbaarheid van kinderen bevorderen?
 • Zelfvertrouwen
 • Kind en zelfvertrouwen - Mind Tuning
 • Zelfbeeld en Zelfvertrouwen
 • Self-esteem   Building self esteem and confidence at work and in your daily life!
 • The Self-esteem Campaign
 • Self Esteem (FAQ)

  ZELFVERWONDING   ZELFBESCHADIGING   AUTOMUTILATIE   FACTITIUM   SELF-INJURY   SELF-INJURIOUS BEHAVIOR


 • Steungroep Zelfbeschadiging
 • Zelfverwonding
 • Automutilatie
 • SaSam: Zelfverwonding
 • Zelfverwonding
 • Zelfverwonding - Informatie voor patiënten
 • Automutilatie: Links
 • Self-Injury
 • Self-Injurious Behavior

  ZIEKTE van ZELLWEGER   SYNDROOM van ZELLWEGER   ZELLWEGER SYNDROME   CEREBROHEPATORENAL SYNDROME   ZS   CHR SYNDROME   ZWS


  Zie ook:
  HERSENAANDOENINGEN   HERSENSTOORNISSEN   BRAIN DISORDERS   BRAIN DISEASES
  Zie ook: LEUKODYSTROFIE   LEUKODYSTROPHY
  Zie ook: INFANTIELE REFSUM ZIEKTE   INFANTIELE PHYTAANZUUR STAPELINGSZIEKTE   INFANTILE REFSUM's DISEASE   IRD
  Zie ook: PSEUDO-ZELLWEGER SYNDROOM   PSEUDO-ZELLWEGER SYNDROME   PEROXISOMAL 3-OXOACYL-CoA THIOLASE DEFICIENCY
  Zie ook: PEROXISOMALE ZIEKTEN   PEROXISOMAL DISORDERS
  Zie ook: CHONDRODYSLASIA PUNCTATA   CHONDRODYSTROPHIA CALCIFICANS CONGENITA   CONGENITAL STIPPLED EPIPHYSES
  Zie ook: COBBLESTONE LISSENCEPHALY   TYPE II LISSENCEPHALY
 • Erfocentrum: Syndroom van Zellweger
 • Belangenvereniging X-Gebonden Adrenoleukodystrofie
 • Vereniging voor Kinderen met Stofwisselingsziekten
 • Zellweger Syndrome
 • NINDS Zellweger Syndrome Information Page
 • Zellweger Syndrome
 • HON: Zellweger Syndrome
 • A Zellweger Syndrome Synopsis
 • CCHS: Zellweger Syndrome Patient/Family Resources

  PSEUDO-ZELLWEGER SYNDROOM   PSEUDO-ZELLWEGER SYNDROME   PEROXISOMAL 3-OXOACYL-CoA THIOLASE DEFICIENCY


  Zie ook:
  LEUKODYSTROFIE   LEUKODYSTROPHY
  Zie ook: ZIEKTE van ZELLWEGER   SYNDROOM van ZELLWEGER   ZELLWEGER SYNDROME   CEREBROHEPATORENAL SYNDROME   ZS   CHR SYNDROME   ZWS
  Zie ook: D-BIFUNCTIONAL PROTEIN DEFICIENCY   DEFICIENCY of 17-ABETA-HYDROXYSTEROID DEHYDROGENASE IV   DBP DEFICIENCY   PEROXISOMAL BIFUNCTIONAL ENZYME DEFICIENCY   PBFE DEFICIENCY
  Zie ook: PEROXISOMALE ZIEKTEN   PEROXISOMAL DISORDERS
 • Peroxisomale ziekten
 • Pseudo-Zellweger Syndrome
 • Peroxisomal 3-Oxoacyl-CoA Thiolase Deficiency

  ZEMELENUITSLAG   PITYRIASIS   PITYRIASIS ROSEA   PITYRIASIS RUBRA PILARIS   PITYRIASIS VERTICOLOR


  Zie ook:
  HUIDAANDOENINGEN   SKIN DISEASES
  Zie ook: VOEDSELALLERGIE   FOOD ALLERGY
 • Pityriasis Versicolor
 • DokterDolter: Pityriasis Verticolor
 • Pityriasis Rosea   [images]
 • Pityriasis Rosea
 • Pityriasis Rubra Pilaris   Support Group
 • Skin and Connective Tissue Diseases: Pityriasis

  ZENUW   ZENUWEN   NERVE   MUSCULOCUTANEOUS NERVE   AXILLARY NERVE   LUMBAR NERVES   SACRALE ZENUWEN   SACRAL NERVES   OBTURATOR NERVE   SCIATIC NERVE   CAUDA   RUGGENMERGSZENUWEN


  Zie ook:
  FEMORAL NERVE   NERVUS FEMORALIS   NERVUS CUTANEUS FEMORIS LATERALIS
  Zie ook: INTERCOSTAL NERVES   NERVUS INTERCOSTALIS
  Zie ook: MEDIAN NERVE   NERVUS MEDIANUS   MIDDELSTE ARMZENUW
  Zie ook: OCCIPITAL NERVE   GREATER OCCIPITAL NERVE   NERVUS OCCIPITALIS   NERVUS OCCIPITALIS MAJOR   GROTE ACHTERHOOFDSZENUW
  Zie ook: RADIALE ZENUW   RADIAL NERVE   NERVUS RADIALIS
  Zie ook: ULNAR ZENUW   ULNAR NERVE   NERVUS ULNARIS
  Zie ook: CRANIALE ZENUWEN   CRANIAL NERVES
  Zie ook: BORSTZENUWEN   THORACALE ZENUWEN   THORACIC NERVES   THORACIC SPINE NERVES
  Zie ook: GROTE OORZENUW   GREATER AURICULAR NERVE   NERVUS AURICULARIS MAGNUS
  Zie ook: NEURONEN   ZENUWCEL   AXON   TRACTUS   DENDRIETEN   DENDRITE   SYNAPS   SYNAPSE   SENSORISCHE ZENUWCEL   MOTORISCHE ZENUWCEL   SCHAKELCEL   INTERNEURON
  Zie ook: NEUROTROFINES   TROFE FACTOREN
  Zie ook: HERSENZENUW   CRANIALE ZENUW
  Zie ook: PLEXUS   ZENUW VLECHTWERK
  Zie ook: PUDENDALE ZENUW   PUDENDAL NERVE
  Zie ook: PRIKKELS
  Zie ook: VOETZENUWEN   FOOT NERVES
  Zie ook: ZENUWWORTEL   NERVE ROOT
  Zie ook: CAUDA EQUINA SYNDROOM   CAUDA EQUINA SYNDROME   CES
  Zie ook: DERMATOOM   DERMATOME
  Zie ook: ZENUWSTELSEL   NERVOUS SYSTEM
  ------------------
  3 Systemen van zenuwen:
  Motorische Zenuwen:

      lopen van het ruggenmerg naar de spieren en zorgen ervoor dat spieren kunnen aanspannen
  Sensibele Zenuwen ofwel Gevoelszenuwen:
      lopen van de verschillende structuren als huid,kapsels, spieren,banden, inwendige organen,enz. naar het ruggenmerg toe en zorgen voor het gevoel en pijn
  Vegetatieve Zenuwen:
      lopen van het ruggenmerg naar de inwendige organen, bloedvaten, huid, enz. en zorgen voor de onwillekeurige processen in al die structuren
  ------------------
 • Wikipedia: Motorische zenuw (efferente zenuw)
 • Wikipedia: Sensorische zenuw (afferente zenuw, gevoelszenuw)
 • Lage Rug, Bouw en Functie: De zenuwen van de Lage Rug   (fig. 48): Zenuwwortels Radix), Zenuwstam (Plexus), Ventrale Tak (Ramus Ventralis), Dorsale Tak (Ramus Dorsalis), Binnenste Tak (Ramus Dorsalis Medialis), Buitenste Tak (Ramus Dorsalis Lateralis), Terugkerende Tak (Ramus Recurrens of Ramus Meningeus), Ruggenmergvliezen (Mmeningen) - (fig. 49): Plexus Brachialis, Plexus Lumbalis, Plexus Sacralis
 • Verklarende Woordenlijst: Sacrale Zenuwen (Reguleren blaas, darm en bekkenorganen)
 • Wikipedia (Eng): Pudendal Nerve (Pudendale Zenuw)
 • Zenuwen in de knel (video)
 • Zenuwcellen
 • 6: Structuur van Ruggemerg en Hersenstam   Het ruggemerg en de spinale zenuwen: Radix dorsalis, Radix ventralis, Spinaal ganglion, Ramus dorsalis, Ramus ventralis, Plexus cervicobrachialis, Plexus cervicalis, Plexus brachialis, Truncus superior, Truncus media, Truncus inferior, Plexus lumbosacralis, Plexus lumbalis, N.cutaneus femoris lateralis, N.femoralis, Plexus sacralis, N.ischiadicus, Cauda equina, Philum terminale
 • Major ecternal parts of the Human Brain (Underside view) - Cranial nerves
 • DokterDokter: Cauda (Bundel ruggenmergszenuwen)
 • The Spinal Cord and Spinal Nerves
 • Early Brain Development - What parents and caregivers need to know!: Nerve Axon - Synapse
 • Fysiologie Deel 1: Zenuwstelsel -- Termen en Afkortingen: Tractus
 • The Nervous System   A Peripheral Nerve, The nerves of the upper limb, The Radial Nerve, The Median Nerve, The Musculocutaneous Nerve, The Ulnar Nerve, The Axillary Nerve, The lumbar nerves, The sacral nerves, The nerves of the lower limb, The Femoral Nerve, The Obturator Nerve, The Sciatic Nerve
 • Thoracic Nerves
 • The Nervous Systems - Groups of Nerves
 • Nerve-Muscle Interface
 • Nerve structure   Axon, Myelin sheath, Endoneurium, Perineurium, Epineurium, Fascicle

 • Nervous System   Venous System (Anterior View) - Pelvis and Lower Limb (Anterior View) - Thorax and Upper Limb (Anterior View)

  CRANIALE ZENUWEN   HERSENZENUWEN   CRANIAL NERVES


 • Wikipedia: Hersenzenuw
 • The 12 Cranial Nerves
 • Cranial Nerves
 • Cranial Nerves: Review Info
 • Reader bij het symposium: het klinische pad van de neuro-oncologische patiŽntde - Post-operatieve zorg voor de neuro-oncologische patiŽnt - Pupilcontrole (3e,4e,6e hersenzenuw)
 • Spinal and Cranial Nerves (Picture)
 • Other Benign Cranial Tumours: The Cranial Nerves   Olfactory Nerve - Optic Nerve - Oculomotor Nerve - Trochlear Nerve - Abducent Nerve - Trigeminal Nerve - Facial Nerve - Auditory Nerve - Glosspharyngeal Nerve - Vagus Nerve - Hypoglossal Nerve - Acessory Nerve
 • 6: Structuur van Ruggemerg en Hersenstam   De hersenstam en de hersenzenuwen: Myelencephalon: Pyramis, Oliva, N.abducens (VI), - N.facialis (VII), N.vestibulocochlearis (VIII), N.glossopharyngeus (IX), N.vagus (X), N.accesorius (XI), N.hypoglossus (XII) - Metencephalon: pons, N.trigeminus (V), N.trochlearis (IV) - Mesencephalon: pedinculi cerebri, fossa interpeduncularis, N.oculomotorius (III), tectum mesencephali (colliculi superiores, colliculi inferiores), N.olfactorius (I), N.opticus (II), Hersenstam: nucleus solitarius, NucleÔ vestibulares (evenwicht) en NucleÔ cochlearis (gehoor)
  ---------------
  NERVUS OLFACTORIUS (I)   REUKZENUW   OLFACTORY NERVE   OLFACTORY SYSTEM:
  Zie ook: ESTHESIONEUROBLASTOOM   OLFACTORIUS NEUROBLASTOOM   ESTHESIONEUROBLASTOMA   ENB
 • Merck Manual (Trefwoorden, N, Neus): Neus (Reukzenuw, Wiggebeensholte, Neusamandel, Keelamandel, Neus- en Keelholte, Neusholte, Neusschelpen, Voorhoofdsholte, Bulbus olfactorius)
 • Olfactory Nerve
 • Nervus olfactorius
 • The Olfactory Nerve
 • The Olfactory System
 • Medial Temporal Lobe (the Limbic System): The Olfactory System
 • Brainbase: Olfactory Bulb ( Bulbus olfactorius), Olfactory Tract (Tractus olfactorius)
 • Reukorgaan - Reukepitheel
 • Hypofysetumoren: Oogzenuwen, Chiasma Zie ook: NEUS   NOSE   REUKORGAAN   REUKEPITHEEL
  Zie ook: OLFACTORY NERVE DISEASES
  ---------------
  NERVUS OPTICUS (II)   OOGZENUW   OPTIC NERVE:
 • De oogzenuw
 • Zo werken je ogen: de Oogzenuw
 • Optic Nerve
 • The Optic Nerve
 • Other Benign Cranial Tumours: The Cranial Nerves   Olfactory Nerve - Optic Nerve - Oculomotor Nerve - Trochlear Nerve - Abducent Nerve - Trigeminal Nerve - Facial Nerve - Auditory Nerve - Glosspharyngeal Nerve - Vagus Nerve - Hypoglossal Nerve - Acessory Nerve
 • Brainbase: Chiasma
 • Hypofysetumoren: Oogzenuwen, Chiasma
 • Het visuele baansysteem
  Zie ook: OOG   EYE
  Zie ook: OOGZENUWAANDOENINGEN   ZIEKTEN van de OOGZENUW   OPTIC NERVE DISEASES
  Zie ook: OPTIC NERVE DISEASES
  Zie ook: OPTIC NERVE HYPOPLASIA   SEPTO OPTIC DYSPLASIA
  ---------------
  NERVUS OCCULOMOTORIUS (III)   OOGBEWEGINGSZENUW   OCCULOMOTOR NERVE:
  Zie ook: OCULOMOTOR NUCLEUS
  Zie ook: EDINGER-WESTPHAL NUCLEUS
 • Oculomotor Nerve
 • The Occulomotor Nerve
 • Other Benign Cranial Tumours: The Cranial Nerves   Olfactory Nerve - Optic Nerve - Oculomotor Nerve - Trochlear Nerve - Abducent Nerve - Trigeminal Nerve - Facial Nerve - Auditory Nerve - Glosspharyngeal Nerve - Vagus Nerve - Hypoglossal Nerve - Acessory Nerve
  ---------------
  NERVUS TROCHLEARIS (IV)   KATROLZENUW   TROCHLEAR NERVE:
 • Trochlear Nerve
 • Other Benign Cranial Tumours: The Cranial Nerves   Olfactory Nerve - Optic Nerve - Oculomotor Nerve - Trochlear Nerve - Abducent Nerve - Trigeminal Nerve - Facial Nerve - Auditory Nerve - Glosspharyngeal Nerve - Vagus Nerve - Hypoglossal Nerve - Acessory Nerve
 • The Trochlear Nerve
  ---------------
  NERVUS TRIGEMINUS (V)   DRIELINGZENUW   TRIGEMINAL NERVE:
  Zie ook: TRIGEMINAL NERVE DISEASES
 • Trigeminal Nerve
 • Other Benign Cranial Tumours: The Cranial Nerves   Olfactory Nerve - Optic Nerve - Oculomotor Nerve - Trochlear Nerve - Abducent Nerve - Trigeminal Nerve - Facial Nerve - Auditory Nerve - Glosspharyngeal Nerve - Vagus Nerve - Hypoglossal Nerve - Acessory Nerve
 • The Trigeminal Nerve   Motor Roor, Sensory Root, Superior Nucleus, Inferior (Chief) Nucleus, Semilunar Ganglion, Ganglion Semilunare [Gasseri], Gasserian Ganglion, Cavium Meckelii, Ophtalmic Nerve, Maxillary Nerve, Mandibular Nerve, Ciliary Ganglion, Sphenopalatine Ganglion, Otic Ganglion, Submaxillary Ganglion, Roots of the Ganglia, Lacrimal Nerve, Frontal Nerve, Nasociliary Nerve
 • The Trigeminal Nerve
  ---------------
  NERVUS ABDUCENS (VI)   AFVOERENDE ZENUW   ABDUCENS NERVE:
  Zie ook: ABDUCENSPARESE   ABDUCENS PARESIS   CRANIAL NERVE VI PALSY
  Zie ook: GRADENIGO SYNDROOM   GRADENIGO SYNDROME
 • Abducens Nerve
 • Other Benign Cranial Tumours: The Cranial Nerves   Olfactory Nerve - Optic Nerve - Oculomotor Nerve - Trochlear Nerve - Abducent Nerve - Trigeminal Nerve - Facial Nerve - Auditory Nerve - Glosspharyngeal Nerve - Vagus Nerve - Hypoglossal Nerve - Acessory Nerve
 • The Abducens Nerve
  ---------------
  NERVUS FACIALIS (VII)   AANGEZICHTSZENUW   FACIAL NERVE   NERVUS INTERMITTENS:
  De Aangezichtszenuw zorgt voor de motoriek van het gezicht, zoals fronsen, het sluiten van de ogen en de bewegingen van de mond
  Zie ook: FACIAL NERVE DISEASES
  Zie ook: SCHAAL van HOUSE-BRACKMANN   HOUSE-BRACKMANN SCHAAL   SCORE van HOUSE en BRACKMANN   HOUSE-BRACKMANN SCALE   HOUSE-BRACKMANN FACIAL NERVE GRADING SCALE
  Zie ook: SCHAAL van YANAGIHARA   YANAGIHARA GRADING SYSTEM
 • C. Onderzoek van de nervus facialis
 • Facial Nerve
 • The Facial Nerve (Definition)
 • Other Benign Cranial Tumours: The Cranial Nerves   Olfactory Nerve - Optic Nerve - Oculomotor Nerve - Trochlear Nerve - Abducent Nerve - Trigeminal Nerve - Facial Nerve - Auditory Nerve - Glosspharyngeal Nerve - Vagus Nerve - Hypoglossal Nerve - Acessory Nerve
 • The Facial Nerve (Anatomy)
  ---------------
  NERVUS STATO-ACCUSTICUS (VIII)   STATOACOUSTIC NERVE   VESTIBULOCOCHLEAR NERVE   GEHOORZENUW   EVENWICHTSZENUW   AUDITORY NERVE   VESTIBULAR NERVE:
 • Oor: Gehoorzenuw
 • Vestibular Neuritis and Labyrinthitis
 • Vestibulocochlear Nerve
 • Other Benign Cranial Tumours: The Cranial Nerves   Olfactory Nerve - Optic Nerve - Oculomotor Nerve - Trochlear Nerve - Abducent Nerve - Trigeminal Nerve - Facial Nerve - Auditory Nerve - Glosspharyngeal Nerve - Vagus Nerve - Hypoglossal Nerve - Acessory Nerve
 • The Statoacoustic Nerve
  ---------------
  NERVUS GLOSSO-PHARYNGEUS (IX)   TONG-KEELZENUW   GLOSSOPHARYNGEAL NERVE:
 • Glossopharyngeal Nerve
 • Other Benign Cranial Tumours: The Cranial Nerves   Olfactory Nerve - Optic Nerve - Oculomotor Nerve - Trochlear Nerve - Abducent Nerve - Trigeminal Nerve - Facial Nerve - Auditory Nerve - Glosspharyngeal Nerve - Vagus Nerve - Hypoglossal Nerve - Acessory Nerve
 • The Glossopharyngeal Nerve
  ---------------
  NERVUS VAGUS (X)   ZWERVENDE ZENUW   VAGUS NERVE   NERVUS VAGALIS:
 • Vagus Nerve
 • Other Benign Cranial Tumours: The Cranial Nerves   Olfactory Nerve - Optic Nerve - Oculomotor Nerve - Trochlear Nerve - Abducent Nerve - Trigeminal Nerve - Facial Nerve - Auditory Nerve - Glosspharyngeal Nerve - Vagus Nerve - Hypoglossal Nerve - Acessory Nerve
 • The Vagus Nerve
  Zie ook: Nervus Vagus Stimulatie   NVS   Neurocybernetic Prosthesis   NCP-Systeem   Vagus Nerve Stimulation
  ---------------
  NERVUS ACCESSORIUS (XI)   BIJKOMSTIGE ZENUW   ACCESSORY NERVE:
 • Spinal Accessory Nerve
 • Other Benign Cranial Tumours: The Cranial Nerves   Olfactory Nerve - Optic Nerve - Oculomotor Nerve - Trochlear Nerve - Abducent Nerve - Trigeminal Nerve - Facial Nerve - Auditory Nerve - Glosspharyngeal Nerve - Vagus Nerve - Hypoglossal Nerve - Acessory Nerve
 • The Accessory Nerve
  ---------------
  NERVUS HYPOGLOSSUS (XII)   ONDERTONGZENUW   HYPOGLOSSAL NERVE:
 • Hypoglossal Nerve
 • Other Benign Cranial Tumours: The Cranial Nerves   Olfactory Nerve - Optic Nerve - Oculomotor Nerve - Trochlear Nerve - Abducent Nerve - Trigeminal Nerve - Facial Nerve - Auditory Nerve - Glosspharyngeal Nerve - Vagus Nerve - Hypoglossal Nerve - Acessory Nerve
 • The Hypoglossal Nerve
  ---------------
  Zie ook: HOOFD en NEK GEZWELLEN   HEAD and NECK NEOPLASMS   ANTINEOPLASTONS   PERINEURAL METASTASIS
  CRANIAL NERVE INJURY   HEAD CANCER   HEAD and NECK CANCERS   HEAD and NECK TUMORS   HOOFD en HALSKANKER

  Zie ook: EPILEPSIE   EPILEPSY   SEIZURE DISORDERS   SEIZURES
  EPILEPSY SYNDROMES   BENIGN ROLANDIC EPILEPSY   SYLVAN SEIZURES

 • Craniale Zenuwen
 • The Cranial Nerves (Afbeelding)
 • Cranial Nerves (Afbeelding)
 • The Cranial Nerves

  BORSTZENUWEN   THORACALE ZENUWEN   THORACIC NERVES   THORACIC SPINAL NERVES


  Zie ook:
  INTERCOSTAL NERVES   NERVUS INTERCOSTALIS
 • Gray: Thoracic Nerves
 • Thoracic Nerves
 • Thoracic Nerves

  ZENUWCEL   NERVE CELL


  Zie ook:
  NEURONEN   NEURONS
  Zie ook: NEUROGLIA   GLIACEL   GLIAL CELL
  Zie ook: NEUROGLIAFORME CELLEN   NEUROGLIAFORM CELLS
  Zie ook: ZENUWSTELSEL   NEURVOUS SYSTEM
 • Zenuwcellen

  ZENUWGROEIFACTOR   NERVE GROWTH FACTOR   NGF


  Zie ook:
  NEUROTROFINES   TROFE FACTOREN
 • Zenuwgroeifactor
 • Wikipedia (Eng): Nerve Growth Factor
 • Nerve Growth Factor
 • The expanding role of Nerve Growth Factor: from neurotrophic activity to immun
 • Nerve Growth Factor

  ZENUWKANAAL   NERVE CANAL


  Zie ook:
  ZENUWKANAALBEHANDELING (Gebit)
  Zie ook: VERNAUWD ZENUWKANAAL   NEUTROGENE CLAUDICATIO
  Zie ook: ZENUWSTELSEL   NEURVOUS SYSTEM
 • Zenuwcellen

  ZENUWKANAALBEHANDELING


  Zie ook:
  WORTELKANAAL   WORTELKANAALBEHANDELING
  Zie ook: NEUROGLIA
  Zie ook: ZENUWKANAAL
 • Zenuwcellen

  ZENUWSTELSEL   NERVOUS SYSTEM


  Zie ook:
  ZENUWEN   NERVES
  Zie ook: NEURONEN   ZENUWCEL   AXON   TRACTUS   DENDRIETEN   DENDRITE   SYNAPS   SYNAPSE   SENSORISCHE ZENUWCEL   MOTORISCHE ZENUWCEL   SCHAKELCEL   INTERNEURON
  Zie ook: AUTONOME ZENUWSTELSEL   ONWILLEKEURIG ZENUWSTELSEL   VEGETATIEVE ZENUWSTELSEL   AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM   ANS
  Zie ook: CENTRALE ZENUWSTELSEL   CENTRAL NERVOUS SYSTEM
  Zie ook: PERIFEER ZENUWSTELSEL   PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM
  Zie ook: ZENUWCEL   NERVE CELL
  Zie ook: MEMBRAANPOTENTIAAL   MEMBRANE POTENTIAL
  Zie ook: ACTIEPOTENTIAAL   ACTION POTENTIAL
  Zie ook: RUSTPOTENTIAAL   RESTING POTENTIAL
 • De twee Zenuwstelsels (het Centrale en Autonome zenuwstelsel)
 • Hoe werkt het zenuwstelsel
 • Het zenuwstelsel
 • 1. De elementen van het zenuwstelsel
 • Neurologie structuur, functie en dysfunctie v an het zenuwstelsel
 • Fysiologie Deel 1: Zenuwstelsel
 • 1. De elementen van het zenuwstelsel Perikaryon, Dendriet, Neuriet (Axon), Myelineschede, Oligodendrocyten, Schwann-cellen, Knoop van Ranvier, Nissle-Substance
 • 2. Communicatie binnen het zenuwstelsel Rustpotentiaal, Generatorpotentiaal, Aktiepotentiaal, Repolarisatie, Reobase, Chronaxie
 • 7: Communicatie binnen het zenuwstelsel GABA, Glutamaat, Dopamine, inotrope receptor, metabotrope receptor
 • Histology of the Nervous System Purkinje Cells, Neuropil, Astrocyts, Nissl Bodies, Epineurium, Perineurium, Endoneurium, Schwann cells, the Nodes of Ranvier
 • TeleacNot: Elektriciteit
 • The Organization of the Nervous System
 • The Nervous Systems - Groups of Nerves
 • Overview of the Nervous Systems
 • The Nervous System
 • Nervous System   De hersenstam en de hersenzenuwen: Myelencephalon: Pyramis, Oliva, N.abducens (VI), - N.facialis (VII), N.vestibulocochlearis (VIII), N.glossopharyngeus (IX), N.vagus (X), N.accesorius (XI), N.hypoglossus (XII) - Metencephalon: pons, N.trigeminus (V), N.trochlearis (IV) - Mesencephalon: pedinculi cerebri, fossa interpeduncularis, N.oculomotorius (III), tectum mesencephali (colliculi superiores, colliculi inferiores), N.olfactorius (I), N.opticus (II), Hersenstam: nucleus solitarius, NucleÔ vestibulares (evenwicht) en NucleÔ cochlearis (gehoor)
 • Nervous System
 • The Nervous System
 • H.Gray: Neurology: The Nervous System
 • The Nervous System in Old Age
 • The Nervous System In Action
 • Neurons & the Nervous System
 • A Brief introduction to the Brain: Anatomy of the Nervous System
 • A Brief introduction to the Brain: Development of the Nervous System

  OVERIGE AANDOENINGEN van het ZENUWSTELSEL   OTHER DISORDERS of the NERVOUS SYSTEM


  Zie ook:
  NEUROLOGISCHE AANDOENINGEN   NEUROLOGISCHE ZIEKTES   NEUROLOGICAL DISEASES   NEUROLOGICAL DISORDERS   NEUROLOGISCHE PROBLEMEN   AANDOENINGEN van het ZENUWSTELSEL   NERVOUS SYSTEM DISEASES
  ---------------------
  Other disorders of the nervous system:
  ---- Disorders of autonomic nervous system
  ---- Hydrocephalus
  ---- Toxic encephalopathy
  ---- Other disorders of brain
  ---- Other disorders of brain in diseases classified elsewhere
  ---- Other diseases of spinal cord
  ---- Other disorders of central nervous system
  ---- Postprocedural disorders of nervous system, not elsewhere classified
  ---- Other disorders of nervous system, not elsewhere classified
  ---- Other disorders of nervous system in diseases classified elsewhere
  ---------------------
  Zie ook: ZENUWSTELSEL   NERVOUS SYSTEM

  CENTRALE ZENUWSTELSEL   CENTRAL NERVOUS SYSTEM


  Zie ook:
  ZENUWSTELSEL   NERVOUS SYSTEM   ANS

  Zie ook: AUTONOME ZENUWSTELSEL   VEGETATIEVE ZENUWSTELSEL   AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM   ANS
  Zie ook: GRIJZE STOF   GRAY MATTER   WITTE STOF   WHITE MATTER

  Centrale Zenuwstelsel: Hersenen en Ruggenmerg - Central Nervous System: Brain and Spinal Cord

 • Het Centrale Zenuwstelsel
 • De twee Zenuwstelsels (het Centrale en Autonome zenuwstelsel)
 • Biochemische controle van het centraal zenuwstelsel: de invloed van serotonine, homocysteÔne, melatonine en tryptofaan op de hersencellen...
 • Het Centrale Zenuwstelsel
 • Bescherming van het centrale zenuwstelsel
 • Teleac BioBits: Het Centrale Zenuwstelsel
 • Neurotransmitters en neuropeptiden - Centrale zenuwstelsel
 • The Human Body: The Nervous System - Central Nervous System - Peripheral Nervous System
 • Nervous System - Central Nervous System
 • The Central Nervous System

  AANDOENINGEN van het CENTRALE ZENUWSTELSEL   CENTRAL NERVOUS SYSTEM DISEASES


  Zie ook:
  CENTRALE ZENUWSTELSEL   CENTRAL NERVOUS SYSTEM
  Zie ook: INFECTIES van het CENTRALE ZENUWSTELSEL   CENTRAL NERVOUS SYSTEM INFECTIONS
  Zie ook: ENCEFALOMYELITIS   MYALGISCHE ENCEFALOMYELITIS   ENCEPHALOMYELITIS   MYALGIC ENCEPHALOMYELITIS
  Zie ook: AANDOENINGEN van de WERVELKOLOM   SPINAL CORD DISEASES
  Zie ook: HERSENAANDOENINGEN   HERSENLETSEL   HERSENBESCHADIGING   HERSENSTOORNISSEN   CEREBRAL HEMORRAGHE   TRAUMATIC BRAIN INJURY   SPLIT BRAIN   BRAIN DISORDERS
  BRAIN INJURY   ACQUIRED BRAIN INJURY   ABI   TRAUMATIC BRAIN INJURY   TBI   BRAIN DISEASES

  Zie ook: BEWEGINGSSTOORNISSEN   EXPIRAMIDALE ZIEKTEN   MOVEMENT DISORDERS
 • Infectious Diseases of the Central Nervous System   Part of the Virtual Hospital, this is an overview of the most important infectious diseases affecting the central nervous system (CNS)
 • Stoornissen in de ontwikkeling van het zenuwstelsel Anencephalie, Spina bifida aperta, Chiari malformatie, Hydrocephalie, Microcephalie, Syringomyelie, Platybasie, Basilaire impressie, Craniostenose, Agenesie van corpus callosum, Lisencephalie

  AUTONOME ZENUWSTELSEL   ONWILLEKEURIG ZENUWSTELSEL   VEGETATIEVE ZENUWSTELSEL   VISCERALE ZENUWSTELSEL   AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM   ANS


  Zie ook:
  ZENUWSTELSEL   NERVOUS SYSTEM
  Zie ook: SYMPATHISCH SYSTEEM   SYMPATHETIC SYSTEM
  Zie ook: PARASYMPATHISCH SYSTEEM   PARASYMPATHETIC SYSTEM
  Zie ook: CAUSALGIE   CAUSALGIA
  Zie ook: AANDOENINGEN van het AUTONOME ZENUWSTELSEL   AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM DISEASES
 • Het Autonome Zenuwstelsel
 • Het autonome zenuwstelsel
 • De twee Zenuwstelsels (het Centrale en Autonome zenuwstelsel)
 • Het vegetatieve zenuwstelsel
 • The ANS
 • Hypothalamus and the Autonomic Nervous System (ANS)
 • Stoornissen van het autonoom zenuwstelsel
 • Autonomic Nervous System

  PARASYMPATHISCH ZENUWSTELSEL   PARASYMPATHETIC SYSTEM   NERVUS VAGUS   NERVUS VAGALIS


  Zie ook:
  ZENUWSTELSEL   NERVOUS SYSTEM
  Zie ook: CENTRALE ZENUWSTELSEL   CENTRAL NERVOUS SYSTEM
  Zie ook: PERIFERE ZENUWSTELSEL   PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM
  Zie ook: AUTONOME ZENUWSTELSEL   AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM
  Zie ook: SYMPATHISCH ZENUWSTELSEL   SYMPATHETIC SYSTEM
  Zie ook: CHOLINE   CHOLINERGE SYSTEEM
 • Parasympathisch Zenuwstelsel
 • Het Autonome Zenuwstelsel: Parasympathische Zenuwstelsel
 • Het autonome zenuwstelsel - parasympathisch zenuwstelsel
 • Hypothalamus and the Autonomic Nervous System (ANS)

  SYMPATHISCH ZENUWSTELSEL   SYMPATHETIC SYSTEM


  Zie ook:
  ZENUWSTELSEL   NERVOUS SYSTEM
  Zie ook: AUTONOME ZENUWSTELSEL   AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM
  Zie ook: CENTRALE ZENUWSTELSEL   CENTRAL NERVOUS SYSTEM
  Zie ook: PARASYMPATHISCH ZENUWSTELSEL   PARASYMPATHETIC SYSTEM
 • Sympathisch Zenuwstelsel
 • Sympathisch Zenuwstelsel
 • Het Autonome Zenuwstelsel: Sympathische Zenuwstelsel
 • Het autonome zenuwstelsel - sympathisch zenuwstelsel
 • Hypothalamus and the Autonomic Nervous System (ANS)

  PERIFEER ZENUWSTELSEL   PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM   NEUROLEMMOCYTE   PERIFERE ZENUWEN   PERIPHERAL NERVES


  Zie ook:
  ZENUWSTELSEL   NERVOUS SYSTEM
  Zie ook: PARASYMPATHISCH ZENUWSTELSEL   PARASYMPATHETIC SYSTEM
  Zie ook: AUTONOME ZENUWSTELSEL   AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM
  Zie ook: CENTRALE ZENUWSTELSEL   CENTRAL NERVOUS SYSTEM
  Zie ook: PERIFERE ZENUWAANDOENINGEN
  Zie ook: DOUBLE CRUSH SYNDROOM   DOUBLE CRUSH SYNDROME
  Zie ook: SCHWANNCEL   SCHWANN CELL
  Perifere Zenuwstelsel: -- Autonome Zenuwstelsel
  -- Somatische Zenuwstelsel

 • Wikipedia: Perifeer Zenuwstelsel   31 paar spinale zenuwen (Nervi spinales), 12 paar hersenzenuwen (Nervi craniales), 2 grensstrengen (splanchnische zenuwen)
 • Perifeer Zenuwstelsel
 • Perifere Zenuwen
 • Het Centrale Zenuwstelsel - Het Perifere Zenuwstelsel
 • The Central Nervous System
 • Electron Microscope view of Peripheral Nerve
 • Peripheral Nervous System
 • The Nervous System   A Peripheral Nerve, The nerves of the upper limb, The Radial Nerve, The Median Nerve, The Musculocutaneous Nerve, The Ulnar Nerve, The axillary Nerve, The lumbar nerves, The sacral nerves, The nerves of the lower limb, The Femoral Nerve, The Obturator Nerve, The Sciatic Nerve
 • The Peripheral Nervous System, Neuromuscular Junction, and Muscle
 • Merck Manual: The peripheral nervous system
 • Wikipedia (Eng): The Peripheral Nervous System

  ENTERISCH ZENUWSTELSEL   ZENUWSTELSEL in de DARM   ENTERIC NERVOUS SYSTEM   PLEXUS SUBMUCOSUS   MEISSNER PLEXUS   INTRAMURALES NERVOUS SYSTEM


 • The Enteric Nervous System
 • Hospital Practice: The Enteric Nervous System: A Second Brain
 • The Abdominal Brain and Enteric Nervous System
 • Neurophysiology of the Enteric Nervous System
 • Enteric Nervous System: Development and Developmental Disturbances
 • The Enteric Nervous System
 • Plexus submucosus (Meissner Plexus)

  ZENUWBLOKKADE


  Zie ook:
  ZENUW   NERVE
  Zie ook: WORTELBLOKKADE
  Zie ook: RHIZOTOMIE   RHIZOTOMY   RADIOFREQUENCY RHIZOTOMY   RF RHIZOTOMY   RADIOFREQUENCY NEUROTOMY   RF NEUROTOMY   RADIOFREQUENCY THERMAL COAGULATION   RFTC   MEDIAL BRANCH NEUROTOMY
  Zie ook: PIJN   PIJNBESTRIJDING   PIJNCENTRA   PAIN
 • Zenuwblokkade
 • Zenuwblokkade
 • Wortel/Zenuwblokkade
 • Pijn bij kanker: Zenuwblokkade

  ZENUWGELEIDINGSONDERZOEK   BRAINSTAM AUDITORY EVOKED POTENTIAL   BAEP   BRAINSTEM EVOKED RESPONSE AUDIOMETRY   BERA   BRAINSTEM EVOKED RESPONSE   BER   BRAINSTEM EVOKED POTENTIALS   BEP


  Zie ook:
  GEHOORONDERZOEK   GEHOORTEST   HOORTEST   HEARING TESTS   AUDIOGRAM   AUDIOMETRIE   ELEKTRO-AUDIOMETRIE   TOONAUDIOMETRIE   SPRAAKAUDIOMETRIE   AUDIOMETRY   TYMPANOMETRIE   TYMPANOGRAM   AUDITORY BRAIN RESPONSE (ABR
  Zie ook: EVOKED POTENTIALS   EP-ONDERZOEK
  Zie ook: NEUROFYSIOLOGIE   NEUROPHYSIOLOGY   KLINISCHE NEUROFYSIOLOGIE   KNF   FUNCTIEONDERZOEK
 • B.A.E.P. Klinische neurofysiologie. Zenuwgeleidings-onderzoek
 • Brainstem Auditory Evoked Potential - Informatie voor patienten
 • Wat is BERA onderzoek (ook wel BER, ook wel BEP en ook wel BAEP genoemd)   Onderzoek van de gehoorzenuw
 • Zakboek keel-, neus-, oorheelkunde: M. Elektro-audiometrie   Brainstem Evoked Response Audiometry (BERA)

  ZENUWKNOOP


 • Ganglion (pols)

  ZENUWWEEFSEL   NERVOUS TISSUE


  Zie ook:
  NEURONEN   NEURONS
  Zie ook: NEUROGLIA
  Zie ook: WEEFSEL   TISSUE   WEEFSELMASSA   CALLUS   DEKWEEFSEL   EPITHEEL   EPITHEELWEEFSEL   EPITHELIUM   KLIERWEEFSEL
 • Weefselsoorten   Epitheel - Mesotheel - Endotheel - Bindweefsel - Kraakbeenweefsel - Botweefsel - Spierweefsel - Zenuwweefsel
 • Zenuwweefsel: Prikkelopname, Zenuwcellen, Neuron, Neurogliacellen, Zenuwimpuls, Meninges
 • Zenuwweefsel   Cellen, Ganglia, Zenuwvezels, Zenuwen

  ZENUWWORTEL   NERVE ROOT   DORSAL ROOT   VENTRAL ROOT


 • Nerve Roots, Spinal Cord
 • Wikipedia (Eng): Dorsal Root (Posterior Root)
 • Wikipedia (Eng): Ventral Root (Anterior Root)

  ZERO BALANCING


  Zie ook:
  LICHAAMSTHERAPIEËN
 • Zero Balancing Association
 • What is Zero Balancing?

  ZESDE ZIEKTE   EXANTHEMA SUBITUM   HUMAAN HERPES VIRUS TYPE 6   SIXTH DISEASE   ROSEOLA   ROSEOLA INFANTUM   ROSEOLA INFANTILIS   PSEUDORUBELLA   ZAHORSKY's DISEASE   ZAHORSKY's SYNDROME 1   HUMAN HERPES VIRUS Type 6   HHV-6


  Zie ook:
  HERPESVIRUSSEN   HERPESVIRIDAE
  Zie ook: HUIDAANDOENINGEN   SKIN DISEASES

  Zesde Ziekte (Filmpje)

 • Zesde Ziekte
 • DokterDokter: Zesde Ziekte - wat is het?
 • GGD: Zesde Ziekte
 • eMedicine: Roseola Infantum
 • Roseola - InteliHealth
 • Roseola Infantum
 • Health Nexus: Roseola
 • Who named it: Zahorsky's Syndrome 1   Zahorsky's Disease, Exanthema subitum, pseudorubella, rose flash of infants, roseola, roseola infantilis, roseola infantum, sixth disease
 • Exanthema Subitum
 • Roseola infantum (exanthema subitum; sixth disease)
 • Exanthema Subitum

  ZETMEELVERTERING


  Zie ook:
  ZETMEEL   GEMODIFICEERD ZETMEEL   STARCH
  Zie ook: SPIJSVERTERING
  Zie ook: GLUCOSE
 • Digischool: Bioplek: Zetmeelvertering

  ZIEKENHUIS


  Zie ook:
  WACHTLIJSTEN
 • Welk Ziekenhuis is voor u het beste
 • Ziekenhuizen in Nederland
 • Ziekenhuizen in Nederland
 • Kies Beter: Ziekenhuizen   Zoek naar ziekenhuizen in de buurt en kies uw ziekenhuis! Vergelijken kan op medische voorzieningen, specialismen en faciliteiten. Prijsinformatie ook.

  ZIEKENHUISOPNAME


 • Landelijke Vereniging Kind en Ziekenhuis

  ZIEKTE   ZIEKTE ALGEMEEN   DISEASE


 • Online Mendelian Inheritance   Catalog of genes and disorders, developed by the National Center for Biotechnology Information. Includes a search function
 • Disease

  ZIEKTEBESEF   ZIEKTE-INZICHT


  Zie ook:
  ANOSOGNOSIE   GEBREK aan ZIEKTEBESEF   ANOSOGNOSIA   UNAWARENESS of ILLNESS
 • Ziektebesef en ziekte-inzicht

  ZIEN   GEZICHTSVERMOGEN   VISION   VISUELE BANEN


  Zie ook:
  HERSENEN   BRAINS
  Zie ook: NERVUS OLFACTORIUS (I)   OLFACTORY NERVE
 • How We See: The First Steps of Human Vision
 • The Joy of Visual Perception: A Web Book   A web-based book that covers a number of fascinating vision-related topics, from distance perception to color vision
 • A Brief introduction to the Brain: Vision
 • An Interactive Guide to Optical Illusions
 • Occipital Lobe and Vision
 • Het Visuele Baansysteem

  ZINKTEKORT   ZINC DEFICIENCY


  Zie ook:
  ZINK   ZINC
  Zie ook: BRANDT-DANBOLT SYNDROOM   SYNDROOM van DANBOLT   ACRODERMATITIS ENTEROPATHICA
 • Zink en het immuunsysteem
 • Tekort aan zink
 • Zinc Deficiency

  SYNDROOM van ZINSSER-COLE-ENGMAN   ZINSSER-COLE- ENGMAN SYNDROME   AANGEBOREN DYSKERATOSE   DYSKERATOSIS CONGENITA   DC


  Zie ook:
  VERHOORNINGSSTOORNISSEN   CORNIFICATIESTOORNISSEN   KERATINISATIE-STOORNISSEN   KERATONOSEN   KERATONOSES   CORNIFICATION ANOMALIES
  Zie ook: BEENMERGAANDOENINGEN   BONE MARROW DISEASES
 • Medic Info: Aangeboren Dyskeratose
 • Inherited Bone Marrow Failure Syndromes: Dyskeratosis Congenita (DC)

  ZINTUIGELIJK GEHEUGEN   VISUAL MEMORY


  Zie ook:
  GEHEUGEN   MEMORY
 • Wikipedia (Eng): Visual memory

  ZINTUIGEN   SENSE ORGANS   SENSES


  Zie ook:
  ANATOMIE   ANATOMY
  Zie ook: OOG   EYE
  Zie ook: GEHOOR   HEARING
  Zie ook: OOR   EAR
  Zie ook: PROEVEN   TASTING
  Zie ook: REUK   SMELL   OLFACTION
  Zie ook: TASTZINTUIGEN   VOELEN   FEELING   GEVOEL   TAST   TASTZIN   TACTIELE SYSTEEM
  Zie ook: ZIEN   VISION
  Zie ook: DIEPTEZINTUIGEN   PROPRIOCEPTIEVE SYSTEEM   PROPRIOCEPSIS
 • Ontwikkeling en Anatomie van Zintuigen
 • TeleacNot: Zintuigen - Prikkelverwerking
 • Sensorische Mechanismen
 • The Senses
 • Seeing, Hearing, and Smelling the World   An easy to understand guide to the senses containing glossary links for easy understanding of terminology
 • Sensory Organs

  ZINTUIGLIJKE HIňRARCHIE   van SOEST THERAPIE


  Zie ook:
  AUTISME   AUTISM   AUTISTISCHE STOORNISSEN   AUTISTIC DISORDER   EARLY INFANTILE AUTISM   CHILDHOOD AUTISM
 • Autisme ... en dan?: Deel 1: Alternatieve behandelingsmethoden: Zintuiglijke HiŽrarchie (Van Soest)

  ZITBEEN   ISCHIUM   OS ISCHIUM


  Zie ook:
  BEKKEN   PELVIS
  Schaambeen (os pubis) vormt samen met zitbeen (os ischii) en darmbeen (os ilium), door volledige onderlinge vergroeiing, het heupbeen (os coxae)
 • Coxal Bone (Lateral View)   Ilium, Ischium, Pubis
 • Coxal Bone (Medial View)   Ilium, Ischium, Pubis
 • Ischium

  ZOLLINGER-ELLISON SYNDROOM   ZOLLINGER-ELLISON SYNDROME   GASTRINOMA   STRōM-ZOLLINGER-ELLISON SYNDROME


  Zie ook:
  ACID PEPTIC DISORDERS   ACID-PEPTIC DISEASES
  Zie ook: ALVLEESKLIERGEZWELLEN   ALVLEESKLIERKANKER   PANCREASKANKER   PANCREATIC CANCER   PANCREATIC NEOPLASMS
  Zie ook: GASTROINTESTINAL DISEASES   GASTROINTESTINAL DISORDERS
  Zie ook: ZWEREN aan de TWAALFVINGERIGE DARM   ULCUS DUODENI
 • Zollinger-Ellison Syndrome
 • Zollinger-Ellison syndrome (ZES)
 • MedlinePlus: Zollinger-Ellison Syndrome
 • eMedicine: Zollinger-Ellison Syndrome

  ZONNESCHIJN   ZONNEWIJZER   VERBRANDING   ZONNEBRAND   ULTRAVIOLETTE STRALING


  Zie ook:
  HUIDKANKER   SKIN CANCER

  Verstandig Zonnen (Filmpje) Zonverbranding (Filmpje)

 • De Zonnelijn, tel: 0900 - 202 50 60 (75ct /min)

 • Veilig Zonnen
 • Ziektebeelden: Zon en huid
 • Huid Info: Zon & Huid
 • How stuff works: How Sunburn and Sun Tans Work   The malpighian layer: the basal layer, the spinous layer, the granular layer - the stratum corneum, keratin, melanocyte, melanin
 • Kankerbestrijding: Zonnetips
 • Kankerbestrijding: Ultraviolette Straling en Huid kanker
 • KNMI: Zonkracht, verstandig genieten van de zon
 • Platform Verstandig zonnen
 • Stichting Verantwoord zonnen
 • Zonkracht verwachtingen

  ZO÷NOSEN   ZOONOSES   FELINE ZOONOSIS   VIRAL ZOONOSES
  ZOONOTIC DISEASE   MONKEYPOX


  Zie ook:
  BACTERIAL and FUNGAL DISEASES
  Zie ook: BRUCELLA
  Zie ook: ZIEKTE van ORF   ORF DISEASE   ECTHYMA CONTAGIOSUM   CONTAGIOUS PUSTULAR DERMATITIS
  Zie ook: Q-KOORTS   Q FEVER   BALKAN GRIPPE   RICKETTSIAL PNEUMONIA   (Coxiella burnetii)
 • RIVM: ZoŲnosen op een rij
 • Zoonoses
 • Viral Zoonoses
 • VetMed: Zoonotic Diseases Tutorial
 • Zoonotic Disease - things you can catch from your pet
 • Feline Zoonosis
 • Zoonoses Acquired from Pet Primates
 • About Monkeypox
 • Infectious Diseases and Agriculture
 • On Health Hazards Caused by Pest Birds
 • Insects as Vectors of Diseases
 • Urban Entomology
 • About Some Common Household Pests in the US
 • Zoonoses (Bacterial & Viral)

  ZONULES   ZONULAE   VEZELBANDEN   ZONNULES of ZINN   SUSPENSORY LIGAMENT


  Zie ook:
  OOGLENS   LENS   LENS CRISTALINA   CRYSTALLINE LENS   ACCOMMODATIE   ACCOMMODATION
 • Ooglaser Trefpunt: Structuur van de Lens: Vezelbanden, Zonulae
 • Eye Anatomy: Zonules
 • Eye Atlas: Lens   Zonules
 •   The Eye: the Lens   Zonnules of Zinn
 •   The Eye: Zonnules of Zinn (suspensory ligament)

  ZUIGBLAREN


  Zie ook:
  ZUIGBLAREN
  Zie ook: BABY
 • Huidproblemen - pukkeltjes: Erythema Toxicum Neonatorum
 • NTvG: Puistjes en blaasjes bij pasgeborenen: Zuigblaren
 • Huidafwijkingen bij pasgeborenen: de keuze is grootÖ

  ZUUR BASE STOORNISSEN


 • Zuur Base Stoornissen

  ZUURGRAADTEST


  Zie ook:
  LACTOSE INTOLERANTIE   LACTOSE INTOLERANCE
  Zie ook: ALLERGIE   ALLERGY   INTOLERANTIE   INTOLERANCE   OVERGEVOELIGHEID   HYPERSENSITIVITY   CHILDHOOD ALLERGY
 • Wikipedia: Lactose-intolerantie   Provocatietest, Waterstoftest, Zuurgraadtest, Gentest, Bloedsuikertest, Weefseltest
 • Zuurgraadtest

  ZUURSTOF   OXYGEN


  Zie ook:
  HEMOGLOBINE   HEMOGLOBIN
  Zie ook: CYANOSE   BLAUWZUCHT
  Zie ook: OXYGEN THERAPIES
  Zie ook: SATURATIE   SATURATIEMETER   SATURATION   PULSE OXYMETER
  Zie ook: ZUURSTOFTEKORT   OXYGEN DEFICIENCY
 • Wikipedia: Zuurstof

  ZUURSTOFTEKORT   OXYGEN DEFICIENCY


  Zie ook:
  ZUURSTOF   OXYGEN
  Zie ook: HYPOXIE   HYPOXIA   (Zuurstoftekort in de Weefsels)
  Zie ook: HYPOXEMIE   HYPOXEMIA   (Zuurstoftekort in het Bloed)
  Zie ook: ASFYXIE   ASPHYXIA   (Zuurstoftekort bij de Geboorte)

  ZWAKBEGAAFD


  Zie ook:
  VERSTANDELIJK GEHANDICAPT
  IQ 70 tot ongeveer 85

  ZWAKZINNIGHEID


  Zwakzinnigheid wordt/werd gebruikt als synoniem voor: Debiliteit en voor Verstandelijk Gehandicapt als overkoepelend begrip
  Zie ook:
  ZWAKZINNIGHEID
  Zie ook: DEBILITEIT
  Zie ook: VERSTANDELIJK GEHANDICAPT
  Zie ook:

  ZWANENHALSDEFORMITEIT   SWANNECK   SWAN NECK DEFORMITY


  Zie ook:
  VINGERS   FINGERS
  Zie ook: DUIM   THUMB   POLLEX   DIGITUS PRIMUS   DIGITUS I
 • De Hand
 • Swan Neck Deformity of the Finger   Rheumatoid arthritis (RA), Cerebral palsy, Parkinson's disease, Stroke, Soft Tissue Repair, PIP Joint Arthroplasty

  ZWANGERSCHAP   GRAVIDITEIT   PREGNANCY   ZWANGERSCHAPSTEST   PREGNANCY TESTING   ABDOMINAL PREGNANCY   MONOAMNIOTIC PREGNANCY   DIAMNIOTIC PREGNANCY   INTRAUTERINE PREGNANCY   IUP


  Zie ook:
  GESTATIONAL SAC   GESTATION SAC
  Zie ook: ANEMBRYOTISCHE ZWANGERSCHAP   ANEMBRYONIC PREGNANCY
  Zie ook: BABY
  Zie ook: BANDENPIJN
  Zie ook: BARINGSPIJN
  Zie ook: BEVALLING   GEBOORTE   BIRTH   LABOR   WEEňN   ONTSLUITING
  Zie ook: BORSTVOEDING   BREASTFEEDING
  Zie ook: BREKEN van de VLIEZEN   RUPTURE of the OUTER MEMBRANES
  Zie ook: BUITENBAARMOEDERLIJKE ZWANGERSCHAP   ECTOPISCE ZWANGERSCHAP   ECTOPIC PREGNANCY   EXTRA UTERINE PREGNANCY   EXTRA-UTERINE GRAVIDITEIT   EXTRA UTERINE GRAVIDITY   EUG   ECTOPIC PREGNANCY COMPLICATIONS   HETEROTOPIC PREGNANCY
  Zie ook: DRAAGMOEDERSCHAP   SURROGATE PARENTING
  Zie ook: ECHOGRAFIE   PRETECHO   ULTRASOUND
  Zie ook: ZYGOTE
  Zie ook: ECLAMPSIE   ZWANGERSCHAPSSTUIPEN   ECLAMPSIA
  Zie ook: EMBRYO
  Zie ook: FOETUS   FETUS
  Zie ook: FOLIUMZUUR-TEKORT   VITAMINE B11-TEKORT   FOLIC ACID DEFICIENCY   FOLATE ENZYME DEFICIENCY
  Zie ook: EPISIOTOMIE   EPI   INKNIPPEN   INKNIPPEN van de BILNAAD   EPISIOTOMY
  Zie ook: GESLACHTSBEPALING   DETERMINATION of SEX
  Zie ook: GESTATIONELE LEEFTIJD   GESTATIONAL AGE
  Zie ook: PROBLEMEN bij de GEBOORTE   BIRTH COMPLICATIONS
  Zie ook: INFECTIOUS PREGNANCY COMPLICATIONS
  Zie ook: INTRA UTERINE INSEMINATIE   INTRAUTERINE INSEMINATION   IUI
  Zie ook: IN VITRO FERTILISATIE   REAGEERBUISBEVRUCHTING   IN VITRO FERTILISATION   IVF
  Zie ook: KEIZERSNEDE   CEASAREAN SECTION
  Zie ook: LEEFREGELS, WAT mag WEL, en WAT kun je beter NIET doen als je ZWANGER bent
  Zie ook: MEERLINGZWANGERSCHAP
  Zie ook: MISSELIJKHEID   NAUSEA   BRAKEN
  Zie ook: MOLA-ZWANGERSCHAP
  Zie ook: OUDERSCHAP   PARENTING
  Zie ook: PRE-IMPLANTATIE GENETISCHE SCREENING   PGS   PREIMPLANTATIE GENETISCHE DIAGNOSE   PGD   PID   PRE-IMPLANTATIE DIAGNOSTIEK
  Zie ook: PRENATALE SCREENING   PRENATAAL ONDERZOEK   PRENATAL TEST   PRENATAL GENETIC SCREENING
  Zie ook: TWEELING   TWINS
  Zie ook: UITREKENDATUM   DUE DATE   NAEGELE's RULE   DRAAGTIJD   SEROTIEN
  Zie ook: VASA PREVIA
  Zie ook: VERLOSKUNDE   MIDWIFERY
  Zie ook: VITAMINE B11-TEKORT   FOLIUMZUUR-TEKORT
  Zie ook: VLOKKENTEST   CHORIONVILLUSBIOPSIE   CVB   CHORIONIC VILLI SAMPLING   CHORIONIC VILLUS SAMPLING   CVS
  Zie ook: VOORTPLANTING   REPRODUCTION
  Zie ook: VROEGGEBOORTE   PREMATURITEIT   PREMATURE BIRTH   VROEGGEBORENEN
  Zie ook: VROUWENZIEKTEN en ZWANGERSCHAPSCOMPLICATIES
  Zie ook: VRUCHTWATERPUNCTIE   AMNIOCENTESE   AMNIOCENTESIS
  Zie ook: ZWANGERSCHAPSPROBLEMEN   ZWANGERSCHAPSCOMPLICATIES   PREGNANCY COMPLICATIONS
  Zie ook: ZWANGERSCHAPSDEPRESSIE
  Zie ook: ZWANGERSCHAPSDIABETES
  Zie ook: ZWANGERSCHAPSVERLOF   BEVALLINGSVERLOF
  Zie ook: ZWANGERSCHAPSYOGA
  -----------------
  Week 1 van de zwangerschap begint op de eerste dag van je laatste menstruatie! Voor de berekening van de vermoedelijke geboortedatum (en het begin van je zwangerschapsverlof) wordt deze dag aangehouden.
  Zwanger (1 - 3 maanden) (Filmpje) Zwanger (4 - 9 maanden) (Filmpje)
 • Uitrekenschema wanneer je gaat bevallen
 • 9Maand.com: Woordenlijst
 • Zwanger Wijzer
 • Zwanger? Nieuw leven vraagt om tijdige informatie
 • TeleacNot: Zwangerschap
 • Zwanger
 • Zwangerschap
 • Zwangerschaps ABC
 • Zwanger worden
 • Zwangerschapssymptomen
 • Zwangerschapstest
 • Alles over zwangerschap
 • Oei, ik groei!
 • Hallo Wereld: informatie over kinderwens, zwangerschap en opvoeden
 • Zwangerschapskalender
 • Kaas en zwangerschap - Lactose en Lactose-intolerantie
 • Pregnancy Dictionary
 • Getting Pregnant
 • Foto van embryo tot baby
 • NIZW: Embryo's
 • Je zwangerschap van maand tot maand
 • Pregnancy Photos
 • Changes during Pregnancy: Month sixth - Month nine
 • Zwangerschap per maand
 • Anatomy of the Pregnancy and Fetus
 • First 9 months
 • Voedingscentrum: Voeding en Zwangerschap
 • Preventie van passief roken door het ongeboren en geboren kind
 • Zwangerschapsyoga
 • de Bevalling
 • Bevallen onder water
 • Waterbirth international
 • Babyplein   Elektonisch magazine over zwangerschap
 • Baby op komst   Informatie over de zwangerschap, de bevalling en alles wat daarbij komt kijken
 • Babypraat   Info over zwangerschap, bevalling, etc..
 • Zwangerschapstest
 • Pregnancy & Childbirth Information - Childbirth.org   We offer a variety of informative and personal links relating to childbirth, pregnancy, parenting, early childhood, and infant feeding
 • Mother and Baby
 • Ladies only - online pregnancytest
 • Vereniging Samen Bevallen Voorbereiding op de bevalling
 • Information for Women who are Pregnant   Information from the Center for Food Safety and Applied Nutrition and FDA for women who are pregnant
 • March of Dimes Fact Sheet Index   Information on various topics related to pregnancy, genetics, newborn screening etc.
 • Ooievaars post   Cadeau/verzendshop voor babyfelicitaties
 • Interactive Pregnancy Calendar
 • Pregnancy calendar / Zwangerschapskalender
 • Pregnancy and Prenatal care
 • Erfocentrum: Epilepsie bij kinderwens en zwangerschap
 • Birth Psychology   Website of the Association for Pre- and Perinatal Psychology and Health
 • How your baby develops (week by week)
 • Online Pregnancy test
 • HealthCentral - General Encyclopedia - Abdominal Pregnancy
 • Choosing your Baby's Sex FAQ   Find out what you can do, and what other parents have done, to select their baby's gender
 • Birth Psychology   Developments during pregnancy, birth and thereafter
 • Pregnancy: General Health and Medical Information
 • Female Genital and Pregnancy
 • Birth Psychology   Website of the Association for Pre- and Perinatal Psychology and Health
 • Ask NOAH About Pregnancy
 • Pregnancy and Parenting at StorkNet
 • Achoo Healthcare Online   Internet Healthcare Directory
 • The Nursing Mother   Site on women who are pregnant and wondering about breastfeeding
  The labor of Love:   Your Pregnancy and Parenting Home on the Web
 • Comparative Studies of Prenatal Learning
 • Interactive Pregnancy Calendar
 • Guide for Expectant Parents
 • The National Parenting Center
 • Pregnancy
 • The Parents Page
 • Nutrition and Pregnancy
 • Herbs and Pregnancy
 • Pregnancy and Alternative medicine
 • Newsgroups and Mailinglists
 • Organizations (Birth)
 • Hygeia   An online journal for pregnancy and neonatal loss. Hygeia is an Internet Web site committed and devoted to documenting and helping heal the grieving and other aspects of loss related to pregnancy wastage and demise of newborn infants and children, due to any cause. It also includes poems and artistic expressions, shared stories, and links to other types on info
 • A Heartbreaking Choice   A unique resource for parents who have terminated a pregnancy after learning their baby has severe birth defects
 • The Grey Area   The Grey Area is a support site for those who have made the choice of terminating a pregnancy due to poor prenatal diagnosis. This site includes personal stories, suggested reading, a listing of support groups (by state), related resources, and more. A touching site...
 • Waiting with Love   A resource for parents who choose to continue a pregnancy knowing their unborn baby will die before or shortly after birth. This site provides many support services related to this issue
 • Pregnancy Outcome
 • Pregnancy: High Risk Situations and Complications
 • Negen maanden
 • Vooral veel actieve moeders. Stuur een subscribe bericht naar negenmaanden-request@aasup.nl
 • Wikipedia (Eng): Amniotic Sac   Monoamniotic pregnancy, Diamniotic pregnancy

  BUITENBAARMOEDERLIJKE ZWANGERSCHAP   ECTOPISCHE ZWANGERSCHAP   ECTOPIC PREGNANCY   EXTRA UTERINE PREGNANCY   EXTRA-UTERINE GRAVIDITEIT   EXTRA UTERINE GRAVIDITY   EUG   ECTOPIC PREGNANCY COMPLICATIONS   HETEROTOPIC PREGNANCY


  Zie ook:
  ZWANGERSCHAPSPROBLEMEN   ZWANGERSCHAPSCOMPLICATIES   PREGNANCY COMPLICATIONS
  Zie ook: ZWANGERSCHAP   PREGNANCY

 • Buitenbaarmoederlijke Zwangerschap (Video)

 • Freya: Mailinglist Buitenbaarmoederlijke Zwangerschap en Miskramen
 • Baby overleeft Buitenbaarmoederlijke Zwangerschap
 • Patiëntenlijn: Buitenbaarmoederlijke Zwangerschap
 • Babybrabble - Woordenlijst: Buiten baarmoederlijke zwangerschap
 • Ectopic Pregnancy (Image)
 • Extra Uterine Pregnancy (EUG)
 • U. of Utah Webpath: Ectopic pregnancy, fallopian tube, ruptured, gross
 • Med. Coll. of Wisconsin: Ectopic Pregnancy
 • Med. Coll. of Wisconsin: Cystic Pelvic Mass
 • Harvard U.: Ectopic Pregnancy
 • Harvard U.: Heterotopic Pregnancy
 • U. of Iowa: Ectopic Pregnancy Ultrasound
 • U. of Texas Med. School, Houston: Ectopic Pregnancy
 • U. of Pennsylvania: Ectopic Pregnancy
 • Creighton U.: Evaluation of Ectopic Pregnancy
 • Pregnancy, Ectopic

  MOLA-ZWANGERSCHAP


  Zie ook:
  ZWANGERSCHAP   PREGNANCY
 • Mola-Zwangerschap
 • Ziektebeeld: Mola-Zwangerschap
 • Een partiŽle mola-zwangerschap
 • Mola-zwangerschap

  ZWANGERSCHAP - LEEFREGELS   WAT mag WEL, en WAT kun je beter NIET doen


  Zie ook:
  ZWANGERSCHAP   PREGNANCY
 • ARBO-Advies: Zwangerschap   Wat zijn de risico's?: Fysiek zwaar werk - Tillen - Staand werken - Stress - Werken met chemische stoffen - Werken met straling - Werken met infectierisico
 • Gezonde zwangerschapstips!   Sport - Autogordel - Vliegen - Genotsmiddelen (Roken, Marihuana, Alcohol, CafeÔne) - Vrijen - Baden - Sauna -
 • Sportief zwanger, wat mag wel en wat mag niet? Gezond VGZ: Wat mag wel/niet?   Zonnen - Verblijf op grote Hoogte - Zwemmen - Bergbeklimmen - Abseilen - Raften - WaterskiŽn - Duiken - Parachutespringen - Tennis/Squash - SkiŽn
  Mag ik...   Sporten - Sauna - Vakantie - Zonnen - Eten - Seks - Roken - Alcohol -
 • Kaas en zwangerschap - Lactose en Lactose-intolerantie

  ZWANGERSCHAPSPROBLEMEN   ZWANGERSCHAPSCOMPLICATIES   PREGNANCY COMPLICATIONS


  Zie ook:
  ABORTUS   ABORTION
  Zie ook: BANDENPIJN
  Zie ook: BLOEDVERLIES tijdens ZWANGERSCHAP   BLEEDING during PREGNANCY
  Zie ook: PROBLEMEN bij de GEBOORTE   BIRTH COMPLICATIONS
  Zie ook: CEPHALIC GISORDERS
  Zie ook: CARDIOVASCULAR PREGNANCY COMPLICATIONS
  Zie ook: BUITENBAARMOEDERLIJKE ZWANGERSCHAP   ECTOPIC PREGNANCY   EXTRA UTERINE PREGNANCY   EXTRA-UTERINE GRAVIDITEIT   EXTRA UTERINE GRAVIDITY   EUG   ECTOPIC PREGNANCY COMPLICATIONS   HETEROTOPIC PREGNANCY
  Zie ook: CHOROID PLEXUS CYSTS
  Zie ook: DIASTASE   SCHEUREN van de BUIKSPIEREN
  Zie ook: ECHOGENIC CHORDAE
  Zie ook: ECLAMPSIE   ZWANGERSCHAPSSTUIPEN   ECLAMPSIA
  Zie ook: FETAL DEATH
  Zie ook: FOETALE AANDOENINGEN   FETAL DISEASES
  Zie ook: FOETAAL ALCOHOL SYNDROOM   FETAL ALCOHOL SYNDROME   FAS
  Zie ook: GRAND MULTIPARITY
  Zie ook: HELLP-SYNDROOM   HELLP-SYNDROME
  Zie ook: HEMATOLOGIC PREGNANCY COMPLICATIONS
  Zie ook: HERPES GESTATIONIS
  Zie ook: HYDRAMNION   HYDRAMNIOS   POLYHYDRAMNION   POLYHYDRAMNIOS   TE VEEL VRUCHTWATER   TOO MUCH AMNIOTIC FLUID
  Zie ook: HYPERBILIRUBINEMIA
  Zie ook: INFECTIOUS PREGNANCY COMPLICATIONS
  Zie ook: KRAAMBEEN
  Zie ook: LABOR COMPLICATIONS
  Zie ook: MATERNAL PHENYLKETONURIA
  Zie ook: MISKRAAM   MISCARRIAGE   PREGNANCY LOSS
  Zie ook: NAVELSTRENGAFWIJKINGEN   NAVELSTRENGAANDOENINGEN   UMBILICAL CORD DISORDERS
  Zie ook: NEOPLASTIC PREGNANCY COMPLICATIONS
  Zie ook: OLIGOHYDRAMNIOS   TE WEINIG VRUCHTWATER   TOO LITTLE AMNIOTIC FLUID
  Zie ook: PERIPARTUM CARDIOMYOPATHY
  Zie ook: PLACENTA-AFWIJKINGEN   PLACENTA DISEASES   ABLATIO PLACENTAE   LAAGLIGGENDE PLACENTA
  Zie ook: PRE-ECLAMPSIE   TOXICOXE   ZWANGERSCHAPSVERGIFTIGING
  Zie ook: PREGNANCY TOXEMIAS
  Zie ook: PREMATURE LABOR
  Zie ook: PRENATALE INFECTIES   PRENATAL INFECTIONS
  Zie ook: PROBLEMEN bij de GEBOORTE   BIRTH COMPLICATIONS
  Zie ook: PUERPERAL DISORDERS
  Zie ook: PUPPP   PRURITIC URTICARIAL PAPULES and PLAQUES of PREGNANCY
  Zie ook: RHESUSINCOMPATIBILITEIT   RHESUSANTAGONISME   RHESUSANTAGONISM   RHESUS INCOMPATABILITY DISEASE   Rh DISEASE
  Zie ook: SYMFYSEOTOMIE   SYMPHYSIOTOMY   HEBETOMIE
  Zie ook: UITREKENDATUM   DUE DATE   NAEGELE's RULE
  Zie ook: VROEGGEBOORTE   PREMATURITEIT   PREMATURE BIRTH   VROEGGEBORENEN
  Zie ook: ZWANGERSCHAPSCHOLESTASE   INTRAHEPATIC CHOLESTASIS of PREGNANCY   ICP   OBSTETRIC CHOLESTASIS
  Zie ook: ZWANGERSCHAPSDEPRESSIE   PRENATALE DEPRESSIE   PRENATAL DEPRESSION
  Zie ook: ZWANGERSCHAPSDIABETES   DIABETES GRAVIDARUM   GESTATIONAL DIABETES   GESTATIONAL DIABETES MELLITUS   GDM
  Zie ook: ZWANGERSCHAPSHOGEBLOEDDRUK   PREGNANCY INDUCED HYPERTENSION   PIH
  Zie ook: ZWANGERSCHAPSJEUK
  Zie ook: ZWANGERSCHAPSMISSELIJKHEID   HYPEREMESIS GRAVIDARUM   OCHTENDMISSELIJKHEID   MORNING SICKNESS
  Zie ook: ABORTUS   ZWANGERSCHAPSBEňINDIGING   ZWANGERSCHAPSAFBREKING   ZWANGERSCHAPSONDERBREKING   ABORTUS (ARTE) PROVOCATUS   ABORTUS PROVOCATUS LEGE ARTIS   OPZETTELIJKE VRUCHTAFDRIJVING   ABORTION
 • Gezondheid - Zwangerschapskwaaltjes, wat doe je daaraan?
 • Childbirth: Pregnancy Loss
 • Childbirth: Complications of Pregnancy
 • Med. Coll. of Wisconsin: Multiple Gestation
 • Columbia U.: Standard Anti-TB Treatment Regimens for Fully Susceptible TB Class III and Class V: Pregnancy#p2
 • U. of Iowa: Travelling During Pregnancy#2
 • Endotext: Endocrinology of Pregnancy
 • PharmInfo: Low-dose Aspirin in Pregnancy: Benefit Questioned
 • PharmInfo: Low-dose Aspirin Safe During Pregnancy
 • PharmInfo: OBSTETRICS: Improving pregnancy outcome
 • Loyola U.:Pulmonary Problems During Pregnancy
 • Baylor COM: Tangled Cords in a Monoamniotic Twin Gestation
 • U. of Iowa: Diagnosis and Management of Breast Problems During Pregnancy and Lactation
 • Creighton U.: Anembryonic Gestation (Blighted Ovum)
 • U. of Utah Webpath: Prenatal Diagnosis Tutorial
 • Pregnancy Complications
 • Pregnancy Complications

  ZWANGERSCHAPSCHOLESTASE   INTRAHEPATIC CHOLESTASIS of PREGNANCY   ICP   OBSTETRIC CHOLESTASIS


  Zie ook:
  GAL   GALVLOEISTOF   GALZOUTEN   GALKLEURSTOF   BILIRUBINE   BILIRUBIN   GROTE GALGANG   BILE
  Zie ook: ZWANGERSCHAPSPROBLEMEN   ZWANGERSCHAPSCOMPLICATIES   PREGNANCY COMPLICATIONS
  Zie ook: ZWANGERSCHAPSCHOLESTASE   INTRAHEPATIC CHOLESTASIS of PREGNANCY   ICP
 • IVF-Forum: Zwangerschapscholestase
 • Intrahepatic Cholestasis of pregnancy (Ned)
 • Cholestasis of Pregnancy
 • Wikipedia (Eng): Intrahepatic cholestasis of pregnancy

  ZWANGERSCHAPSDEPRESSIE   PRENATALE DEPRESSIE   PRENATAL DEPRESSION


  Zie ook:
  POSTPARTUM DEPRESSIE   POSTPARTUM DEPRESSION
  Zie ook: ZWANGERSCHAPSPROBLEMEN   ZWANGERSCHAPSCOMPLICATIES   PREGNANCY COMPLICATIONS
 • Prenatal Depression

  ZWANGERSCHAPSDIABETES   DIABETES GRAVIDARUM   GESTATIONAL DIABETES   GESTATIONAL DIABETES MELLITUS   GDM


  Zie ook:
  SUIKERZIEKTE   DIABETES

 • Zwangerschapsdiabetes (Video)   Macrosomie, Hypoglykemie, Diabetes type 2

 • Kindje op komst: Zwangerschapsdiabetes
 • Diabetes Fonds: Zwangerschapsdiabetes (Diabetes Gravidarum)
 • Een inleiding aan Gestational Diabetes (Gestational Diabetes Mellitus - GDM)
 • MedlinePlus: Gestational Diabetes (Glucose intolerance during pregnancy)
 • CDC: The Prevention and Treatment of Complications of Diabetes Mellitus: Adverse Outcomes of Pregnancy#pregnancy
 • Pregnancy in Diabetes

  ZWANGERSCHAPSHOGEBLOEDDRUK   PREGNANCY INDUCED HYPERTENSION   PIH


  Zie ook:
  HELLP SYNDROOM   HELLP SYNDROME
  Zie ook: ZWANGERSCHAPSPROBLEMEN   ZWANGERSCHAPSCOMPLICATIES   PREGNANCY COMPLICATIONS
  Zie ook: ECLAMPSIE   ZWANGERSCHAPSSTUIPEN   ECLAMPSIA
 • MedicInfo: De Bloeddruk in de zwangerschap
 • Hoge bloeddruk rijdens de zwangerschap   Eclampsie (Stuipen, Insulten, Convulsies)
 • Chances of PIH/HELLP Syndrome in subsequent pregnancies

  ZWANGERSCHAPSJEUK


  Zie ook:
  HERPES GESTATIONIS   HG
  Zie ook: PRURIGO GESTATIONES van BESNIER
  Zie ook: PUPPP   PRURITIC URTICARIAL PAPULES and PLAQUES of PREGNANCY
 • Zwangerschapsjeuk
 • Zwangerschapsjeuk   Zwangerschaps cholestase (=ICP Intrahepatic Cholestasis of Pregnancy), PUPPP (afkorting van het Engelse 'Pruritic Urticarial Papules and Plaques of Pregnancy')

  ZWANGERSCHAPSMASSAGE


  Zie ook:
  MASSAGE
 • Zwangerschapsmassage

  ZWANGERSCHAPSMISSELIJKHEID   HYPEREMESIS GRAVIDARUM   OCHTENDMISSELIJKHEID   MORNING SICKNESS


  Zie ook:
  ZWANGERSCHAPSPROBLEMEN   ZWANGERSCHAPSCOMPLICATIES   PREGNANCY COMPLICATIONS
  Zie ook: ZWANGERSCHAPSHORMOON   HUMAAN CHORIONGONADOTROFINE   HUMAN CHORIONIC GONADOTROPIN   HCG
 • MedicInfo: Zwangerschapsmisselijkheid
 • Gezondheidplein: Zwangerschapsmisselijkheid
 • Zwangerschapsmisselijkheid
 • Hyperemesis Home Page
 • AAFP: Nausea and Vomiting of Pregnancy
 • eMedicine: Pregnancy, Hyperemesis Gravidarum
 • Morning Sickness

  ZWANGERSCHAPSSTREPEN   STRIAE   STRIAE DISTENSAE   DIATOM VALVE   TOPICAL STEROIDS


 • Ouders Online Leeszaal - Forum Archief: Zwangerschapsstrepen
 • Zwangerschapsstrepen
 • Celestodermģ - Betamethason   Celestoderm wordt door uw arts voorgeschreven bij bepaalde huidziekten, die gunstig reageren op de plaatselijke behandeling met geneesmiddelen
 • Diproleneģ - Betamethason   Diprolene hydrogel of zalf wordt door uw arts voorgeschreven bij bepaalde huidziekten
 • Diprosalicģ - Betamethason en salicylzuur   Diprosalic wordt door uw arts voorgeschreven bij langdurige (chronische) aandoeningen
 • Herstellen na de bevalling   Artikelen: De bevalling. Bevallen is improviseren op het moment&. De eerste dagen na de bevalling. Een nieuw broertje of zusje!
 • Willkommen bei Almeda.de: Roche-Lexikon: Striae   Bibliothek. Medizinlexikon. News-Archiv. Ernšhrung. Symptome. Psyche. Mein KŲrper. Alternativ heilen. Fitness & Wellness
 • Striae distensae of the abdomen   Striae distensae of the abdomen. Striae distensae, abdomen. These commonly follow pregnancy
 • JRS: Folds and Striae in Laser in situ Keratomileusis Flaps   Journal of Refractive Surgery. [About Journal of Refractive Surgery ] [Table of Contents] Volume 15 (6) * November/December 1999
 • striae   STRIAE - Stretch marks on the skin with a silvery-white hue. Often the result of stretching the skin in pregnancy
 • Diatom Taxonomic Information   Glossary of Terms Relating to Diatom Valve Morphology. The structure of diatom frustules has been investigated in great detail
 • Patient Information - Topical Steroids   Topical Steroids information for patients. NZ DermNet is an online dermatology resource for patients, GPs and dermatologists

  ZWANGERSCHAPSVERLOF   BEVALLINGSVERLOF


  Zie ook:
  ZWANGERSCHAP   PREGNANCY
  Zie ook: BEVALLING   GEBOORTE   BIRTH
 • ARBO-Advies: Zwangerschap
 • Arbeidsrechter: Zwangerschapsverlof en Bevallingsverlof
 • Zwangerschapsverlof

  ZWANGER WILLEN WORDEN


  Om de dag vrijen vanaf de 8e t/m de 18e dag na de eerste menstruatiedag is een veelgehoord advies aan mensen die zwanger willen worden
  Wil je graag zwanger worden, dan wordt het aangeraden 0,5 mg
  foliumzuur per dag te slikken
  ---------
  Zie ook: ZWANGERSCHAP   PREGNANCY
  Zie ook: EISPRONG   OVULATIE   OVULATION
  Zie ook: BEVRUCHTING   CONCEPTIE   INSEMINATIE   INSEMINATION   FERTILISATION
 • ZwangerWijzer: Denkt u aan kinderen krijgen?
 • Zwanger worden? Er valt veel te weten
 • Lilypie: Zwanger willen worden - Mini-afteller
 • Alles over kinderen: Ik wil een kind, en wel NU!
 • Hallo Wereld: informatie over kinderwens, zwangerschap en opvoeden
 • Getting Pregnant

  ZWEEPSLAG   SPIERSCHEURING


  Zie ook:
  SPIEREN   MUSCLES
 • Wat is een zweepslag
 • DokterDokter: Zweepslag
 • Spierpijn - Zweepslag

  ZWEEPWORM


  Zie ook:
  WORMEN   WORMS
 • Kringapotheek Wormen: Zweepworm

  ZWEER   ULCER   ULCUS   FAGEDENISCH


  Zie ook:
  PEPTISCHE ZWEER   PEPTIC ULCER   ULCUS PEPTICUM   PEPTIC ULCER DISEASE   PUD
  Zie ook: TWAALFVINGERIGE DARM   DUODENUM
  Zie ook: MAAGZWEER   GASTRIC ULCER
  Zie ook: BEENZWEER   LEG ULCER
  Zie ook: SKIN ULCER
  Zie ook: HUIDAANDOENINGEN   SKIN and CONNECTIVE TISSUE DISEASES   CONNECTIVE TISSUE DISORDERS   HUIDKLACHTEN   HUIDZIEKTEN   SKIN NEOPLASMS   SKIN ULCER   SKIN DISEASES   SYSTEMIC SKIN DISEASES
 • Wikipedia: Zweer (Ulcus)
 • Regressietherapeut: Fagedenisch
 • Dr. Dan talks to you about your ulcer
 • The Digging Pain of ulcers
  Erosie = ontbreken van een deel van de epidermis

  ZWEREN aan de TWAALFVINGERIGE DARM   DUODENAL ULCER   ULCUS DUODENI


  Zie ook:
  TWAALFVINGERIGE DARM   DUODENUM
  Zie ook: PEPTISCHE ZWEER   PEPTIC ULCER   ULCUS PEPTICUM   PEPTIC ULCER DISEASE   PUD
  Zie ook: MAAGZWEER   GASTRIC ULCER
  Zie ook: ZOLLINGER-ELLISON SYNDROOM   ZOLLINGER-ELLISON SYNDROME   GASTRINOMA   STRōM-ZOLLINGER-ELLISON SYNDROME
  Zie ook: HELICOBACTER   HELICOBACTER INFECTIONS
  HELICOBACTER PYLORI

 • MedicInfo: Zweren aan de Twaalfvingerige darm   Bulbus duodeni
  Zie ook: ZWEER   ZWEREN   ULCER
 • About Stomach and Duodenal Ulcers
 • Laparascopic Plication of Perforated Duodenal Ulcer
 • Stomach and Duodenal Ulcers
 • Duodenal Ulcer

  ZWEET   SWEAT   ZWEETKLIEREN   SWEAT GLANDS   APOCRIENE ZWEETKLIEREN   ECCRIENE ZWEETKLIEREN


  Zie ook:
  ZWEETKLIERAANDOENINGEN   SWEAT GLAND DISEASES
  Zie ook: HYPERHIDROSIS
  Zie ook: ANHIDROSIS
  Zie ook: MILIARIA
 • Digischool: Bioplek: De Huid - Zweetkliertjes
 • De Huid: Zweetklieren
 • Digischool: de Huid - Zweetkliertjes
 • Ziektebeeld: de Huid   Website met medische uitleg betreffende de huid:   opperhuid (epidermis), lederhuid (cutis/dermis), onderhuids bindweefsel (subcutis), talg-en zweetklieren, nagels enz.
 • Hidradenitis: PatiŽntenvereniging: Afwijkingen van Talg- en Zweetklieren
 • Wat is Hyperhidrosis? - Apocriene - en Ecriene Zweetklieren
 • The Clitoris.com - Body Fluids: : Sweat
 • Nieuwe oplossing voor overmatig zweten

  ZWEETKLIERAANDOENINGEN   SWEAT GLAND DISEASES


  Zie ook:
  HUIDAANDOENINGEN   SKIN DISEASES
  Zie ook: MILIARIA
  Zie ook: HIDRADENITIS SUPPORTIVA
  Zie ook: ZWEETKLIEREN   SWEAT GLANDS   APOCRIENE ZWEETKLIEREN   ECCRIENE ZWEETKLIEREN   ZWEET   SWEAT

  ZWEMMERSOOR   GEHOORGANGONTSTEKING   OTITIS EXTERNA   ONTSTEKING van het BUITENOOR     EXTERNAL OTITIS   SWIMMER's EAR   NECROTIZING EXTERNAL OTITIS   MALIGNANT EXTERNAL OTITIS


  Zie ook:
  ZWEMWATER   ZIEKTES verspreid door ZWEMWATER
  Zie ook: AANDOENINGEN van de UITWENDIGE GEHOORGANG
 • Ziektes door drink- en zwemwater verspreid   Zemmersoor
 • Service Apotheek: Buitenste-gehoorgangontsteking (otitis externa, zwemmersoor)
 • KNO: Gehoorgangontsteking

  ZWEMWATER   ZIEKTES verspreid door ZWEMWATER


 • Ziektes door drink- en zwemwater verspreid   Amebiase, Adenovirussen, Campylobacteriose, Cholera, Chronische bloedarmoede (anemia), Cryptosporidiose, Diarree, Dracunculiase (mijnwormziekte), Escherichia coli, Giardia, Hepatitis, Legionella, Leptospirose, Meningitis (hersenvliesontsteking), Naegleria infectie, Norwalkvirus, Norovirussen, Pseudomonas dermititis, Rotavirussen, Salmonellose, Schistosomiase, Shigellose, Tyfus, Virale gastroenteritis, Zwemmersoor

  ZWEMWATERKWALITEIT


 • Zwemwaterkwaliteit

  ZIJDELINGSE VERKROMMING van de WERVELKOLOM   SCOLIOSE   SCOLIOSIS   SCOLIOSEHOEK   METHODE van COBB   COBB METHOD   COBB DIAGNOSTIC TEST


  Zie ook:
  WERVEL   WERVELKOLOM   RUGGENGRAAT   SPINE   SPINE CORD   SPINAL CORD   SPINAL CHORD   VERTEBRAL COLUMN   VERTEBRAL ANATOMY   VERTEBRAE   COLUMNA VERTEBRALIS   COLUMNA SPINALIS
  Zie ook: RUGGENMERGAANDOENINGEN   TUMOREN van het RUGGENMERG
  Zie ook: SHIFT-THERAPIE
  Scoliosehoek = de hoek tussen de meest gekantelde bovenste en onderste wervel
 • Vereniging van ScoliosepatiŽnten
 • Scoliose en andere Ruggenmerg AnomalieŽn
 • Lichamelijk onderzoek en aanvullende diagnostiek   Methode van Cobb, Cobbse Hoek
 • Scoliosis   Engelstalige site. Er worden verschillende vormen onderscheiden. Nogal medisch maar met mooie duidelijke afbeeldingen
 • Operatieve behandeling van scoliose   Zeer veel praktische uitleg over deze toch wel ingrijpende operatie. Gericht op kinderen maar helaas in het Engels
 • Chiropractie en scoliose
 • Pauline's Scoliose Site
 • Nieuwe behandelingmethode voor idiopathische scoliose
 • Scoliosis   Infantile Scoliosis, Juvenile Scoliose, Adult Scoliosis, Milwaukee Brace, Boston Brace
 • Adolescent Idiopathic Scoliosis: Radiologic Decision-Making   The Cobb Method
 • Adolescent Idiopathic Scoliosis   A multimedia textbook on the diagnosis and treatment indications for scoliosis in the adolescent
 • Scoliosis - Southern California Orthopedic Institute

  ZYGOTE   BEVRUCHTE EICEL


  Zie ook:
  BEVRUCHTING   CONCEPTIE   INSEMINATIE   INSEMINATION   FERTILISATION
  Zie ook: CELDELING   CELCYCLUS   CELL DIVISION
  Zie ook: INWENDIGE CELMASSA   INNER CELL MASS
  Zie ook: DIPLOŌDE CEL
  Van 0 tot 2 weken: zygote, daarna tot de 8e week: embryo, daarna: foetus
  ----------------
  Na Ī6 dagen: innestelling
 • Zygote DiploÔde cel
 • Zygote (Afbeelding)
 • Zygote (Afbeelding)
 • Britannica: Zygote
 • The Zygote   Polar body, Perivitelline space, Zona pellucida, Cell membrane