CATSCLEM GEZONDHEID en ZIEKTE - HEALTH and DISEASE

CATSCLEM - GEZONDHEID en ZIEKTE

WA - WD
OPGELET


Patienten en leken die raadgevingen/adviezen/informatie zoeken via deze verzameling links wordt dringend geadviseerd de verzamelde informatie te bespreken met de (behandelend) arts/specialist/hulpverlener.

MEDISCHE TERMEN - MEDICAL TERMS : W


 • Consumed - ziekte of klacht: W
 • Ziekenhuis.nl - Woordenboek: W
 • Merck Manual: W (Nederlands)
 • Dorland's Illustrated Medical Dictionary: W

  WAAIERNAGEL


  Zie ook:
  NAGELAANDOENINGEN   NAGELPROBLEMEN   ONYCHOPATHIE   ONYCHOSEN   NAIL DISEASES
 • Waaiernagels

  SYNDROOM van WAARDENBURG   KLEIN-WAARDENBURG SYNDROOM   WAARDENBURG's SYNDROME   WAARDENBURG-SHAH SYNDROME   WS


  Zie ook:
  GEHOORAANDOENINGEN   GEHOORBESCHADIGING   GEHOORSCHADE   HEARING DISORDERS   HEARING IMPAIRMENT
  Zie ook: DYSTOPIA CANTHORUM   TELECANTHUS
  Zie ook: OCULAIR HYPERTELORISME   OCULAR HYPERTELORISM
  Zie ook: EVENWICHTSSTOORNISSEN   BALANCE DISORDERS
  VESTIBULAR DISORDERS

  Zie ook: HETEROCHROMIA IRIDUM   HETEROCHROMIA IRIDIS
 • NIZW: Syndroom van Waardenburg
 • Multi Systeem Stoornissen betreffende de ontwikkeling: Waardenburg Syndroom   Waardenburg syndrome type I, Waardenburg syndrome type II A, Waardenburg syndrome type III - Synoniemen: WS, WS1, WS2, Klein-Waardenburg syndrome, WS3, Waardenburg-Shah syndrome, WS4
 • Wat is het Waardenburg syndroom?
 • NCBI: Waardenburg syndrome
 • Waardenburg Syndrome
 • Waardenburg syndrome
 • Waardenburg's Syndrome

  WACHTLIJSTEN   TREEKNORMEN


  Zie ook:
  ZIEKENHUIS   HOSPITAL
 • Landelijk Informatiepunt Patiënten, tel: 030 - 2661661
 • Actueel Overzicht van de wachtlijsten in de verschillende ziekenhuizen en voor bepaalde operaties
 • Wachtlijsten.nl
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NZH), achtergrondinformatie over wachtlijsten
 • Wachtlijstaanpak
 • Wachtlijsthulp
 • Niet Afwachten ëOntmoetingsplek voor iedereen die te maken heeft met de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg
 • Ministerie VWS: Wachtlijsten
 • Platform aanpak wachttijden curatieve zorg
 • Nederlandse Consumenten/Patiënten Federatie: Wachtlijsten
 • Hartwachtlijst in samenwerking met de Nederlandse Hartstichting en de Stichting Nederlandse Hartpatiënten
 • Wilt u binnen 2 weken worden geholpen op kosten van uw verzekeraar? bel => Top-Care Immediate: tel: 070 - 320 26 21
 • Treeknormen

  WADA TEST


  Zie ook:
  ELECTRO-ENCEPHALO-GRAM   EEG
  Zie ook: EPILEPSIE   EPILEPSY   SEIZURE DISORDERS   SEIZURES
  EPILEPSY SYNDROMES   BENIGN ROLANDIC EPILEPSY   SYLVAN SEIZURES   ABSENCE

  Zie ook: ANGIOGRAFIE   ARTERIEEL VAATONDERZOEK   ANGIOGRAPHY   CORONARY ANGIOGRAPHY   CORONOGRAFIE   ANGIOPLASTIE   ANGIOPLASTY   CORONARY ANGIOPLASTY   BRAIN ANGIOPLASTY   INTRACRANIAL ANGIOPLASTY
 • Wada-test
 • VUMC: Snijden in epilepsie: Wada test
 • Epilepsie - Onweer in je hoofd: De Wadatest
 • The Wada Test
 • MCG Wada Protocol: Clinical Core
 • The Wada Test

  WAGR SYNDROOM   WAGR SYNDROME   (W)ilm's Tumor, (A)niridia, (G)enitourinary Anomalies/Gonadblastoma and Mental (R)etardiation


  Zie ook:
  OOGAANDOENINGEN   EYE DISEASES
  Zie ook: OOGAFWIJKINGEN   EYE ABNORMALITIES
  Zie ook: ANIRIDIA
  Zie ook: WILM's TUMOR
  Zie ook: UROGENITAL DISEASES
  Zie ook: UROGENITAL ABNORMALITIES
  Zie ook: SYNDROOM van FRASIER
  FRASIER SYNDROME   ABLEPHARIA

 • WAGR.org
 • The WAGR Wheels

  ZIEKTE van WALDENSTRÖM   PRIMAIRE MACROGLOBULINEMIE   WALDENSTRÖM's MACROGLOBULINEMIA


  Zie ook:
  PLASMACEL AANDOENINGEN   PLASMA CELL DISORDERS
  Zie ook: BEENMERGKANKER   BONE MARROW CANCER
 • Ziekte van Waldenström of primaire macroglobulinemie
 • Contactgroep Kahler en Waldenström Patiënten
 • Primaire macroglobulinemie of de ziekte van Waldenström
 • MedlinePlus: Macroglobulinemia of Waldenstrom
 • Waldenstrom's Macroglobulinemia
 • Waldenström's Macroglobulinemia

  WALKER-WARBURG SYNDROOM   WALKER-WARBURG SYNDROME   WWS


  Zie ook:
  COBBLESTONE LISSENCEPHALY   TYPE II LISSENCEPHALY
  Zie ook: SPIER-OOG-HERSENZIEKTE   MUSCLE-EYE-BRAIN DISEASE   MEB
  Zie ook: FUKUYAMA SYNDROOM   FUKUYAMA SPIERDYSTROFIE   FUKUYAMA SYNDROME   FUKUYAMA CONGENITALE SPIERDYSTROFIE   FUKUYAMA CONGENITAL MUSCULAR DYSTROPHY   FCMD
 • Walker-Warburg Syndroom
 • NTvG: Lissencefalieën en Heterotopieën   Klassieke lissencefalie (type-1-lissencefalie) en het ‘dubbele-cortex-syndroom’:   Miller-Dieker-syndroom, X-gebonden vorm van lissencefalie (XLIS), Dubbele-cortexsyndroom, Subcorticale-bandheterotopie, Subcorticale laminaire heterotopieën - Lissencefalie met cerebellaire hypoplasie - ‘Cobble-stone’-lissencefalie (type-2-lissencefalie): Cerebellaire polymicrogyrie, Leptomeningeale heterotopieën, Syndroom van Zellweger, Walker-Warburg-syndroom, Spier-oog-hersenziekte, Fukuyama-spierdystrofie
 • MediRecord: Walker-Warburg Syndroom (WWS)
 • OMIM: Walker-Warburg Syndrome (WWS)

  WALLENBERG SYNDROOM   SYNDROOM van WALLENBERG   WALLENBERG's SYNDROME   LATERAAL HERSENSTAMSYNDROOM   DORSOLATERAAL OBLONGATA-SYNDROOM   LATERAL MEDULLA SYNDROME


  Zie ook:
  HERSENSTAMSYNDROOM   BRAINSTEM SYNDROME   CROSSED BRAINSTEM SYNDROMES
  Zie ook: WALLENBERG SYNDROOM   WALLENBERG's SYNDROME   LATERAAL HERSENSTAMSYNDROOM   LATERAL MEDULLA SYNDROME
  Zie ook: HORNER SYNDROOM   HORNER's SYNDROME
  Zie ook: OTOLITH SYNDROOM   OTOLITH SYNDROME
  Zie ook: SACCADE SYNDROOM   SACCADE SYNDROME
  Zie ook: PICA
 • Consumed: Wallenberg-syndroom (lateraal hersenstam-syndroom)
 • Dokter: Syndroom van Wallenberg
 • NINDS Wallenberg's Syndrome Information Page
 • Lateral Medullary Syndrome   Lateral Medullary Syndrome. Wallenberg's Syndrome. PICA Syndrome. Occlusion of the Posterior Inferior Cerebellar Artery (PICA)
 • Wallenberg's Syndrome

  WALL EYES


  Zie ook:
  SCHEELZIEN   STRABISMUS
  Zie ook: OOGAANDOENINGEN   EYE DISEASES
 • Have Fun With Strabismus   Entertaining-yet-informative site talks about cross eyes, wall eyes, and seeing 3D. Learn tricks and find out what celebrities have strabismus

  WANDBEEN   PARIETAL BONE   OS PARIETALE


  Zie ook:
  SCHEDEL   CRANIUM   SKULL
  Zie ook: WANDBEENKWAB   PARIETAL LOBE   PARIËTALE HERSENKWAB   LOBIS PARIETALIS
 • Encyclopædia Britannica. 2003: Parietal Bone
 • Je Schedel   Wandbeen, Wiggebeen (kleine vleugel), Neusbeen, Voorhoofdsbeen, Slaapbeen, Jukbeen, Bovenkaak, Onderkaak, Bovenste oogkasspleet, Wiggebeen (grote vleugel), Onderste oogkasspleet, Traanbeen, Zeefbeen (middenplaat)
 • Parietal Bone
 • Bartleby: The Parietal Bone (Os Parietale)
 • Parietal Bone
 • Mythos Anatomy: Parietal Bone

  WANEN


  Zie ook:
  ACHTERVOLGINGSWAAN
  Zie ook: PSYCHOSE   PSYCHOSIS
 • Wat is een psychose? - Wanen   Achtervolgingswaan, Armoedewaan, Betrekkingswaan, Grootheidswaan, Nihilistische waan, Schuldwaan, Somatische waan, Zondewaan

  WANGEN   CHEEKS


  Zie ook:
  HOOFD   HEAD
  Zie ook: JUKBEEN   ZYGOMATIC BONE   OS ZYGOMATICUM   MALAR BONE
 • Mythos Anatomy: Malar (Zygomatic) Bone forms the Cheeks

  WANGAANDOENINGEN   INGEVALLEN WANGEN   OPVULLEN van WANGEN


  Zie ook:
  WANGBIJTEN   CHEEK BITING   MORSICATIO BUCCARUM   LINEA ALBA BUCCALIS
  Zie ook: WANGEN   CHEEKS
  Zie ook: COUPEROSE   RODE WANGEN
  Zie ook: VIJFDE ZIEKTE   ERYTHEMA INFECTIOSUM   ERYTHEMA INFECTIOSA   FIFTH DISEASE
 • Ingevallen wangen
 • Opvullen van Wangen

  WANGBIJTEN   CHEEK BITING   MORSICATIO BUCCARUM   LINEA ALBA BUCCALIS


  Zie ook:
  WANGEN   CHEEKS
  Zie ook: HUIDAANDOENINGEN   SKIN and CONNECTIVE TISSUE DISEASES   CONNECTIVE TISSUE DISORDERS   HUIDKLACHTEN   HUIDZIEKTEN   SKIN NEOPLASMS   SKIN ULCER   SKIN DISEASES   DERMATOHELIOSIS
  SYSTEMIC SKIN DISEASES   HUIDAFWIJKINGEN

  Zie ook: LEUKOPLAKIE   ORALE LEUKOPLAKIE   HARIGE LEUKOPLAKIE   LEUKOPLAKIA
  Zie ook: AFTEN   APHTHA   MONDZWEERTJES   APHTHAE MINOR   CANKER SORES   APHTOUS MOUTH ULCERS   APHTHOUS STOMATITIS   RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS   RECURRENT APHTHOUS ULCERS   RAU   RECURRENT ULCERATIVE STOMATITIS   RAS   ULCERATIVE STOMATITIS
 • Morsicatio Buccarum, Linea Alba Buccalis
 • Cheek and Tongue Biting
 • Morsicatio Buccarum

  WANGVERZORGING   MINILIFT van de WANGEN


  Zie ook:
  WANGEN   CHEEKS
 • Minilift van de wangen

  WARBURG MICRO SYNDROME   MICRO SYNDROME   WARBM


  Zie ook:
  LISSENCEFALIE   LISSENCEPHALY
 • OMIM: Warburg Micro Syndrome; WARBM
 • Orphanet: Micro syndrome

  WARMTETHERAPIE   HYPERTHERMIE   HYPERTHERMIA   WHOLE BODY HYPERTHERMIA   WBH


  Zie ook:
  RADIOTHERAPIE   RADIOTHERAPY
 • Speciale Behandelingen: Hyperthermie
 • Malignant Hyperthermia Association of the United States   What is MH? Who is MHAUS?
 • Malignant Hyperthermia   Malignant Hyperthermia. Pathophysiology. Epidemiology and triggering drugs. Presentation and treatment. Diagnosis. Elective anesthesia...
 • Malignant Hyperthermia   Links and topics related to Malignant Hyperthermia
 • Hyperthermia   What is hyperthermia? Hyperthermia is, very simply, the application of concentrated therapeutic heat to treat cancer
 • LTI SONOTHERM® 1000: What is Hyperthermia?   Facts About Hyperthermia Therapy. 1. What is Hyperthermia? Hyperthermia is a relatively new cancer treatment which is gaining favor among radiation...
 • Hyperthermia   Hyperthermia. Hyperthermia is being employed to complement the therapies currently being used to treat cancer in order to reinforce the healing...
 • Hyperthermia   Hypotension and weakness secondary to acute depletion of the extracellular fluid by sweating. Patient's skin will be wet...
 • Malignant Hyperthermia - QUIZ
 • Hyperthermia   Detailed information on hyperthermia in cancer treatment
 • Hyperthermia Therapy for Treatment of Cancer, Hepatitis C, Leukemia, Chronic F   Whole Body Hyperthermia WBH is just one of several alternative therapies recommended by natural Biologics
 • Whole-Body Hyperthermia Studies   Whole Body Hyperthermia and chemotherapy for the treatment of advanced ovarian cancer
 • Genetic Immune and Molecular Predisposition to Hyperthermia
 • Hyperthermia   The Prostate Cancer InfoLink
 • Hyperthermia-induced expression of heat shock proteins on the surface of human
 • Hyperthermia   This is a modern, breakthrough version of an ancient approach to using heat against disease. The modern procedure removes blood from the patient,...
 • International Journal of Hyperthermia

  WARMTEUITSLAG


  Zie ook:
  BABY
 • Huidproblemen - pukkeltjes: Warmteuitslag
 • NTvG: Puistjes en blaasjes bij pasgeborenen

  WARTHINTUMOR   WARTHIN's TUMOUR   ALBRECHT-ARZT-WARTHIN TUMOUR   ADENOLYMPHOMA   CYSTADENOMLYMPHOMA   CYSTIC PAPILLARY ADENOMA   ONCOCYTOMA   ORBITAL INCLUSION ADENOMA   ORBITAL INCLUSION CYST   PAPILLARY CYSTADENOMA LYMPHOMATOSUM


  Zie ook:
  SPEEKSELKLIERAANDOENINGEN
  SALIVARY GLAND DISEASES

 • De Patientenlijn: Warthintumor aan speekselklier: vragen over operatie
 • Who named it? Warthin's Tumour
 • Adenolymphoma
 • Warthin's Tumour (Adenolymphoma)

  WATERDANCE   WASSERTANZEN


  Zie ook:
  AQUATIC BODYWORK
  Zie ook: MASSAGE   SPORTMASSAGE   MASSAGE THERAPIE
 • Waterdance - Wassertanzen

  WATERECHOSCOPIE   WATERCONTRASTECHOSCOPIE   WATERECHO   SALINE INFUSION SONOHYSTEROGRAPHY   SIS


  Zie ook:
  ONVRUCHTBAARHEID bij VROUWEN   FEMALE INFERTILITY
 • Waterechoscopie, waterecho of SIS
 • Saline Infusion Sonohysterography

  WATERHOOFD   HYDROCEFALIE   HYDROCEPHALUS   WATER on the BRAIN   HYDROEPHALY   NORMALE DRUK HYDROCEFALIE


  Waterhoofd = een ophoping van hersenvocht aan de oppervlakte van de hersenen tussen hersenen en schedeldak
  Zie ook:
  HERSENVOCHT   CEREBROSPINALE VOCHT   LIQUOR   LIQUOR CEREBROSPINALIS   CEREBROSPINAL FLUID   CSF
  Zie ook: SYNDROOM van BICKERS-ADAMS   BICKERS-ADAMS SYNDROME   X-LINKED HYDROCEPHALUS   X-LINKED RECESSIVE HYDROCEPHALUS
  Zie ook: DRAIN
  Zie ook: SCHEDELDAK
  Zie ook: AANDOENINGEN van het CENTRALE ZENUWSTELSEL   CENTRAL NERVOUS SYSTEM DISEASES
  Zie ook: AQUADUCT van SYLVIUS   AQUEDUCT of SYLVIUS   MESENCEPHALIC DUCT   CEREBRAL AQUEDUCT
  Zie ook: DANDY WALKER SYNDROME
  Zie ook: DERDE VENTRICULOSTOMIE
  Zie ook: LIQUORCIRCULATIESTOORNISSEN   CEREBROSPINAL FLUID CIRCULATION DISORDERS
  Zie ook: MYELOMENINGOCELE   SPINA BIFIDA CYSTICA
 • Hydrocefalie: "het waterhoofd"
 • ErfoCEntrum: Hydrocefalie Deze informatie is bedoeld voor (para)medici)
 • "Normale Druk" Hydrocefalie
 • BOSK: Hydrocephalus
 • Neuropathology for medical students: Hydrocephalus
 • About Hydrocephalus
 • Medline Plus Medical Encyclopedia: Hydrocephalus
 • Hydrocephalus - Steve's Page   Testimonials from adults who successfully live with hydrocephalus. Articles make the point that a small brain doesn't mean low IQ
 • Hydrocephalus Association   Links to HYCEPH-L, an email discussion group for people with hydrocephalus, their families, and health care professionals
 • Hydrocephalus FAQs
 • The Hydrocephalus Foundation
 • Hydrocephalus Association
 • Hydrocephalus Fact Sheet
 • Hydrocephalus Center
 • About Hydrocephalus
 • Hydrocephalus and its treatment
 • The Hydrocephalus Program
 • Shunt surgery for Hydrocephalus
 • Hydrocephalus

  SYNDROOM van WATERHOUSE-FRIDERICHSEN   WATERHOUSE-FRIDERICHSEN SYNDROME


  Zie ook:
  BACTERIËLE INFECTIES   BACTERIAL INFECTIONS
  Zie ook: GRAM-NEGATIVE BACTERIAL INFECTIONS
  Zie ook: NEISSERIACEAE INFECTIONS
  Zie ook: MENINGOCOCCAL INFECTIONS
  Zie ook: MENINGOCOCCAL MENINGITIS
  Zie ook: BACTEREMIA
  Zie ook: BACTERIËLE HERSENVLIESONTSTEKING
 • U. of Utah Webpath: Adrenal glands, Waterhouse-Friderichsen syndrome with meningococcemia, gross
 • U. of Utah Webpath: Adrenal glands, Waterhouse-Friderichsen syndrome with meningococcemia, microscopic
 • U. of Utah Webpath: Skin, purpura with Waterhouse-Friderichsen syndrome with meningococcemia, gross
 • Med. Coll. of Wisconsin: Waterhouse-Friderichsen syndrome
 • Med. Coll. of Wisconsin: Bilateral Adrenal Mass
 • A Case of Waterhouse-Friderichsen syndrome
 • A 15-year-old female ... (Waterhouse-Friderichsen syndrome)

  WATERPOKKEN   CHICKENPOX   VARICELLA


  Zie ook:
  DNA VIRUS INFECTIONS
  Zie ook: VARICELLA ZOSTER   VARICELLA-ZOSTER PNEUMONIA   HERPESVIRUS Type 3   HHV-3

  Waterpokken (Filmpje)

 • Waterpokken   NVKP: Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken
 • About Varicella (Chicken Pox)
 • About Varicella
 • About Chickenpox
 • Chickenpox synopsis
 • About Chickenpox
 • A case of Varicella
 • Chickenpox

  WATERSTOFTEST   WATERSTOF-ADEMTEST   HYDROGEN BREATH TEST   HBT


  Zie ook:
  LACTOSE INTOLERANTIE   LACTOSE INTOLERANCE
 • Wikipedia: Lactose-intolerantie   Provocatietest, Waterstoftest, Zuurgraadtest, Gentest, Bloedsuikertest, Weefseltest
 • Waterstof-ademtest - Lactose-intolerantie
 • Intolerantie waterstof ademtest
 • Wikipedia (Eng): Hydrogen Breath Test (HBT)
 • Hydrogen Breath Test

  WATERTHERAPIE


  Zie ook:
  HYDROTHERAPIE   HYDROTHERAPY
      In eerste instantie zijn we niet geneigd geneeskrachtige waarden aan water toe te schrijven. Gewoon water, dat dagelijks bij ons uit de kraan stroomt, kan toch geen genezende werking hebben? Maar als we er wat beter over nadenken, kennen we zelfs in het dagelijks leven wel toepassingen: een bad voor de ontspanning, een stoombad voor de verkoudheid, koud water voor een brandwond, en een sauna voor de huid en algemene conditie. Bij nader inzien is het dus toch niet zo gek om eens stil te staan bij de mogelijk genezende krachten van water

 • Watertherapie - de douche
 • Water-therapie voet- en handbaden
 • Informatie over Sauna (Naturisme en Sauna)
 • Water

  WATERWRATJES   MOLLUSCA


  Zie ook:
  WRATTEN   WARTS
 • Waterwratjes (Mollusca)

  WATERZIEKTEN   ZIEKTEN overgedragen door WATER


 • Overzicht van ziekten overgedragen door water Water gerelateerde ziekten:
  Arseenvergiftiging
  Blauwalg infectie
  Blauwe babyziekte
  Bloedarmoede
  Botulisme
  Campylobacteriose
  Cholera
  Cryptosporiodiose
  Diarree
  Fluorose
  Giardiasis
  Guinese wormziekte
  Hepatitis
  Hersenontsteking
  Knokkelkoorts
  Loodvergiftiging
  Malaria
  Mijnworm
  Olifantsziekte
  Ondervoeding
  Polio
  Ringworm
  Rivierblindheid
  Schistomiasis
  Schurft
  Spoelworm
  Trachoom
  Tyfus
  Veteranenziekte
  Ziekte van Weil
  Zweepworm

  WATERZUIVERING   WATERFILTRATIE


 • Aqua in motion int. Alles over waterfiltratie

  WATSU


  Zie ook:
  AQUATIC BODYWORK
  Zie ook: MASSAGE   SPORTMASSAGE   MASSAGE THERAPIE
 • What is Watsu?
 • Watsu
 • Bill's Watsu Page
 • Starwater: Watsu - nurturing aquatic body work
 • Aquatic Body & Soul