CATSCLEM GEZONDHEID en ZIEKTE - HEALTH and DISEASE

CATSCLEM - GEZONDHEID en ZIEKTE

TE - TH
OPGELET


Patienten en leken die raadgevingen/adviezen/informatie zoeken via deze verzameling links wordt dringend geadviseerd de verzamelde informatie te bespreken met de (behandelend) arts/specialist/hulpverlener.

MEDISCHE TERMEN - MEDICAL TERMS : T


 • Consumed - ziekte of klacht: T
 • Ziekenhuis.nl - Woordenboek: T
 • Merck Manual: T (Nederlands)
 • Dorland's Illustrated Medical Dictionary: T

  TEACHER's REPORT FORM   TRF   CHILD BEHAVIOR CHECKLIST   CBCL


  Zie ook:
  GEDRAGSSTOORNISSEN   GEDRAGSPROBLEMEN
  BEHAVIORAL and MENTAL DISORDERS

  Zie ook: NEUROPSYCHOLOGISCHE TESTS   NEUROPSYCHOLOGICAL TESTS
 • Teacher's Report Form (TRF)
 • Child Behavior Checklist (CBCL/6-18)
 • Gedragsvragenlijst voor Kinderen van 1Ĺ-5 jaar (CBCL/1Ĺ-5) - Child Behavior Checklist (CBCL 1Ĺ-5)

  TECHNOSIS   TECHNOSTRESS


  Zie ook:
  STRESS
 • TechnoStress

  TEELBAL   ZAADBAL   TESTIKEL   TESTIS   BALLEN   TESTICLE   SPERMATIC CORD   FASCIA CREMATERICA   FASCIA TRANSVERSALIS   FASCIA van CLOQUET   FASCIA van COOPER   FASCIA COOPERI


  Zie ook:
  KLINEFELTER SYNDROOM   KLINEFELTER's SYNDROME
  Zie ook: ORCHIDOPLEXIE
  Zie ook: ZAADBALKANKER   TESTICULAR CANCER
  Zie ook: BALZAK   SCROTUM
 • Human Testis Spermatic Cord - Head of Epididymus - Efferent Ducts - Straight Tubule - Rete Testis - Seminiferous Tubule - Tunica Albuginea - Scrotal Cavity - Tail of Epididymus - Ductus Deferens - Body of Epididymus
 • Digischool: Bioplek: Testis - Teelbal
 • Mannelijke geslachtsorganen: Testikels
 • Fascia Cooperi (Fascia van Cooper)
 • Fascia van Cloquet
 • Medisch Woordenboek - F - Fascia Fascia Cremasterica
 • Testis Cutis, Fascia musculus obliqi abdominis externus, Musculus obliquus abdominis externus, Musculus obliquus abdominis internus, Musculus transversus abdominis, Fascia transversalis, Peritonaeum, Fascia crematerica, Musculus cremater, Tunica vaginalis communis testis et funiculli spermatici, Rudimentum processus vaginalis peritonaei, Recessus cavi serosi superior, Epididymis, Tunica vaginalis propria testis (lamina visceralis), Tunica vaginalis propria testis (lamina parietalis), Testis, Bursa testicularis, Recessus cavi serosi inferior, Tunica vaginalis communis testis et funiculli spermatici, Tunica dartos, Funiculus spermaticus, Plexus spermaticus, Ductus deferens, Vasa deferentialis, Aorta spermatica interna, Plexus pampiniformis
 • Ballen
 • Balonderzoek
 • The Endocrine System
 • Wikipedia (Eng): Spermatic Cord

  TEEN   TENEN   TOE   TOES   INTOEING   PIGEON TOES   TEENKOOTJES   TOE PHALANGES


  Zie ook:
  NAAR BUITEN GERICHTE GROTE TEEN
  HALLUX VALGUS   VOETKNOK

  Zie ook: ZIEKTE van RAYNAUD   RAYNAUD's DISEASE
  Zie ook: VOET   FOOT
  Zie ook: FALANX   KOOTJE   PHALANX   PHALANGES
 • A case of Subungal Exostosis (great toe)
 • About Intoeing in Children - Virt Hosp
 • In-Toeing - Children's Hospital
  --------------
  Teenkootjes - Toe Phalanges

 • Voet - Teenkootjes
 • Geraamte Been (Teenkootjes) (video)
 • Benen (Voetwortelbeentjes, Middenvoetsbeentjes, Teenkootjes)
 • Foot Bones: Phalanges
 • Wikipedia (Eng): Phalanges of the Foot

  TEKEN van HENNEBERT   HENNEBERT'S SIGN


  Zie ook:
  NYSTAGMUS   WIEBELOGEN   TRILOGEN   STUIPEN van de OOGBOL   TREINNYSTAGMUS
  Zie ook: SUPERIOR CANAL DEHISCENCE SYNDROOM   SUPERIOR CANAL DEHISCENCE SYNDROME   SCDS   SUPERIOR CANAL DEHISCENCE   SCD
  Zie ook: BUITENOOR   OUTER EAR   GEHOORGANG   UITWENDIGE GEHOORGANG   UITWENDIGE OOR   MEATUS ACUSTICUS EXTERNUS   AURIS EXTERNA
 • Hennebert sign
 • Hennebert's sign in MeniŤre's disease

  TEKEN van TINEL   TEKEN van TINEL HOFFMANN   TINEL's SIGN


  Zie ook:
  CARPALE TUNNEL SYNDROOM   CARPAL TUNNEL SYNDROME   CTS   CARPAAL TUNNEL
  Zie ook: CUBITAAL TUNNEL SYNDROOM   CUBITAL TUNNEL SYNDROME   ULNAR NEURITIS
  Zie ook: PLEXUS   PLEXUS BRACHIALIS   PLEXUS CHOROIDEUS
 • Teken van Tinel
 • Het Traumatische Plexus Brachialis letsel
 • Wikipedia (Eng): Tinel's Sign
 • Who named it: Tinel's Sign

  TELEMEDICINE


 • Telemedicine

  TELEPATHIE   GANZFELD-EXPERIMENT   TELEPATHY   ESP


 • Ganzfeld-experiment
 • Introduction to the Ganzfeld ESP Technique
 • Telepathy. the other way the mind communicates. Introduction to Mental Telepathy: showing historical accounts and a brief look at the various types
 • Dream Telepathy Contest. Hosted by Rita Dwyer and Robert Van de Castle. Test your dreaming mind's ability to tune into a visual target
 • Practical Telepathy Testing
 • ESP Telepathy

  TELEVISIE KIJKEN   HANGEN vvor de BUIS


 • Hangen voor de Buis

  TEL HASHOMER CAMPTODACTYLY SYNDROME


 • Tel Hashomer camptodactyly syndrome

  TELOGEEN DEFLUVIUM   TELOGEEN EFFLUVIUM   TELOGEN DEFLUVIUM   TELOGEN EFFLUVIUM   TELOGEN DEFLUXION


  Zie ook:
  HAARUITVAL   HAARVERLIES   HAIR LOSS   KAALHEID   BALDNESS
  Zie ook: EFFLUVIUM
  Zie ook: TELOGEEN   TELOGEN   RUSTFASE
  Telogeen defluvium - Ongebruikelijk veel haaruitval tegelijk in de telogene fase (rustfase)
 • Hoofdhuidziekten: Tijdelijk haarverlies (Telogeen defluvium)
 • Telogeen effluvium
 • Free Dictionary: Telogen Effluvium, Telogen Defluxion, Telogen Defluvium - Telogen Hair Follicle

  TEMPOROMANDIBULAIRE DYSFUNCTIES
  TEMPOROMANDIBULAR JOINT DYSFUNCTION   TMD   TEMPOROMANDIBULAR JOINT DISORDER   TMJ   TEMPOROMANDIBULAR DISORDER   TEMPOROMANDIBULAR DISEASES


  Zie ook:
  GEWRICHTSAANDOENINGEN   JOINT DISEASES
  Zie ook: KAAKAANDOENINGEN   JAW INJURIES
  Zie ook: TEMPOROMANDIBULAR JOINT DYSFUNCTION SYNDROME
  Zie ook: CRANIOMANDIBULAIRE DYSFUNCTIE   CMD   CRANIO-MANDIBULAR DYSFUNCTION
 • Kaakgewrichtsklachten
 • Vraag het aan de tandarts: Wat is TMD
 • Temporomandibular joint tutorial - University of Washington Department of Radiology
 • What is TMJ
 • Temporal bone/middle ear/mastoid surgery - Univ North Carolina
 • About TMJ & Jaw Joint Diseases
 • Temporomandibular Joint Disease
 • Temporomandibular Disorders TMJ/TMD and Facial Pain - Barry C. Cooper, DDS Bioelectronic testing and treatment for patients with TMD (TMJ). A dental solution to a physiological problem
 • The TMJ Association
 • Temporomandibular Joint Disorders - Temporomandibular disorders - Temporomandibular joint diseases
 • Common symptoms and complaints associated with TMJ Disorders
 • TMJ, Jaw pain relief though self hypnosis, Resolve Temporo-Mandibular Dysfunct Freedom from TMJ, I could chew without pain with just five minutes of massage a day, TMJ, effective self-hypnosis
 • Temporomandibular Joint Dysfunction, TMJ, Craniomandibular dysfunction, Thera The etiology of temporomandibular disorders has eluded the dental profession at large because of its lack of understanding of function
 • Tempero-Mandibular Joint (TMJ) archives
 • Yahoo! Health:Diseases and Conditions: Tempro-Mandibular Joint Syndrome
 • Tempro-mandibular Joint Syndrome; Treatment, Prevention, Cure Free links to 1,000's of today's best health sites
 • See also under Stomatognathic Diseases

  TEMPOROMANDIBULAR JOINT DYSFUNCTION SYNDROME   TMJ DYSFUNCTION SYNDROME


  Zie ook:
  GEWRICHTSAANDOENINGEN
  Zie ook: KAAKAANDOENINGEN   JAW INJURIES
  Zie ook: TEMPOROMANDIBULAIRE DYFUNCTIES   TMJ   TMD
 • Temporo-Mandibular Joint (TMJ) Dysfunction Syndrome Temporo-Mandibular Joint (TMJ) Dysfunction Syndrome. Definition TMJ dysfunction syndrome is a disorder of the temporo-mandibular joint
 • Temporomandibular Joint Dysfuntion Syndrome (Musculoskeletal Diseases)

  TEEN   TENEN   TOE   TOES   INTOEING   PIGEON TOES


  Zie ook:
  NAGELS   NAILS
  Zie ook: GROTE TEEN   NAAR BUITEN GERICHTE GROTE TEEN
  Zie ook: ZIEKTE van RAYNAUD   RAYNAUD's DISEASE
  Zie ook: VOET   FOOT
 • Gewrichten van de Onderste Extremiteiten
 • A case of Subungal Exostosis (great toe)
 • About Intoeing in Children - Virt Hosp
 • In-Toeing - Children's Hospital

  TENDINOPATHIE   TENDINOPATHY


  Zie ook:
  PEES   PEESKNOOP   PEESSCHEDE   TENDON
 • Tendinopathie van de Achillespees
 • De Polsblessure - Tendinopathie

  TENDON of TODARO


  Zie ook:
  HARTBOEZEM   BOEZEM   ATRIUM   VOORKAMER   ATRIAL WALL   ATRIAL SEPTUM
 • CTSN: Tendon of Todaro

  TENDONOSE   TENDONOSIS


  Zie ook:
  PEES   PEESKNOOP   PEESSCHEDE   TENDON
  Zie ook: PEESONTSTEKING   TENDINITIS   TENDONITIS
 • Tendonitis/tendonosis (what it is, and what to do)

  TENDOPATHIE   TENDOPATHY


  Zie ook:
  PEES   PEESKNOOP   PEESSCHEDE   TENDON
 • Tendopathie

  TENNISARM   TENNISELLEBOOG   TENNIS ELBOW
  LATERAL EPICONDYLITIS   EPICONDYLITIS LATERALIS


  Zie ook:
  ELLEBOOG   ELLEBOOGGEWRICHT   ELBOW   ELBOW JOINT
  Zie ook: GOLF ELLEBOOG   MEDIAL EPICONDYLITIS   GOLFER's ELBOW
  Zie ook: RADIALE TUNNEL SYNDROOM   RADIAL TUNNEL SYNDROME
 • Instituut Tenniselleboog
 • Tenniselleboog
 • Tenniselleboog Heelkunde. Hier vindt u een globaal overzicht van de klachten van een tenniselleboog
 • Heelmeesters: Tenniselleboog (Epicondylitis lateralis)
 • Tenniselleboog
 • Overzicht van de belangrijkste musculo-skeletale aandoeningen: Tennis-elleboog of Epicondilitis lateralis
 • Spierpijn - tennisarm
 • About Tennis Elbow (Lateral Epiconylitis)
 • Preventing Tennis Injuries
 • Lateral Epicondylitis (Tennis Elbow)Lateral epicondyle, Fibroblasts, Tendonosis, Radial tunnel syndrome, Shock wave therapy, Iontophoresis, Tendon Debridement, Tendon Release
 • A Note on Elbow Injuries
 • Lateral Epicondylitis
 • Tennis elbow - Southern California Orthopedic Institute
 • Tennis Elbow

  TENOSYNOVITIS   DEQUERVAIN TENDINITIS   DE QUERVAIN'S TENDINITIS   DE QUERVAIN'S TENOSYNOVITIS   ZIEKTE van DE QUERVAIN


  Zie ook:
  SPIERZIEKTEN
  Zie ook: PEESONTSTEKING   TENDINITIS
  Zie ook: PEESSCHEDE-ONTSTEKING   PERITENDINITIS   PARATENDINITIS   TENDOVAGINITIS   TENDOVAGINITIS NODOSA   TENDOVAGINITIS STENOSANS   TENDOVAGINITIS STENOSANS de QUERVAIN
  Zie ook: HANDCHIRURGIE   HAND SURGERY
  Zie ook: FINKELSTEIN TEST   FINKELSTEIN's TEST
 • Hand-Chirurgie - Dequervain
 • Overzicht van de belangrijkste musculo-skeletale aandoeningen: Ziekte van De Quervain
 • Thumb Tenosynovitis (De Quervain's)
 • de Quervain's Tendinitis
 • Tenosynovitis

  TENSOR FASCIATA LATA


 • Tensor fasciata lata (Image)

  TEPEL   TEPELHOF   AREOLA   NIPPLE   PAPILLA MAMM∆   MAMMARY PAPILLA


  Zie ook:
  BORSTEN   BREASTS
  Zie ook: PAGET's DISEASE of the NIPPLE
  Zie ook: POLYTHELIE   POLYTHELIA
  Zie ook: TEPELAANDOENINGEN   NIPPLE DISORDERS
  Zie ook: POLYMASTIE   POLYTHELIE   POLYMASTIA   POLYTHELIA   SUPERNUMERARY NIPPLE   THIRD NIPPLE   ACCESSORY NIPPLE

 • Borstvoeding (Video) Tepel, Tepelhof, Melkkanaaltjes, Kliertjes van Montgomery, Lactatie, Melkklieren, Oxytocine, Toeschietreflex, Tepelkloven

 • Tepel
 • Areola (Tepelhof)
 • Zo wordt borstvoeding gemaakt - Moedermelk (Filmpje) Zoekreflex, Tepelhof, Zuigreflex, Slikreflex, Hypofyse, Oxycotine, Prolactine, Toeschietreflex, Colostrum, Overgangsmelk, Moedermelk, Voormelk, Achtermelk
 • Wikipedia (Eng): Areola
 • Inside the Nipple   Montgomery's Glands (Areolar Glands), Nipple (Papilla), Hair follicles, Areola (Areola Mammae) (Areola Papillaris)

  TEPELKLOVEN   TEPELHOEDJE   PIJNLIJKE TEPELS   SORE NIPPLES


  Zie ook:
  TEPEL   TEPELHOF   AREOLA   NIPPLE   PAPILLA MAMM∆   MAMMARY PAPILLA
  Zie ook: TEPELAANDOENINGEN   NIPPLE DISORDERS
 • Ecoparents: Tepelkloven en pijnlijke tepels: oorzaken, voorkomen en behandeling
 • Sore Nipples
 • Tepelhoedjes, ingetrokken tepels en niplette

  TEPELAANDOENINGEN   NIPPLE DISORDERS   INGETROKKEN TEPELS   NIPLETTE


  Zie ook:
  TEPEL   TEPELHOF   AREOLA   NIPPLE   PAPILLA MAMM∆   MAMMARY PAPILLA
  Zie ook: POLYTHELIE   POLYTHELIA
  Zie ook: TEPELKLOVEN   TEPELHOEDJE   PIJNLIJKE TEPELS   SORE NIPPLES
  Zie ook: POLYTHELIE   POLYTHELIA
 • Tepelhoedjes, ingetrokken tepels en niplette
 • Flat or inverted nipples

  TERATOOM   TERATOMA   WONDERGEZWEL   MONSTERGEZWEL


  Zie ook:
  ORBITALE TUMOREN   ORBITAL NEOPLASMS   ORBITAL TUMORS
  Zie ook: GERMINOOM   KIEMCELTUMOR   EXTRAGONADALE KIEMCELTUMOR   GERMINOMA   DYSGERMINOMA   SEMINOMA
 • Wikipedia: Teratoom
 • Kiesbeter: Teratoom
 • Wikipedia (Eng): Teratoma
 • My child has...: Teratoma
 • eMedicine: Teratoma, cystic
 • What is: Teratoma of the ovary?
 • Orbital tumors Orbital tumors, dermoid cyst, teratoma, cavernous hemangioma, capillary hemangioma, lacrimal gland and sac tumors, sphenoid wing meningoima

  BENIGN CYSTIC TERATOMA   CYSTIC TERATOMA


  Zie ook:
  NEOPLASTIC THORACIC DISEASES
 • Benign Cystic Teratoma

  TERBESCHIKKINGSTELLING   TBS


 • Terbeschikkingstelling

  TERMINALE ZORG   STERVENSBEGELEIDING


  Zie ook:
  OVERLIJDEN
 • Landelijk Steunpunt Vrijwilligers in de Terminale Zorg (VTZ), tel: 030 - 6596266
 • Netwerk Palliatieve Zorg voor Terminale Patiënten (NPTN), tel: 030 - 6596265
 • Kübler-Ross Stichting (Algemene informatie over stervensbegeleiding), tel: 0172 - 407571
 • Nederlandse Hospice Beweging, tel: 020 - 6761094
 • Landelijk Steunpunt Vrijwilligers in de Terminale Zorg (VTZ)
 • Netwerk Palliatieve Zorg voor Terminale PatiŽnten (NPTN)
 • Stervensbegeleiding - Lichamelijke Verzorging
 • Stervensbegeleiding Bewust Sterven
 • Terminale zorg, uitvaartverzorging en nazorg
 • Sterven.pagina.nl
 • Vrijwilligers Terminale Thuiszorg Veel terminale patiŽnten willen het liefst thuis sterven. Vaak worden familie en vrienden bij de zorg betrokken. Deze verzorging kan zwaar zijn en moeilijk vol te houden. Vooral als er ook 's nachts iemand bij de stervende moet zijn. Een vrijwilliger terminale zorg kan helpen om te ondersteunen bij de hulp door familie en vrienden. Behalve praktische hulp, zoals waken, bieden vrijwilligers ook emotionele steun en geven informatie over omgaan met sterven

  TERMINALE HAREN   TERMINAL HAIRS   ANDROGENIC HAIR


  Zie ook:
  HAARTYPES   TYPES of HAIR
 • Haartypen Vellushaartjes, Terminale haren, Intermediaire (Tussenliggende) Haren
 • De anatomie van het haar   Vellushaartjes, Terminale haren
 • Hair Types   Lanugo Hair, Vellus Hairs, Terminal Hairs
 • Wikipedia (Eng): Androgenic Hair (Body Hair, Terminal Hair)

  TERMIJNECHO   (11 - 14 weken)


  Zie ook:
  PRENATALE SCREENING   PRENATAAL ONDERZOEK   PRENATAL TEST   PRENATAL GENETIC SCREENING
 • Onderzoek tijdens zwangerschap (Termijnecho, Nekplooimeting, Combinatietest, Tweedetrimesterecho, Vlokkentest)

  SYNDROOM van TESHLER NICOLA   TESHLER NICOLA SYNDROME


 • Pallister-Killian Family Support Group

  GRAPPIGE TESTEN   FUNNY TESTS   VREEMDE TESTEN   WEIRD TESTS


 • Freaky

  TESTIKEL   ZAADBAL   TESTICLE   TESTIS


  Zie ook:
  LEYDIG CELLEN   LEYDIG CELLS   INTERSTITIAL CELLS of LEYDIG
  Zie ook: TESTOSTERON
  Zie ook: ZAADBALKLACHTEN
  Zie ook: SEMINIFEREUZE TUBULI   SEMINIFEROUS TUBULES   TUBULI SEMNIFERI   ZAADKANAALTJES
  Zie ook: TESTIKELZIEKTES   TESTICULAR DISEASES
  Zie ook: ORCHIDOPEXIE   NIET INGEDAALDE TEELBAL/TESTIKEL/TESTIS/ZAADBAL   CRYPTORCHISME   CRYPTORCHIDISM   UNDESCENDED TESTICLE   ORCHIDOPEXY
  Zie ook: FIJNE-NAALDASPIRATIE   FNA
  Zie ook: TESTICULAIRE SPERMA EXTRACTIE   TESE   PERCUTANEOUS TESTICULAR SPERM ASPIRATION   PTSA
  Zie ook: TESTIS DETERMINING FACTOR   TDF
 • Testikel
 • Testis   Spermatic cord, Head of epididymis, Efferent ducts, Straight tubule, Rete testis, Seminiferous tubule, Tunia albuginea, Scrotal cavity, Tail of epididymis, Ductus deferens, Body of epididymis

  TESTICULAIRE SPERMA EXTRACTIE   TESE   PERCUTANEOUS TESTICULAR SPERM ASPIRATION   PTSA


  Zie ook:
  ONVRUCHTBAARHEID   INFERTILITY
  Zie ook: TESTIKEL   ZAADBAL   TESTICLE   TESTIS
  Zie ook: PERCUTANE EPIDIDYMALE SPERMA ASPIRATIE   PERCUTANE EPIDIDYMALE SPERMATOZOA ASPIRATIE   PESA   PERCUTANE EPIDYDIMALE SPERMA EXTRACTIE
  Zie ook: AZO÷SPERMIE   AZOOSPERMIA
  Zie ook: FIJNE-NAALDASPIRATIE   FNA
 • TESE-behandeling in Nederland
 • Chirurgisch verkregen semen (PESA / TESE)
 • ICSI in combinatie met MESA/PESA-behandeling in Nederland
 • Mesa - Tese
 • FNA en TESE : zaad uit de zaadbal
 • TESE
 • Other Techniques: Percutaneous testicular sperm aspiration (PTSA)

  TESTIKELZIEKTES   TESTICULAR DISEASES   TESTICULAR FAILURE


  Zie ook:
  TESTIKEL   ZAADBAL   TESTICLE   TESTIS
  Zie ook: ORCHIDOPEXIE   NIET INGEDAALDE TEELBAL/TESTIKEL/TESTIS/ZAADBAL   CRYPTORCHISME   CRYPTORCHIDISM   UNDESCENDED TESTICLE   ORCHIDOPEXY
  Zie ook: ZAADBALKANKER   TESTICULAR CANCER
  Zie ook: ZAADBALONTSTEKING   ORCHITIS
  Zie ook: LEYDIG CEL TUMOR   LEYDIG CELL TUMOR   TESTICULAR TUMOR
 • Primary Testicular Failure Anorchia, germ cell aplasia, spermatogenetic arrest, hypospermatogenesis, numerical chromosome abnormalities, structural chromosomal abnormalities, as well as Y chromosome microdeletions causing primary exocrine testicular failure
 • Testicular Diseases

  TESTIS DETERMINIG FACTOR   TDF


  Zie ook:
  TESTIKEL   TESTIS   ZAADBAL
 • Wikipedia (Eng): Testis Determing Factor
 • AIS Nederland: XY Gonadale Dysgenesie (Syndroom van Swyer) Testis Determining Factor-gen (TDF)

  TEST of EVERYDAY ATTENTION for CHILDREN   TEA-CH


  Zie ook:
  NEUROPSYCHOLOGISCHE TESTS   NEUROPSYCHOLOGICAL TESTS
 • Pearson: TEA-Ch | Test of Everyday Attention for Children

  TEST of DIVIDED ATTENTION   TODA   AUDITIEVE CONCENTRATIE TEST   ACT


  Zie ook:
  NEUROPSYCHOLOGISCHE TESTS   NEUROPSYCHOLOGICAL TESTS
 • De TOSSA: voorheen Auditieve Concentratie Test (ACT)

  TEST of SUSTAINED SELECTIVE ATTENTION   TOSSA   AUDITIEVE CONCENTRATIE TEST   ACT


  Zie ook:
  NEUROPSYCHOLOGISCHE TESTS   NEUROPSYCHOLOGICAL TESTS
 • De TOSSA: voorheen Auditieve Concentratie Test (ACT)

  TESTOSTERON   TESTOSTERONE


  Zie ook:
  HORMONEN   HORMONES
  Zie ook: TESTIKEL   TESTIS   ZAADBAL
 • Het hormoon testosteron
 • Hormonen - Testosteron
 • Selenium beschermt productie testosteron tegen cadmium
 • Klinefelters Syndrome Overview Offers disease facts, testosterone and research updates, and treatment info. View related links and support group options
 • Androderm - Testosterone Source Provides factual information about testosterone deficiency. With list of symptoms, patient stories, treatment options, support, and FAQs

  TETANIE   TETANY


  Zie ook:
  CARPOPEDAL SPASM   HAND or FOOT SPASM
 • Ziekehuis.nl: T Tetanie-Tetany
 • Encyclopedia.com: Tetany
 • Tetany

  TETANUS   KAAKKLEM   TRISMUS


  Zie ook:
  BACTERIňLE INFECTIES   BACTERIAL INFECTIONS
  Zie ook: GRAM-POSITIVE BACTERIAL INFECTIONS
  Zie ook: BACILLACEAE INFECTIONS
  Zie ook: CLOSTRIDIUM INFECTIONS
  Zie ook: DTP

  Tetanus (Filmpje)

 • Tetanus Goede beschrijving van de symptomen van kaakklem of trismus en de behandeling (CNH)
 • Tetanus NVKP: Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken
 • Tetanus Uiteg over de symptomen en met doorverwijzing naar beten of wonden. Engelstalig
 • Adults needs tetanus shots, too Aan de hand van een casus wordt deze zeer ernstige ziekte en haar symptomen uitgelegd. Engelstalig
 • Tetanus (Lockjaw) Fact Sheet
 • Menselijk tetanus immunoglobuline en tetanusvaccin Beschrijving van de desbetreffende geneesmiddelen
 • Foto Kind dat tetanus doormaakt en zich in opisthotonus (dwz krampachtige, pijnlijke achteroverstrekking van het lichaam) bevindt
 • Tetanus
 • Tetanus information
 • Adults Need Tetanus Shots, Too
 • Neonatal Tetanus
 • Neonatal Tetanus
 • Neonatal Tetanus: some charts
 • A note on Neonatal Tetanus and Indian Healing Clay
 • Tetanus Toxoid
 • Cases of Risus Sardonicus
 • U. of Iowa: Tetanus#10
 • NY State Dept. of Health: Tetanus
 • CDC: Tetanus
 • U. of Iowa:Diphtheria, Tetanus, and Pertussis Immunization and Tetanus Prophylaxis for Children
 • U. of Iowa:Tetanus and Diphtheria Immunization for Adults
 • Tetanus

  TETHERED CORD   TETHERED CORD SYNDROOM   TC   GEKLUISTERDE CONUS   TETHERED CORD SYNDROME


  Zie ook:
  OPEN RUG   SPINA BIFIDA
  Zie ook: NEURALE BUISDEFECTEN   NEURAL TUBE DEFECTS   NTD   SPINALE DYSRAPHISME   SPINAL DYSRAPHISM
 • Tethered Cord Syndroom (TC)
 • Tethered Cord
 • Tethered Spinal Cord   The various forms include such conditions as: Tight Filum Terminale, Lipomeningomyelocele, Split Cord Malformations, Dermal Sinus Tracts, Dermoids, and Cystoceles
 • Tethered Spinal Cord

  TETRAHYDROBIOPTERIN DEFICIENCY   TETRAHYDROBIOPTERIN   BH4   BH4 DEFICIENCY


  Zie ook:
  HYPERPHENYLALANINEMIE   HYPERPHENYLALANINEMIA   HPA
  Zie ook: PHENYLKETONURIE   FENYLKETONURIE   PHENYLKETONURIA   PKU
 • Research Trust for Metabolic Disease in Children
 • National Organization for Rare Diseases
 • The ARC
 • Tetrahydrobiopterin Home Page
 • BH4 Deficiency

  TETRALOGIE van FALLOT   TETRALOGY of FALLOT   TOF


  Zie ook:
  HART en VAATSYSTEEM
  CARDIOVASCULAR SYSTEM   CORONARY ARTERIES

  Zie ook: AANGEBOREN HARTAFWIJKINGEN   CYANOGENE HARTAFWIJKINGEN   CYANOTISCHE HARTAFWIJKINGEN   CONGENITAL HEART DEFECTS
  Zie ook: CARDIOVASCULAR ABNORMALITIES
  Zie ook: HART en VAATZIEKTEN   CONGENITAL HEART DEFECTS
 • Nederlandse Hartstichting: Tetralogie van Fallot (aangeboren)
 • Aangeboren hartafwijkingen
 • Tetralogie van Fallot TF
 • Kennislink - Dossier Het Hart: Tetralogie van Fallot
 • Embryologie: de ontwikkeling van het circulatiestelsel   Tetralogie van Fallot is een rechts-links-shunt
 • About Tetralogy of Fallot
 • Tetralogy of Fallot: an illustration
 • About Fallots Tetralogy   Royal Children's Hosp.,Melbourne (AU)
 • Illustration of Tetralogy of Fallot - S Illinois Univ
 • PediHeart - Kidzone: Tetralogy of Fallot (for Kids)
 • Tetralogy of Fallot Diagram   A large diagram of this condition along with a brief outline is provided here by the Southern Illinois University, School of Medicine
 • CTSN: Tetralogy of Fallot
 • American Heart Association
 • Tetralogy of Fallot Overview   Detailed description of this condition including incidence, signs, symptoms, and treatment is provided here by Healthanswers
 • Ultrasounds And Xrays   Read a clinical description of this condition and see several chest xrays and an ultrasound of a heart along with a photo of a sufferer's hands
 • Loyola U.: Tetralogy of Fallot
 • U. of Utah Webpath: Heart, tetralogy of Fallot, diagram
 • Med. Coll. of Wisconsin: Tetralogy Of Fallot
 • Med. Coll. of Wisconsin: Unilateral Rib Notching
 • Kansas U. Med. Ctr.: Tetralogy of Fallot
 • U. of Washington: Tetralogy of Fallot
 • U. Kansas: Tetralogy of Fallot
 • U. Kansas: Diagram: Tetralogy of Fallot
 • U. Kansas: Echocardiograms: Tetralogy of Fallot
 • U. Kansas: Tetralogy of Fallot
 • PediHeart: Operative procedures: TOF Repair (Repair of Tetralogy of Fallot)
 • Tulane: Tetralogy of Fallot
 • Tetralogy of Fallot

  TETRAPARESE   TETRAPARESIS   QUADRIPARESIS


  Zie ook:
  SPASTISCH   SPASTICITEIT   MUSCULAR SPASTICITY
  Zie ook: PARAPLEGIA
  Zie ook: QUADRIPLEGIE   QUADRIPLEGIA   TETRAPLEGIE   TETRAPLEGIA
  Zie ook: WERVELKOLOM   SPINE
 • Wikipedia: Tetraplegie
 • Wikipedia: Tetraplegie
 • Tetraparesis

  TETRASOMIE 12p   TETRASOMY 12p   SYNDROOM van PALLISTER-KILLIAN   PALLISTER KILLIAN SYNDROOM   PALLISTER KILLIAN SYNDROME   PALLISTER KILLIAN MOSAIC SYNDROME   PALLISTER KILLIAN MOSAIEK SYNDROOM


 • Erfo Centrum: Pallister-Killiansyndroom
 • Het Syndroom van Pallister-Killian
 • Pallister-Killian Family Support Group

  TETRASOMIE 21   TETRASOMY 21


 • The Fetus Net: Mosaic Tetrasomy 21

  THALAMOTOMIE   THALAMOTOMY   THALAMUSSTIMULATIE   SUBTHALAMOSTIMULATIE


  Zie ook:
  THALAMOTOMIE   THALAMOTOMY   THALAMUSSTIMULATIE   SUBTHALAMOSTIMULATIE
  Zie ook: ZIEKTE van PARKINSON   PARKINSON's DISEASE   PD
 • Thalamotomie en thalamusstimulatie

  THALAMUS   DORSALE THALAMUS   SUBTHALAMUS


  Functions: Sensory processing - Movement
  Zie ook:
  HERSENEN   ENCEPHALON   BRAINS
  Zie ook: EINDHERSENEN   TELENCEPHALON
  Zie ook: TUSSENHERSENEN   DIENCEFALON   DIENCEPHALON
  Zie ook: CENTRAL PAIN SYNDROME   THALAMIC SYNDROME   THALAMIC PAIN SYNDROME   CENTRAL POST-STROKE SYNDROME   POSTERIOR THALAMIC SYNDROME   RETROLENTICUALR SYNDROME
  Zie ook: CINGULATE GYRUS   GYRUS
  Zie ook: THALAMOTOMIE   THALAMOTOMY   THALAMUSSTIMULATIE   SUBTHALAMOSTIMULATIE
  Thalamus Ė een belangrijke steunzender tussen de zintuigen en de schors (de buitenkant van de hersenen bestaat uit de wand-, achterhoofds-, frontaal- en slaapkwab)
 • Wikipedia: Thalamus
 • NVVN - Functionele neurologie: Ziekte van Parkinson: Thalamus
 • Brein: De layout van je hersenen - De Thalamus
 • The Global Thalamus
 • Unit 5. The Corpus Striatum, Rhinencephalon, Connecting Fibers, and Diencephalon: The Thalamus   Massa Intermedia, Pulvinar, Midline Group
 • Subthalamus
 • About Brain Injury: Thalamus

  THALASSEMIE   THALASSEMIA   THALASSEMIC DISORDERS   COOLEY's ANEMIA   BETA THALASSEMIA


  Zie ook:
  BLOEDARMOEDE   ANEMIA
  Zie ook: SIKKELCELZIEKTE   SCZ   SIKKELCELBLOEDARMOEDE   SICKLE CELL ANEMIA
  Zie ook: ALPHA-THALASSEMIA/MENTAL RETARDATION SYNDROME, NONDELETION TYPE (ATR2, ATR, NONDELETION)
  Zie ook: ALPHA-THALASSEMIA/MENTAL RETARDATION SYNDROME, DELETION TYPE (ATR, DELETION. ATR1, ATR-16)
 • Wat is Thalassemie?
 • Joint Center for Sickle Cell and Thalassemic Disorder
 • Cooley's Anemia Foundation
 • Thalassemia Action Group
 • Tyler for Life Foundation
 • Iron Overload Diseases Association
 • Children's Hospital of Oakland: Thalassemia Center
 • Family Village: Thalassemia ==> Cooley's Anemia
 • Thalassemia: Beta Thalassemia, Thalassemia Minor or Thalassemia Trait, Thalassemia Intermedia, Thalassemia Major or Cooley's Anemia
 • Thalassemia

  THALASSO THERAPIE


 • Thalasso Therapie

  THANATOPHORIC DWARFISM   THANATOPHORIC DYSPLASIA


  Zie ook:
  DWERGGROEI   DWARFISM
 • LPA online: Thanatophoric Dwarfism
 • International Center for Skeletal Dysplasia
 • Human Growth Foundation
 • eMedicine: Thanatophoric Dysplasia
 • Thanatophoric Dysplasia Type I
 • Thanatophoric dysplasia

  THEORIE van de PERSOONLIJKE CONSTRUCTIES
  PERSONAL CONSTRUCT PSYCHOLOGY   PCP


  Zie ook:
  PSYCHOLOGIE   PSYCHOLOGY
 • Personal Construct Psychology
 • Personal Construct Research Group

  THERAPEUTIC TOUCH   TT


 • Therapeutic Touch
 • Innerned: Therapeutic Touch
 • De zuster wil strijken - Therapeutic Touch
 • Nurse Healers - Professional Associates International The Official Organization for Therapeutic Touch
 • "Therapeutic Touch" Fails a Rare Scientific Test
 • HCRC FAQ Sheet: Therapeutic Touch

  THERAPEUTISCHE MASSAGE   ZWEEDSE MASSAGE


  Zie ook:
  LICHAAMSTHERAPIEËN
  Zie ook: MASSAGE
 • Innerned: Zweedse Massage
 • Zweedse Massage

  THERAPIE¨EN   GENEESWIJZEN   THERAPEUTICS


  Zie ook:
  ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN
  Zie ook: ENERGIETHERAPIEËN
  Zie ook: LICHAAMSTHERAPIEËN
  Zie ook: GEESTELIJKE en SPIRITUELE THERAPIEňN
 • Geneeswijzen: netwerk met links naar artsen- en therapeutenverenigingen, bedrijven en alternatieve en complementaire gezondheidszorg
 • Therapeutics
 • THE MERCK MANUAL OF DIAGNOSIS AND THERAPY - an enormous online fully-searchable resource from the great people at Merck

  THIRD NERVE PALSY


  Zie ook:
  SCHEELZIEN   STRABISMUS
 • Strabismus Web Book Offers detailed descriptions of varieties of strabismus, including A and V patterns, third nerve palsy, and double elevator palsy

  ZIEKTE van THOMSEN   THOMSEN's DISEASE


  Zie ook:
  MYOTONIA   MYOTONIA CONGENITA   MC
  Zie ook: ZIEKTE van BECKER   BECKER's DISEASE
 • National Organization for Rare Diseases
 • Muscular Dystrophy Association

  THORACENTESIS   PLEURAL TAP   PLEURAL FLUID ASPIRATION


 • About Thoracentesis - Adam.Com

  THORACIC DUCT


 • The Thoracic Duct
 • The Thoracic Duct

  THORACIC OUTLET COMPRESSIE SYNDROOM   THORACIC OUTLET SYNDROME   THORACIC OUTLET OBSTRUCTION SYNDROME   TOS   HALSRIB SYNDROOM   CERVICAL RIB SYNDROME   SERRATUS ANTICUS SYNDROME


  Zie ook:
  SCALENUS SYNDROOM   SCALENE ANTICUS SYNDROME
  Zie ook: COSTOCLAVICULAIR COMPRESSIE SYNDROOM   CLAVICOCOSTAL SYNDROME   COSTOCLAVICULAR SYNDROME
  Zie ook: PECTORALIS MINOR SYNDROOM
  Zie ook: CERVICODORSAL OUTLET SYNDROME
  Zie ook: RSI   REPETITIVE STRAIN INJURY   TYPING INJURY
  Zie ook: PLEXUS   PLEXUS BRACHIALIS   PLEXUS CHOROIDEUS   BRACHIAL PLEXUS   BRACHIAL PLEXUS INJURY   BRACHIAL PLEXUS BIRTH INJURY   ERBSE PARESE   ERB's PALSY   OBSTETRISCH PLEXUS BRACHIALIS LETSEL   BRACHIAL PLEXOPATHY
  Zie ook: ADSON TEST   ADSON's TEST   TEST van ADSON
  Zie ook: ALLEN TEST
  Zie ook: HALSTEAD MANEUVER
  Zie ook: ROOS TEST   TEST van ROOS   ROOS' TEST   HOSTAGE MANEUVER   HANDS-UP TEST
  Zie ook: WRIGHT TEST   WRIGHT's TEST
  Zie ook: EDEN TEST   COSTO-CLAVICULAIRE TEST   COSTOCLAVICULAR MANEUVER
  Zie ook: VAATZIEKTEN   VASCULAR DISORDERS   VASCULAR ILLNESSES   PERIFERE VAATZIEKTEN   PERIPHERAL BLOODVESSEL DISEASES   PERIPHERAL VASCULAR DISEASES
 • Hart&Vaatgroep   Van en voor mensen met een Hart- of Vaatziekte
 • RSI klachten veroorzaakt door zenuwproblemen: Thoracic outlet syndrome
 • Overzicht van de belangrijkste musculo-skeletale aandoeningen: Thoracic Outlet Syndrome
 • Thoracic Outlet Compressie Syndroom
 • Thoracic outlet compressie syndroom
 • Het thoracic outlet (inlet) compressie syndroom: het costoclaviculair compressie syndroom   costoclaviculaire ruimte, achterste scalenus poort, proef van Adson, proef van Eden, test van Roos, proef van Wright, proef van Erb
 • Ribben en Diafragma: 4/10 Halsrib Syndroom
 • Thoracic outlet compressie syndroom
 • Thorasic-outlet testen   Test volgens Roos - Testen v/d mob. v/d eerste rib - Rektest n.medianus - Testen v/d cervico-thoracale rotatie - Testen v/d hoog- en midthoracale mobiliteit - Test volgens Adson - Rektest n.radialis - Clavicula test - Lengtetest v/d mm.pectoralis minor - Test volgens Eden - Test volgens Wright - Rektest n.ulnaris - Testen v/d mm.scaleni - Lengtetest v/d mm.pectoralis major
 • Thoracic Outlet Syndrome   Cervical Rib Syndrome. Search PUBMED for Cervical Rib Syndrome: All Review Therapy Diagnosis
 • Thoracic-Outlet-Obstruction Syndrome (Cervical-Rib Syndrome; Serratus Anticus Syndrome)
 • Thoracic Outlet Syndrome What are the symptoms of Thoracic Outlet Syndrome? What are the occupational factors of Thoracic Outlet Syndrome? What are the occupational factors...
 • Thoracic Outlet Syndrome mini information sheet
 • American Thoracic Society (ATS)
 • CTSN: Thoracic Outlet Compression Syndrome
 • Thoracic Outlet Syndrome Describes the syndrome, its prognosis, treatment, and sources for further information
 • Thoracic Outlet Syndrome - Gilmer Medical Center Offers assistance in diagnosing Thoracic Outlet Syndrome through steps outlined and papers on the condition
 • Thoracic Outlet Syndrome This is a webforum to discuss and comment on Thoracic Outlet Syndrome
 • Thoracic Outlet Syndrome

  THORACIC SPLENOSIS


  Zie ook:
  BORSTVLIESAANDOENINGEN   PLEURAL DISEASES
 • Thoracic Splenosis

  THORACOTOMIE   THORACOTOMY


  Zie ook:
  LONG   LONGEN   LONGBLAASJE   ALVEOLUS   BRONCHIOLE   BRONCHUS   LUNG   LONGVLIES
  Zie ook: OPEN DUCTUS ARTERIOSUS   OPEN DUCTUS van BOTALLI   PATENT DUCTUS ARTERIOSUS   PDA   PERSISTERENDE DUCTUS ARTERIOSUS
 • Longoperatie: Thoracotomie

  THORACOVASCULAR SURGERY


  Zie ook:
  CHIRURGIE   SURGERY
 • Thoracovascular Surgery
 • American Thoracic Society (ATS)

  THORACOSCOPIE   VIDEO-ASSISTED THORACOSCOPIE   VATS


  Zie ook:
  KLAPLONG   PNEUMOTHORAX
 • Thoracoscopie Heelkunde. Hier vindt u een globaal overzicht van de gebruikelijke gang van zaken bij thoracoscopische ingrepen

  THREATENED ABORTION


  Zie ook:
  ZWANGERSCHAPSCOMPLICATIES   PREGNANCY COMPLICATIONS
  Zie ook: ABORTUS   ABORTION
 • Creighton U.: Threatened Abortion: Bleeding in the First Trimester

  THREONINE


  Zie ook:
  AMINOZUREN   AMINO ACIDS
 • Threonine
 • Threonine (Essential Amino Acid)
 • Threonine amino acid information page
 • Threonine

  THROMBOANGIITIS OBLITERANS


  Zie ook:
  ZIEKTE van BUERGER   BUERGER's DISEASE
 • Thromboangiitis Obliterans

  THROMBOCYTHEMIA


  Zie ook:
  BLOEDZIEKTES   BLOOD DISORDERS
 • Thrombocythemia
 • Thrombocythemia

  THROMBOCYTOPENIC PURPURA


  Zie ook:
  PURPURA
 • Purpura, Thrombocytopenic

  THROMBOXAAN   THROMBOXANE


  Zie ook:
  EICOSANOŌDEN   EICOSANOIDS
  Zie ook: BLOEDPLAATJES   PLATELETS   BLOOD PLATELET DISORDERS
  Zie ook: THROMBOXAAN   THROMBOXANE
 • Medicie.Net: Thromboxane   Thromboxane A2 (TXA2), thromboxane B2 (TXB2)
 • Wikipedia: Thromboxane

  THUISHULP


  Zie ook:
  OUDEREN   BEJAARDEN   ELDERLY   BEJAARDENHUIS
 • Landelijke Organisatie Vrijwillige Thuishulp (LOVT)

  THUISZORG


  Zie ook:
  MANTELZORG
  Zie ook: OUDEREN   BEJAARDEN   ELDERLY   BEJAARDENHUIS   VERZORGINGSHUIS
  Zie ook: PERSOONSGEBONDEN BUDGET
  Zie ook: VERPLEGING
 • Allochtonen en de thuiszorg
 • Zorg Centrales Nederland bouwt voor thuiszorgorganisaties 'Zorgcentrales' of call centers, of geeft de mogelijkheid dag-en-nacht bereikbaarheid in een ZCN-Zorgcentrale te laten afhandelen. Met een licentie van ZCN wordt de bouw, het onderhoud, kwaliteit en toegang tot het al door 8 thuiszorgorganisaties gebruikte 0900 - 8806 nummer gerealiseerd

 • Mediatheek Thuiszorg De Mediatheek Thuiszorg is een informatie- en documentatiecentrum, dat geheel is gespecialiseerd in alle facetten van de thuiszorg in Nederland. Van uitvoering tot beleid. De Mediatheek Thuiszorg beschikt over een eigen collectie van zo'n 7000 titels van boeken en, vooral, rapporten (zogenaamde "grijze literatuur") en over ruim 300 gespecialiseerde audio-visuele titels over thuiszorgonderwerpen. Elk jaar wordt de totale collectie met ruim 500 titels uitgebreid. De informatie over thuiszorg is volledig en up-to-date
 • Overzicht van alle erkende Thuiszorginstellingen De Mediatheek Thuiszorg is een informatie- en documentatiecentrum, dat geheel is gespecialiseerd in alle facetten van de thuiszorg in Nederland. Van uitvoering tot beleid. De Mediatheek Thuiszorg beschikt over een eigen collectie van zo'n 7000 titels van boeken en, vooral, rapporten (zogenaamde "grijze literatuur") en over ruim 300 gespecialiseerde audio-visuele titels over thuiszorgonderwerpen. Elk jaar wordt de totale collectie met ruim 500 titels uitgebreid. De informatie over thuiszorg is volledig en up-to-date
 • Tussen Thuis en Ziekenhuis Site en discussieforum over transmurale gezondheidszorg. Onderdeel van het programma Technologie en Samenleving van het ministerie van economische zaken. De discussie wordt gevoerd aan de hand van concrete casussen over transmurale zorg. U wordt uitgenodigd om te stemmen over stellingen
 • LVT Website - Landelijke Vereniging voor Thuiszorg
 • EasyPool: Zorg aan Huis
 • LC OKZ Landelijk Centrum Ouder en Kind Zorg Het LC OKZ is een initiatief van die Thuiszorgorganisaties die, naast algemene thuiszorg, ouder en kindzorg leveren. Ouder-en kindzorg bestaat hoofdzakelijk uit preventieve gezondheidszorg voor ouders met kinderen in de leeftijd tot 4 jaar. Deze zorg, ook jeugdgezondheidszorg genoemd, wordt landelijk gecoŲrdineerd door het LC OKZ. Deze site is vooral bedoeld voor iedereen die beroepsmatig bij de ouder en kindzorg betrokken is. U vindt hier actuele informatie die van belang is voor consultatiebureau-teams. U kunt nagaan bij welke collega's u moet zijn bij verhuizing van cliŽnten. U kunt zien of en waar inhoudelijk informatie te vinden is. En tenslotte staan die organisaties/verenigingen genoemd, die zich naast en samen met het LC OKZ inspannen voor een gezondere jeugd
 • Verpleegbureau Lauret Wij zijn een particulier bemiddelingsbureau voor thuisverpleging en huishoudelijke hulpen. Daarnaast bemiddelen wij ook bij kraamzorg en zijn wij tevens gespecialiseerd in het verzorgen van mensen met AIDS
 • ANLOOT Algemeen Netwerk Landelijk Overleg Ondernemingsraden Thuiszorg
 • Nederlandse pagina van de verpleging
 • Thuiszorgwinkel-Meditheek De Thuiszorgwinkel - Meditheek levert uitgebreide, aan zorg gerelateerde artikelen met bijbehorend advies. Hulpmiddelen kunnen geleend, gehuurd en gekocht worden. Op de Thuiszorgwinkel-Meditheek website kunt informatie vinden over welke producten en diensten u bij ons terecht kunt
 • ZORGNET De betrouwbare brug tussen ziekenhuis en thuis. Dankzij specialistische thuisverpleging kunnen patiŽnten die complexe zorg nodig hebben, in eigen omgeving verpleegd worden. De wens van velen - opname in een ziekenhuis voorkomen of verkorten - kan daardoor gehonoreerd worden. In samenwerking met alle disciplines die bij de zorgverlening betrokken zijn, stelt Zorgnet een zorgarrangement samen dat specialistische thuisverpleging mogelijk maakt

  THYMIC CYST


  Zie ook:
  CONGENITALE BORSTKASAANDOENINGEN   CONGENITAL THORACIC DISEASES
 • Thymic Cyst

  THYMIC ENLARGEMENT   BENIGN THYMIC ENLARGEMENT


  Zie ook:
  NEOPLASTIC THORACIC DISEASES
 • Benign Thymic Enlargement (true Hyperplasia) after Chemotherapy

  THYMINE


  Zie ook:
  DNA   DEOXYRIBONUCLEIC ACID
 • Thymine
 • Wat is DNA: Thymine
 • NDI Foundation: Thymine
 • Hypermedia Glossary Of Genetic Terms: Thymine
 • The Columbia Encyclopedia: Thymine

  THYMOOM   THYMOMA   THYMOMA CANCER


  Zie ook:
  NEOPLASMS by HISTOLOGIC TYPE
  Zie ook: THYMOOM   THYMOMA   THYMOMA CANCER
 • Oncoline: Thymoom
 • DokterDokter: Thymoom
 • Thymoma
 • Thymoma cancer information exchange
 • About Thymoma and Myasthenia Gravis
 • Benign Thymoma
 • Malignant Thymoma (pathol image + text)
 • Searching OncoLink for Thymoma related documents
 • A 59-year old male .. (malignant thymoma)
 • About Malignant thymoma

  THYMUSKLIER   ZWEZERIK   THYMUS GLAND

  Zie ook: LYMFESTELSEL   LYMFESYSTEEM   LYMPHATIC SYSTEM
  Zie ook: KLIEREN   GLANDS   ENDOCRINE SYSTEM
  Zie ook: THYMOOM   ZWEZERIKKANKER   THYMOMA   THYMOMA CANCER
 • DokterDokter: Zwezerik - Thymus
 • The Endocrine System
 • raticles 12858.htmlThymus Gland
 • Thymus
 • The Lymphatic System: Thymus

  THYMUSTHERAPIE


  Zie ook:
  CELTHERAPIE   ORGAANTHERAPIE
 • Thymustherapie
 • Thymustherapie

  THYREOGLOBULINE   Tg   THYROGLOBULINE


  Zie ook:
  TUMORMERKERS   TUMORMARKERS
  Zie ook: SCHILDKLIERAANDOENINGEN   THYROID DISEASES
 • Wikipedia: Carcino-embryonaal antigen
 • KiesBeter: Thyreoglobuline   Controle van schildklieroperatie en terugkeer schildklierkanker
 • Schildklierkanker: Thyroglobuline tests (Tg)
 • Labogids: Thyroglobuline
 • Tumormarkers   CA 15.3, CEA, CA 19.9, PSA, Alfa foetoproteine (AFP), CA 125, Beta HCG, NSE, Thyroglobuline

  THYREOŌD-STIMULEREND HORMOON   THYROID STIMULATING HORMONE   THYROTROPIN   THYREOTROPE HORMOON   TSH   THYROID PEROXIDASE ANTIBODIES   TPO TPO-Ab   THYROGLOBULIN ANTIBODIES TG-Ab   TSAb   TSI   THYROID STIMULATING IMMUNOGLOBULINS   TSBAb   TSBI   THYROID STUMULATION BLOCKING IMMUNOGLOBULINS   TBII   THYROTROPIN BINDING INHIBITORY IMMUNOGLOBULINS


  Zie ook:
  HYPOFYSE   HERSENAANHANGSEL   PITUITARY GLAND   HYPOPHYSIS
  Zie ook: HORMONEN   HORMONES
 • Schildklierwijzer: De belangrijkste auto-schildklierantistoffen   TPO-Ab (Thyroid Peroxidase Antibodies) - - Tg-Ab (ThyroGlobulin Antibodies) - - TSH-Receptor antistoffen, die onder te verdelen zijn in 3 types: ------------TSAb (of TSI- Thyroid Stimulating Immunoglobulins) ------------TSBAb (of TSBI- Thyroid Stumulation Blocking Immunoglobulins) ------------TBII (Thyrotropin Binding Inhibitory Immunoglobulins)
 • MedlinePlus: TSH - Thyrotropin - Thyroid Stimulating Hormone
 • LabTest: TSH

  THYROID EYE DISEASE


  Zie ook:
  SCHILDKLIERAANDOENINGEN
 • Thyroid Eye Disease Factsheet Explore the causes, risks, and treatments of this disease with many names. Provides British organizations and services

  THYROIDITIS   POSTPARTUM THYROIDITIS


  Zie ook:
  AUTOIMMUUN THYROIDITIS   AUTOIMMUNE THYROIDITIS
  Zie ook: ZIEKTE van HASHIMOTO   HASHIMOTO's DISEASE   AUTOIMMUUN THYROIDITIS   AUTOIMMUNE THYROIDITIS   CHRONIC LYMPHOCYTIC THYROIDITIS
  Zie ook: SCHILDKLIERAANDOENINGEN
 • Endocrineweb: Thyroiditis
 • Merck Manual: Thyroiditis - Silent Lymphocytic Thyroiditis
 • Thyroiditis Brief Outline Skeletal outline of the condition of thyroiditis, including that of Hashimoto's thyroiditis. Includes brief descriptions and treatment options

  THYROTOXIC PERIODIC PARALYSIS   TPP


  Zie ook:
  PERIODIC PARALYSES
  Zie ook: SPIERZIEKTEN   NEUROMUSCURAL DISEASES
 • Thyrotoxic Periodic Paralysis

  THYROXINE   T4   SCHILDKLIERHORMOON


  Zie ook:
  HORMONEN   HORMONES
  Zie ook: THYROXINE HYDROXYLASE DEFICIENTIE   THD
  Zie ook: THYROXINE   T4   SCHILDKLIERHORMOON
  Zie ook: SCHILDKLIER   THYROID
 • de Schildklier - Thyroxine
 • Hormonen - Thyroxine
 • Schildklierhormoon

  THYROXINE HYDROXYLASE DEFICIENTIE   THD


  Zie ook:
  THYROXINE   T4   SCHILDKLIERHORMOON
  Zie ook: STOFWISSELINGSZIEKTEN   METABOLIC DISEASES
 • Stichting De Ontbrekende Schakel - DOS Tel/fax: 067 - 5870418 (ma 09.30 - 11.30 di/do 91.00 - 22.00 uur)
 • De Ontbrekende Schakel Steunpunt voor THD-patiënten en hun begeleiders