CATSCLEM GEZONDHEID en ZIEKTE - HEALTH and DISEASE

CATSCLEM - GEZONDHEID en ZIEKTE

SE - SH
OPGELET


Patienten en leken die raadgevingen/adviezen/informatie zoeken via deze verzameling links wordt dringend geadviseerd de verzamelde informatie te bespreken met de (behandelend) arts/specialist/hulpverlener.

MEDISCHE TERMEN - MEDICAL TERMS : S


 • Consumed - ziekte of klacht: S
 • Ziekenhuis.nl - Woordenboek: S
 • Merck Manual: S (Nederlands)
 • Dorland's Illustrated Medical Dictionary: S

  SEALEN


  Zie ook:
  TANDHEELKUNDE   TANDARTS
  HOMEOPATISCHE TANDHEELKUNDE   ANGST voor de TANDARTS   DENTAL PHOBIA   ANTROPOSOFISCHE TANDHEELKUNDE   GNATHOLOGIE   IMPLANTAAT   IMPLANTOLOGIE   DENTISTRY

 • Voorlichting over: Sealen

  SEBORRHEIC KERATOSIS


  Zie ook:
  ALLERGIE   ALLERGY
  Zie ook: ECZEEM   ECZEMA
  Zie ook: HUIDONTSTEKING   DERMATITIS
  Zie ook: HUIDUITSLAG   HIVES
  Zie ook: ACTINIC KERATOSIS
 • Seborrheic Keratoses and Brown Spots (Lentigenes)
 • Seborrheic Keratosis   [picture]

  SECOND MESSENGERS


  Zie ook:
  HERSENEN   BRAINS
  Zie ook: RECEPTOREN
 • A Brief introduction to the Brain: Second Messengers

  SECRETINE   SECRETIN   SECRETIN STIMULATION TEST   PANCREATIC FUNCTION TEST


  Zie ook:
  HORMONEN   HORMONES
  Zie ook: CHYMUS   SPIJSBRIJ   CHYME
  Zie ook: SECRETINE   SECRETIN
 • Wikipedia: Secretine
 • Secretine ... relatie tussen darmen en hersenen?
 • Biologische oorzaken van autisme: de rol van secretine
 • Wikipedia (Eng): Secretin
 • MedlinePlus: Secretin stimulation test (Pancreatic function test)

  SEEING 3D


  Zie ook:
  SCHEELZIEN   STRABISMUS
  Zie ook: OOGAANDOENINGEN   EYE DISEASES
 • Have Fun With Strabismus   Entertaining-yet-informative site talks about cross eyes, wall eyes, and seeing 3D. Learn tricks and find out what celebrities have strabismus

  SEIP SYNDROOM   SEIP SYNDROME


  Zie ook:
  LI   LIPODYSTROPHY
 • Seip Syndrome - OMIM, NCBI (US)

  SEIZOENS-AFHANKELIJKE DEPRESSIE   SEASONAL AFFECTIVE DISORDER   SAD


  Zie ook:
  MELATONIN   MELATONINE   MELATONIN HORMONE SUPPLEMENT
  Zie ook: WINTERDEPRESSIE
  Zie ook: LICHTTHERAPIE   LIGHT THERAPY
 • Gezondheidsplein: Seasonal Affective Disorder (SAD)
 • MediluX BV   Een zelfhulp test om na te gaan of men last heeft van de veranderingen van de seizoenen
 • Light Systems   FAQs about light therapy and an explanation of Seasonal Affective Disorder and how it can be treated
 • Melatonin and SAD   View articles and links to sites about seasonal affective disorder and the use of melatonin
 • Seasonal Affective Disorder (SAD)   Zeer medische en wetenschappelijke uitleg over deze seizoensgebonden stemmingsstoornis. Ook lichttherapie komt aan bod
 • Seasonal Affective Disorder

  SEKSVERSLAVING


 • Stichting Nationaal Preventie en Informatiebureau Seksverslaving
 • Seksverslaving en haar gevolgen Alles over deze ziekte en hoe je daar van kan genezen, incl. nationaal onderzoek

  SELECTIEF MUTISME   SELECTIVE MUTISM   ELECTIEF MUTISME   ELECTIVE MUTISM   SM


  Zie ook:
  ANGSTSTOORNISSEN   ANXIETY DISORDERS
  Zie ook: SOCIALE FOBIE   SOCIAL PHOBIA
  Zie ook: COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY   CBT
  Zie ook: VERLEGENHEID   SHYNESS
 • Stil Hoekje - Site over Selectief Mutisme
 • Mijn kind praat niet bij vreemden - wat doen we daaraan? (3 jr)
 • Selective Mutism
 • UCLA Child & Adolescent Anxiety Program   The following is an anonymous survey to that will help us develop a questionnaire that measures the severity of selective mutism
 • The Anxiety Network   This is an excellent site containing complete anxiety information that details, social phobia, panic, and generalized anxiety. Take the time to review this well, it will benefit Selective Mutism children and their parents. Thomas A. Richards, Ph.D., Psychologist host this site
 • Assistive and Adaptive Computing Technology In Special Education   Resources and Advocacy Information.  A great legal resource page for our children's education rights. Check this link it's excellent
 • Helping the child with Elective Mutism
 • Social Phobia's Cousin (read me)   An interesting article on Selective Mutism

  SELF CONTROL RATING SCALE   SCRS


  Zie ook:
  NEUROPSYCHOLOGISCHE TESTS   NEUROPSYCHOLOGICAL TESTS
 • Disleksie!? Onderzoek naar een homoniementest als diagnosticum en onderzoeksinstrument   blz. 26: Self Control Rating Scale (SCRS)

  SEMANTISCHE DEMENTIE   SEMANTIC DEMENTIA


  Zie ook:
  DEMENTIE   DEMENTIA
 • Fronto-temporale dementie (FTD), progressieve afasie en semantische dementie
 • AFTD: Semantic Dementia
 • Frontotemporal Lobar Degeneration: Semantic dementia

  SEMANTISCH GEHEUGEN   SEMANTIC MEMORY


  Zie ook:
  GEHEUGEN   MEMORY
 • Wikipedia: Semantisch geheugen
 • Meer over het brein: Het semantisch geheugen

  SEMINIFEREUZE TUBULI   SEMINIFEROUS TUBULES   TUBULI SEMNIFERI   ZAADKANAALTJES   SPERMATOGONIE   SPERMATOGONIA


  Zie ook:
  TESTIKEL   ZAADBAL   TESTICLE   TESTIS
  Zie ook: SPERMATOGENESE   SPERMIOGENESE
 • Wikipedia (Eng): Seminiferous tubules   Meiosis, Gametes, Spermatozoa, Sustentacular Cells, Sertoli Cells
 • The Miracle of Human Creation: The Sperm's Developmental Pathway Seminiferous tubules, Sperm-forming Cells (Spermatogonia)
 • Zaadkanalen - Route van he Sperma

  SENSOMOTORISCHE INTEGRATIE   SENSORISCHE INTEGRATIETHERAPIE


  Zie ook:
  SENSORISCHE INTEGRATIESTOORNISSEN   SENSORY PROCESSING DISORDER   SENSORY INTEGRATION DYSFUNCTION   SID
 • Sensomotorische Integratie   Het tactiele systeem (de tast zintuigen), Het vestibulaire systeem (het evenwicht), Het proprioseptieve systeem (de dieptezintuigen)

  SENSORISCHE INTEGRATIE   SENSORISCHE INTEGRATIETHERAPIE


  Zie ook:
  SENSORISCHE INTEGRATIESTOORNISSEN   SENSORY PROCESSING DISORDER   SENSORY INTEGRATION DYSFUNCTION   SID
 • Wat is Sensorische Integratie
 • Wat is Sensorische Integratie?

  SENSORISCHE INTEGRATIESTOORNISSEN   SENSORY PROCESSING DISORDER   SENSORY INTEGRATION DYSFUNCTION   SID


  Zie ook:
  TAALMOEILIJKHEDEN   LANGUAGE BASED DISABILITIES
  Zie ook: SENSORISCHE INTEGRATIE   SENSORISCHE INTEGRATIETHERAPIE
 • Sensory Processing Disorder

  SENSORISCHE STOORNISSEN   SENSORY DISORDERS


  Zie ook:
  PARESTHESIE   TINTELING   PARESTHESIA
  Zie ook: NEUROPATHIE   NEUROPATHY
  Zie ook: HERIDITAIRE MOTORISCHE en SENSORISCHE NEUROPATHIEN   HMSN
 • Wikipedia: Sensorisch geheugen
 • Symptoms of sensory disorders in children

  SENSORISCH GEHEUGEN   SENSORY MEMORY


  Zie ook:
  GEHEUGEN   MEMORY
 • Wikipedia: Sensorisch geheugen
 • Wikipedia (Eng): Sensory memory   Haptic memory

  SEPSIS SYNDROME


  Zie ook:
  INFECTIES   INFECTIONS
  Zie ook: BLOEDVERGIFTIGING   SEPSIS   SEPTICEMIA   SEPTICAEMIA   BLOOD POISENING   MENINGOKOKKENSEPSIS   BLOOD INFECTION   SYSTEMIC INFLAMMATORY RESPONSE SYNDROME   SIRS

  SEPTECTOMIE   ATRIALE SEPTECTOMIE   SEPTECTOMY   ATRIAL SEPTECTOMY


  Zie ook:
  SINGLE VENTRICLE ANOMALIES   RIGHT SIDED SINGLE VENTRICLE CONDITIONS
  Zie ook: SEPTOSTOMIE   SEPTOSTOMY
  Zie ook: HARTKAMER   VENTRIKEL   VENTRICLE   SEPTUM VENTRICULORUM   VENTRICULAR WALL   VENTRICULAR SEPTUM
  Atriale Septectomie: de kleine verbinding tussen de twee voorkamers van het hart zo groot mogelijk maken door zoveel mogelijk van het tussenschot weg te snijden
 • Answers.com: Septectomy   Atrial septectomy, Nasal septectomy

  SEPTIC ABORTION


  Zie ook:
  ZWANGERSCHAPSCOMPLICATIES   PREGNANCY COMPLICATIONS
  Zie ook: ABORTUS   ABORTION
  Zie ook: INFECTIES   INFECTIONS
  Zie ook: INFECTIOUS PREGNANCY COMPLICATIONS

  SEPTIC PULMONARY EMBOLI


  Zie ook:
  INFECTIEUZE BORSTKASAANDOENINGEN   INFECTIOUS THORACIC DISORDERS
  Zie ook: THROMBOEMBOLIC THORACIC DISEASES
 • Septic Pulmonary Emboli

  SEPTISCHE ARTRITIS   BACTERIËLE ARTRITIS   SEPTIC ARTHRITIS   INFECTIOUS ARTHRITIS


  Zie ook:
  ARTRITIS   ARTHRITIS   NEUROGENIC ARTHROPATHY   COLCHICINE   GEWRICHTSONTSTEKING
  Zie ook: HAEMOPHILS INFLUENZA
 • MedicInfo: Septische artritis
 • Septic Arthritis of the Hip in Children   Erythrocyte sedimentation rate (ESR), Sed rate, Ultrasound Guided Arthrocentesis
 • Septic arthritis
 • eMedicine: Septic arthritis

  SEPTISCHE SHOCK   SEPTIC SHOCK


  Zie ook:
  SHOCK
 • Service Apotheek: Septische shock
 • Septische shock

  SEPTOPLASTIE   SEPTOPLASTY


  Zie ook:
  SINUS   SINUS DISORDERS
 • Septoplasty

  SEPTOSTOMIE   SEPTOSTOMY


  Zie ook:
  SINGLE VENTRICLE ANOMALIES   RIGHT SIDED SINGLE VENTRICLE CONDITIONS
  Zie ook: SEPTECTOMIE   ATRIALE SEPTECTOMIE   SEPTECTOMY
 • Heelkundige behandeling van het hypoplastisch linkerhartsyndroom: Septostomie
 • Surgical Treatments for Right Sided Single Ventricle Conditions: Septostomy

  SEPTUM TRANSVERSUM


  Zie ook:
  EMBRYO   EMBRIO   EMBRYOLOGIE   EMBRYOLOGY
  Zie ook: BUIKHOLTE   ABDOMINAL CAVITY
  Zie ook: BORSTHOLTE   MEDIASTINUM   THORACIC CAVITY   PLEURAL CAVITY
 • Wikipedia (Eng): Septum Transversum

  SEQUELAE of INFLAMMATORY DISEASES of the CENTRAL NERVOUS SYSTEM


  Zie ook:
  ONTSTEKINGSPROCESSEN van het CENTRAAL ZENUWSTELSEL   INFLAMMATORY DISEASES of the CENTRAL NERVOUS SYSTEM

  Sequelae of inflammatory diseases of central nervous system:
  Zie: WHO - ICD (versie 2007): Diseases of the nervous system (G00-G99)                   zie toelichting onder: G09
  Zie ook: Wikipedia: SEQUELAE
  Zie ook: Wikipedia (Eng): SEQUELAE

  SERINE


  Zie ook:
  AMINOZUREN   AMINO ACIDS
 • Serine
 • Serine
 • Serine (Non-Essential Amino Acid)
 • Serine amino acid information page

  SERO-NEGATIVE ARTHROPATHIES


  Zie ook:
  RHEUMATOID ARTHRITIS
 • Clinical notes on Sero-negative and Spondylo-arthropathies

  SEROTONINE   SEROTONIN   5-HYDROXYTRYPTAMINE   5-HT


  Zie ook:
  NEUROTRANSMITTERS
  Zie ook: TRYPTOFAAN   TRYPTOPHAN
 • Histamine and serotonin
 • Serotonine
 • Hulpgids: Antidepressiva - Neurotransmitters (acetylcholine, dopamine, histamine, noradrenaline en serotonine)
 • De informatiemoleculen in ons lichaam   (Acethylcholine, Adrenaline (Epinephrine), CRF (Cortical Releasing Factor), CCK (Cholyocystokinine), Dopamine, Endorfine (Encephaline), Fenylethylamine, Gamma-aminoboterzuur (GABA), Glycine, Insuline, Noradrealine (Nordepinefrine), Oxytoxine, Progesteron, Serotonine)
 • Afvallen en Aspartaam - Glucose en Serotonine

  SERPIGINOUS CHOROIDITIS


  Zie ook:
  OOGAANDOENINGEN   EYE DISEASES
 • Blindness Resource Center   Comprehensive site with information on glaucoma, macular degeneration, retinitis pigmentosa, stargardt's disease, and serpiginous choroiditis

  SERRATIA INFECTIONS


  Zie ook:
  BACTERIËLE INFECTIES   BACTERIAL INFECTIONS
  Zie ook: GRAM-NEGATIVE BACTERIAL INFECTIONS
  Zie ook: ENTEROBACTERIACEAE INFECTIONS
  Zie ook: BACTERIAL INFECTIONS and MUCOSES

  SERRATUS ANTERIOR   VOORSTE GEZAAGDE SPIER   SERRATUS ANTICUS


  Zie ook:
  BORSTSPIEREN   CHEST MUSCLES
  Zie ook: HALSRIB SYNDROOM   CERVICAL RIB SYNDROME   SERRATUS ANTICUS SYNDROME
 • Serratus anterior (Voorste gezaagde spier)
 • Serratus Anticus

  SERUM METHYLMALONIC ACID TEST   SMMA-TEST


  Zie ook:
  VITAMINE B12-TEKORT   "EXTRINSIC FACTOR"-TEKORT   COBALAMINE-TEKORT   CYANOCOBALAMINE-TEKORT   HYDROXYCOBALAMINE-TEKORT
 • Methylmalonic Acid test
 • Vitamins - Vitamin B12

  SERUM SCREENING   TRIPELTEST   TRIPLETEST   MATERNAL SERUM SCREENING   MSS


  Zie ook:
  DOWN SYNDROOM   DOWN SYNDROME
  Zie ook: OPEN RUG   SPINA BIFIDA
  Zie ook: COMBINATIETEST
  Zie ook: PRENATALE SCREENING   PRENATAAL ONDERZOEK   PRENATAL TEST   PRENATAL GENETIC SCREENING
  Maternal Serum Screening (MSS) measures three serum markers: alpha-fetoprotein, human chorionic gonadotropin, and unconjugated estriol, from which the risk of fetal Down syndrome or open neural tube defect is calculated.
 • Erfelijkheid.nl: Tripeltest
 • Antenataal onderzoek, serumscreening, nekplooimeting, vlokkentest of vruchtwaterpunctie
 • Kindje op komst: Tripletest
 • Maternal Serum Fact Sheet
 • Maternal Serum Screening

  SERVICE OBSTACLES SCALE   SOS


  Zie ook:
  INSTRUMENTELE ALGEMENE DAGELIJKSE LEVENSVERRICHTINGEN   INSTRUMENTAL ACTIVITIES of DAILY LIVING   IADL   ALGEMENE DAGELIJKSE LEVENSVERRICHTINGEN   ADL   ALGEMENE DAGELIJKSE MAATSCHAPPELIJKE LEVENSVERRICHTINGEN   ADML   HUISHOUDELIJKE DAGELIJKSE LEVENSVERRICHTINGEN   HDL   PASSIVITEITEN DAGELIJKS LEVEN   PDLIDDD   INTERVIEW for DETERIORATION in DAILY ACTIVITIES in DEMENTIA   INVENTORY of DETERIORATION in DAILY ACTIVITIES in DEMENTIA   IDDD
 • Avtivities of Daily Living: Other Surveys: Awareness Questionnaire (AQ), Agitated Behavior Scale (ABS), Berg Functional Balance Scale, Chao Patient Perception (Rating Doctor), Clinical Dementia Rating Scale, Community Integration Questionnaire (CIQ), COOP Functional Health Assessment, Disability Rating Scale (DRS), Expanded Disability Status Scale-Kurtzke, FACT/FACIT family of instruments, Functional Independence Measure (FIM), Gait Analysis Observational Notes, Handicap Assessment & Reporting (CHART)PDF, Handicap Assessment & Reporting Short Form, Meaning in Life Scale (ML), Patient Competency Rating Scale (PCRS), Physical Self-Maintenance Scale (PSMS), Satisfaction With Life Scale (SWLS), Service Obstacles Scale (SOS), Supervision Rating (SRS), Stanford Health Assessment Questionnaire
 • Introduction to the SOS

  SESAMBEEN   SESAMOID BONES   OS SESAMOIDEUM   OSSA SESAMOIDEA


  Zie ook:
  SESAMOID PROBLEMS   SESAMOIDITIS
  Zie ook: GROTE TEEN   GREAT TOE   HALLUX
 • Wikipedia: Sesambeen
 • Wikipedia (Eng): Sesamoid Bone

  SESAMOID PROBLEMS   SESAMOIDITIS


  Zie ook:
  SESAMBEEN   SESAMOID BONES   OS SESAMOIDEUM   OSSA SESAMOIDEA
 • Wikipedia (Eng): Sesamoiditis
 • Sesamoid Problems   Sesamoiditis, Sesamoids, Ball of the foot, Osteochondritis, Corn (Intractable plantar keratosis), Bone Removal, Scraping, Bone Graft

  ZIEKTE van SEVER   SEVER's DISEASE   SEVER's SYNDROME   APOFYSITIS CALCANEI   CALCANEAL APOPHYSITIS


  Zie ook:
  BOTZIEKTES   BONE DISEASES
  Zie ook: ZIEKTE van OSGOOD SCHLATTER   OSGOOD SCHLATTER DISEASE
  Zie ook: ACHILLESPEES   ACHILLESPEESRUPTUUR   ACHILLESPEESKLACHTEN   ACHILLES TENDON
  Zie ook: HIEL   HEEL
  Zie ook: APOFYSE   APOPHYSIS   APOFYSITIS   APOPHYSITIS
 • Podotherapie - Kinderen: Ziekte van Sever
 • Ziekte van Sever
 • Sever's Syndrome
 • About Sever's Disease
 • American Acad. of Family Physicians   Find straightforward answers to commonly asked questions about this heel ailment. Includes info on symptoms and treatment
 • Children's Running Injuries   Discussion of growth-plate injuries in children includes lower-limb osteochondroses, Osgood-Schlatter, and Sever's disease
 • Medical College of Wisconsin   Describes this problem of the heel in children as the apophysis becoming sclerotic and then fragmenting. Includes a list of related ailments
 • S. California Orthopedic Institute   Describes this painful disease of the heel in growing children in clear language. Explains how treatment relies on decreasing activity
 • Sever's Disease: A Common Cause of Heel Pain
 • Sever's Disease

  SEVERE COMBINED IMMUNODEFICIENCY


 • Immunodeficiency   Find out about Severe Combined Immunodeficiency. Includes links to support groups, ID sites, journals and sympathetic professional associations
 • Severe Combined Immunodeficiency

  SEVERE IMPAIRMENT BATTERY   SIB


  Zie ook:
  NEUROPSYCHOLOGISCHE TESTS   NEUROPSYCHOLOGICAL TESTS
 • An overview of rating scales used in dementia research   Sandoz Clinical Assessment Geriatric (SCAG), Gottfries–Brane–Steen (GBS), Nurses’ Observation Scale for Geriatric Patients (NOSGER), ADAS–Cog, Syndrom Kurztest (SKT), Mini Mental State Examination (MMSE), Information-Concentration-Memory (ICM), Mattis Dementia Rating Scale, Severe Impairment Battery (SIB), Clinician’s Global Impressions – Severity of Illness scale (CGIS), Clinical Dementia Rating scale (CDR), Global Deterioration Scale (GDS), FDA Clinician’s Interview-Based Impression of Change (CIBIC), Clinicians’ Interview–Based Impression of Change-Plus (CIBIC+), CIBI (Parke-Davis), ADCS-CGIC, NYU CIBIC+, ADAS non-cognitive subscale, Behavior Rating Scale for Dementia of the Consortium to Establish a Registry for AD (CERAD BRSD), Behavioral Pathology in AD scale (BEHAVE-AD), Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS), Neuropsychiatric Inventory (NPI), Cohen–Mansfield Agitation Inventory (CMAI), Instrumental Activities of Daily living (IADL), Physical Self-Maintenance Scale (PSMS), Progressive Deterioration Scale (PDS), Interview for Deterioration in Daily Living Activities in Dementia (IDDD), Disability Assessment in Dementia Scale (DADS), Functional Assessment Staging (FAST), Rapid Disability Rating Scale-2
 • SIB
 • Factorial Validation of the Severe Impairment Battery for Patients with Alzheimer's Disease

  SEX DIFFERENTIATION DISORDERS


  Zie ook:
  UROGENITAL DISEASES
  Zie ook: UROGENITAL ABNORMALITIES
  Zie ook: GONADALE DYSGENESIE   GONODAL DYSGENESIS
  Zie ook: HERMAFRODITISME   HERMAFRODIETEN   HERMAPHRODITISM
  Zie ook: SYNDROOM van KALLMANN   KALLMANN SYNDROME
 • Sex Differentiation Disorders

  SEXUALITEIT ALGEMEEN   SEXUALITY GENERAL
  SEXUELE OPWINDING   SEXUELE ORIËNTATIE   SEXUAL ORIENTATION   SEX


  Zie ook:
  ANALE SEX   ANAL SEX
  Zie ook: CUNNILINGUS   PUSSY EATING
  Zie ook: EROGENE ZONES
  Zie ook: ORALE SEX   ORAL SEX   FELLATIO
  Zie ook: GESLACHTSGEMEENSCHAP   VRIJEN   INTERCOURSE
  Zie ook: MASTURBATIE   MASTURBATION
  Zie ook: SEXUELE ONTHOUDING   ABSTINENCE
  Zie ook: SEXUELE PROBLEMEN   SEXUAL DISORDERS
  Zie ook: HOMOSEXUALITEIT   HOMOSEXUALITY
 • Break Out Sex Woordenboek
 • Sexualiteit & Terminologie
 • Welkom bij Seks en Co   Alle antwoorden op je vragen over seksualiteit en verliefdheid...
 • Sexwoordenboek
 • 16 of zo, Seks
 • Vrouw Online: Seks ABC
 • Sexuologie
 • Zoenen en zo   De site over relaties en seksualiteit voor jongeren met een handicap
 • Sexualiteit, intimiteit en hulpverlening
 • Accessoire geslachtsorganen: Klieren van Littré (of Urethrale Klieren)   Sexuele opwinding
 • Ouderen en Sexualiteit
 • Liefde en Sexualiteit
 • Sexual Health Infocenter   When you need more than just a quick answer, here's the in-depth information. Includes a discussion of safer sex and abstinence, plus comprehensive STD information
 • The Science of Love   - The Why Files
 • Mysteries of Odor in Human Sexuality (about pheromones)
 • Sex.etc   This site has straight-forward advice from other teens. A good site for honest, common-sense answers to your questions and concerns
 • Nerdsex   A sex-positive, safer-sex search engine for information on sexuality matters. It does not deal in porn, but in real world information
 • The Purple Room   Sexuality from a Christian perspective, promoting the idea that sex is meant to be good
 • Thrive@Passion   The reliable guide to healthy sexuality
 • Answers to Your Questions About Sexual Orientation and Homosexuality
 • Sexuality
 • Orgasm Research Center   Research Center for the Multiple, Sexual Orgasm provides sexual advice, a list of arousing food supplements, and female orgasm information
 • Sexual Activity And Heart Disease   Includes sensible recommendations and general guidelines for couples. Includes specific advice for stroke survivors
 • Vrijen met iemand uit het buitenland   Vertaling in het Frans, Duits, Engels en Spaans van zinnen die met vrijen te maken hebben
 • A Guide to Sex Toys   How to use various types of sex toys, including safety tips
 • Playground   Adult toy reviews by women, for women. New reviews every week
 • Sex Toys Explained - Sexuality   Definitions and explanations of various types of sex toys, from your About.com Sexuality Guide
 • The Vibrator Review - by Elf and Omaha Sternberg Some advice on the selection of vibrators
 • What are Sex Toys and How To Use Them A basic outline of various popular sex toys
 • alt.sex FAQ - Sex Toys A historical document from alt.sex, answering questions about dildos, butt plugs, and a great many other sexual devices

  SEXUEEL MISBRUIK   SEXUEEL GEWELD   SEXUAL ABUSE   SATANIC ABUSE
  RITUAL ABUSE


  Zie ook:
  KINDERMISBRUIK   CHILD ABUSE
  Zie ook: GEWELD   HUISELIJK GEWELD   DOMESTIC VIOLENCE   FAMILY VIOLENCE
  Zie ook: DISSOCIATIEVE STOORNISSEN   DISSOCIATIVE DISORDERS
  Zie ook: VERKRACHTING   RAPE
 • Min van Justitie: Sexueel Misbruik
 • Landelijk Registratiepunt Vrouwen tegen Sexueel Geweld door Hulpverleners, tel: 024 - 3232956

 • Interkerkelijke Stichting tegen Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties
 • npcf@npcf.spin.nl (Interkerkelijke Stichting tegen Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties)
 • Sexueel Misbruik   Info en Getuigenissen
 • Tegen haar Wil   Telefonische Hulpdienst voor Vrouwen en Meisjes die te maken hebben (gehad) met seksueel geweld, seksueel misbruik, incest of stalking - tel: 0592 - 347 444 (ma t/m do van 14.00 tot 22.00 uur)
 • Hulpverlening Sexueel Misbruik   Hulpverlening (binnen instellingen) van (mannelijke) slachtoffers van sexueel misbruik
 • Help! Ons Kind is Misbruikt!
 • Transact   Landelijk Expertisecentrum Seksespecifieke zorg en Seksueel Geweld
 • Hulppagina Sexueel Geweld
 • Zedenwet
 • Preventing Acquaintance Rape   Information on preventing and reporting acquaintance rape
 • More than Conquerors   More Than Conquerors is a safe haven created by survivors of Satanic/Ritual Abuse, trauma, and/or those facing a dissociative condition. This site offers message boards/forums, mailing lists, a memorial, and links to related resources
 • A Home for The Wounded Heart   Primarily created by and for survivors of physical, mental, and sexual abuse. More specifically, they are designed for and by those who have been diagnosed with Multiple Personality Disorder, otherwise known as DID or MPD. The site also has personal stories and creative expressions
 • Abuse Including sexual and physical abuse
 • African Society for the Study of Dissociative Identities & Ritual Abuse   The African Society for the Study of Dissociative Identities & Ritual Abuse (ASDIRA) is a non-profit organization, founded as a result of therapy sessions with survivors of abuse. The vision of ASDIRA is to build a resource center in Africa that will provide biblically based therapy and counseling, training, education, support and research in the field of abuse. Currently, the site provides a list of abuse terminology, survivors' poems and artwork, and a chat room

   Newsgroups: alt.abuse.recovery
         alt.abuse.offender.recovery
         alt.sexual.abuse.recovery
         alt.support.abuse-partners 
   

  SEXUEEL OVERDRAAGBARE AANDOENINGEN   SOA   GESLACHTSZIEKTEN   SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES   STD


  Zie ook:
  INFECTIES   INFECTIONS
  Zie ook: AIDS
  Zie ook: BACTERIEEL SEXUEEL OVERDRAAGBARE AANDOENINGEN   BACTERIAL SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES
  Zie ook: CHLAMYDIA INFECTIE   CHLAMYDIA INFECTIONS
  Zie ook: GENITALE WRATTEN
  Zie ook: GONORROE
  Zie ook: HEPATITIS B
  Zie ook: HERPES GENITALIS
  Zie ook: SCHAAMLUIS   PLATJES
  Zie ook: SYFILIS   SYPHILIS
  Zie ook: TRICHOMONAS   TRICHOMONAS VAGINITIS   TRICHOMONIASIS
  Zie ook: ULCUS MOLLE

  SOA (Filmpje)

 • Stichting SOA-bestrijding
 • AIDS SOA Infolijn, tel: 0900 - 204 2040 (0,10 eurocent p/min)
 • SOA
 • Overzicht van de meest voorkomende sexueel overdraagbare geslachtsziektes
 • Wat is een: SOA
 • Rutgers Stichting
 • Geslachtsziekten
 • SOA-stichting: sex4all
 • SOA & Aids Net
 • STD Encyclopedia
 • Health and Wellness Pages - University of North Carolina Greensboro: Sexually Transmitted Diseases
 • Go ask Alice
 • STD Homepage   Images of common STDs as well as info on causes, transmission, symptoms, and treatments. With glossary, links, and feedback
 • Sexually Transmitted Diseases (, Bacterial)
 • Health: Diseases and Conditions: Sexually Transmitted Diseases (STDs)
 • JAMA Health Information Center   Reviewed resource of the Journal American Medical Association. With STD and contraception info and resources for patients and professionals
 • U. of Iowa: Sexually Transmitted Diseases
 • CDC: Other Sexually Transmitted Diseases: 1994 (PID, Chancroid, Herpes, Nonspecific Urethritis, and Trichomal Infections)
 • CDC: STDs in Women and Infants: 1994
 • CDC: STDs in Adolescents and Young Adults: 1994
 • CDC: STDs in Minorities: 1994
 • CDC: STDs in the South: 1994
 • CDC: Figures Showing Rates of Other Sexually Transmitted Diseases (PID, Chancroid, Herpes, Nonspecific Urethritis, and Trichomal Infections)
 • CDC: Figures Showing Rates of STDs in Women and Infants
 • CDC: Figures Showing Rates of STDs in Adolescents and Young Adults
 • CDC: Figures Showing Rates of STDs in Minorities
 • CDC: Figures Showing Rates of STDs in the South
 • CDC: Figures Showing National Rates of STDs
 • CDC: Other Sexually Transmitted Diseases: 1993 (PID, Chancroid, Herpes, Nonspecific Urethritis, and Trichomal Infections)
 • CDC: STDs in Women and Infants: 1993
 • CDC: STDs in Adolescents and Young Adults: 1993
 • CDC: STDs in Minorities: 1993
 • CDC: STDs and HIV Treatment Guidelines
 • CDC: STD Treatment Guidelines: Special Populations (Pregnant, Children, HIV Patients)
 • CDC: STDs: Diseases Characterized by Genital Ulcers
 • CDC: Diseases Characterized by Vaginal Discharge
 • CDC: Cervical Cancer Screening for Women Who Attend STD Clinics or Who Have a History of STDs
 • CDC: Sexual Assault and STDs
 • CDC: Sexual Assault and STDs: Adults and Adolescents
 • CDC: Sexual Assault or Abuse of Children
 • CDC: Health Education and Risk Reduction Activities for HIV/STD and TB
 • Columbia U.: Counseling to Prevent Human Immunodeficiency Virus Infection and Other Sexually Transmitted Diseases
 • Sexually transmitted diseases A guide
 • Cornell U.: STD Introduction and Epidemiology
 • Cornell U.: STD Classification
 • U. of Iowa: Sexually Transmitted Diseases and HIV Infection Screening
 • U. of Iowa: Sexually Transmitted Diseases and HIV Infection Counseling for Children
 • U. of Iowa: STD and HIV Counseling
 • WHO: Sexually Transmitted Diseases
 • HealthCare Communications Group: STDs in Developing Nations
 • Canadian Med. Assoc.: Statement on travellers and sexually transmitted diseases
 • John Hopkins University: STD Prevention Links for Health Providers#condom
 • Sexually Transmitted Diseases

  SEXUELE INTIMIDATIE


  Zie ook:
  SEXUEEL MISBRUIK   SEXUAL ABUSE
  Project Preventie Seksuele Intimidatie (PPSI), tel: 030 - 2856762
 • Sexuele intimidatie in het onderwijs

  SEXUELE ONTHOUDING   ABSTINENCE


 • Abstinence Education - The SHARE Program   The SHARE Program ( sexuality, health, and relationship education ) abstinence education - helping teens make healthy choices in their relationships
 • Aim for Success A non-profit, educational organization that promotes abstinence until marriage. Helpful information on abstinence date ideas, tips for parents on encouraging abstience, press articles, and resource materials
 • Abstinence
 • Adolescents and Abstinence
 • Are You Ready For Sex?
 • Not Me Not Now   Includes dialogue between parents and teens
 • Steps Toward Abstinence
 • Choosing the Best   Abstinence based sex education program
 • Friends First !   Promotes sexual abstinence until marriage. Site is full of resources on teen pregnancy, sexually transmitted diseases, illegitimacy, benefits of marriage, character education and more
 • Healthy Love: A Positive Approach to Abstinence   Questions and answers about abstinence for teens
 • Just Friends   Just Friends is a safe place for youths to learn how to deal with peer pressure, abstinence and other issues facing youth today
 • National Abstinence Clearinghouse   Promotes the appreciation for and practice of sexual abstinence until marriage. Research articles and age appropriate materials on abstinence available
 • Project Reality   Web abstinence based education site. An assortment of articles, editorials, programs, products, & freebies designed to promote the healthiest lifestyle through abstinence and character education. Also shop for books, videos, and pamphlets
 • Sex Respect - Abstinence Education Program for Teens   Abstinenance education. It is entirely possible for adolescents to remain abstinent. In fact, the majority of females ages 12 to 19 have never had sex. Health professionals agree that abstinence is far and away the single most healthy choice
 • Sexual Abstinence as Viewed by Students   Students share their views on sexual abstinence. Poems, cartoons, amd essays written by teens promoting sexual purity
 • Steps Toward Premarital Sexual Abstinence   Practical pro-active steps and advice for those who have committed to premarital sexual abstinence
 • Teen Talk: Sex   From the Dept. of Health, a page about choosing abstinence
 • Teen-Aid   Promoting premarital abstinence and character in schools, through parent teen communication, and now on the Internet! Effective abstinence education to reinforce character and family values. Goal setting, creative dating ideas
 • Teenage Sexual Abstinence Videos   Award winning Videos for teens dealing with date rape, setting personal boundaries, and postponing sexual involvement
 • True Love Waits
 • Wait for Me--Video   Video (for sale) deals with sexuality questions from a teenager's perspective and challenges each teen to make a commitment to wait for marriage before having a sexual relationship
 • Who's In Charge?   Who's In Charge is an abstinence-only AIDS/sex education and substance abuse prevention program for teens

  SEXUELE PROBLEMEN   SEXUAL PROBLEMS   SEXUAL DISORDERS   SEXUAL DYSFUNCTION


  Zie ook:
  FEMALE GENITAL DISEASES
  Zie ook: DYSPAREUNIA
  Zie ook: FRIGIDITEIT   FRIGIDITY
  Zie ook: SEXUALITEIT   SEXUALITY
  Zie ook: FEMALE ORGASMIC DISORDERS
  Zie ook: IMPOTENTIE   IMPOTENCE
  Zie ook: MALE ORGASMIC DISORDERS
  Zie ook: ONVRUCHTBAARHEID bij VROUWEN   FEMALE INFERTILITY
  Zie ook: ONVRUCHTBAARHEID bij MANNEN &nbso MALE INFERTILITY
  Zie ook: SURROGATE THERAPY
  Zie ook: VAGINISMUS
  Zie ook: VOORTIJDIGE ZAADLOZING   PREMATURE EJACULATION
 • Vestibulodynie: pijn bij het penetreren
 • Hulp bij sexuele problemen en info over Viagra
 • Sexualiteit, intimiteit en hulpverlening
 • Sexuele Problemen
 • Sexual Problems
 • Health Net - Sexual Disorders   Mental Health Net presents the symptoms of both male and female orgasmic disorder
 • On Seeing a Sex Surrogate   Traces the path of a disabled man seeking a sex surrogate to solve sexual issues
 • Orgasm Research Center   Research Center for the Multiple, Sexual Orgasm provides sexual advice, a list of arousing food supplements, and female orgasm information
 • S-Anon International Family Groups   Twelve-step program for combatting sexual addiction. Order approved literature or the S-Anon newsletter
 • Sexual Addiction Recovery Resources   Support groups, articles, links, chat lists, affirmations, and home filtering products for addicts and those dealing with addiction
 • Sexual Dysfunction   Discusses the definitions and causes of female and male sexual dysfunctions. Includes case examples
 • Sexual Impulsivity   Psychiatry Online article details the symptoms of Paraphilia and the drug-therapy available
 • National All. for Research on Schizophrenia & Depression: Sexual Disorders
 • Dr. Ruth Online
 • Sex Addiction Recovery Resources
 • Sexual Dysfunction Guidelines   Endocrinology, Diabetes, Thyroid, Hyperthyroidism, Hypothyroidism, Diabetes Mellitus, Acromegaly, Obesity, Osteporosis, Hypogonadism, AMAP, CPT...
 • Sex Disorders

  SEXUELE REACTIECYCLUS bij de MAN


  Zie ook:
  MANNELIJKE GESLACHTSORGANEN   MANNELIJKE VOORTPLANTINGSORGANEN   MALE REPRODUCTIVE ORGANS
 • Sexuele reactiecyclus bij de man   Seksuele opwindingsfase: Erectie, Zwellichaam van de Penis (Corpus Cavernosum Penis) en het Zwellichaam rondom de Urethra (Corpus Spongiosum Penis), Testikels (Testes), Balzak (Scrotum) - Plateaufase - Orgasmefase: Sperma in de Urineblaas (Vesica Urinari) vermengd met Zaadvloeistof uit de Voorstanderklier (Prostata) en Zaadblaasjes (Vesiculae Seminales), Sperma, Schede - Ontspanningsfase

  SEZARY SYNDROOM   SEZARY SYNDROME
  CUTANEOUS T-CELL LYMPHOMA   SEAR SYNDROME   MYCOSIS FUNGOIDES


  Zie ook:
  KANKER   CANCER
  Zie ook: NEOPLASMS by HISTOLOGIC TYPE
  Zie ook: LYMFKLIER
 • Mycosis Fungoides (images)
 • PubMed   Swiss study is a comparative analysis of histological and immunohistological features in mycosis fungoides and Sezary Syndrome
 • National Cancer Institute   Provides in-depth information on mycosis fungoides and Sezary, which are neoplasms of malignant T-lymphycytes. Includes stage information
 • Mycosis fungoides (photo)
 • Mycosis fungoides brief note
 • Cutaneous T-Cell Lymphoma
 • Sezary Syndrome - A Case Report
 • Sezary Syndrome
 • CancerNet   Exhaustive resource for information on Sezary Syndrome includes cellular classification, stage information, and references
 • National Cancer Institute   Provides in-depth information on mycosis fungoides and Sezary, which are neoplasms of malignant T-lymphycytes. Includes stage information
 • NOAH   Offers sundry background information on Sezary, also known as cutaneous T-cell lymphoma. Includes a treatment option overview
 • PubMed   Research paper by a Northwestern U. doctor seeks to describe the current state of knowledge regarding all aspects of cutaneous T-cell lymphomas
 • Sezary Syndrome   Case report on a 64-year-old Malay man includes a photo, slides, a detailed discussion, therapy information, and a conclusion
 • Mycosis Fungoides / Sezary Syndrome - 001   Dept. of Dermatology - University of Iowa College of Medicine. Mycosis Fungoides / Sezary Syndrome / Cutaneous T-Cell Lymphoma - Right Ear and Face

  SFEROFAKIE   SPHEROPHAKIE   SPHEROPHAKIA


  Zie ook:
  SPHEROPHAKIA BRACHYMORPHIA SYNDROME
  Zie ook: OOGAANDOENINGEN   OOGAFWIJKINGEN   OOGKLACHTEN   OOGZIEKTEN   EYE DISEASES   EYE ABNORMALITIES
  Zie ook: OOGLENS   LENS   LENS CRISTALINA   CRYSTALLINE LENS   ZONULES  ACCOMMODATIE   ACCOMMODATION
  Zie ook: SPHEROPHAKIA BRACHYMORPHIA SYNDROME
 • DokterDokter: Sferofakie
 • Sferofakie
 • Mondofacto: Spherophakia

  SHAKEN BABY SYNDROME


 • Parents Common Sense Encyclopedia   The shaken baby syndrome is clearly explained as are the diagnostic features of this condition
 • Shaken Baby Syndrome - NISRS   Homepage for the National Information Support and Referral Service on Shaken Baby Syndrome. Find articles, conference info, and abuse resources

  SHAOLIN


  Zie ook:
  ENERGIETHERAPIEËN
 • Shaolin Kempo
 • Shaolin Kung Fu
 • Shaolin Kungfu, Chi Kung, Taijiquan (Tai Chi Chuan) and Zen

  SHEEHAN SYNDROOM   SHEEHAN's SYNDROME   PITUITARY APOPLEXY   PITUITARY INFARCTION   POSTPARTUM HYPOPITUIARISM


  Zie ook:
  VERLAAGDE SCHILDKLIERWERKING   HYPOTHEROÏDIE   HYPOTHEROIDISM
  Zie ook: HYPOFYSEAANDOENINGEN   PITUITARY DISORDERS   PITUITARY DISEASES
 • Nederlandse Hypofyse Stichting: Syndroom van Sheehan
 • HealthCentral - General Encyclopedia - Sheehan's syndrome
 • Drkoop.com: Medical Encyclopedia: Sheehan Syndrome
 • The Triplet Connection: Sheehan's Syndrome (Pituitary Apoplexy or Pituitary Infaction)   Questions: Sheehan's Syndrome (Pituitary Apoplexy Or Pituitary Infarction)
 • Index List: Sheehan Syndrome
 • Seehan's Syndrome   During pregnancy the pituitary gland enlarges and becomes more susceptible to circulatory disturbances ....

  SHELL TEETH


  Zie ook:
  GEBITSAANDOENINGEN   GEBITSAFWIJKINGEN
 • Shell Teeth
 • The Mosby Medical Encyclopedia: Shell Teeth

  SHERBORN THERAPIE   MASSAGE THERAPY of SHERBORN


  Zie ook:
  MASSAGE   SPORTMASSAGE   MASSAGE THERAPIE
  Zie ook: ACUPRESSUUR   ACUPRESSURE
 • Massage Therapy of Sherborn

  SHIATSU   IOKAI SHIATSU   ZEN SHIATSU   KLASSIEKE SHIATSU


  Zie ook:
  ACUPRESSUUR   ACUPRESSURE
  Zie ook: ENERGIETHERAPIEËN
  Zie ook: DO-IN
  Zie ook: TRADITIONELE CHINESE GENEESKUNDE
 • Shiatsu Werkgroep Nederland, tel: 0495 - 492704

 • Shiatsu
 • Wat is Shiatsu
 • Innerned: Shiatsu
 • Innened: Shiatsu in 17 ziektebeelden
 • Wat is klassieke Shiatsu
 • Nederlandse Vereniging van Shiatsu Therapeuten (NVST)
 • Vereniging voor IOKAI Shiatsu (verkort VIS)
 • Shiatsu Werkgroep Nederland
 • Adressen Shiatsu
 • Shiatsu
 • Shiatsu
 • Shiatsu, Chinese Massage, Tai Chi
 • The Shiatsu Society (UK)
 • Therapies Closely Related To Shiatsu   Acupressure, Do-In, Acu-Yoga, Jin Shin Jyutsu, Zen Shiatsu, Barefoot Shiatsu
 • Zen Shiatsu
 • Zen Shiatsu Therapy

  SHIFT-THERAPIE


  Zie ook:
  ZIJDELINGSE VERKROMMING van de WERVELKOLOM   SCOLIOSE   SCOLIOSIS
 • Shift-Therapie

  SHIGELLA   SHIGELLOSIS   SHIGELLA DYSENTERIA Type 1


  Zie ook:
  BACILLAIRE DYSENTERIE   BACILLARY DYSENTERY
  Zie ook: BACTERIËLE INFECTIES   BACTERIAL INFECTIONS
  Zie ook: DYSENTERIE   DYSENTERIA
 • NY State Dept. of Health: Shigellosis
 • CDC: Shigella: cause, diagnosis, treatment
 • Maryland Dept. of Health: Shigellosis Fact Sheet
 • FDA: Shigella spp foodborne illness
 • Shigella (Afbeelding)
 • About Shigellosis
 • About Epidemic Dysentery (Shigella dysenteriae type 1)

  SHOCK


  Zie ook:
  SEPTISCHE SHOCK   SEPTIC SHOCK

  Shock (Filmpje)

 • EHBO Wegwijzer: Shock
 • Shock en haemodynamische bewaking
 • Wat is shock?   Cardiogene shock (bijv. na myocardinfarct) - Hypovolemische shock (bijv. verbloeding) - Obstructieve shock (bijv. grote longembolie) - Distributieve shock (bijv. septische shock) - Anafylactische shock (overgevoeligheid, bvb. wespensteek)
 • Shock

  SHORT RIB-POLYDACTYLY SYNDROME


  Zie ook:
  OSTEOCHONDRODYSPLASIAS
  Zie ook: BOTZIEKTES   BONE DISEASES
  Zie ook: BOTGROEISTOORNISSEN
  Zie ook: DWERGGROEI   DWARFISM
 • Short Rib-Polydactyly Syndrome (Polydactyly with Neonatal Chondrodystrophy)
 • SRPS Family Network
 • SHORT RIB-POLYDACTYLY SYNDROME (SRP)

  SYNDROOM van SHPRINTZEN   SHPRINTZEN's SYNDROME   VELO-CARDIO-FACIAAL SYNDROOM   VELOCARDIO FACIALI   VELOCARDIOFACIAL SYNDROME   VCF   VCFS   CONOTRUNCAL ANOMALY   UNUSUAL FACE


  Zie ook:
  AORTA   AORTUS   AORTABOOG   AORTIC ARCH
  Zie ook: SYNDROOM van DIGEORGE   DIGEORGE's SYNDROME
  Zie ook: SYNDROOM van DOWN   DOWN SYNDROME
  Zie ook: GENETISCHE AFWIJKINGEN   GENETIC DISORDERS
 • Wat is: het Syndroom van Shprintzen
 • ErfoCentrum: Velo-Cardio-Faciaal syndroom
 • Allerlei stoornissen: VCF-Syndroom
 • Het VeloCardioFaciaal Syndroom (VCFS)
 • Shprintzen Syndrome (1)
 • Shprintzen Syndrome (2)
 • The 22q11 Group   UK support group for people with velo-cardio-facial syndrome and DiGeorge syndrome offers mailing lists and medical information
 • NIH Velocardiofacial Syndrome   National Institute of Health provides additional names for this syndrome including DiGeorge, Craniofacial, and Conotruncal Anomaly Unusual Face
 • VCF Educational Foundation   Velo-Cardio-Facial non-profit offers this resource for affected individuals and their families. Find newsletter and physician contact numbers
 • VCF Fact Sheet   Velo-Cardio-Facial syndrome fact sheet provides an overview of disorders associated with VCF. Use glossary links
 • NIH Velocardiofacial Syndrome   National Institute of Health provides additional names for this syndrome including DiGeorge, Craniofacial, and Conotruncal Anomaly Unusual Face
 • Children's Health Info. Network   Gives general synopsis of the condition, a genetic background, news for parents, and a list of clinics
 • Online Mendelian Inheritance in Man   Provides clinical discussion and synopsis of velocardiofacial syndrome
 • VCF Resources   Includes links to research groups, non-profit organizations, genetic counselors, and educational resources
 • University of New South Wales   Paper discusses the relationship between VCFS and learning disabilities, behavioral disorders, and speech deficits
 • VCF Educational Foundation   Velo-Cardio-Facial non-profit offers this resource for affected individuals and their families. Find newsletter and physician contact numbers
 • VCF International Network   Velo-Cardio-Facial syndrome non-profit offers an email list of contacts in most countries and states. Related links to parent organization
 • VCFS Educational Foundation   International non-profit organization provides support and education with a quarterly newsletter, parent networking, and links
 • VCFS Support Groups   Velo-Cardio-Facial syndrome organization an email digest list and names of research scientist and physicians. See links
 • VCFS in Australia  Organization provides useful news for parents and family, stories, and professional contacts in Australia
 • Velo-Cardio-Facial Syndrome Forum   Internet-based community offers an educational resource for families. Find personal and research home pages, articles, and discussion forums
 • Velo-Cardio-Facial Syndrome   Educational foundation provide a forum for the advancement of knowledge relevant to the diagnosis and treatment of individuals with VCF
 • Shprintzen Syndrome ( --> Velocardiofacial Syndrome)
 • Velocardiofacial Syndrome

  SHPRINTZEN-GOLDBERG CRANIOSYNOSTOSIS SYNDROME   SGS   CRANIOSYNOSTOSIS with ARACHNODACTYLY and ABDOMINAL HERNIAS   MARFANOID DISORDER with CRANIOSYNOSTOSIS, TYPE I   MARFANOID CRANIOSYNOSTOSIS SYNDROME


  Zie ook:
  CRANIOSYNOSTOSE   CRANIOSYNOSTOSIS   VERBENING van de SCHEDELNADEN   VERGROEIEN van de SCHEDELNADEN
 • OMIM: Shprintzen-Goldberg Craniosynostosis Syndrome

  SHUCK TEST


  Zie ook:
  POLSAANDOENINGEN   SUPRACONDYLAR FRACTURES   WRIST INJURIES
 • Shuck Test

  SYNDROOM van SHULMAN   SHULMAN's SYNDROME
  EOSINOPHILIC FASCIITIS


  Zie ook:
  FASCIITIS
 • Eosinophilic Fasciitis (Shulman's Syndrome)

  SYNDROOM van SHWACHMAN   SHWACHMAN SYNDROME
  SYNDROOM van SHWACHMAN-BODIAN
  SHWACHMAN-BODIAN SYNDROME
  SHWACHMAN DIAMOND SYNDROME   SHWACHMAN DIAMOND SYNDROOM


  Zie ook:
  ALVLEESKLIERAANDOENINGEN   PANCREATIC DISEASES
  Zie ook: BEENMERGAANDOENINGEN   BONE MARROW DISEASES
 • Stichting Shwachman Syndroom Support Holland
 • SDS - Nederlandstalige website met informatie over het Shwachman Diamond Syndroom
 • Inherited Bone Marrow Failure Syndromes: Shwachman-Diamond Syndrome (SD)
 • Shwachman Diamond Syndrome Support, Inc.
 • Shwachman Syndrome Support Network - European Union
 • Shwachman Syndrome Support - Australia
 • Pediatric Database: Shwachman-Diamond Syndrome
 • Shwachman Diamond Friends (family support)
 • About Shwachman-Bodian Syndrome
 • Shwachman Diamond Friends   Internet-based community provides a detailed description of shwachman-diamond syndrome and a message board for networking. See related links
 • Shwachman Syndrome Defined   Internet-based family support community offers a clear description of Schwachman syndrome
 • Shwachman Syndrome Message Board   Find an extensive thread of discussion between families and friends with children suffering from shwachman syndrome. Post questions and see FAQs
 • Shwachman Syndrome Support Intl   International non-profit organization provides support network and news to families. Find additional groups and research links
 • Shwachman Syndrome   Internet-based community offers a resource for parents of children with shwachman syndrome. Find support groups, chat rooms, and research papers
 • Tyler's Family   Family describes the experience and difficulty of raising a child with Schwachman syndrome. Offers thanks to medical team and friends
 • Mendelian Inheritance in Man   Technical overview of research performed on shwachman syndrome. Find a detailed description, references, and clinical observations
 • Shwachman Syndrome Message Board   Shwachman Syndrome Message Board. [ Post Message ] [ FAQ ] Suspected Shwachman - Erin Langley 08:29:06 2/06/99 (0) Shwachman pluse bone marrow transplant..
 • Shwachman Syndrome

  SYNDROOM van SHY-DRAGER     SHY-DRAGER SYNDROME


  Zie ook:
  NEURODEGENERATIVE DISEASES
  Zie ook: AANDOENINGEN van het ZENUWSTELSEL   NERVOUS SYSTEM DISORDERS
  Zie ook: MULTIPLE SYSTEEM ATROFIE   MULTIPLE SYSTEM ATROPHY   MSA   MSA-p   STRIATO-NIGRALE DEGENERATIE   SND   STRIATONIGRAL DEGENERATION   MSA-c   OPCA   MSA-type SHY DRÄGER   PROGRESSIVE AUTONOMIC FAILURE
 • Instructions For Patients San Francisco General Hospital offers this checklist to help patients cope with the effects of Shy-Drager syndrome. See related links
 • NIH - Shy-Drager   National Institute of Health defines this fatal disorder of the nervous system and describes current treatment techniques
 • Jeff's Shy-Drager Page   Personal home page presents useful resources. Find conferences, financial assistance for health care, and current drug research
 • Shy-Drager E-Mail Discussion List Vanderbilt medical center offers this discussion resource for families and friends. Search archived discussions by date, subject, or author
 • Shy-Drager Support Groups   Non-profit organization provides contact names and address for support groups, newsletter, and mailing list
 • Shy-Drager Symptoms   Health care ezine offers detailed definition, causes and symptoms of this disorder of the nervous system. See useful hyperlinked text
 • Shy-Drager Syndrome Defined   United Parkinson Foundation defines this syndrome that effectively destroys part of the nervous system. See related links
 • Shy-Drager Syndrome