CATSCLEM GEZONDHEID en ZIEKTE - HEALTH and DISEASE

CATSCLEM - GEZONDHEID en ZIEKTE

RE - RH
OPGELET


Patienten en leken die raadgevingen/adviezen/informatie zoeken via deze verzameling links wordt dringend geadviseerd de verzamelde informatie te bespreken met de (behandelend) arts/specialist/hulpverlener.

MEDISCHE TERMEN - MEDICAL TERMS : R


 • Consumed - ziekte of klacht: R
 • Ziekenhuis.nl - Woordenboek: R
 • Merck Manual: R (Nederlands)
 • Dorland's Illustrated Medical Dictionary: R

  REACTIVE ARTHRITIS


  Zie ook:
  ARTRITIS   ARTHRITIS
 • Reactive Arthritis

  REALITEITSORI╦NTATIETRAINING   ROT


  Zie ook:
  ZIEKTE van ALZHEIMER   ALZHEIMER's DISEASE
 • Dementie: Een praktische handleiding voor de omgang met Alzheimer patiŰnten   blz. 200 RealiteitsoriŰntatietraining - Groeps-ROT, 24-uurs of Individuele ROT

  REANIMATIE   CARDIOPULMONAIRE RESUSCITATIE   CARDIO PULMONARY RESUSCITATION   CPR


  Zie ook:
  ADEMHALINGSSTILSTAND
  Zie ook: EHBO
 • Nederlandse Reanimatieraad
 • Reanimatie van een volwassene
 • Reanimatie
 • Cardiopulmonaire Resuscitatie
 • Meduca, EHBO/reanimatie en opleidingen
 • Cardiopulmonaire Resuscitatie
 • CPR - You Can Do It! [D Eisenberg]
 • CPR - Cardio Pulmonary Resucitation

  REBALANCING


 • Vereniging Rebalancing Nederland (VRN)
 • Rebalancing
 • Rebalancing
 • Adressen Rebalancing

  REBIRTHING   REBIRTHING THERAPY


 • Vereniging Rebirth Holland (VRH), tel: 075 - 6313953

 • Rebirthkunde Opleiding Atelier Anutosh, tel: 058 - 2152549

 • Hergeboorte-Therapie
 • Rebirthing Info
 • Binnie A. Dansby - Rebirthing Browse current events related to rebirthing and an international directory of practitioners. Includes chat and mailing list
 • Rebirthing in Florida Articles, seminars and workshops, links to resources and an online book about rebirthing. Email for more information
 • Judy Seale's Rebirthing Page Gives a history of rebirthing techniques and provides an explanation as to how it can be helpful. With links and a practitioners directory
 • Rebirthing, Breath-Work and Primal Very brief outline of rebirthing and breath work. Phone for an individual session, or send an email to receive more information
 • Center for Rebirthing Wholistic site with brief information on rebirthing and alternative health. Contains articles on breathing techniques, massage, and healing

  RECEPTOREN


  Zie ook:
  HUID   SKIN   DERMA: (Huidreceptoren)
  Zie ook: BARORECEPTOREN   BAROREFLEX
  Zie ook: BEWEGINGSAPPARAAT (Receptoren van het Bewegingsapparaat)
  Zie ook: PROPRIORECEPTOREN   PROPRIOCEPTIEVE SYSTEEM   PROPRIOCEPSIS   DIEPTEZINTUIGEN
  Zie ook: SECOND MESSENGERS
 • Wat voor soorten prikkels zijn er in het lichaam?   Receptoren: Drukreceptoren (baroreceptoren), Pijnreceptoren, Zichtreceptoren, Geluidsreceptoren, Smaakreceptoren, Reukreceptoren
 • Wikipedia: Receptoren Kanaalgebonden receptoren (poortwachterseffect), G-eiwitgebonden receptoren, DNA-gebonden receptoren, Enzymgebonden receptoren
 • Inleiding Farmacochemie: Receptoren
 • 7: Communicatie binnen het zenuwstelsel GABA, Glutamaat, Dopamine, inotrope receptor, metabotrope receptor
 • 9: De somatosensiebele Receptoren Somatosensibiliteit (Vitale sensibiliteit, Gnostische sensibiliteit: Propriocepsis) - Huidreceptoren - Receptoren van het Bewegingsapparaat
 • Sensory Organs   Three basic types of receptors: 1. Externoceptors: chemoreceptors [olfaction and taste], photoreceptors [vision], mechanoreceptors [touch, pressure, balance and hearing], thermoreceptors [sensations of heat and cold]- 2. Viseroceptors [produce sensations arising from internal organs]- 3. Proprioceptors

  ZIEKTE van Von RECKLINGHAUSEN   NEUROFIBROMA   NEUROFIBROMATOSE Type 1   NEUROFIBROMATOSIS Type 1   NF1   CROWE's SIGN


  Zie ook:
  HERSENAANDOENINGEN
  Zie ook: HUIDAANDOENINGEN   SKIN DISEASES
  Zie ook: NEUROFIBROMATOSE   NEUROFIBROMATOSIS   NF   NEUROFIBROMATOSE TYPE 2   NEUROFIBROMATOSIS TYPE 2   NF2
  Zie ook: BRUGHOEKTUMOR   ACUSTICUS NEURINOOM   VESTIBULAIR SCHWANNOOM   ACOUSTIC NEUROMA   ACOUSTIC NEURINOMA
  Zie ook: HAMARTOMATEUZE POLYPOSIS SYNDROMEN   HAMARTOMATOUS POLYPOSIS SYNDROMES   HPS
 • Vereniging Ziekte van Von Recklinghausen Nederland, tel. 0320-227017 (tot 19.00 uur)
 • ErfoCentrum: Ziekte van Von RecklinghausenNF, Neurofibromatosis type 1
 • NF Info - Informatie over Neurofibromatose
 • Zeldzame syndromen waarbij de kans op kanker vergroot is: Neurofibromatose
 • Neurofibromatose Type 1  of  NF1 (Ziekte van von Recklinghausen)
 • Von Recklinghausen's Disease Informative site about all types of brain disorders. Hosted by Dr Stephen B. Tatter, MD, Ph.D., from the Dept.. Neurosurgery at Wake Forest Univ.
 • Cafe-au-Lait spot a patient with Neurofibromatosis-1
 • Crowe's sign [KM Baskin] - Virtual Hosp

  RECOVERY


 • Beroepsvereniging Recovery Verpleegkundigen (BRV) Voorheen NVRM - Nederlandse Vereniging van Recovery Medewerkers

  RECRUITMENT


  Zie ook:
  HYPERACUSIS   OVERGEVOELIGHEID voor GELUID   DIPLACUSIS   DYSACUSIS
 • Hinder van harde geluiden (recruitment)
 • Toonaudiometrie   Toondrempelaudiogram, Niveau van onaangename luidheid, Uitputbaarheid van het oor, Recruitment
 • Hyperacusis, recruitment en de basis voor de uitleg

  RECTAAL TOUCHER   RECTAL TOUCH   DIGITAL RECTAL EXAMINATION   DRE


  Zie ook:
  PROSTAATKLACHTEN
 • Rectaal Toucher
 • Rectaal Toucher
 • Screening voor Prostaatkanker Palpatio per Anum (PPA), Digital Rectal Examination (DRE), Prostaat Specifiek Antigeen (PSA), Transrectale Ultrasonografie (TRUS)
 • Prostate Cancer: What causes an abnormal DRE?

  RECTOSCOPIE   RECTOSCOPY


  Zie ook:
  ENDOSCOPIE   ENDOSCOPY
  Zie ook: ENDELDARM   RECTUM
 • Spreekuur Thuis: Rectoscoop - Rectoscopie

  RECTOVAGINAL FISTULA


  Zie ook:
  FEMALE GENITAL DISEASES
  Zie ook: VAGINAL DISEASES
  Zie ook: VAGINAL FISTULA
 • eMedicine: Rectovaginal Fistula
 • Episiotomy - latrogenic Perforation of the Vaginal Wall with Rectovaginal Fistula

  RECTUMCARCINOOM   RECTAL CARCINOMA   ADENOCARCINOOM van het RECTUM   ADENOCARCINOMA of the RECTUM   CARCINOMA of the RECTUM


  Zie ook:
  ENDELDARMAANDOENINGN   RECTAL DISEASES
  Zie ook: MAAG-DARM AANDOENINGEN   GASTROINTESTINAL DISEASES   GASTROINTESTINAL DISORDERS
 • Artsennet: Rectumcarcinoom
 • Oncoline: Rectumcarcinoom
 • eMedicine: Rectal carcinoma

  RED NUCLEUS


  Zie ook:
  BENEDIKT's SYNDROOM   BENEDIKT's SYNDROME   INFERIOR RED NUCLEUS SYNDROME
  Zie ook: EDINGER-WESTPHAL NUCLEUS
  Zie ook: HERSENSTAM   BRAIN STEM
 • Red Nucleus ("The Ruber")   Oculomotor Nucleus - Superior Colliculus - Cerebral Peduncle - Oculomotor Nerve - Substantia Nigra - Periaductal Gray

  REFLEXEN   REFLEXES   ENKELVOUDIGE REFLEX   DIRECTE REFLEX   MONOSYNAPTIC REFLEX   MULTISYNAPTIC REFLEX   SAMENGESTELDE REFLEX   INDIRECTE REFLEX   STREKREFLEX   STRETCH REFLEX   PRIMITIEVE REFLEX   POSTURALE REFLEX   REFLEX ARC   DISYNAPTIC REFLEX ARC   MULTISYNAPTIC REFLEX ARCS   FLEXION   FLEXION REFLEX   RECIPROCAL INHIBITION via RENSHAW CELLS   RECIPROCAL INNERVATION via RENSHAW CELLS


  Zie ook:
  HERSENEN   BRAINS
  Zie ook: RENSHAW CEL   RENSHAW CELL
  Zie ook: KNIEREFLEX   KNEE JERK REFLEX   PATELLAR REFLEX
  Zie ook: VOETREFLEXOLOGIE   VOETZONEREFLEXOLOGIE   REFLEXOLOGIE   DERMASEGMENTALE REFLEXOLOGIE   PODOSEGMENTALE REFLEXOLOGIE   REFLEXIOLOGY
  Reflexen kan men onderverdelen in:
  - enkelvoudige of directe reflexen (bv. de kniereflex)
  Dit zijn impulsen die van en naar de spier gaan door ÚÚn bepaald ruggenmergsegment, onafhankelijk van de hersenen
  - samengestelde en indirecte reflexen (bv. met je voet in iets scherps trappen)
  Hierbij worden verschillende ruggenmergzenuwen ingeschakeld, waardoor een aantal spieren tegelijkertijd samentrekt
 • Wat zijn Reflexen
 • Primitieve en posturale reflexen
 • A Brief introduction to the Brain: Reflexes
 • Reflex
 • Reflex arc

  REFLEX van ARGYLL-ROBERTSON   ARGYLL-ROBERTSON PUPIL


  Zie ook:
  DEMENTIA PARALYTICA   PARALYSIS GENERALIS   PG
  Zie ook: NEUROSYFILIS   NEUROSYPHILIS   NEUROLUES
  Zie ook: AANDOENINGEN van de PUPIL   PUPIL DISEASES
  Zie ook: SYNDROOM van ADIE   ADIE's SYNDROME   CONSTITUTIONAL AREFLEXY-TRIDOPLEGIA INTERNA   MYOTONIC PUPIL   MYOTONIC PUPILLARY REACTION   NONLUETIC ARGYLL-ROBERTSON PUPIL   PSEUDO ARGYLL-ROBERTSON SYNDROME   PSEUDOTABES, PSEUDOTABES PUPILLOTONICA   PUPILLOTONIA   TONIC PUPIL   TONIC PUPIL SYNDROME
  Reflex van Argyll-Robertson, bestaande uit lichtstijfheid van de pupillen, versterkte convergentie. De pupil is hoekig en nauw (miosis, constrictie van de pupil)
 • Argyll-Robertson Pupil
 • Argyll-Robertson's Pupil

  REFLEXZONETHERAPIE   VOETREFLEXZONE THERAPIE   VOETREFLEXOLOGIE   VOETZONEREFLEXOLOGIE   REFLEXOLOGIE   DERMASEGMENTALE REFLEXOLOGIE   PODOSEGMENTALE REFLEXOLOGIE   REFLEXIOLOGY


  Zie ook:
  REFLEXEN   REFLEXES
  Zie ook: ENERGIETHERAPIE╦N
  Zie ook: BINDWEEFSELMASSAGE
 • Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten (VNRT)
 • Bond van Europese Reflexologen, afdeling Nederland
 • Centrum School voor Voetreflexologie, tel: 0222 - 319708

 • Reflexzone Therapie
 • Adressen Reflexzone Therapie
 • Healing O.a. Methodes om de innerlijke energiebalans te herstellen zoals: Reiki, Hatha yoga en Homeopatie. Ook plaatjes van de locatie van de verschillende chakra's en voet reflex zones
 • Podosegmentale Reflexologie
 • Dermasegmentale Reflexologie
 • Informatie over voetreflexologie
 • Reflexzones van de voet
 • Voetzonereflexologie
 • Beautycare
 • Reflexology UK Directory of reflexology resources in Britain. Get info on practitioners and clinics, schools and courses, publications, supplies, and links
 • UK Reflexology Index of reflexology links in Britain, including practitioners, schools, clinics and professional bodies. Currently under construction
 • Ascension Techniques
 • Reflex zones of the Foot - Soles
 • Reflex zones of the Hand - Palms

  REFRACTIE AFWIJKINGEN   REFRACTIVE EYE DEFECTS   REFRACTIVE ERRORS


  Zie ook:
  OOGAANDOENINGEN   EYE DISEASES
  Zie ook: REFRACTIEVE OOGCHIRURGIE   REFRACTIEVE CHIRURGIE   EYE SURGERY   REFRACTIVE SURGERY
 • Refractie afwijkingen Oogheelkunde. Wat zijn refractie-afwijkingen?
 • SAJE Vision Services Canadian site that gives information on refractive eye defects. Also features laser surgery pros and cons, FAQs, and post-surgical tips
 • Refractive Errors

  REFRACTIEVE OOGCHIRURGIE   REFRACTIEVE CHIRURGIE   EYE SURGERY   REFRACTIVE SURGERY


  Zie ook:
  OOGAANDOENINGEN   EYE DISEASES
  Zie ook: CHIRURGIE - SURGERY
 • Refractieve Oogchirurgie
 • Refractieve chirugie
 • Refractive Source: Consumer information on Refractive Surgery
 • American Society of Cataract & Refractive Surgery (ASCRS)
 • Principes van Refractieve Chirurgie
 • SAJE Vision Services   Canadian site that gives information on refractive eye defects. Also features laser surgery pros and cons, FAQs, and post-surgical tips
 • International Refractive Surgery   Search this directory of ophthalmologists in the USA and abroad who specialize in correction of myopia and refractive surgery
 • Journal of Refractive Surgery

  ZIEKTE van REFSUM   REFSUM DISEASE   SYNDROOM VAN REFSUM   FYTAANZUUR OXIDASE DEFICI╦NTIE   FYTAANZUUR STAPELINGSZIEKTE   HEREDOPATHIA ATACTICA POLYNEURITIFORMIS   HYPERTROFE NEUROPATHIE van REFSUM   CORNIFICATIESTOORNIS 11 (FYTAANZUUR Type)   PHYTANIC ACID OXIDASE DEFICIENCY   HEREDOPATHIA ATACTICA POLYNEURITIFORMIS   HEREDITARY MOTOR and SENSORY NEUROPATHY IV   HMSN IV


  Zie ook:
  LEUKODYSTROFIE   LEUKODYSTROPHY
  Zie ook: INFANTIELE REFSUM ZIEKTE   INFANTIELE PHYTAANZUUR STAPELINGSZIEKTE   INFANTILE REFSUM's DISEASE   IRD
  Zie ook: HEREDITAIRE MOTORISCHE en SENSORISCHE NEUROPATHIE╦N   HEREDITARY MOTOR and SENSORY NEUROPATHIES   HMSN   CHARCOT-MARIE TANDZIEKTE   CHARCOT-MARIE-TOOTH DISEASE   CMT   PERONEAL MUSCULAR ATROPHY   PMA
  Zie ook: VERHOORNINGSSTOORNISSEN   CORNIFICATIESTOORNISSEN   KERATINISATIE-STOORNISSEN   KERATONOSEN   KERATONOSES   CORNIFICATION ANOMALIES
 • ErfoCentrum: Ziekte van Refsum (klassieke vorm)
 • Refsum Disease

  INFANTIELE REFSUM ZIEKTE   INFANTIELE PHYTAANZUUR STAPELINGSZIEKTE   INFANTILE REFSUM's DISEASE   Infantile Phytanic acid storage disease   IRD


  Zie ook:
  LEUKODYSTROFIE   LEUKODYSTROPHY
  Zie ook: ZIEKTE van REFSUM   REFSUM DISEASE   SYNDROOM VAN REFSUM   FYTAANZUUR OXIDASE DEFICI╦NTIE   FYTAANZUUR STAPELINGSZIEKTE   HEREDOPATHIA ATACTICA POLYNEURITIFORMIS   HYPERTROFE NEUROPATHIE van REFSUM   CORNIFICATIESTOORNIS 11 (FYTAANZUUR Type)   PHYTANIC ACID OXIDASE DEFICIENCY   HEREDOPATHIA ATACTICA POLYNEURITIFORMIS   HEREDITARY MOTOR and SENSORY NEUROPATHY IV   HMSN IV
  Zie ook: SYNDROOM van ZELLWEGER   ZELLWEGER SYNDROME
 • Leukodystrofie: Refsum disease, infantile form (Infantiele Refsum ziekte of infantiele phytaanzuur stapelingsziekte)
 • Ziekte van Refsum (infantiele vorm)
 • Infantile Refsum's Disease (IRD)

  REGULATIETHERAPIE


 • Nederlandse Vereniging voor Neuraal- en Regulatietherapie NVNR
 • Neuraaltherapie/Regulatie
 • Adressen Neuraaltherapeuten/Regulatie

  REGURGITATIE   OPBOEREN van VOEDSEL   REGURGITATION


  Zie ook:
  REGURGITATIE   OPBOEREN van VOEDSEL
  Zie ook: BRANDEND MAAGZUUR   REFLUX
 • Voedingsproblemen bij zuigelingen en peuters: 6. Regurgitatie en gastro-oesofagale reflux (GOR)
 • Regurgitation with Digestive Problems

  REIKI


      Reiki betekent zoveel als "kracht van de zon" of "universele levensenergie". Deze natuurlijke Japanse geneeswijze is gebaseerd op het principe dat iedereen energie via de handen kan doorgeven. Bij de meeste mensen zijn deze kanalen door een opeenstapeling van stress dichtgeslibd. Wanneer de energiekanalen weer geopend zijn, kun je ook energie aan zieken doorgeven, die daar veel baat bij kunnen hebben. Door Reiki wordt het vermogen van het lichaam zichzelf te genezen opnieuw ontwikkeld

  Zie ook: ENERGIETHERAPIE╦N

 • Reiki volgens het Usui Systemm
 • Eira Reiki
 • Reiki
 • InnerNed
 • The Reiki Page A network resource for Reiki. Reiki is a system of using Chi for creating healing
 • Reiki
 • Avatar Center Services Dedicated to providing information about Alternative Healing & HIV/AIDS, Tai Chi, Qi Gong, Reiki, Yoga, Meditation, HIV Recovery, Avatar, The Silva Method
 • 1st Dutch Reiki Page
 • Reiki, the Art of Living
 • Reiki Page
 • The 1st Dutch Reiki Page
 • Reiki 4 all
 • Healing O.a. Methodes om de innerlijke energiebalans te herstellen zoals: Reiki, Hatha yoga en Homeopatie. Ook plaatjes van de locatie van de verschillende chakra's en voetreflex zones

  Newsgroup: alt.healing.reiki

  REHABILITATIE   PSYCHIATRISCHE REHABILITATIE   PSYCHOSOCIALE REHABILITATIE


 • Rehabilitatie, Psychiatrische Rehabilitatie, Psychosociale Rehabilitatie
 • Module Rehabilitatie (Bij Ouderen) (Info)
 • RE¤NCARNATIE   RE¤NCARNATIETHERAPIE ook wel: REGRESSIETHERAPIE   REGRESSION THERAPY   PAST LIFE THERAPY


 • Beroepsvereniging van Regressie Therapeuten (BRET), tel: 06 -22374014

 • Re´ncarnatie-Therapie
 • Adressen Re´ncarnatie-Therapie
 • Nederlandse Vereniging van Re´ncarnatie Therapeuten (NVRT)
 • Informatie over Re´ncarnatie en Re´ncarnatietherapie
 • Re´ncarnatie
 • Over Re´ncarnatie
 • Regressie-Re´ncarnatie en Hypnotherapie
 • Regressietherapie
 • Regression/Past Life Therapy
 • Regressie-Re´ncarnatie en Hypnotherapie
 • Re´ncarnatietherapie
 • Nederlandse Vereniging van Re´ncarnatie Therapeuten (NVRT), tel: 06 -53564223
 • Re´ncarnatietherapie
 • Nederlands Gilde van Hypnotherapie Regressietherapie
 • Regression/Past Life Therapy

  REISADVIES (MEDISCH)   REISAPOTHEEK   TRAVEL HEALTH
  TRAVEL MEDICINE


  Zie ook:
  LOIASIS   LOA LOA PARASITE
  Zie ook: VAKANTIEGEVAAR
 • KLM Travel Clinic Schiphol, tel: 0900 - 1091096
 • Welke inentingen zijn verplicht
 • Het vakantie Boekje EHBO vakantie Tips. Tips bij kleine ongelukjes. Om altijd bij de hand te hebben... De voorbereiding. Verbanddoos, Insectenbeten en teken, Injecties etc.
 • Hooikoorts.com Vragen stellen, doe de welles/niets hooikoortstest, hooikoorts op reis-advies, pollenweerbericht
 • Reisapotheek
 • Gezond op reis, gezond weer thuis
 • Gezond op reis Home Page
 • Tropenzorg
 • Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering LCR Handig en redelijk in detail behandeld. Met oa ook dengue (knokkelkoorts), teken-encefalitis, hondsdolheid, Japanse encefalitis, schistosoma enz. Er is ook een interessante rubriek met gezondheidsnieuws uit het buitenland
 • Reizigersziekte Uit het raam kijken helpt al!
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken: reisadvies
 • Reisadviezen Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Gezondheidsadvies voor reizigers in Azie, Afrika en Latijns-Amerika
 • Reistips Een selectie van adviezen en medische tips uit de Reiskrant/de Telegraaf. Interessant
 • Reizigersvaccinatie: informatie over verre reizen en vaccineren Informatie over buiktyfus, gele koorts, hepatitis A, polio, lyme ....
 • Asklepios Apotheek voor al uw adviezen over gezondheid. Wij adviseren en leveren ook al uw tropen medicatie. Ook zonder recept: goed en voordelig
 • Reisadvies via Tropisch instituut
 • WHO-division of tropical diseases Goed uitgelegd, per ziekte worden symptomen, lopende onderzoeken, voorkomen, links enz behandeld. Engelstalig
 • CDC Home Travel Information
 • Travel Health Information Service
 • Gezond op reis via Tropisch instituut Duidelijke site met veel praktische tips. Medicatie wordt ook vermeld
 • The Hearing Alliance Of America Find travel tips for preventing ear pain when flying. Also contains a directory of hearing care professionals and hearing services
 • The Travellers Medical and Vaccination Centre Group
 • Reizigersdiarree
 • Reizigersdiarree
 • Travel Medicine
 • Emporiatrics: Introduction to Travel Medicine
 • International Society of Travel Medicine
 • Lonely planet Het gezondheidsadvies uit de populaire reisgids. Goede reisvoorbereiding, blijf gezond (op lange reizen), vrouwen en reisziektes, algemene ziektes en links. Engelstalig
 • The Travel Doctor
 • Medical College Wisconsin: Travellers Clinic
 • MCW International Travelers Clinic
 • Travel Health Online
 • Traveling Doctor
 • UWMC Travel Medicine Service University of Washington Medical Center
 • Healthmatters for Travellers
 • Lonely Planet - Health Check

  REIS-B▄CKLER DYSTROFIE   REIS-B▄CKLERS DYSTROPHY   B▄CKLERĺS DYSTROPHY   REIS-B▄CKLERS SYNDROME   B▄CKLERS' SYNDROME


  Zie ook:
  HOORNVLIESAANDOENINGEN   CORNEALE DEGENERATIES   CORNEAL DISEASES   CORNEAL ABRASION   CORNEAL DYSTROPHY
  Zie ook: HOORNVLIESDYSTROFIE van FUCHS   DYSTROFIE van FUCHS   FUCHS SYNDROOM   FUCHS' SYNDROME   FUCHS ENDOTHEELDYSTROFIE   FUCHS' ENDOTHELIAL DYSTROPHY
 • Erfelijke corneadystrofie
 • Who named it: Reis-BŘcklers dystrophy   Synonyms: BŘcklerĺs dystrophy, Reis-BŘcklers syndrome, BŘcklers' syndrome

  REISZIEKTE   WAGENZIEKTE   TRAVEL SICKNESS   CAR SICK


  Zie ook:
  DUIZELIGHEID   DIZZINESS   VERTIGO
  Zie ook: MOTION SICKNESS
  Zie ook: MAL DE DEBARQUEMENT
  Zie ook: ZEEZIEKTE   SEA SICKNESS
 • Reisziekte
 • Ziektebeeld: Wagenziekte
 • Travel Sickness Find out what steps to take to avoid motion sickness while traveling
 • Channel 4000 - Motion Sickness Offers description of cause and effects, with tips on how to avoid feeling sick while traveling

  ZIEKTE van REITER   REITER's DISEASE   SYNDROOM van REITER   REITER's SYNDROME   SACROILIITIS   REACTIVE ARTHRITIS


  Zie ook:
  AUTOIMMUUN ZIEKTEN   AUTOIMMUNE DISEASES
  Zie ook: ARTRITIS   ARTHRITIS
  Zie ook: URINEKANAALONTSTEKING   URINEBUISONTSTEKING   URETHRITIS
  Zie ook: OOGBINDVLIESONTSTEKING   CONJUNCTIVITIS
  Zie ook: INFECTIES   INFECTIONS
  Zie ook: INFECTIOUS ARTHRITIS
  Zie ook: HEILIGBEEN   SACRUM
  De Ziekte van Reiter (Reiter's Syndrome) bestaat uit: Artritis, Urethritis en Oogbindvliesontsteking (Arthritis, Urethritis and Conjunctivitis)
 • About Reiter's Syndrome
 • Reiter's Syndrome Information & Support Group
 • MedlinePlus: Reiter's Syndrome (Reactive Arthritis)
 • What is reactive arthritis?
 • Reiter's Syndrome
 • Tongue Inspection (Reiter's Syndrome)
 • A Personal Experience of Treatment with Antibiotics
 • Med. Coll. of Wisconsin: Reiter syndrome
 • Med. Coll. of Wisconsin: Sacroiliitis
 • What is reactive arthritis?
 • Reactive Arthritis (Reiter's Syndrome)
 • Reiter's Disease

  REKENSTOORNISSEN   PROBLEMEN met REKENEN


  Zie ook:
  LEERPROBLEMEN   LEERSTOORNISSEN   ONTWIKKELINGSPROBLEMEN
  LEER- en ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN
  DEVELOPMENTAL DISORDERS   LEARNING DISABILITIES

  Zie ook: ACALCULIE   ACALCULIA
  Zie ook: DISCALCULIE   REKENBLINDHEID
  Zie ook: REKENACHTERSTAND
  Zie ook: REKENBLINDHEID   DYSCALCULIE

  REKENACHTERSTAND


 • Vlot - stap voor stap methode voor kinderen met rekenachterstand

  REKENBLINDHEID   DYSCALCULIE


  Zie ook:
  LEERPROBLEMEN   LEERSTOORNISSEN   ONTWIKKELINGSPROBLEMEN
  LEER- en ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN
  DEVELOPMENTAL DISORDERS   LEARNING DISABILITIES

  Zie ook: ACALCULIE   ACALCULIA
 • BALANS, Landelijke vereniging voor ontwikkelings-, gedrags-, en leerproblemen
 • Dyscalculie
 • Dyscalculie Specialisten in onderzoek en behandeling van rekenproblemen en dyscalculie
 • Dyscalculie
 • Dyscalculia
 • LD in depth- Learning disabilities in the area of mathematics are explored here
 • Math Learning Disability - Dyscalculia

  RELAPSING FEVER


  Zie ook:
  GRAM-NEGATIVE BACTERIAL INFECTIONS
  Zie ook: BORRELIA INFECTIONS
 • Thomas Jefferson U.: Tick-Borne Relapsing Fever
 • The Lancet: A new Borrelia species isolated from patients with relapsing fever in Spain
 • Relapsing Fever
 • Relapsing Fever

  SLACHTOFFERS van RELIGIEUZE OPVOEDING


 • Gethsemane Vereniging van slachtoffers van religieuze opvoeding

  REMEDIAL TEACHING   MOTORISCH REMEDIAL TEACHING


 • Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teaching
 • Motorisch Remedial Teaching

  REM-SLAAP   NON REM-SLAAP   TRAGE SLAAP   SLOW WAVE SLEEP   RAPID EYE MOVEMENT


  Zie ook:
  SLAAP   SLEEP
  Zie ook: REM SLAAP GEDRAGSSTOORNIS   RAPID EYEMOVEMENT BEHAVIOR DISORDER   REM BEHAVIOR DISORDER   RBD
  Zie ook: ELECTRO-ENCEPHALO-GRAM   EEG
  Zie ook: OOGBEWEGINGEN   EYE MOVEMENTS
 • Wikipedia: REM-slaap
 • Slaapstoornissen: Structuur van de slaap: Non REM-slaap, REM-slaap
 • Het nut van slapen en dromen
 • Wikipedia: Rapid eye movement
 • eMedicine: EEG Atlas: Normal Sleep EEG - Rapid Eye Movement Sleep

  REM SLAAP GEDRAGSSTOORNIS   RAPID EYEMOVEMENT BEHAVIOR DISORDER   REM BEHAVIOR DISORDER   RBD


  Zie ook:
  REM-SLAAP   NON REM-SLAAP   TRAGE SLAAP   SLOW WAVE SLEEP   RAPID EYE MOVEMENT
  Zie ook: SLAAPSTOORNISSEN   SLAAPPROBLEMEN   SLEEP DISORDERS
 • REM slaap gedragsstoornis
 • REM Behavior Disorder

  RENAL TUBERCULOSIS


  Zie ook:
  BACTERI╦LE INFECTIES   BACTERIAL INFECTIONS
  Zie ook: GRAM-POSITIVE BACTERIAL INFECTIONS
  Zie ook: ACTINOMYCETALES INFECTIONS
  Zie ook: BACTERI╦LE HUIDZIEKTEN   BACTERIAL SKIN DISEASES
  Zie ook: MYCOBACTERIUM INFECTIONS
  Zie ook: TUBERCULOSE   TUBERCULOSIS
  Zie ook: UROGENITAL TUBERCULOSIS
 • Med. Coll. of Wisconsin: Renal TB
 • Columbia U.: Standard Anti-TB Treatment Regimens for Fully Susceptible TB Class III and Class V: Extrapulmonary TB - Renal Tuberculosis#p75

  ZIEKTE van RENDU OSLER WEBER   RENDU OSLER WEBER SYNDROME   AANGEBOREN TELEANGIECTASIE
  HEREDITARY HEMORRHAGIC TELANGIECTASIA   OSLER WEBER RENDU SYNDROME   HHT


  Zie ook:
  VAATVLEK   RODE of BLAUWE VAATVLEK   PORT WINE STAIN BIRTHMARKS   WIJNVLEK   STRAWBERRY HEMANGIOMAS   SPIDER VEINS   TELANGIECTASIS
  Zie ook: VAATZIEKTEN   VASCULAR DISORDERS   VASCULAR ILLNESSES   PERIFERE VAATZIEKTEN   PERIPHERAL BLOODVESSEL DISEASES   PERIPHERAL VASCULAR DISEASES
 • Hart&Vaatgroep   Van en voor mensen met een Hart- of Vaatziekte
 • De Ziekte van Rendu Osler Weber (Heriditary Hemorrhagic Teleangiectasia)
 • Vanderbilt: Hereditary Hemorrhagic Telangiectiasia
 • Diagnosis:: Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia (Osler-Weber-Rendu Syndrome)
 • OMIM: Hereditary Hemorrhagic Telangiectiasia
 • The Hereditary Hemorrhagic Telangiectiasia oundation
 • Telangiectasia, Hereditary Hemorrhagic

  RENINE   ANGIOTENSINOGENASE   RENIN


  Zie ook:
  NIEREN   KIDNEYS   NEFRON   NIERLICHAAMPJE   NEPHRON   GLOMERULUS
  Zie ook: JUXTAGLOMERULAIRE APPARAAT   JUXTAGLOMERULAR APPARATUS   JGA
  Zie ook: RENINE-ANGIOTENSINE-SYSTEEM   RAS   RENINE-ANGIOTENSINE-ALDOSTERON-SYSTEEM   RAAS
  Zie ook: BLOEDDRUK   BLOODPRESSURE
 • Wikipedia: Renine
 • De nieren: Het nieuwe wapen tegen een verhoogde bloeddruk
 • Labogids: Actief Renine (Referentiewaarde)
 • Wikipedia (Eng): Renin   renin blood test, or plasma renin activity (PRA) test
 • MedlinePlus: Renin
 • WebMD: Renin - Test Overview

  RENINE-ANGIOTENSINE-SYSTEEM   RAS   RENINE-ANGIOTENSINE-ALDOSTERON-SYSTEEM   RAAS


  Zie ook:
  NIEREN   KIDNEYS   NEFRON   NIERLICHAAMPJE   NEPHRON   GLOMERULUS
  Zie ook: RENINE   ANGIOTENSINOGENASE   RENIN
 • Consumed: Renine-Angiotensine-Systeem (RAS, RAAS)
 • Consumed: RAS-remmers (renine-angiotensine-systeem-remmers)
 • Evaluatie van de activiteit van het Renine-Angiotensine-Aldosteron Systeem (RAAS)
 • Aldosterone and Renin
 • Wikipedia (Eng): Renin-angiotensin system

  RENOGRAM


  Zie ook:
  NIER   KIDNEY
  Zie ook: NUCLEAIRE GENEESKUNDE   NUCLEAR MEDICINE
 • Renogram Nucleaire geneeskunde. Er is voor u een afspraak gemaakt voor foto opnamen van de nieren op de afdeling nucleaire geneeskunde

  RESECTIE = UITSNIJDING


  RENSHAW CEL   RENSHAW CELL


  Zie ook:
  REFLEXEN   REFLEXES   ENKELVOUDIGE REFLEX   DIRECTE REFLEX   MONOSYNAPTIC REFLEX   MULTISYNAPTIC REFLEX   SAMENGESTELDE REFLEX   INDIRECTE REFLEX   STREKREFLEX   STRETCH REFLEX   PRIMITIEVE REFLEX   POSTURALE REFLEX   REFLEX ARC   DISYNAPTIC REFLEX ARC   MULTISYNAPTIC REFLEX ARCS   FLEXION   FLEXION REFLEX   RECIPROCAL INHIBITION via RENSHAW CELLS   RECIPROCAL INNERVATION via RENSHAW CELLS
  Zie ook: HERSENSCHORS   GRIJZE STOF   GRAY MATTER   CEREBRAL CORTEX   CORTEX CEREBRI   NEOCORTEX   MOTORISCHE SCHORS   MOTOR CORTEX   PREFRONTALE SCHORS   PREFRONTAL CORTEX   VISUELE HERSENSCHORS   GEHOORSCHORS   WERNICKE's AREA   GEBIED van BROCA   BROCA's AREA   BRODMANN AREA
 • Wikipedia (Eng): Renshaw Cell
 • Biiological Cybernetics; 2 - Alpha-Gamma Muscle Control: Renshaw Cell

  REPOSITIE   REPOSITION   REDUCTION


  Zie ook:
  BEWEGINGEN in de ANATOMIE   ANATOMICAL TERMS of MOTION
 • DokterDokter: Repositie
 • LUMC: Repositie (Reduction)
 • Wikipedia (Eng): Anatomical terms of motion: Reposition

  RESISTENTIE   RESISTANCE


  Zie ook:
  ANTIBIOTICA   ANTIBIOTICS
  Zie ook: MRSA   METICILLINE RESISTENTE STAPHYLOCOCCUS AUREUS   METHICILLINE RESISTENTE STAPHYLOCOCCUS AUREUS   METHICILLIN-RESISTANT STAPHYLOCOCCUS AUREUS   MULTI-RESISTENTE STAFYLOCOCCUS AUREUS   MULTI-RESIDENTE STAPHYLOCOCCUS AUREUS
  Zie ook: EXTENDED SPECTRUM BETA-LACTAMASE   ESBL
 • Wikipedia: Resistentie tegen antibiotica
 • Gezondheidsnet: Resistentie
 • Resistentie tegen antibiotica onderzocht
 • Wikipedia (Eng): Antibiotic resistance
 • Todar's Online Textbook of Bacteriology: Bacterial Resistance to Antibiotics
 • UK Department of Health: Antibiotic resistance

  RESPIRATION MEDICINE and LUNG DISEASES
  PULMONARY MEDICINE


  Zie ook:
  ADEMHALINGSSYSTEEM
 • MedMark - Respiration Medicine
 • MedWeb: Respiration Medicine
 • HealthWeb - Pulmonary Medicine
 • Yale Univ Medical Library - Pulmonary Medicine
 • HealthLinks - Pulmonary Medicine
 • Respiratory Care Therapy
 • Yahoo:Health:Diseases and Conditions:Respiratory Diseases

  RESPIRATOIRE INFECTIES   RESPIRATOIR SYNCYTIEEL VIRUS   RS-VIRUS   RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS INFECTIONS   RSV   RIBAVARIN   VIRAZOLE


  Zie ook:
  RNA VIRUSINFECTIONS
 • Infectieziekten Bulletin 9.6 1998 Respiratoire infecties Jaargang 9 nummer 6 (Respiratoire infecties) Respiratoire infecties in Nederland. RIVM Werkgroep Respiratoire Infecties
 • Ziekenhuisopname voor RSV-infecties bij de zuigeling. Te voorkomen?
 • About Respiratory Syncytial Virus Infections
 • About RSV Infection
 • The RSV Info Center
 • RSV Infections in Children
 • About RSV Infections
 • Treatment with Ribavarin/VIRAZOLE
 • Respiratory syncytial (RS) virus
 • Respiratory Syncytial Virus Infections

  RESPIRATORY HYPERSENSITIVITY


  Zie ook:
  AANDOENINGEN van de LUCHTWEGEN   LUCHTWEGINFECTIES
  RESPIRATION DISORDERS

  Zie ook: ASTMA   ASTHMA
 • Hypersensitivity Pneumonitis - MedicineNet

  RESPIRATORY SYSTEM ABNORMALITIES


  Zie ook:
  AANDOENINGEN van het ADEMHALINGSSYSTEEM
  RESPIRATORY TRACT DISEASES

  Zie ook: KARTAGENER SYNDROOM   KARTAGENER's SYNDROME   PRIMAIRE CILIAIRE DYSKINESIA

  RETAINED PLACENTA


  Zie ook:
  ZWANGERSCHAPSCOMPLICATIES   PREGNANCY COMPLICATIONS
  Zie ook: PLACENTA DISEASES
 • Cesarean Section with Retained Portion of Placenta
 • Attempts to Clear Retained Placenta Following Delivery

  RETICULAR ACTIVATING SYSTEM   RAS


  Zie ook:
  HERSENEN   BRAINS
  Zie ook: HYPOTHALAMUS
  Zie ook: THALAMUS
 • Reticular Activating System (RAS)

  RETICULO-ENDOTHELIAAL STELSEL   RETICULAR ENDOTHELIAL SYSTEM   RES


  Zie ook:
  LEVER
  Zie ook: MILT
  Zie ook: BEENMERG
  Zie ook: BILIRUBINE   BILIRUBIN

  Het reticulo-endotheliaal stelsel: lever, milt, beenmerg
 • Reticulo-Endothelial System

  RETINALE ARTERIES   RETINAL ARTERIES
  CENTRAL RETINAL ARTERY   ARTERIA CENTRALIS RETINAE


  Zie ook:
  NETVLIES   RETINA
  Zie ook: VENA STAMOCCLUSIE   ARTERIESTAMOCCLUSIE   ARTERIETAKOCCLUSIE   OOGTROMBOSE   TROMBO-EMBOLIE in het OOG
  Zie ook: SLAGADERS   KRANSSLAGADER   HALSSLAGADER   SLAGADERS in de BENEN   ARTERI╦N   ARTERI╦N   ARTERIES   CORONARY ARTERIES
 • Het Oog: retinale arteriŰn en venen, arteria centralis retinae
 • Retinal Artery Occlusian: Image
 • Retinal Artery Occlusion
 • My Photo Album: Central Retinal Artery Occlusion

  RETINAL DETACHMENT


  Zie ook:
  NETVLIESAANDOENINGEN
 • Eye Conditions & Diseases Information on a range of eye conditions including squint, cross eyes, cataracts, dry eyes, and retinal detachment
 • Retinal Tears and Detachment
 • Retinal Detachment
 • Retinal Detachment   Rhegmatogenous retinal detachment (RRD) - Exudative or serous retinal detachment (ERD) - Tractional retinal detachment (TRD)

  RETINAL DRUSEN


  Zie ook:
  NETVLIESAANDOENINGEN
 • Retinal Drusen
 • Handbook of Ocular Disease Management: Macular Degeneration

  RETINAL DYSPLASIA


  Zie ook:
  NETVLIESAANDOENINGEN   RETINAL DISEASES
  Zie ook: OOGAANDOENINGEN   EYE DISEASES
  Zie ook: OOGAFWIJKINGEN   EYE ABNORMALITIES
 • What is Retinal Dysplasia?

  RETINAL HEMORRHAGE


  Zie ook:
  OOGAANDOENINGEN   EYE DISEASES
  Zie ook: NETVLIESAANDOENINGEN   RETINAL DISEASES
  Zie ook: EYE HEMORRHAGE

  ACUTE RETINA NECROSE   ACUTE RETINAL NECROSIS   ARN


  Zie ook:
  NETVLIESAANDOENINGEN
 • Acute Retinal Necrosis
 • Acute Retinal Necrosis

  ACUTE RETINA NECROSE SYNDROOM   ACUTE RETINAL NECROSIS SYNDROME   ARNS


  Zie ook:
  ACUTE RETINA NECROSE   ACUTE RETINAL NECROSIS
 • Acute Retinal Necrosis Syndrome

  PROGRESSIVE OUTER RETINAL SYNDROME   PORNS


  Zie ook:
  ACUTE RETINA NECROSE   ACUTE RETINAL NECROSIS
 • Progressive Outer Retinal Necrosis Syndrome (PORNS)

  RETINAL TEARS


  Zie ook:
  NETVLIESAANDOENINGEN
 • Retinal Tears and Detachment
 • Posterior Vitreous Detachments and Retinal Tears

  RETINAL VASCULAR OCCLUSIONS


  Zie ook:
  NETVLIESAANDOENINGEN   RETINAL DISEASES
 • Retinal Vascular Occlusions

  RETINO¤DEN   RETINOIDS


  Zie ook:
  HUIDAANDOENINGEN   SKIN and CONNECTIVE DISEASES
  Zie ook: HUIDKANKER   SKIN CANCER
 • KiesBeter: Retino´den   Acitretine, Isotretino´ne, Tretino´ne
 • KWF: Behandeling met Retino´den

  RETINOPATHY


  Zie ook:
  RETINOPATHY of PREMATURITY
  Zie ook: OOGAANDOENINGEN   EYE DISEASES
  Zie ook: DIABETIC RETINOPATHY
 • Retinopathy - Diabetic Eye Disease Brief outline about this condition with advice on prevention and laser treatment

  RETINOPATHY of PREMATURITY   ROP
  RETROLENTAL FIBROPLASIA


  Zie ook:
  OOGAANDOENINGEN   EYE DISEASES
 • Retinopathy of Prematurity (ROP)
 • Retinopathy of Prematurity, aka Retrolental Fibroplasia, Page

  RETRACTIE   RETRACTION


  Zie ook:
  BEWEGINGEN in de ANATOMIE   ANATOMICAL TERMS of MOTION
  Zie ook: PROTRACTIE   PROTRACTION
 • Wikipedia: Retractie
 • Shoulder Retraction

  RETROFLEXIE   RETROVERSIE   RETROFLEXION


  Zie ook:
  BEWEGINGEN in de ANATOMIE   ANATOMICAL TERMS of MOTION
  Zie ook: ANTEFLEXIE   ANTEFLEXION
 • Wikipedia: Retroflexie (Retroversie)
 • Retroflexion

  RETROPHARYNGEAL ABSCESS


  Zie ook:
  INFECTIES   INFECTIONS
  Zie ook: SUPPURATION
  Zie ook: ABSCESS
 • U. of Washington: Retropharyngeal Abscess
 • Emergency Med. BBS: Retropharyngeal Abscess - (lateral)

  RETRUSION


  Zie ook:
  BEWEGINGEN in de ANATOMIE   ANATOMICAL TERMS of MOTION
  Zie ook: PROTRUSION
 • Wikipedia (Eng): Anatomical terms of motion: Retrusion

  SYNDROOM van RETT   RETT SYNDROME


  Zie ook:
  NEURODEGENERATIVE DISEASES
  Zie ook: GROWING MINDS PROGRAMMA
  Zie ook: ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN   DEVELOPMENTAL DISORDERS   DEVELOPMENTAL DISABILITIES   ONTWIKKELINGSHANDICAP
 • Stichting HoriSon Kinderen met Neurologische problemen, Kinderen met leer- en ontwikkelingsstoornissen, autisme en aanverwante stoornissen, PDD-NOS, Asperger, Down Syndroom, spastische verlamming, RETT Syndroom, Son-Rise programma, Option, Kaufmann Methode
 • Multi Systeem Stoornissen betreffende de ontwikkeling: Rett Syndrome
 • International Rett Syndrome Association Rett Syndrome - International Rett Syndrome Assoc (IRSA). Be inspired by over 150 pages of information, family resources and support, research,...
 • Our Rett Syndrome Page Our Rett Syndrome Page. Thanks for stopping by! Table of Contents. On This Page. Welcome. About Rett Syndrome. Getting Support
 • Rett Syndrome

  REUK   RUIKEN   REUKZIN   REUKTEST   GEUR   SMELL   SMELLING   OLFACTION   VOMERONASAL ORGAN


  Zie ook:
  BULBUS OLFACTORIUS
  Zie ook: NEUS   NOSE   REUKORGAAN   REUKEPITHEEL
  Zie ook: NERVUS OLFACTORIUS (I)   OLFACTORY NERVE
  Zie ook: ANOSMIE   ANOSMIA   LOSS of SENSE of SMELL
  Zie ook: FEROMONEN   PHEROMONES
  Zie ook: MEROSMIE   MEROSMIA
  Zie ook: ZIEKTE van PARKINSON   PARKINSON's DISEASE
 • Merck Manual (Trefwoorden, N, Neus): Neus, Reukcellen, Reukzin
 • Index: Neus & Reuk
 • NEA Vereniging van Geur en Smaakstoffenfabrikanten
 • Reukwaarneming
 • TeleacNot: de Reuk
 • Ruiken aan de ziekte van Parkinson
 • Reukwaarneming Reukzenuw, Bulbus olfactorius, Tractus olfactorius
 • Locatie van reukepitheel   concha nasalis superior, het dak van de neusholte (de recessus spheno-ethmoidalis), neusseptum, olfactoir epitheel (reukepitheel), bulbi olfactorii, de zeefplaat van het os ethmoidale, fila olfactoria, nervus olfactorius, nI, lamina cribrosa
 • Bouw van het reukepitheel   neuroepitheliale cellen, olfactoire cilia, nervus olfactorius, nI
 • Seeing, Hearing and Smelling the World
 • Sensory Receptors II   Muscle Spindle Receptors, Olfactory Receptors, Gustatory Receptors, Visual Receptors
 • Olfaction
 • Smell & Taste Disorders - AAO-HNS (US)
 • Smell & Taste Disorders - Merck Manual, Home Ed.
 • The Taste & Smell Center [AE Mott],
 • Some comments about Loss of Smell - U. of Connecticut (US)
 • On Taste & Smell Physiology [J McGarrick] - (UK)
 • About Smell & Taste Disorders - NIDCD/NIH (US)
 • Molecular Basis of Taste - Access Excellence
 • Olfaction - a tutorial on the sense of smell [compiled by T Jacob]
 • Olfactory Disturbance in Pediatric Tracheotomy, Poster [Rothschild et al '94]
 • Smell Database - Modular CHEM Consortium/Berkeley (US)
 • Olfaction & Odeur [in French] - Lyon Univ. (FR)
 • About the Vomeronasal (Jocobson's) Organ - Florida State U. (US)
 • Olfaction Research
 • ORDB - Olfactory Receptor Database - Yale (US)
 • The Organ of Smell - Gray's Anatomy 1918A
 • Olfaction - a tutorial on the sense of smell [compiled by T Jacob]
 • Smell & Taste Disorders - AAO-HNS (US)
 • Smell & Taste Disorders - Merck Manual, Home Ed.
 • The Taste & Smell Center [AE Mott
 • On Taste & Smell Physiology [J McGarrick] - (UK)
 • About Smell & Taste Disorders - NIDCD/NIH (US)
 • Olfaction Research [JC Leffingwell]
 • The Olfactory nerve - Stritch School of Med./Loyola Univ. (US)
 • ORDB - Olfactory Receptor Database - Yale (US)
 • Smell Database - Modular CHEM Consortium/Berkeley (US)
 • Flavornet [Acree and Arn] - Cornell (US)
 • Olfaction & Odeur [in French] - Lyon Univ. (FR)
 • About the Vomeronasal (Jocobson's) Organ - Florida State U. (US)
 • Pheromones [Arn,Toth & Priesner] - Pherolist
 • Pheromones - Brain Briefings, Jul '99
 • On Pheromones and Mammals - HHMI
 • The Science of Love - The Why Files

  REUKSTOORNISSEN   SMELL DISORDERS   OLFACTION DISORDERS   DYSOSMIE   DYSOSMIA


  Zie ook:
  SMAAKAANDOENINGEN   SMAAKSTOORNISSEN   TASTE DISORDERS   SMELL and TASTE DISORDERS
  Zie ook: AGNOSMIE   AGNOSMIA
  Zie ook: ANOSMIE   ANOSMIA   REUKVERLIES   LOSS of SMELL   CONGENITAL LOSS of SENSE of SMELL
  Zie ook: CACOSMIE   CACOSMIA
  Zie ook: DYSOSMIE   DYSOSMIA   REUKVERLIES   LOSS of SMELL   CONGENITAL LOSS of SENSE of SMELL
  Zie ook: HETROSMIE   HETROSMIA
  Zie ook: HYPEROSMIE   HYPEROSMIA
  Zie ook: HYPOSMIE   HYPOSMIA
  Zie ook: KAKOSMIE   KAKOSMIA   CACOSMIA
  Zie ook: MEROSMIE   MEROSMIA
  Zie ook: PAROSMIE   PAROSMIA
  Zie ook: PHANTOSMIE   PHANTOSMIA
  Zie ook: PRESBYOSMIE   PRESBYOSMIA
  Zie ook: TORQUOSMIE   TORQUOSMIA
  Zie ook: REUKZENUWAANDOENINGEN   OLFACTORY NERVE DISEASES
 • Merck Manual: Reuk- en Smaakstoornissen: Anosmie - Hyperosmie
 • Wikipedia: Dysosmie
 • Smell & Taste
 • Chemosensory Disorders   Anosmia - Hyposmia - Hyperosmia - Phantosmia - Dysosmia - Parosmia - Cacosmia - Torquosmia - Presbyosmia - Ageusia - Phantogeusia - Metallic phantogeusia - Hypergeusia - Hypogeusia

  REUMA   REUMATO¤DE ARTRITIS   RHEUMATOID ARTHRITIS   GEWRICHTSREUMA   CHRONISCHE GEWRICHTSREUMA   RA   REUMATOLOGIE   RHEUMATOLOGY   GEWRICHTSSLIJTAGE


  Zie ook:
  REUMATISCHE AANDOENINGEN   REUMATIC DISEASES
  Zie ook: ACUTE GEWRICHTSREUMA
  Zie ook: ARTRITIS   ARTHRITIS
  Zie ook: ARTROSE   HEUPARTROSE   KNIEARTROSE   ARTHROSE   ARTHROSIS DEFORMANS   GEWRICHTSSLIJTAGE
  Zie ook: ZIEKTE van BECHTEREW   BECHTEREW DISEASE
  Zie ook: CHOREA
  Zie ook: CHRONISCHE INFLAMMATOIRE BINDWEEFSELZIEKTEN   CIB
  Zie ook: CORTICOSTEROIDS
  Zie ook: SYNDROOM van FELTY   FELTY's SYNDROME
  Zie ook: FYBROMYALGIE   FYBROMYALGIA
  Zie ook: GIANT CELL ARTHRITIS
  Zie ook: JICHT   GOUT
  Zie ook: OSTEOARTHRITIS
  Zie ook: POLYMYALGIA RHEUMATICA
  Zie ook: PSORIATISCHE REUMA   ARTRITIS PSORIATICA
  Zie ook: REUMACHIRURGIE
  Zie ook: REUMATISCHE KOORTS   RHEUMATIC FEVER
  Zie ook: SAPHO SYNDROOM   SAPHO SYNDROME
  Zie ook: SERO-NEGATIVE ARTHROPATHIES
  Zie ook: SPONDYLO-ARTROPATHIE   SPONDYLO-ARTHROPATHY
  Zie ook: ZIEKTE van STILL   STILL's DISEASE
  Zie ook: MUSCULOSKELETAL DISEASES
 • Nederlandse Bond van Verenigingen van patienten met reumatische aandoeningen (Nbvvpra), Reumapatientenbond, Telefoon: 033-4616364
 • ReumapatiŰntenbond, Telefoon: 033-4616364
 • Nationale Reumalijn - Reuma Patiënten Service, tel: 0900 - 2030300 (ma t/m vr 10.00-16.00)
 • Reuma Patienten Bond
 • Nationaal Reumafonds
 • Reumadorp
 • Artrose & Reuma Stichting
 • Klinische Imunologie en Reumatologie Informatiepagina Klinische Imunologie en Reumatologie - AMC Amsterdam
 • Reuma
 • Belgische Reuma Liga
 • rheumapb@worldaccess.nl (ReumapatiŰntenbond)
 • Information for Sufferers Guide for understanding arthritis and rheumatism includes sections on joint anatomy, rheumatic disorders, and support groups. Query a doctor
 • Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR)
 • Reumatische aandoeningen en voeding
 • Jan van Breemen Instituut (JBI) Instituut voor reumatologie en revalidatie. Expertisecentrum voor houding en beweging
 • Jongwans Vereniging voor jonge mensen met een reumatische aandoening
 • Dutch League of Association of patients with rheumatic disorders (Engelstalig)
 • Consumed: Reumato´de artritis (RA, gewrichtsreuma, gewrichtsreumatiek)
 • RAwijzer, de RAwijzer is gemaakt voor mensen met Reumato´de Artritis (RA) en zorgverleners
 • Reumatoïde Artritis
 • NHG: Reumato´de artritis
 • Jongwans: Reumato´de Artritis
 • Welkom op de website over reumato´de artritis
 • Reumato´de Artritis (RA) discussiegroep
 • MedlinePlus: Rheumatoid arthritis
 • NIAMS: Handout on Health: Rheumatoid Arthritis
 • Rheumatoid Arthritis
 • Rheumatoid Arthritis Center
 • Primer on Rheumatic Diseases
 • ACR's Classification of Rheumatic Diseases
 • British Society for Rheumatology
 • Rheuma - Wegweiser im Internet (in German)
 • Rheumatology/Orthopedics - The Family Practice Handbook
 • The Hand in Rheumatology
 • Pediatric Rheumatology Home Page
 • MedWeb: Rheumatology
 • Rheumatology
 • Rheumatic Diseases - ARC Glossary Arthritis Research Campaign's glossary of definitions. Provides an alphabetical list of terms and a guide to further reading
 • 'On-line Atlas' of Dermatology & Rheumatology [R Rondinone] - (IT)
 • American College of Rheumatology - Patient Information Fact Sheet
 • Joint Injections
 • Arthritis, Osteoporosis, and Rheumatoid Arthritis
 • Nationaal Reuma Fonds
 • Reuma / Spierklachten Overzicht van verenigingen van Reuma-patiŰnten in Nederland
 • Rheumatology

  REUMACHIRURGIE


  Zie ook:
  REUMA   REUMATO¤DE ARTRITIS   REUMATO¤D ARTHRITIS   REUMATOLOGIE   RHEUMATOLOGY   ARTROSE   GEWRICHTSSLIJTAGE
  Zie ook: GEWRICHT   GEWRICHTEN   JOINT   JOINTS
  Zie ook: BEENDEREN   BOTTEN   BONES
  Zie ook: OSTEOTOMIE   OSTEOTOMY
  Art(h)rodese: Vastzetten van een zeer pijnlijk gewricht
 • Chirurgie en Reuma Artrodese, Synovectomie, Osteotomie, Resectie, Endoprothesen, Artroscopie
 • Sint Maartenskliniek - PartiŰle pols artrodese: SauvÚ ľ Kapandji procedure Synovectomie: Verwijderen van aangetast weefsel uit een gewricht
 • Orthopedie: Behandeling infectieuze en degeneratieve afwijkingen knie Arthrodese, Synovectomie
 • GPnotebook: Synovectomy Osteotomie: Vergroeiing van een bot herstellen door een stuk botweefsel te verwijderen en de overgebleven delen in een betere stand op elkaar vast te zetten
  Osteotomie van de wervelkolom: Columnotomie
 • Osteotomy Resectie: Verwijderen van een vergroeid deel van een bot of een gewricht

  REUMAFACTOR   RF   RHEUMATOID FACTOR   REUMAFACTOR TEST  RF-TEST


  Zie ook:
  REUMATO¤DE ARTRITIS   REUMATO¤D ARTHRITIS
  Zie ook: SYNDROOM van SJÍGREN   SJOGREN's SYNDROME
  Zie ook: REUMAFACTOR   RF   RHEUMATOID FACTOR   REUMAFACTOR TEST  RF-TEST
 • Teleac - Leven met reuma: Kun je reuma ontdekken via bloedonderzoek?
 • Reumafonds: Bloedonderzoek
 • SAN: Reumafactor - Referentiewaarde
 • Rheumatoid Factor Test
 • MedlinePlus: Rheumatoid factor
 • Arthritis - What is Rheumatoid Factor? Agglutination tests - Nephlometry test
 • DÚ specifieke reuma test?   APF - AKA - ADF - Anti-CCP

  REUMA TEST


  Zie ook:
  REUMAFACTOR   RF   RHEUMATOID FACTOR   REUMAFACTOR TEST  RF-TEST
  Zie ook: CYCLIC CENTRULLINATED PEPTIDE   CYCLIC CENTRULLINATED PEPTIDE ANTIBODY   CITRULLINE ANTIBODY   ANTI-CITRULLINE ANTIBODY   ANTI-CYCLIC CITRULLINATED PEPTIDE ANTIBODY   ANTI-CCP   CCP   CCP-TEST
  Zie ook: ANTI-DE¤MINATED FIBRINOGEN   ANTI-DEIMINATED FIBRINOGEN   ADF
  Zie ook: ANTIFILAGGRIN ANTIBODIES   AFA
  Zie ook: ANTI-KERATINE ANTISTOFFEN   ANTI-KERATIN ANTIBODIES   AKA
  Zie ook: ANTINUCLEAIRE ANTISTOFFEN   ANTI-NUCLEAR ANTIBODIES   ANA   ANTINUCLEAIRE FACTOR   ANF
  Zie ook: ANTI-PERINUCLEAIRE FACTOR   ANTIPERINUCLEAR FACTOR   APF
  Zie ook: ANTI-RA-33
  Zie ook: ANTI-SA
  Zie ook: ANTI-hFibA
  Zie ook:
 • DÚ specifieke reuma test?   APF - AKA - ADF - Anti-CCP
 • Specifieke reumatest: Vroege opsporingreuma binnen handbereik
 • Autoantibodies in early arthritis: Advances in diagnosis and prognostication   AKA - AFA - Anti-RA-33 - Anti-Sa - Anti-CCP - Anti-hFibA - Anti-?-enolase

  REUMATISCHE AANDOENINGEN   RHEUMATIC DISEASES


  Zie ook:
  REUMATISCHE AANDOENINGEN   RHEUMATIC DISEASES
  Zie ook: RHEUMATIC HEART DISEASE
 • ACR's Classification of Rheumatic Diseases
 • Factsheets on Rheumatic diseases - Antiphospholipid Syndrome - Carpal Tunnel Syndrome - Fibromyalgia - Giant Cell Arteritis - Gout - HCV-Associated Arthritis - HIV-Associated Rheumatic Disease Syndromes - Juvenile Arthritis - Lupus - Lyme Disease - Metabolic Myopathies - Myopathies - Osteoarthritis - Osteonecrosis - Osteonecrosis of the Jaw (ONJ) - Osteoporosis - Glucocorticoid-induced Osteoporosis - Pagetĺs Disease - Polymyalgia Rheumatica - Pseudogout - Psoriatic Arthritis - Reactive Arthritis - Rheumatoid Arthritis - Scleroderma - Sj÷gren's Syndrome - Spinal Stenosis - Spondyloarthritis - Tendonitis - Bursitis - Vasculitis -Wegener's Granulomatosis
 • Reumatische aandoeningen en voeding

  REUMATISCHE KOORTS   RHEUMATIC FEVER


  Zie ook:
  BACTERI╦LE INFECTIES   BACTERIAL INFECTIONS
  Zie ook: GRAM-POSITIVE BACTERIAL INFECTIONS
  Zie ook: STREPTOKOKKEN   STREPTOCOCCAL INFECTIONS
  Zie ook: RHEUMATIC HEART DISEASE
 • About Rheumatic Fever -
 • Jones Criteria for the Diagnosis of Rheumatic Fever
 • Rheumatic Heart Disease/Rheumatic Fever
 • Rheumatic Fever and Rheumatic Heart Disease
 • Acute Rheumatic Fever
 • Rheumatic Fever
 • Aschoff nodules (Rheumatic Fever)
 • U. of Utah Webpath: Acute rheumatic carditis, microscopic
 • U. of Illinois, Urbana: Rheumatic fever, nodule
 • U. of Utah Webpath: Acute rheumatic carditis, microscopic
 • Med Connect: Pediatric Cases: Rheumatic Fever (Case 4. January 1996)
 • U. of Queensland: Acute Rheumatic Fever
 • Thomas J.A. Lehman, MD: Post Streptococcal Reactive Arthritis or Acute Rheumatic Fever
 • Rheumatic Fever
 • Rheumatic Fever

  REUMATO¤DE ARTRITIS   RHEUMATOID ARTHRITIS   GEWRICHTSREUMA   CHRONISCHE GEWRICHTSREUMA   RA


  Zie ook:
  REUMATISCHE AANDOENINGEN   RHEUMATIC DISEASES
 • Consumed: Reumato´de artritis (RA, gewrichtsreuma, gewrichtsreumatiek)
 • RAwijzer, de RAwijzer is gemaakt voor mensen met Reumato´de Artritis (RA) en zorgverleners
 • Reumatoïde Artritis
 • NHG: Reumato´de artritis
 • Jongwans: Reumato´de Artritis
 • Welkom op de website over reumato´de artritis
 • Reumato´de Artritis (RA) discussiegroep
 • Rheumatoid arthritis
 • MedlinePlus: Rheumatoid arthritis
 • NIAMS: Handout on Health: Rheumatoid Arthritis
 • Rheumatoid Arthritis
 • Rheumatoid Arthritis Center

  REUZENVOET   MACROPODIE   PES GIGAS


  Zie ook:
  VOETAFWIJKINGEN   VOETAANDOENINGEN   FOOT DEFORMITIES
 • Consumed: Reuzenvoet

  REVALIDATIE   REHABILITATION


 • Cardiologie Bronovo Ziekenhuis Homepage van de afdeling cardiologie van het Bronovo ziekenhuis in Den Haag. Informatie over het hartrevalidatie programma en veel cardiologische links
 • Regionaal Revalidatiecentrum Blixembosch
 • Reva Gids De REVAGIDS biedt u adressen op het gebied van de revalidatie. U kunt zoeken naar organisaties en producenten en er zijn links naar pagina's met uitgebreidere productinformatie
 • Vereniging Informatieverwerking Revalidatiecentra (VIR) Samenwerkingsverband van revalidatiecentra op het gebied van de informatieverwerking
 • Vereniging van Revalidatie Instellingen in Nederland (VRIN) De VRIN is het landelijk samenwerkingsverband van de revalidatieinstellingen in Nederland en fungeert voor de aangesloten leden als een platform voor informatie en overleg
 • iRv Kenniscentrum voor revalidatie en handicap
 • Arbeidsrevalidatie
 • Rehabilitation and Physical Medicine

  REVISIE AMSTERDAMSE KINDER-INTELLGENTIE TEST   RAKIT


  Zie ook:
  NEUROPSYCHOLOGISCHE TESTS   NEUROPSYCHOLOGICAL TESTS   NEUROPSYCHOLOGISCH ONDERZOEK
 • Intelligentietesten voor zeer jonge kinderen (vanaf 4 jaar en 2 maanden)   RAKIT en WPPSI-R
 • RAKIT Revisie Amsterdamse Kinder Intelligentie Test
 • Klinische Neuropsychologie (blz 291): RAKIT - Revisie Amsterdamse Kinder-intelligentie Test

  REY AUDITORY VERBAL LEARNING TEST   RAVLT


  Zie ook:
  NEUROPSYCHOLOGISCHE TESTS   NEUROPSYCHOLOGICAL TESTS
 • Rey Auditory Verbal Learning Test: RAVLT

  SYNDROOM van REYE   REYE's SYNDROME


  Zie ook:
  LEVERAANDOENINGEN   LIVER DISEASES
 • About Reye's Syndrome
 • Reye Syndrome: The Decline of a Disease
 • Reye's Syndrome
 • About Reye's Syndrome
 • A Note on Young Children and Aspirin - Medical Online (AU)
 • Fatty Liver from Reye's Syndrome
 • Reye's Syndrome

  RHABDOMYOOM   RHABDOMYOMA   RHABDOID TUMOR


  Zie ook:
  MYOOM   MYOMA
  Zie ook: LEIOMYOOM   LEIOMYOMA
 • Wikipedia (Eng): Rhabdomyoma
 • Jonathan's journey

  RHABDOMYOSARCOOM   RHABDOMYOSARCOMA   RMS


  Zie ook:
  SARCOOM   SARCOMA
  Zie ook: DWARSGESTREEPT SPIERWEEFSEL
  Zie ook: WEKE DELEN SARCOOM   WEKE DELEN SARCOOM van de EXTREMITEITEN   TUMOREN van de WEKE DELEN   SOFT TISSUE SARCOMA
 • Weke delen sarcoom en wat is een rhabdomyosarcoom (RMS)
 • Rhabdomyosarcoma
 • The Intergroup Rhabdomyosarcoma Study (clinical trials group)
 • Sarcoma

  RHESUSINCOMPATIBILITEIT   RHESUSANTAGONISME   RHESUSANTAGONISM   RHESUS INCOMPATABILITY DISEASE   Rh DISEASE   ABO INCOMPATABILITY


  Zie ook:
  BLOEDGROEP   RHESUSFACTOR   BLOOD TYPE   BLOOD GROUP   RH FACTOR   ABO SYSTEEM
 • Medic Info: Rhesusincompatibiliteit
 • Rhesusantagonisme al tijdens de zwangerschap bestrijden
 • Rhesus en Zwangerschap
 • Rhesus Incompatibility Disease (Rh Disease)
 • Pregnancy _ Baby▒ Blood relations
 • eMedicine: Rh Incompatibility
 • HealthCentral - General Encyclopedia - ABO Incompatibility

  RHEUMATIC HEART DISEASE   ANITSCHKOW CELLS
  ASCHOFF BODY   MITRAL INSUFFICIENCY


  Zie ook:
  BACTERI╦LE INFECTIES   BACTERIAL INFECTIONS
  Zie ook: GRAM-POSITIVE BACTERIAL INFECTIONS
  Zie ook: STREPTOKOKKEN   STREPTOCOCCAL INFECTIONS
  Zie ook: REUMATISCHE KOORTS   RHEUMATIC FEVER
 • Cornell U.: Thrombus of left atrial appendage, Mitral stenosis, Rheumatic heart disease [Heart]
 • U. of Illinois, Urbana: Heart, rheumatic fever, nodule
 • U. of Illinois, Urbana: Heart, rheumatic myocarditis, mature Aschoff nodule
 • U. of Illinois, Urbana: Heart, myocardium, rheumatic arteritis
 • U. of Illinois, Urbana: Heart, mitral valve, rheumatic endocarditis
 • U. of Illinois, Urbana: Rheumatic myocarditis, mature Aschoff nodule
 • U. of Illinois, Urbana: Rheumatic arteritis, myocardium
 • U. of Illinois, Urbana: Rheumatic endocarditis, active, mitral valve
 • U. of Iowa: Rheumatic Heart Disease
 • U. of Illinois, Urbana: Rheumatic mitral valvulitis, post-operative, prosthetic replacement
 • U. of Pennsylvania: Aschoff Body, Rheumatic Carditis
 • U. of Pennsylvania: Anitschkow Cells, Rheumatic Carditis
 • U. of Pennsylvania: Mitral Insufficiency, Post-Rheumatic
 • Rheumatic Heart Disease

  RHINOPLASTIE   NEUSCORRECTIE   SEPTUMCORRECTIE   RHINOPLASTY   NEUSTUSSENSCHOTCORRECTIE


  Zie ook:
  NEUS   NOSE
  Zie ook: NEUSRUG   DORSUM of the NOSE
  Zie ook: NEUSTIP   TIP of the NOSE
  Zie ook: NEUSVLEUGEL   WING of the NOSE   ALA NASI
  Zie ook: PLASTISCHE CHIRURGIE   COSMIC SURGERY
 • Neuscorrectie Plastische chirurgie. Vaak is een operatie gemakkelijker te accepteren als men 'n beetje op de hoogte is van het hoe en wat
 • Neuscorrectie - Rhinoplastie Columella
 • Operatie van de neus (rhinoplastie)
 • Mediconsult: Neuscorrectie
 • Mediconsult: De verschillende technieken voor het corrigeren van de neus
 • Mediconsult: het profiel van de Neusrug
 • Mediconsult: De correctie van de Neustip
 • Mediconsult: De Neusvleugels
 • Een moeilijke ademhaling via de neusgaten
 • Endoscopie van de neus Goede uitleg over deze kijkoperatie aan de bijholten van de neus
 • Neusoperaties Bij een afwijking in de stand van het neustussenschot (septum) kan een operatieve behandeling nodig zijn (septumcorrectie)
 • Neustussenschot - Neustussenschotcorrectie
 • The Rhinoplasty Center
 • Rhinoplasty - Surgery of the Nose
 • Reconstructive Surgery for Nasal Cancer
 • Rhinoplasty tutorial

  RHINOSCLEROMA   SUBGLOTTIC STENOSIS


  Zie ook:
  AANDOENINGEN van de LUCHTWEGEN   LUCHTWEGINFECTIES
  RESPIRATION DISORDERS   AIRWAY DISEASE   REACTIVE AIRWAY DISEASE   EXTRINSIC ASTHMA   RAD   OBSTRUCTIVE AIRWAY DISEASE

  Zie ook: BACTERI╦LE INFECTIES   BACTERIAL INFECTIONS
  Zie ook: GRAM-NEGATIVE BACTERIAL INFECTIONS
  Zie ook: ENTEROBACTERIACEAE INFECTIONS
  Zie ook: KLEBSIELLA INFECTIONS
 • About Subglottic Stenosis in the Adult [SM Overholt] - Baylor College (US)
 • Subglottic Stenosis [J Edmonds]
 • Subglottic Stenosis
 • Rhinoscleroma

  RHINOSPORIDIOSIS


  Zie ook:
  INFECTIES   INFECTIONS
  Zie ook: BACTERI╦LE HUIDZIEKTEN   BACTERIAL SKIN DISEASES
  Zie ook: DERMATOMYCOSES
  Zie ook: SCHIMMELINFECTIES
 • eMedicine: Rhinosporidiosis
 • Dermatology Online Journal: Disseminated cutaneous rhinosporidiosis

  RHINOVIRUS


  Zie ook:
  PICORNAVIRUS
  Zie ook: RNA VIRUS
 • Rhinovirusses
 • Rhinoviruses [GA Keen] - (ZA)
 • Visualizations of Rhinovirus Crystal (X-Ray) Structures - Univ. of Wisconsin (US)

  Rh ISOIMMUNIZATION


 • Rh Isoimmunization

  RHIZOMELISCHE CHONDRODYSPLASIA PUNCTATA   RHIZOMELE CHONDRODYSPLASIA PUNCTATA   RHIZOMELIC CHONDRODYSPLASIA PUNCTATA   RCDP


  Zie ook:
  OSTEOCHONDRODYSPLASIAS
  Zie ook: BOTZIEKTES   BONE DISEASES
  Zie ook: BOTGROEISTOORNISSEN
  Zie ook: DWERGGROEI   DWARFISM
  Zie ook: PEROXISOMALE STOFWISSELINGSZIEKTEN   PEROXISOMALE ZIEKTEN   PEROXISOMAL DISORDERS
  Zie ook: CHONDRODYSLASIA PUNCTATA   CHONDRODYSTROPHIA CALCIFICANS CONGENITA   CONGENITAL STIPPLED EPIPHYSES
 • Peroxisomen - Peroxisomale Ziekten: Rhizomele Chondrodysplasia punctata
 • LPA online: Rhizomelic Chondrodysplasia Punctata

  RHIZOMELISCHE CHONDRODYSPLASIA PUNCTATA Type I   RHIZOMELE CHONDRODYSPLASIA PUNCTATA Type I   RHIZOMELIC CHONDRODYSPLASIA PUNCTATA Type 1   RCDP1   CHONDRODYSPLASIA PUNCTATA (rhizomelic form)   CDPR   CHONDRODYSTROPHIA CALCIFICANS PUNCTATA


  Zie ook:
  OSTEOCHONDRODYSPLASIAS
  Zie ook: BOTZIEKTES   BONE DISEASES
  Zie ook: BOTGROEISTOORNISSEN
  Zie ook: DWERGGROEI   DWARFISM
  Zie ook: PEROXISOMALE STOFWISSELINGSZIEKTEN   PEROXISOMALE ZIEKTEN   PEROXISOMAL DISORDERS
  Zie ook: CHONDRODYSLASIA PUNCTATA   CHONDRODYSTROPHIA CALCIFICANS CONGENITA   CONGENITAL STIPPLED EPIPHYSES
 • Peroxisomen - Peroxisomale Ziekten: Rhizomelische Chondrodysplasia punctata Type 1
 • LPA online: Rhizomelic Chondrodysplasia Punctata

  RHIZOMELISCHE CHONDRODYSPLASIA PUNCTATA Type 2   RHIZOMELE CHONDRODYSPLASIA PUNCTATA Type 2   RHIZOMELIC CHONDRODYSPLASIA PUNCTATA Type 2   RCDP2   DIHYDROXYACETONEPHOSPHATE ACYLTRANSFERASE DEFICIENCY &NBSP DHAPAT DEFICIENCY   GLYCERONEPHOSPHATE O-ACYLTRANSFERASE DEFICIENCY   GNPAT DEFICIENCY   PEROXISOMAL DIHYDROXYACETONEPHOSPHATE ACYLTRANSFERASE DEFICIENCY   RHIZOMELI CHONDRODYSPLASIA PUNCTATA (due to dihydroxyacetonephosphate acyltransferase deficiency)


  Zie ook:
  OSTEOCHONDRODYSPLASIAS
  Zie ook: BOTZIEKTES   BONE DISEASES
  Zie ook: BOTGROEISTOORNISSEN
  Zie ook: DWERGGROEI   DWARFISM
  Zie ook: PEROXISOMALE STOFWISSELINGSZIEKTEN   PEROXISOMALE ZIEKTEN   PEROXISOMAL DISORDERS
  Zie ook: CHONDRODYSLASIA PUNCTATA   CHONDRODYSTROPHIA CALCIFICANS CONGENITA   CONGENITAL STIPPLED EPIPHYSES
 • Peroxisomen - Peroxisomale Ziekten: Rhizomelische Chondrodysplasia punctata Type 2
 • LPA online: Rhizomelic Chondrodysplasia Punctata

  RHIZOMELISCHE CHONDRODYSPLASIA PUNCTATA Type 3   RHIZOMELE CHONDRODYSPLASIA PUNCTATA Type 3   RHIZOMELIC CHONDRODYSPLASIA PUNCTATA Type 3   RCDP3   ALKYLDIHYDROXYACETONEPHOSPHATE SYNTHASE DEFICIENCY   ALKYLGLYCERONE-PHOSPHATE SYNTHASE DEFICIENCY   AGPS DEFICIENCY


  Zie ook:
  OSTEOCHONDRODYSPLASIAS
  Zie ook: BOTZIEKTES   BONE DISEASES
  Zie ook: BOTGROEISTOORNISSEN
  Zie ook: DWERGGROEI   DWARFISM
  Zie ook: PEROXISOMALE STOFWISSELINGSZIEKTEN   PEROXISOMALE ZIEKTEN   PEROXISOMAL DISORDERS
  Zie ook: CHONDRODYSLASIA PUNCTATA   CHONDRODYSTROPHIA CALCIFICANS CONGENITA   CONGENITAL STIPPLED EPIPHYSES
 • Peroxisomen - Peroxisomale Ziekten: Rhizomelische Chondrodysplasia punctata Type 3
 • LPA online: Rhizomelic Chondrodysplasia Punctata

  RHIZOTOMIE   RHIZOTOMY   RADIOFREQUENCY RHIZOTOMY   RF RHIZOTOMY   RADIOFREQUENCY NEUROTOMY   RF NEUROTOMY   RADIOFREQUENCY THERMAL COAGULATION   RFTC   MEDIAL BRANCH NEUROTOMY   DORSALE RHIZOTOMIE   DORSAL RHIZOTOMY


  Zie ook:
  PIJN   PIJNBESTRIJDING   PIJNCENTRA   PAIN
  Zie ook: ZENUWBLOKKADE
 • Blokkade van de Zenuwwortel
 • De definitieve wortelblokkade of "rhizotomie"
 • Wordreference: Rhizotomy
 • Radiofrequency Rhizotomy (RF)