CATSCLEM GEZONDHEID en ZIEKTE - HEALTH and DISEASE

CATSCLEM - GEZONDHEID en ZIEKTE

RA - RD
OPGELET


Patienten en leken die raadgevingen/adviezen/informatie zoeken via deze verzameling links wordt dringend geadviseerd de verzamelde informatie te bespreken met de (behandelend) arts/specialist/hulpverlener.

MEDISCHE TERMEN - MEDICAL TERMS : R


 • Consumed - ziekte of klacht: R
 • Ziekenhuis.nl - Woordenboek: R
 • Merck Manual: R (Nederlands)
 • Dorland's Illustrated Medical Dictionary: R

  R-3-HYDROXYBUTYRATE DEFICIENCY


  Zie ook:
  STOORNISSEN van de KETONLICHAMEN STOFWISSELING

  RACHISCHISIS   SPINA BIFIDA RACHISCHISIS


  Zie ook:
  NEURALE BUISDEFECTEN   NEURAL TUBE DEFECTS   NTD
  Zie ook: OPEN RUG   SPINA BIFIDA   SPINA BIFIDA APERTA   SPINA BIFIDA MANIFESTA   SPINA BIFIDA OCCULTA
 • DokterDokter: Rachischisis
 • Rachischisis

  RACKET NAILS


  Zie ook:
  NAGELAANDOENINGEN   NAGELPROBLEMEN   ONYCHOPATHIE   ONYCHOSEN   NAIL DISEASES
 • Racket Nails
 • Racket Nail

  RACZ-PROCEDURE   EPIDURAAL ADHESIOLYSIS


  Zie ook:
  RUG   BACK
 • Rugklachtenbehandeling: RACZ-Procedure Ook: Hyaluronidase, Prednison

  RADIAALABDUCTIE   RADIAL DEVIATION


  Zie ook:
  BEWEGINGEN in de ANATOMIE   ANATOMICAL TERMS of MOTION
  Zie ook: ULNAIRABDUCTIE   ULNAR DEVIATION
 • Wikipedia: Depressie
 • Wikipedia (Eng): Anatomical terms of motion: Depression

  RADIAIRE KERATOTOMIE   RK   LAMELLAIRE KERATOTOMIE   LK


  Zie ook:
  BIJZIENDHEID   MYOPIA   MYOPIE
 • Radiaire Keratotomie (RK)
 • Radiaire Keratotomie
 • Lamellaire Keratotomie

  RADIALE ZENUW   RADIAL NERVE   NERVUS RADIALIS


  Zie ook:
  RADIAL NEURALGIA
  Zie ook: ZENUW   ZENUWEN   NERVE   MUSCULOCUTANEOUS NERVE   AXILLARY NERVE   LUMBAR NERVES   SACRAL NERVES   OBTURATOR NERVE   SCIATIC NERVE   CAUDA   RUGGENMERGSZENUWEN
 • Path of Radial Nerve
 • The Radial Nerve   Brachioradialis, Extensor carpi radialis longus, Extensor carpi radialis brevis, Deep radial nerve, Extensor carpi radialis ulnaris, Extensor digiti minimi, Extensor digitorum communis, Superficial radial nervus, Abductor pollicis longus, Extensor pollicis brevis, Extensor pollicis longus, Extensor indicis proprius
 • The Nervous System A Peripheral Nerve, The nerves of the upper limb, The Radial Nerve, The Median Nerve, The Musculocutaneous Nerve, The Ulnar Nerve, The Axillary Nerve, The lumbar nerves, The sacral nerves, The nerves of the lower limb, The Femoral Nerve, The Obturator Nerve, The Sciatic Nerve

  RADIAL NERVE DYSFUNCTION


  Zie ook:
  RADIALE ZENUW   RADIAL NERVE   NERVUS RADIALIS
  Zie ook: AANDOENINGEN van het ZENUWSTELSEL   NERVOUS SYSTEM DISEASES
  Zie ook: RADIAL NEURALGIA
 • MedlinePlus: Radial nerve dysfunction
 • HealthCentral - General Encyclopedia - Radial nerve dysfunction

  RADIAL NEURALGIA


  Zie ook:
  RADIALE ZENUW   RADIAL NERVE   NERVUS RADIALIS
  Zie ook: RADIAL NERVE DYSFUNCTION
 • Post Traumatic Neuropathy: Radial Neuralgia

  RADIALE TUNNEL SYNDROOM   RADIAL TUNNEL SYNDROME


  Zie ook:
  RADIALE ZENUW   RADIAL NERVE   NERVUS RADIALIS
  Zie ook: TENNISARM   TENNISELLEBOOG   TENNIS ELBOW
  LATERAL EPICONDYLITIS   EPICONDYLITIS LATERALIS

 • Beroepsziekten: Radiale tunnel syndroom
 • A Patient's Guide to Radial Tunnel Syndrome
 • Merck Manual: Radial Tunnel Syndrome
 • Radial Tunnel SyndromeRadial nerve, Tennis elbow (Lateral epicondylitis), Neural foramina, Radial tunnel, Supinator muscle

  RADIAL ULNAR JOINTS


 • Wheeless' Textbook of Orthopaedics: Radial Ulnar Joints
 • Joints - Figure 18 - Radioulnar joint

  RADIOABLATION THERAPY   RADIOACTIVE IODINE THERAPY


  Zie ook:
  RADIOTHERAPIE   RADIOTHERAPY   RADIATION THERAPY
 • Radioablation Therapy and Radioactive Iodine Therapy

  RADIOCHIRURGIE   RADIOSURGERY   GAMMA KNIFE


  Zie ook:
  STEREOTAXIE   STEREOTACTISCHE BESTRALING   KADERLOZE STEREOTAXIE   NEURONAVIGATIE   STEREOTACTIC RADIATION   GEFRACTIONEERDE STEREOTACTISCHE BESTRALING   FRACTIONED STEREOTACTIC RADIATION   FSR
  Zie ook: GAMMA KNIFE
  Zie ook: CYBERKNIFE
  Zie ook: LINEAIRE VERSNELLER   LINEAR ACCELERATOR   LINAC   X-KNIFE
  Zie ook: RADIOTHERAPIE   RADIOTHERAPY   RADIATION THERAPY
  Zie ook: BRUGHOEKTUMOR   ACUSTICUS NEURINOOM   VESTIBULAIR SCHWANNOOM   ACOUSTIC NEUROMA   ACOUSTIC NEURINOMA
  Zie ook: NEUROFIBROMATOSE   NEUROFIBROMATOSIS   NF   NEUROFIBROMATOSE TYPE 2   NEUROFIBROMATOSIS TYPE 2   NF2
 • Radiochirurgie en gefractioneerde stereotactische radiotherapie
 • Wat is stereotactische radiochirurgie?
 • Hersenmetastasen: stereotactische radiochirurgie (SRC) - stereotactische radiotherapie (SRT: gefractioneerde stereotactische bestraling)
 • NCCT - Gamma Knife
 • Behandeling met het Gamma Knife: high dose, high precision
 • Gamma Knife behandeling van een gezwel van de gehoorzenuw (Brughoektumor)
 • Chirurgenwerk: Gamma-knife behandeling
 • Gamma Knife Surgery
 • International Gamma Support Association - Gamma Knife information
 • New England Medical Center "Peacock" Information
 • NOMOS "Peacock" Radiation Info
 • Proton Beam Research at Harvard University
 • San Diego Gamma Knife Center
 • Cleveland Clinic Stereotactic Radiation Page

  RADIOTHERAPIE   RADIOTHERAPY   RADIATION THERAPY


  Zie ook:
  STEREOTAXIE   STEREOTACTISCHE BESTRALING   KADERLOZE STEREOTAXIE   NEURONAVIGATIE   STEREOTACTIC RADIATION   GEFRACTIONEERDE STEREOTACTISCHE BESTRALING   FRACTIONED STEREOTACTIC RADIATION   FSR
  Zie ook: RADIOCHIRURGIE   GAMMA KNIFE   RADIOSURGERY
  Zie ook: LINEAIRE VERSNELLER   LINEAR ACCELERATOR   LINAC
  Zie ook: INTENSITEITGEMODULEERDE RADIOTHERAPIE   INTENSITY MODULATED RADIATION THERAPY   IMRT
  Zie ook: RADIOABLATION THERAPY   RADIOACTIVE IODINE THERAPY
  Zie ook: DIAGNOSTIEK
  Zie ook: TOTALE LICHAAMSBESTRALING   TBI
  Zie ook: ROTATIEBESTRALING
  Zie ook: WARMTE THERAPIE   HYPERTHERMIE
  Zie ook: RETINOBLASTOMA
  Zie ook: BRACHYTHERAPIE
 • Radiotherapie in een historische context   De lineaire versneller - Stereotactische radiochirurgie - Brachytherapie - Protonen- en Ionen-therapie
 • Hersenmetastasen: stereotactische radiochirurgie (SRC) - stereotactische radiotherapie (SRT: gefractioneerde stereotactische bestraling)
 • Speciale Behandelingen (algemeen)
 • Danny Janssen in het AZM Ziekenhuis te Maastricht Danny`s Homepage gaat over zijn behandeling van een Hersentumor. Zijn verblijf in het AZM Maastricht Kinderafdeling B2. Zijn behandelings methode met radiotherapie. Alles met leuke foto`s en informatie
 • How Does Radiation Therapy Work?

  RADIUMVERGIFTIGING   RADIUM POISONING


  Zie ook:
  VERGIFTIGING   POISONING
 • New law would give free exams to vets treated with nasal radium

  RADONGAS


  Zie ook:
  LONGKANKER   LUNG CANCER
 • Radon in woningen
 • VROM: Radon

  RAMER-LIN SYNDROOM   RLS   RAMER-LIN SYNDROME


  Zie ook:
  LISSENCEFALIE   LISSENCEPHALY
  Zie ook: MENTALE RETARDATIE   MENTAL RETARDATION
 • Ramer-Lin Syndroom
 • Classical Lissencephaly Syndromes Diagnostic Criteria: Ramer-Lin Syndrome

  RAMPENBESTRIJDING   RAMPENGENEESKUNDE
  EMERGENCY MEDICINE   AMBULANCE HULPVERLENING


  Zie ook:
  TRAUMA   TRAUMAHULPVERLENING
 • Directoraat-Generaal voor Openbare Orde en Veiligheid Directie Brandweer en Rampenbestrijding
 • Ambulance Hulpverlening in Nederland
 • HEMS - Helicopter Emergency Medical Service
 • Stichting ScanSearch - Ambulance codes Een verzameling van de voorkomende ambulancecodes
 • The Internet Disaster Information Network - also outbreak infection diseases
 • Brandweer
 • De Ambulance Site
 • NTSR De Ambulance
 • Ambulance Net
 • NTSR Nederlands Tijdschrift voor Spoedeisende medische hulpverlening en Rampengeneeskunde
 • Emergency Medicine
 • MedWeb: Emergency Medicine
 • Emergency Medicine Links
 • Emergency Services Database
 • Web Links
 • David Baldwin's Trauma Information
 • HealthAtoZ - Emergency Care and Services
 • Yahoo: Health: Emergency Services
 • Library of Disaster Links (formerly Home Page of Disaster)
 • Emergency Services WWW Site List
 • MERGInet Dispatch Center
 • Injury Control Resource Information Network
 • Yale Univ Medical Library - Emergency Medicine
 • ACEP Online, Amer Coll Emergency Physicians: Links to Other Sites
 • Emergency Medicine Interest Group Resources
 • North MHC Library (Minnesota) - Emergency, Critical Care Medicine and Toxicology
 • WebDoctor - Emergency Medicine
 • Yahoo: Health: Medicine: Emergency Medicine
 • HealthWeb - Allied Health - Emergency Technician

  RAMSAY HUNT SYNDROOM   RAMSAY HUNT SYNDROME
  BALTIC MYOCLONUS   UNVERRICHT-LUNDBORG SYNDROME   RAMSAY-HUNT SYNDROME I   HERPES ZOSTER OTICUS   RAMSAY-HUNT SYNDROME II
  DYSSYNERGIA CEREBELLARIS MYOCLONICA
  PULMONARY RAMSAY HUNT SYNDROME RAMSEY HUNT SYNDROOM   RAMSEY HUNT SYNDROME


  Zie ook:
  POSTHERPETISCHE NEURALGIE   POSTHERPETIC NEURALGIA
  Zie ook: HERPES
  Zie ook: DNA VIRUS INFECTIONS
  Zie ook: GEHOORAANDOENINGEN   HEARING DISEASES
 • Ramsey Hunt Syndroom
 • Syndroom van Ramsey Hunt
 • Diseases of the Middle and External Ear: Ramsey Hunt Syndrome
 • Ramsay Hunt Syndrome
 • Ramsay Hunt Syndrome I also known as Herpes Zoster Oticus
 • Ramsay Hunt Syndrome I mini information sheet
 • Herpes Zoster Oticus
 • Ramsay Hunt Syndrome II also known as Dyssynergia Cerebellaris Myoclonica
 • Ramsay Hunt Syndrome II mini information sheet
 • Ramsay Hunt Syndrome also known as Baltic Myoclonus or Unverricht-Lundborg Syndrome
 • Pulmonary Ramsay Hunt Syndrome

  RAPHE


  Zie ook:
  SCROTAL RAPHE
  Raphe = Groeve, naad, middellijn - continuous ridge of tissue
 • Wikipedia (Eng): Raphe Perineal Raphe, Scrotal Raphe, Penile Raphe, Buccal Raphe, Lingual Raphe, Palatine Raphe, Pharyngeal Raphe, Raphe Nucleus, Anococcygeal Raphe, Pterygomandibular Raphe, Lateral Palpebral Raphe

  RAPID-ONSET DYSTONISCHE PARKINSONISME   RAPID-ONSET DYSTONIA PARKINSONISM


  Zie ook:
  PARKINSONISME   PARKINSON SYNDROOM   PARKINSONISM
  Zie ook: DYSTONIE   DYSTONIA
 • Rapid-Onset Dystonische Parkinsonisme [ RDP ]
 • Dystonie: Andere neurologische of aanverwante aandoeningen: Rapid-Onset Dystonische Parkinsonisme
 • Rapid-Onset Dystonia Parkinsonism

  RAT-BITE FEVER


  Zie ook:
  BACTERIËLE INFECTIES   BACTERIAL INFECTIONS
  Zie ook: GRAM-NEGATIVE BACTERIAL INFECTIONS
 • MedlinePlus- Medical Encyclopedia: Rat-bite fever
 • Rat-bite fever

  RATHERA ADDITIEF DIAGNOSE en THERAPIE SYSTEEM   RADTS


  Zie ook:
  ELECTRO-ACUPUNCTUUR
 • Rathera Additief Diagnose en Therapie Systeem RADTS
 • RADTS-Therapeuten in Nederland

  RATIONELE EFFECTIVITEITS THERAPIE &nblingual raphesp RET   RATIONEEL-EMOTIEVE THERAPIE


 • Instituut voor RET, tel: 023 - 5328817

 • Rationele Effectiviteits Training (RET) - Online Cursus
 • Wikipedia: Rationeel-Emotieve Therapie

  RAVEN STANDARD PROGRESSIVE MATRICES


  Zie ook:
  NEUROPSYCHOLOGISCHE TESTS   NEUROPSYCHOLOGICAL TESTS   NEUROPSYCHOLOGISCH ONDERZOEK
 • Raven Standard Progressive Matrices   Standard Progressive Matrices (SPM); Advanced Progressive Matrices (APM) voor personen ouder dan 11 jaar met een meer dan gemiddelde begaafdheid; Coloured Progressive Matrices (CPM) voor kinderen tussen 5-11 jaar
 • Klinische Neuropsychologie (blz 292): RPM - Raven Progressive Matrices
 • Psychological Assessment - Standard Raven Progressive Matrices
 • Ravens Progressive Matrices and two different norms

  ZIEKTE van RAYNAUD   RAYNAUD's DISEASE   FENOMEEN van RAYNAUD   RAYNAUD's PHENOMENON   SYNDROOM van RAYNAUD   RAYNAUD's SYNDROME


  Zie ook:
  BLOEDVATAANDOENINGEN   BLOOD VESSEL DISORDER
  Zie ook: TENEN   TOES
  Zie ook: VINGER   FINGER
  Zie ook: DODE VINGERS &nsp ADALAT RETARD
  Zie ook: LICHAAMSTEMPERATUUR
  Zie ook: VAATZIEKTEN   VASCULAR DISORDERS   VASCULAR ILLNESSES   PERIFERE VAATZIEKTEN   PERIPHERAL BLOODVESSEL DISEASES   PERIPHERAL VASCULAR DISEASES
 • Hart&Vaatgroep   Van en voor mensen met een Hart- of Vaatziekte
 • Hartstichting: Fenomeen van Raynaud
 • De ziekte en het fenomeen van Raynaud   Primaire RF (PRF), Secundaire RF (SRF)
 • NIZW: Ziekte van Raynaud
 • Ziekte van Raynaud
 • Gezondheidsgids: Ziekte van Raynaud
 • Fenomeen van Raynaud
 • Het fenomeen van Raynaud Een weersite geeft melding van dit verschijnsel
 • Raynaud's Disease: too much of a good thing [EA Barker]
 • Question & Answers About Raynaud's Phenomena - NIAMS/NIH (US)
 • Raynauds syndrome Wetenschappelijke en uitgebreide tekst over dit syndroom. Engelstalig
 • Fotos van patienten met het syndroom van Raynaud
 • Raynaud's Foundation
 • About Raynaud's Phenomenon - Midwest Arthritis Web Center
 • Raynaud's Phenomenon - Medicine Net (US)
 • Raynaud's Phenomenon in Scleroderma - via Scleroderma Support
 • About Raynaud's Phenomenon/Disorder - Nat'l Heart, Lung, and Blood Institute (US)
 • Raynaud's Phenomenon Medicinenet Describes the characteristics of this condition of the fingers and toes and gives advice about treatment with medications
 • Raynaud's Phenomenon Overview Full information including, signs and symptoms, diagnosis and management of this vascular disorder
 • Raynaud's and Scleroderma Assoc. UK This association provides a clear description of Raynaud's phenomenon accompanied by a photograph in black and white
 • Raynauds's Phenomenon FAQs Answers FAQs about this blood vessel disorder, often attributed to mixed connective tissue disease. Includes explanatory links for terms used
 • Iloprost for treating Raynaud's Phenomenon in Progressive Systemic Scleroderma - Cochrane Library (UK)
 • Raynaud's Disease