CATSCLEM GEZONDHEID en ZIEKTE - HEALTH and DISEASE

CATSCLEM - GEZONDHEID en ZIEKTE

OR - OU
OPGELET


Patienten en leken die raadgevingen/adviezen/informatie zoeken via deze verzameling links wordt dringend geadviseerd de verzamelde informatie te bespreken met de (behandelend) arts/specialist/hulpverlener.

MEDISCHE TERMEN - MEDICAL TERMS : O


 • Consumed - ziekte of klacht: O
 • Ziekenhuis.nl - Woordenboek: O
 • Merck Manual: O (Nederlands)
 • Dorland's Illustrated Medical Dictionary: O

  ORAAL


 • Wat betekent: Oraal

  ORAL CANDIDIASIS


  Zie ook:
  INFECTIES   INFECTIONS
  Zie ook: BACTERIňLE HUIDZIEKTEN   BACTERIAL SKIN DISEASES
  Zie ook: DERMATOMYCOSES
  Zie ook: DERMATOMYOSITIS
  Zie ook: SCHIMMELINFECTIES
 • U. of Utah Webpath: Oral candidiasis, gross
 • U. of Utah Webpath: Oral candidiasis, PAS stain, microscopic

  ORALE SEX   ORAL SEX   FELLATIE   FELLATIO   COCK SUCKING


  Zie ook:
  SEXUALITEIT   SEXUALITY
  Zie ook: CUNNILINGUS   BEFFEN   PUSSY EATING
 • Orale Sex
 • Advanced Fellatio Techniques and Secrets Various fellatio ( cock sucking / blowjob ) techniques, including how to swallow without it tasting bad, and some astounding deep throat and hand techniques
 • Fellatio - Oral sex upon a penis A short list of answers to a few key questions on fellatio
 • For Man's Pleasure Oral Sex (Fellatio) A fascinating history of and advice on cock sucking / fellatio. By a Christian organization
 • How To Give Good Head A good outline of how to give head
 • InfoCenter Guide to Better Sex -- Fellatio A discussion on the art of fellatio, including a guide to positioning, methodology, practice and safety
 • A 14 Lesson Tutorial On Fellatio Fellatio - A 14 Lesson Tutorial
 • Skinful: Giving Good Head An tutorial of several cock sucking techniques

  ORAL TUBERCULOSIS


  Zie ook:
  BACTERIňLE INFECTIES   BACTERIAL INFECTIONS
  Zie ook: GRAM-POSITIVE BACTERIAL INFECTIONS
  Zie ook: ACTINOMYCETALES INFECTIONS
  Zie ook: BACTERIňLE HUIDZIEKTEN   BACTERIAL SKIN DISEASES
  Zie ook: MYCOBACTERIUM INFECTIONS
  Zie ook: TUBERCULOSE   TUBERCULOSIS

  ORBITALE FRACTUREN   EYE SOCKET FRACTURE


  Zie ook:
  OOGKASAANDOENINGEN   EYE SOCKET DISORDERS
 • Orbitale Fracturen
 • Eye Socket Fracture

  ORBITALE INFECTIES en ONTSTEKINGEN   ORBITAL INFECTIONS


  Zie ook:
  OOGKASAANDOENINGEN   EYE SOCKET DISORDERS
 • Orbitale Infecties en Ontstekingen

  ORBITALE ZIEKTEN   ORBITAL DISEASES


  Zie ook:
  OOGAANDOENINGEN   EYE DISEASES
  Zie ook: OOGKASAANDOENINGEN   EYE SOCKET DISORDERS
 • Orbitale Ziekten
 • Harvard U.: Orbital Cholesterol Granuloma
 • Orbital Diseases

  ORBITALE TUMOREN   ORBITAL NEOPLASMS   ORBITAL TUMORS


  Zie ook:
  OOGAANDOENINGEN   EYE DISEASES
  Zie ook: OOGKASAANDOENINGEN   EYE SOCKET DISORDERS
  Zie ook: OOGGEZWELLEN   EYE NEOPLASMS
  Zie ook: TERATOOM   TERATOMA
 • Orbitale Tumoren
 • Mailinglist: ADHD News
 • Harvard U.: Orbital Lymphoma
 • Orbital tumors Orbital tumors, dermoid cyst, teratoma, cavernous hemangioma, capillary hemangioma, lacrimal gland and sac tumors, sphenoid wing meningoima

  ORCHIDECTOMIE   ORCHIDECTOMY   PENDELBAL


  Zie ook:
  CASTRATIE
 • Orchidectomie
 • Hormoontherapie voor prostaatkanker: Orchidectomie
 • Emergency laparoscopic orchidectomy for torsion of intra-abdominal testis: a case report
 • CancerHelp UK: Orchidectomy
 • Orchidectomy for the Transsexual Woman

  ORCHIDOPEXIE   NIET INGEDAALDE TEELBAL/TESTIKEL/TESTIS/ZAADBAL   CRYPTORCHISME   CRYPTORCHISM   CRYPTORCHIDISM   UNDESCENDED TESTICLE   ORCHIDOPEXY


  Zie ook:
  TESTIKEL   ZAADBAL   TESTIS
  Zie ook: BALZAK   SCROTUM
  Zie ook: LEYDIG CEL TUMOR   LEYDIG CELL TUMOR
 • Orchidopexie Heelkunde. Hier vindt u informatie over de afwijking en behandeling van de niet in het scrotum ingedaalde testis
 • Niet-ingedaalde Testikel
 • LUMC: De niet ingedaalde testikel   Pendelbal
 • Undescended Testicle - Cryptorchidism
 • Cryptorchidism
 • Orchidopexy

  ZIEKTE van ORF   ORF DISEASE   ECTHYMA CONTAGIOSUM   CONTAGIOUS PUSTULAR DERMATITIS


  Zie ook:
  PARAPOXVIRUS   ORF VIRUS
  Zie ook: ZOONOSES   FELINE ZOONOSIS   VIRAL ZOONOSES
  ZOONOTIC DISEASE

  Zie ook: ECTHYMA
 • Ecthyma contagiosum (orf) is geen zeldzame zoŲnose
 • Is het anthrax of is het de ziekte van Orf?
 • Orf (Contagious Pustular Dermatitis)
 • eMedicine: Orf

  ORGAANDONATIE


  Zie ook:
  TRANSPLANTATIE   TRANSPLANTATION
 • Orgaandonatie
 • Donor, laat u online registreren
 • NRC: Orgaandonatie
 • Donorcodicil aanvraagformulier
 • Stichting Europdonor Europdonor is de Nederlandse beenmergdonorbank. Europdonor werkt voor het vinden van nieuwe donors samen met de Bloedbanken. Er staan in Nederland meer dan 18.000 en wereldwijd ruim 3 miljoen mensen geregistreerd als beenmergdonor
 • Eurotransplant: Orgaan transplantatie
 • Gezondheid (diabetes, kanker, beenmergtransplantatie)
 • Trans Web A major resource for patients and professionals dealing with transplantation
 • VOPA: Virginias' Organ Procurement Agency Questions and answers for organ / tissue donors

  ORGAANSYSTEEM


  Zie ook:
  ORGANOGENESE
 • Wikipedia: Orgaansysteem

  ORGANEL


  Zie ook:
  NEURON   ZENUWCEL
  Zie ook: MITOCHONDRION   MITOCHONDRIUM   GAMEL   MITOCHONDRIEËN   MITOCHONDRIA
  Zie ook: PEROXISOMEN
  Zie ook: RIBOSOMEN
  Zie ook: VACUOLE
 • Wikipedia: Organel

  ORGANEN   ORGAANSTELSELS   ORGAN SYSTEMS


  Zie ook:
  ORGAANSYSTEEM
  Zie ook: HUID   INTEGUMENTARY SYSTEM
  Zie ook: SKELET   SKELETAL SYSYEM
  Zie ook: SPIERSTELSEL   MUSCULAR SYSTEM
  Zie ook: ZENUWSTELSEL   NERVOUS SYSTEM
  Zie ook: KLIEREN   ENDOCRIEN SYSTEEM   ENDOCRINE SYSYEM
  Zie ook: HART en VAAT SYSTEEM   CARDIOVASCULAR SYSTEM
  Zie ook: LYMFSYSTEEM   LYMPHATIC SYSYEM
  Zie ook: ADEMHALINGSSYSTEEM   RESPIRATORY SYSYEM
  Zie ook: SPIJSVERTERINGSSYSTEEM   DIGESTIVE SYSYEM
  Zie ook: SKELET   URINARY SYSYEM
  Zie ook: VOORTPLANTINGSSYSTEEM   REPRODUCTIVE SYSYEM
  Zie ook: MENSELIJK LICHAAM   LICHAAM   HUMAN BODY
 • Merck Manual (Anatomie, Inleiding, Orgaanstelsels): Orgaanstelsels (Hart- en bloedvatenstelsel, Ademhalingsstelsel, Zenuwstelsel, Huid, Bewegingsapparaat, Bloed
 • The Human Body: Organ Systems

  ORGANISCH PSYCHISCH SYNDROOM   OPS   ORGANO-PSYCHOSYNDROOM   SCHILDERSZIEKTE


 • Vereniging OPS
 • Bureau Beroepsziekten FNV: OPS

  ORGANO-ACIDURIEňN


  Zie ook:
  STOFWISSELINGSZIEKTEN   METABOLIC DISEASES
  Zie ook: GLUTAAR ACIDURIE Type I
 • Organo-AcidurieŽn
 • Organo-Acidurieën

  ORGANOGENESE   ORGANOGENESIS   ORGAN FORMATION


  Zie ook:
  ORGANOGENESE
  Zie ook: ORGAANSYSTEEM
 • Wikipedia: Organogenese
 • Germ Layers and Organ Formation
 • Organogenesis, Histogenesis, and New Growth

  ORGASME   ORGASM


  Zie ook:
  ANORGASMIE

  Orgasme (Filmpje)
 • Orgasme
 • Wikipedia: Orgasme

  ORNITHINE


  Zie ook:
  AMINOZUREN
 • Ornithine

  ORNITHINE CARBAMYL TRANSFERASE DEFICIňNTIE   OCT DEFICIňNTIE   ORNITHINE TRANSCARBAMYLASE DEFICIENCY


  Zie ook:
  AMINOZUURSTOFWISSELINGSZIEKTEN
  Zie ook: HYPERAMMONEMIA
 • Aminozuurstofwisselingsziekten O.a. OCT DeficiŽntie
 • Ureumcyclus- Ureumcyclus defecten: Hyperammonemia due to Ornithine Transcarbamylase Deficiency (Ornithine carbamyl transferase deficiŽntie: OCT-deficiŽntie)
 • eMedicine: Ornithine Transcarbamylase Deficiency
 • Health Library: Ornithine Transcarbamylase Deficiency

  ORNITHOSIS


  Zie ook:
  PAPEGAAIENZIEKTE
  Zie ook: VOGELZIEKTES   BIRD DISEASES
 • Net Medicine What is ornithosis, and how does one contract the disease? Find answers about the illness and methods by which to treat it
 • New York City Department of Health NYC's Department of Health outlines the ways in which ornithosis is spread. Presented in a question and answer format

  OROMANDIBULAIRE DYSTONIE   OROMANDIBULAR DYSTONIA


  Zie ook:
  OOGAANDOENINGEN   EYE DISEASES
  Zie ook: DYSTONIE   DYSTONIA
 • Oromandibulaire dystonie
 • Ned.Ver.van DystoniepatiŽnten: Oromandibulaire dystonie
 • DMRF: Oromandibular dystonia
 • Oromandibular Dystonia
 • University of Kansas Medical Center Department of Neurology provides a brief summary, including a description of the blepharospasm and oromandibular dystonia components

  OROPOUCHE VIRUS DISEASE


 • Oropouche Virus Disease

  ORTHO-BIONOMY


  Zie ook:
  MASSAGE   SPORTMASSAGE   MASSAGE THERAPIE
 • What is Ortho-Bionomy?
 • Open Directory: Ortho-Bionomy

  ORTHODONTIE   ORTHODONTICS   DENTOFACIAL ORTOPEDICS


 • CranioFaciaalCentrum AZR-Sophia: Orthodontie
 • Welcome to the Orthodontic CYBERjournal Dedicated to the sharing of knowledge in the art and science of orthodontics and dentofacial orthopedics

  ORTHOGNATHIC SURGERY


  Zie ook:
  CHIRURGIE   SURGERY
 • Patient instructions regarding Orthognathic Surgery

  ORTHOKERATOLGY


  Zie ook:
  OOGAANDOENINGEN   EYE DISEASES
 • National Eye Research Foundation National Eye Research Foundation provides information on myopia, contact lenses, and orthokeratology

  ORTHOMANUELE GENEESKUNDE
  ORTHOMANUELE GENEESWIJZE


 • Vereniging van Artsen voor Orthomanuele Geneeskunde (VAOMG)
 • Federatie NVAOMG: Ledenlijst Landelijke Vereniging van Artsen voor Orthomanuele Geneeskunde
 • Orthomanuele Geneeskunde
 • Orthomanuele Geneeskunde (Adressen)
 • Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde

  ORTHOMOLECULAIRE GENEESKUNDE
  ORTHOMOLECULAIRE GENEESWIJZE


 • Maatschappij ter Bevordering van van de Orthomoleclaire Geneeskunde (MBOG), tel: 050 - 4092717
 • Nederlandse Vereniging van Orthomoleculair Therapeuten, tel: 075 - 6159162
 • Vereniging van artsen voor Orthomanuele Geneeskunde
 • Orthomoleculaire Links
 • Orthomoleculaire Geneeswijze
 • Adressen Orthomoleculaire Geneeswijze
 • Preventieve Geneeskunde 'Berg en Bosch'

  ORTHOMOLECULAIRE THERAPIE   MEGA-VITAMINETHERAPIE


 • Natuurgeneeskunde: o.a. Orthomoleculaire Therapie
 • Orthomoleculaire Therapie
 • Orthomoleculaire Therapie

  ORTHOPEDAGOGIEK


  Zie ook:
  KAUFMANN ASSESSMENT BATTERY for CHILDREN   K-ABC
  Het terrein van de orthopedagogiek is de problematische leer/opvoedingssituatie van kinderen en jeugdigen. De taak van de orthopedagoog is hulp te bieden aan het in zijn/haar ontwikkeling bedreigde kind
 • WEBsite ORTHOPEDAGOGIEK
 • WEBsite ORTHOPEDAGOGIEK - Trefwoorden

  ORTHOPEDIE   ORTHOPAEDIE   ORTHOPEDICS


  Zie ook:
  KLOMPVOETEN   CLUBFOOT
  Zie ook: AMPUTATIE   AMPUTEES   PROTHESE   PROTHETICS
 • Stichting Patiëntenbelangen Orthopaedie (SPO)
 • Orthobode - Nederlandstalig tijdschrift voor de Orthopedie


  Search the Wheeless Textbook of Orthopaedics


 • Wheeless'Textbook of Orthopaedics
 • Orthopaedic Related Syndromes
 • Belgian Orthoweb (BelgiŽ) Deze pagina heeft als doel de communicatie tussen orthopedisch chirurgen te stimuleren en mensen in opleiding te informeren over actuele heelkundige technieken, nieuwe ontwikkelingen, principes van behandeling, werkaanbiedingen, prijzen en beurzen, data van congressen en interessante producten
 • An orthopedic Encyclopedia - for patients - DynoMed.com
 • An Orthopaedic Image Database [J. Ardill] - Queen's University, Belfast (UK)
 • Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)
 • Vereniging voor Orthopedie en Traumatologie (Belgie)
 • Orthobode, tijdschrift met info uit orthopedische branche
 • Textbook of Orthopaedics
 • An Orthopaedic Image Database
 • Anatomy Links
 • Anatomic Model Images
 • Some orthopedic Trauma Images from BONE Home
 • On Bone Imaging
 • Orthopaedic Trauma Unit
 • Radiographic Anatomy of the Skeleton
 • Orthopedic Institute of Southern California (US)
 • WorldOrtho
 • Orthopaedic Patient Education Site
 • Orthopaedic Specialty Topics Links
 • Orthogate
 • LinkOrthopaedics
 • Orthopaedics public information from the Univ of Washington, Seattle (US)
 • Orthopedics
 • Orthopedics Diseases
 • Abstracts of Landmark Articles in Orthopaedics collected by World Ortho
 • Orthopedics Today [e-journal]- SLACK, Inc. (US)
 • Electronic Journal of Orthopaedics

  ORTHOPEDISCHE CHIRURGIE   ORTHOPEDIC SURGERY


 • Orthopaedic Surgery department [CW Oliver] - Edinburgh (UK)

  ORTHOPEDISCHE GENEESWIJZE   ORTHOPEDISCHE MANUELE THERAPIE


 • NVMT De homepage van de Nederlandse Vereniging van Manuele Therapie. ...wat is manuele therapie, waar vind ik een manuele therapeut etc.
 • NAOMT: Nederlandse Associatie voor Orthopedische Manuele Therapie
 • Orthopedische Geneeswijze
 • Adressen Orthopedische Geneeswijze

  ORTHOPTIE   ORTHOPTIST


 • Nederlandse Vereniging van Orthoptisten (NVO)
 • Orthoptie

  ORTHOREXIA   ORTHOREXIA NERVOSA


  Zie ook:
  EETSTOORNISSEN   EATING DISORDERS
 • Orthorexia: als gezond eten niet gezond meer is
 • Als te 'gezond eten' ongezond wordt
 • Orthorexia nervosa: Gezond eten als verslaving
 • The Orthorexia Home Page
 • Orthorexia nervosa - obsessed with eating to improve your health

  ORTHOSTASE   ORTHOSTASIS   ORTHOSTATISCHE HYPOTENSIES   ORTHOSTATIC HYPOTENTION


  Zie ook:
  HYPOTENSIE   HYPOTENSION   TE LAGE BLOEDDRUK
  Zie ook: DUIZELIGHEID   DIZZINESS   VERTIGO   NEURALGIC VERTIGO
  Zie ook: FLAUWVALLEN   WEGRAKING   FAINTING   SYNCOPE   VASOVAGALE COLLAPS   VASOVAGAL SYNCOPE   CARDIAC SYNCOPE   COLLAPS   COLLABEREN
  Zie ook: BAROREFLEX   BARORECEPTOREN   BARORECEPTOR REFLEX
 • About Orthostatic Hypotension & Syncope, Vasodepressor Syncope (Common Faint) [P Ferguson] - Caving Information Series
 • Consumed: Orthostatische Hypotensie
 • Duizeligheid bij opstaan   Baroreceptorreflex
 • Wegraking   Collaberen, Collaps, Flauwvallen, Syncope, Neurogene Syncope, Baroreceptoren, Vasomotore Centrum, Reflex Syncope, Orthostatische Hypotensie, Kleerhangerpijn, Postprandiale Syncope, TIA, Cardiogene Syncope, Uitstroombelemmering, Subclavian Steal Syndrome, Vertebrobasilaire TIA, Drop Attack, Maladie des Genoux Bleus
 • Orthostatic Hypotension (Merck)
 • Orthostatic Hypotension (TC Hain)

  OSBORNE ARCADE   ARCADE of OSBORNE   LIGAMENT van OSBORNE


  Zie ook:
  ULNARIS ZENUW   ULNAR NERVE   NERVUS ULNARIS
  Zie ook: ULNAR ZENUW AANDOENINGEN   ULNAR NERVE DYSFUNCTION
  Zie ook: OSBORNE ARCADE   ARCADE of OSBORNE
  Zie ook: ARMSPIEREN   ARM MUSCLES
  The arcade of Osborne: (under the 2 heads of the flexor carpi ulnaris) -- the most common location

  ZIEKTE van OSGOOD SCHLATTER   OSGOOD SCHLATTER DISEASE


  Zie ook:
  SINDING LARSEN JOHANSSON SNDROOM   SINDING-LARSEN-JOHANSSON DISORDER   SINDING-LARSEN-JOHANSSON DISEASE
  Zie ook: SPRINGERSKNIE   JUMPERS KNEE   APEXITIS PATELLAE
  Zie ook: ZIEKTE van SEVER   SEVER's DISEASE   SEVER's SYNDROME   APOFYSITIS CALCANEI   CALCANEAL APOPHYSITIS
  Zie ook: BOTZIEKTES   BONE DISEASES
  Zie ook: KNIE   KNEE
  Zie ook: APOFYSE   APOPHYSIS   APOFYSITIS
 • Wikipedia: Ziekte van Osgood-Schlatter
 • 20 Vragen over Osgood-Schlatter
 • A Question & Answer about Osgood-Schlatter Disease
 • Osgood Schlatter Disease (--> Osteochondritis)
 • Osgood-Schlatter Lesion of the KneeTibia, Tibial tuberosity, Sever's syndrome, Nonunion
 • Parents Common Sense Encyclopedia Definition of Osgood Schlatter disease in a simple, layman's presentation. Includes symptoms and treatment scenarios
 • Caring for Kids: Osgood-Schlatter Question and answer area posts a question from the concerned parent of a child with the disease, and the response from Dr. Robert Steele
 • Common Problems in Adolescents Description of a variety of common problems in young people, including knee pain and the implication of Osgood Schlatter disease as the culprit
 • Medical - Osgood-Schlatter Disease Enpower Medical offers a medical encyclopedia chronicling major diseases. Includes a complete analysis of OS, including treatment and prevention
 • Mining Company - Osgood Schlatter Find links to a variety of Web pages relating to Osgood Schlatter disease. Includes therapeutic aids and general definitions
 • Virtual Hospital - Osgood Schlatter Find a brief explanation of the symptoms, causes, and treatments of this childhood disease that manifests itself in the knee area

  OSTEOARTICULAR TUBERCULOSIS


  Zie ook:
  BACTERIňLE INFECTIES   BACTERIAL INFECTIONS
  Zie ook: GRAM-POSITIVE BACTERIAL INFECTIONS
  Zie ook: ACTINOMYCETALES INFECTIONS
  Zie ook: BACTERIňLE HUIDZIEKTEN   BACTERIAL SKIN DISEASES
  Zie ook: MYCOBACTERIUM INFECTIONS
  Zie ook: TUBERCULOSE   TUBERCULOSIS
  Zie ook: SPINAL TUBERCULOSIS
 • Tuberculosis, Osteoarticular
 • Columbia U.:Standard Anti-TB Treatment Regimens for Fully Susceptible TB Class III and Class V: Extrapulmonary TB - Tuberculosis of Bones and Joints#p74

  OSTEOARTRITIS   OSTEOARTHRITIS   GEWRICHTSBOTONTSTEKING   DEGENERATIVE ARTHRITIS   POSTTRAUMATIC ARTHRITIS


  Zie ook:
  ARTRITIS   ARTHRITIS
  Zie ook: REUMATISCHE AANDOENINGEN   RHEUMATIC DISEASES
  Zie ook: ARTRODESE   ARTHRODESE   ARTHRODESIS   SUBTALAR ARTHRODESIS   TRIPLE ARTHRODESIS   ANKLE FUSION   ANKLE ARTHRODESIS
  Zie ook: GLUCOSAMINE   CHONDROŌTINE   CHONDROITIN
 • Osteoarthritis
 • Osteoarthritis of the Ankle
 • Osteoarthritis of the ElbowCrepitus, Joint mice, Cortisone injection, Arthroscopic Debridement, Interposition Arthroplasty, Elbow Fusion, Elbow Joint Replacement
 • Osteoarthritis of the Hip
 • Medinfo: Osteoarthritis Medinfo's patient information on osteoarthritis, a very common condition, affecting the joints, often described as "wear and tear" arthritis. ...
 • (Osteo)Arthritis Osteo)arthritis. Definition, Cause, Cure and Prevention. What is (Osteo)Arthritis? There are various forms of arthritis, but osteoarthritis is by far...
 • MotherNature's Encyclopedia of Natural Health - Health Concerns With more than 125 health concerns and diseases covered in detailed modules, this section of MotherNatures Encyclopedia of Natural Health is perfect...
 • Green Lipped Mussels The two most common forms of arthritis are rheumatoid arthritis (inflammation of a joint for an unknown reason) and osteo-arthritis (when the joint...
 • Arthritis defeated with CMO CMO" is not a conventional product. It's not a pain reliever, herb or anti-inflammatory. CMO" is a natural immunomodulator...
 • CMO Fast Facts How CMO works. What types of arthritis react positively. Safety and effectiveness questions answered. How to obtain best results. Where to purchase
 • CMO -cerasomal-cis-9-cetyl myristoleate for auto immune disorders CMO (cerasomal-cis-9-cetylmyristol ate) is believed to help regulate and normalize the malfunctioning immune system and reduce or stop the arthritic...
 • Osteo-Arthritis Pain Relief - Glucosamine Hydrochloride vs. Sulfate
 • Drug InfoNet Doctors' Answers to Frequently Asked Questions - Glucosamine Doctors' Answers to "Frequently Asked Questions" - Glucosamine. These comments are made for the purpose of discussion and should NOT be used as...
 • Specialist foot problems - osteo-arthritis A consumer guide to foot health including advice on shoes, foot problems and how to find your local chiropodist in the UK...
 • Glucosamine, Chondroitin, Osteo-Arthritis Glucosamine, Chondroitin, Osteo Arthritis. Glucosamine - chondroitin is a one-two punch against osteo-arthritis!...
 • Osteo Arthritis and chronic asthma treated Suite 141 Postnet X6 Cascades 3202 Pietermaritzburg Republic of South Africa 24/10/97. Dear Professor Bouic As a senior citizen, suffering from...
 • Celebrex - arthritis pain wonder-drug? Celebrex: over 2.5 million scripts for arthritis pain in first 12 weeks - does it work? Side effects? Latest news headlines and analysis...
 • Get New cure for osteo arthritis
 • Re: osteo arthritis in hand
 • Ayurvedic Therapy Vacations Packages The Ayurclinics are unique centers providing expert consultation and specialised treatments for diseases like osteo-arthritis, spondylitis, ulcer,...
 • Rheumatoid arthritis gout alternative self-help treatment remedy relief herb Ayurveda Ayurvedic Alternative Herbal Medicine Rheumatoid arthritis gout alternative self-help treatment remedy relief herb guggulu devil's claw...
 • Arthritis Links Arthritis. Arthritis is a joint disorder. Arthritis literally means inflammation of one or more joints. A joint is an area of the body where two...
 • The treatment of arthritis of knee Osteoarthritis of the Knee. Ilizarov High Tibial Osteotomy (HTO) Osteo-arthritis of the knee is common in...
 • osteo arthritis, osteoarthritis definition, better health, arthritic aid Osteo arthritis, osteoarthritis definition and better health in arthritic aid !
 • Welcome to Arthritis Care Arthritis Care provides information, support, self help and services to all people with arthritis. Its mission is to empower people to take...
 • Osteo arthritis research News: news about osteo arthritis research and osteo a
 • Alternative therapy, treatment, relief for chronic neck pain, chronic shoulder Alternative therapy,treatment,relief for chronic pain of body,diabetic sore,asthma,stroke,arthritis,s in diseases,and more-Sonotron...
 • Arthritis Information About The Latest Breakthrough in The Treatment and Cure for Arthritis...
 • Joint Pain, Osteo Arthritis Therapy, Clinical Study Texas Tech study of topical application of BeeGee adhesive tape bandages. All participants had been diagnosed with osteoarthritis....
 • About Osteoarthritis
 • A Case of Osteoarthritis
 • A Comparison of Osteoarthritis and Rheumatoid Arthritis - The Nurse Practitioner
 • Osteoarthritis

  OSTEOBLASTEN   BOTVORMENDE CELLEN   OSTEOBLASTS


  Zie ook:
  BEENDEREN   BOTTEN   BONES   EPIPHYSE   EPIPHYSIS   DIAFYSE   DIAPHYSIS   DIAPHYSE
  Zie ook: BEENWEEFSEL
  Zie ook: BOT   BONE
 • Chivo: Osteoblast
 • Botopbouw   botvormende cellen (osteoblasten), botcellen (osteocyten) en botafbrekende cellen (osteoclasten)
 • Steunweefsel: Compact Lammellair Been   Osteonen, Kanalen van Havers, Osteoblasten, Osteocyten, Canaliculli, Cementlijn, InterstitiŽle Lamellen, Kanaal van Volkman
 • Steunweefsel: Botvorming   Rustzone, Proliferatiezone, Chondrocyten, Maturatiezone, Vacuoles, HypertrofiŽringszone, Ossificatiezone, Osteoblasten, Kraakbeenbalkjes, OstoÔd, Osteocyten, Primaire Beenbalkjes,
 • Botopbouw   botvormende cellen (osteoblasten), botcellen (osteocyten) en botafbrekende cellen (osteoclasten)
 • Structure of Bone   Epiphysis, Spongy Bone, Red Bone Marrow, Diaphysis, Compact Bone, Yellow Bone Marrow, Periosteum, Central Cavity, Osteon, Osteoblasts, Lacuna, Osteocyte, Canalicula

  OSTEOBLASTOOM   OSTEOBLASTOMA


  Zie ook:
  BEENTUMOREN   BOTTUMOREN
 • Beentumoren (=Bottumoren): Osteoblastoom
 • Beentumoren: Osteoblastoom
 • eMedicine: Osteoblastoma

  OSTEOCHONDRITIS   OSTEOCHONDRITIS DISSECANS   OSTEOCHONDROSIS DISSECANS   OCD   LITTLE LEAGUER's ELBOW   ZIEKTE van K÷NIG   PHYSES   GROEIPLATEN   GROWTH PLATES


  Zie ook:
  KRAAKBEENONTSTEKING   CHONDRITIS
  Zie ook: BOTZIEKTES   BONE DISEASES
  Zie ook: ZIEKTE van KIENBOCK   KIENBOCK's DISEASE
  Zie ook: ZIEKTE van OSGOOD SCHLATTER   OSGOOD SCHLATTER's DISEASE
 • Osteochondrosis (dissecans)
 • Osteochondritis Dissecans van de Knie
 • Adolescent Osteochondritis Dissecans of the Elbow
 • Osteochondritis Dissecans of the Talus Talus, Talar dome
 • eMedicine: Osteochondritis Dissecans
 • Overuse Injuries: Common problems for young baseball players Osteochondritis dissecansPhyses (Growth plates)
 • Osteochondritis

  OSTEOCHONDRODYSPLASIAS


  Zie ook:
  ACHONDROPLASIE   ACHONDROPLASIA
  Zie ook: ACQUIRED HYPEROSTOSIS SYNDROME
  Zie ook: CHONDRODYSPLASIA PUNCTATA
  Zie ook: CLEIDOCRANIAL DYSPLASIA
  Zie ook: ELLIS-VAN CREVELD SYNDROOM   ELLIS-VAN CREVELD SYNDROME
  Zie ook: ZIEKTE van OLLIER   OLLIER DISEASE   ENCHONDROMATOSE   ENCHONDROMATOSIS
  Zie ook: FIBROUS DYSPLASIA   FIBROUS DYSPLASIA of the SKULL   FIBROUS DYSPLASIA of BONE   SYNDROOM van McCUNE-ALBRIGHT
  McCUNE-ALBRIGHT SYNDROME   SKELETAL DYSPLASIA

  Zie ook: CONGENITAL CORTICAL HYPEROSTOSIS
  Zie ook: HYPEROSTOSIS   HYPEROSTOSIS FRONTALIS INTERNA
  Zie ook: SYNDROOM van LANGER-GIEDION   LANGER-GIEDION SYNDROME   AL»-CAL“ SYNDROOM   AL»-CAL“ SYNDROME   ACRODYSPLASIA-DYSOSTOSES SYNDROME   TRICHORHINOPHALANGEAL SYNDROME 2
  Zie ook: OSTEOCHONDROMA
  Zie ook: OSTEOGENESIS IMPERFECTA   BRITTLE BONE DISEASE
  (Extreem Breekbare Botten

  Zie ook: OSTEOSCLEROSIS
  Zie ook: PROGRESSIVE DIAPHYSEAL DYSPLASIA
  Zie ook: SHORT RIB-POLYDACTYLY SYNDROME
  Zie ook: THANATOPHORIC DYSPLASIA
 • Hereditary Musculoskeletal Disorders: Osteochondrodysplasias
 • OHSU: Osteochondrodysplasias

  OSTEOCHONDROMA


  Zie ook:
  OSTEOCHONDRODYSPLASIAS
  Zie ook: BOTZIEKTES   BONE DISEASES
  Zie ook: BOTGROEISTOORNISSEN
  Zie ook: DWERGGROEI   DWARFISM
 • Bone Disorders: Osteochondroma
 • Osteochondroma (afbeelding)
 • OHSU: Osteochondroma

  OSTEOCHONDROSE   OSTEOCHONDROSIS
  VERTEBRAE OSTEOCHONDROSIS   JUVENILIS DORSI   OSTEOCHONDROSES


  Zie ook:
  ZIEKTE van OSGOOD SCHLATTER   OSGOOD SCHLATTER's DISEASE
  Zie ook: ZIEKTE van PERTHES   PERTHES' DISEASE
  Zie ook: SINDING LARSEN JOHANSSON SNDROOM   SINDING-LARSEN-JOHANSSON DISORDER   SINDING-LARSEN-JOHANSSON DISEASE
  Zie ook: ZIEKTE van SCHEUERMANN   SCHEUERMANN's DISEASE
 • Osteonecrosis and Osteochondrosis Entry from the Radiology Home Page provides a brief description of the condition complete with an X-ray. Features info on related diseases

  OSTEOCLASTEN   BOTAFBREKENDE CELLEN   OSTEOCLASTS


  Zie ook:
  BOT   BONE
 • Osteoclast
 • Botopbouw   botvormende cellen (osteoblasten), botcellen (osteocyten) en botafbrekende cellen (osteoclasten)
 • Monocyte - Kupfer cells - Microglia - Mesangial cells - Osteoclasts - Tissue macrophages

  OSTEOCYTEN   BOTCELLEN   OSTEOCYTES


  Zie ook:
  BEENDEREN   BOTTEN   BONES   EPIPHYSE   EPIPHYSIS   DIAFYSE   DIAPHYSIS   DIAPHYSE
  Zie ook: BEENWEEFSEL
  Zie ook: BOT   BONE
 • Botopbouw   botvormende cellen (osteoblasten), botcellen (osteocyten) en botafbrekende cellen (osteoclasten)
 • Steunweefsel: Compact Lammellair Been   Osteonen, Kanalen van Havers, Osteoblasten, Osteocyten, Canaliculli, Cementlijn, InterstitiŽle Lamellen, Kanaal van Volkman
 • Steunweefsel: Botvorming   Rustzone, Proliferatiezone, Chondrocyten, Maturatiezone, Vacuoles, HypertrofiŽringszone, Ossificatiezone, Osteoblasten, Kraakbeenbalkjes, OstoÔd, Osteocyten, Primaire Beenbalkjes,
 • Botopbouw   botvormende cellen (osteoblasten), botcellen (osteocyten) en botafbrekende cellen (osteoclasten)
 • Structure of Bone   Epiphysis, Spongy Bone, Red Bone Marrow, Diaphysis, Compact Bone, Yellow Bone Marrow, Periosteum, Central Cavity, Osteon, Osteoblasts, Lacuna, Osteocyte, Canalicula

  OSTEOGENESIS IMPERFECTA   BRITTLE BONE DISEASE
  OI   (Extreem Breekbare Botten)


  Zie ook:
  BOTGROEISTOORNISSEN
  Zie ook: BOTZIEKTES   BONE DISEASES
  Zie ook: DWERGGROEI   DWARFISM
  Zie ook: DENTINOGENESIS IMPERFECTA (Osteogenesis Imperfecta Type IB)
 • Vereniging Osteogenesis Imperfecta - VOI
 • Osteogenesis Imperfecta Type IA, Type IB (dentinogenesis imperfecta), Type II, Type III, Type IV A, Type IV B
 • Osteogenesis
 • ErfoCentrum: Osteogenesis imperfecta (OI)
 • Osteogenesis imperfacta (Afbeeldingen van Osteogenesis imperfecta type IV)
 • LPA online: Osteogenesis Imperfecta
 • Osteogenesis imperfecta (Type 2) 15801 Fetus
 • About Osteogenesis Imperfecta
 • Osteogenesis Imperfecta Foundation
 • Osteogenesis Imperfecta
 • Osteogenesis Imperfecta from the book Medical Genetics
 • About Osteogenesis Imperfecta
 • About JoJo Sturm
 • Association de l'Osteogenese Imparfaite (AOI)
 • About Osteogenesis Imperfecta Explanation of the causes, prevalence, and treatment of the genetic bone disorder in which bones easily fracture. Includes links and contacts
 • Osteogenesis Imperfecta Foundation Resource for this genetic condition which is characterized by bones that break easily. Includes support group details, newsletter, and links
 • Osteogenesis Imperfecta on the Web Carone Sturm is the mother of Joe who is afflicted with OI. Read about her ordeal and find a vast resource of information about the disease
 • Andrew Berry Andy's late son, Max, had severe OI, and this Australian is actively involved in sharing information about OI on the Internet. Links to listserv
 • Genetics and Osteogenesis From the Medical Genetics textbook comes a thorough analysis with diagrams of the hereditary roots of the disease. Click on the page to advance
 • Jeffrey L. Doering - OI Research Professor of human molecular genetics at the University of Chicago gives an overview of genetic techniques to search for defects in collagen
 • Musculoskeletal Diseases - OI Textbook analysis of Osteogenesis Imperfecta featured in the newsletter for the Association of Genetic Support. Includes contacts and info links
 • Osteogenesis Imperfecta and Hearing Loss
 • Osteogenesis Imperfecta

  OSTEOID OSTEOOM   OSTEOID OSTEOMA


  Zie ook:
  BEENTUMOREN   BOTTUMOREN
 • Beentumoren: Osteoid Osteoom
 • What is Osteoid Osteoma
 • eMedicine: Osteoid Osteoma

  OSTEOLOGIE   BEENDERENGESTEL   OSTEOLOGY


  Osteologie: Botten, bindweefsel en kraakbeen gezamelijk het passieve bewegingsapparaat
 • Deel 1. Anatomie : H2 - Osteologie
 • Osteology

  OSTEONECROSE   OSTEONECROSIS   AVASCULAR NECROSIS of BONE


  Zie ook:
  BOTZIEKTES   BONE DISEASES
  Zie ook: HEUPKOPNECROSE   OSTEOCROSE van de HEUP
  Zie ook: REUMATISCHE AANDOENINGEN   RHEUMATIC DISEASES
 • Osteonecrosis
 • Osteonecrosis of the Jaw
 • Avascular Necrosis
 • Avascular Necrosis (AVN) Support Group
 • Avascular Necrosis of Femoral Head
 • Avascular Necrosis/Osteonecrosis
 • AVN - The Silent Destroyer [patients' own stories]
 • ASK BoneBrain Interactive site to submit questions and read other submissions about avascular necrosis (AKA osteonecrosis). AVN is a condition that results when the blood supply to bones dies. Subsequently the bone dies. This can be a result of "the bends" from scuba diving, steroid medications and other conditions
 • ON Avascular Necrosis and Steroid Injections
 • Osteonecrosis and Osteochondrosis Entry from the Radiology Home Page provides a brief description of the condition complete with an X-ray. Features info on related diseases
 • Family Vilage: Osteonecrosis ==> Avascular Necrosis
 • Necrosis, Avascular, of Bone ( --> Osteonecrosis)
 • Osteonecrosis

  OSTEOPATHIC MANUAL THERAPY


  Zie ook:
  OSTEOPATHIE   OSTEOPATHY
  Zie ook: MANUELE THERAPIE   MANUAL THERAPY
  Zie ook: FYSIOTHERAPIE   PHYSICAL THERAPY
 • Ostheopatic Manual Therapy

  OSTEOPATHIE   OSTEOPATHY   OSTEOPATHIC MEDICINE   OSTEOPAAT


  Zie ook:
  LICHAAMSTHERAPIE
  Zie ook: OSTEOPATHIC MANUAL THERAPY
  Zie ook: SCHEDELOSTEOPATHIE   CRANIAL OSTEOPATHY
 • Ned. Ver. voor Osteopathie, informatie over manuele geneeswijze NVO - Nederlandse Vereniging voor Osteopathie. Informatie over geneeskunde osteopathie, foto's, adressen van osteopaten in Nederland en verzekeringen
 • Nederlandse Associatie van Gediplomeerde Osteopaten (tel: 020 - 6463955)
 • de Osteopaat
 • l'Osteopathie; comment ca marche
 • Osteopathic Medicine International WWW Resource Website
 • Medecine ostéopathique viscérale
 • Osteopathie een Geneeskunst
 • Osteopathic Medicine
 • Osteopathic medicine
 • Osteopathic medicine mailing list

  SCHEDELOSTEOPATHIE   CRANIAL OSTEOPATHY


  Zie ook:
  LICHAAMSTHERAPIE
  Zie ook: OSTEOPATHIE   OSTEOPATHY
 • Cranial Osteopathy
 • Cranial Osteopathy
 • Differences Separate CranioSacral Therapy from Cranial Osteopathy

  OSTEOPETROSE   OSTEOPETROSIS   ALBERS-SCH÷NBERG DISEASE   MALIGNANT INFANTILE OSTEOPETROSIS   TRANSIENT INFANTILE OSTEOPETROSIS   ADULT, benign, AUTOSOMAL DOMINANT OSTEOPETROSIS


  Zie ook:
  CARBONIC ANHYDRASE type II OSTEOPETROSIS   CAII OSTEOPETROSIS
 • A Guide to Osteopetrosis (Malignant Infantile Osteopetrosis; Carbonatic Anhydrase type II Deficiency; Transient Infantile Osteopetrosis; Adult, benign, Autosomal Dominant Osteopetrosis)
 • Albers-SchŲnberg Disease - Osteopetrosis
 • The Osteopetrosis Web Site
 • Otseopetrosis - St. Jude Children's Research Hospital

  OSTEOPHYT   OSTEOPHYTE   BONE SPUR   LOSSE BOTSTUKJES


 • Bone Spur (Osteophyte)
 • Bone Spur (Osteophyte)
 • Bone spurs (osteophytes) and back pain

  OSTEOPLASTIE   OSTEOPLASTY   PERCUTANEOUS OSTEOPLASTY   VETEBROPLASTY


 • Your Dictionary: Osteoplasty
 • Percutaneous osteoplasty and vetebroplasty

  OSTEOSARCOOM   OSTEOSARCOMA   OSTEOGENIC SARCOMA


  Zie ook:
  SARCOOM   SARCOMA
  Zie ook: WEKE DELEN SARCOOM   SOFT TISSUE SARCOMA
  Zie ook: BOTTUMOREN   BEENTUMOREN   MUSCULOSKETELAL TUMORS   BONE TUMORS
  Zie ook: SYNDROOM van BLOOM   BLOOM SYNDROME
  Zie ook: LI-FRAUMENI SYNDROOM   LFS   LI-FRAUMENI SYNDROME
  Zie ook: ROTHMUND-THOMSON SYNDROOM   ROTHMUND-THOMSON SYNDROME   POIKILODERMA CONGENITALE
 • Wikipedia: Osteosarcoom
 • Bottumoren: Osteosarcoom
 • About Osteogenic Sarcoma
 • Osteosarcoma
 • Osteosarcoma
 • Sarcoma

  OSTEOSCLEROSE   OSTEOSCLEROSIS


  Zie ook:
  OSTEOCHONDRODYSPLASIAS
  Zie ook: BOTZIEKTES   BONE DISEASES
  Zie ook: BOTGROEISTOORNISSEN
  Zie ook: DWERGGROEI   DWARFISM
 • DokterDokter: Osteosclerose
 • Bone Disorders: Osteochondroma
 • OHSU: Osteosclerosis

  OSTEOTOMIE   OSTEOTOMY   STEELE OSTEOTOMY   SALTER OSTEOTOMY   PEMBERTON OSTEOTOMY, STAHELI OSTEOTOMY   DIAL OSTEOTOMY


  Zie ook:
  REUMACHIRURGIE
  Zie ook: DEVELOPMENTAL DYSPLASIA of the HIP   DDH   CONGENITAL HIP DYSPLASIA
 • Developmental Dysplasia of the Hip in ChildrenFalse Acetabulum, Ortolani Test, Ortolani's Maneuver, Barlow's test, Galeazzi Test (Allis' Test), Derotational Osteotomy, Steele, the Salter and the Pemberton osteotomies, Pelvic Osteotomies, Chiari Pelvic Osteotomy, Staheli Osteotomy, Dial Osteotomy

  OTOHARA SYNDROOM   OTOHARA SYNDROME   EARLY INFANTILE EPILEPTIC ENCEPHALOPATHY


 • NINDS: Otohara Syndrome

  OTOLARYNGOLOGY


 • Facts About Sinus & Allergy Find out about the symptoms and causes of sinus infections, from the American Academy of Otolaryngology

  OTOLIETEN   OORSTEENTJES   OORKRISTALLEN   OTOLITH ORGANS


  Zie ook:
  EVENWICHTSORGAAN
  Zie ook: OTOLITH SYNDROOM   OTOLITH SYNDROME
 • Merck Manual (Trefwoorden: OO: Oor, gehoororgaan): Oor, Gehoororgaan: Evenwichtsorgaan (Halfcirkelvormige kanalen, Evenwichtzakjes, Sacculus, Utriculus, Oorsteentjes, Otolieten)
 • Draaiduizeligheid?   Afbeelding 2: Oorsteentjes, Trilhaartjes, Zintuighaarcellen, Zenuw
 • Diagnose BPPD   Afbeelding: Oorsteentjes, Halfcirkelvormig Kanaal, Utriculus, Sacculus, Cochlea
 • Wikipedia (Eng): Otolith (Statoconium or Otoconium
 • Somatic and other senses
 • Otolith Organs
 • Balance Function Testing: Otolith Organs

  OTOLITH SYNDROOM   OTOLITH SYNDROME


  Zie ook:
  OTOLIETEN   OORSTEENTJES   OORKRISTALLEN   OTOLITH ORGANS
  Zie ook: WALLENBERG SYNDROOM   WALLENBERG's SYNDROME
 • Lateral Medullary Syndrome   Otolith Syndrome

  OTOMYCOSE   SCHIMMELINFECTIE van de GEHOORGANGHUID   OTOMYCOSIS


  Zie ook:
  GEHOORAANDOENINGEN   HEARING DISEASES
  Zie ook: OORONTSTEKING   MIDDENOORONTSTEKING   OTITIS
  OTITIS MEDIA   OTITIS MEDIA met EFFUSIE   OTITIS MEDIA with EFFUSION   OME   SLIJMOREN   SEROUS OTITIS TROMMELVLIESBUISJES   BUISJES in het OOR   EAR TUBES   EXTERNAL OTITIS   SWIMMER's EAR   NECROTIZING EXTERNAL OTITIS   MALIGNANT EXTERNAL OTITIS   CHRONIC SUPPERATIVE OTITIS MEDIA   COM   OORVOCHT   SEREUS VOCHT

  Zie ook: SCHIMMELINFECTIES   MYCOSES   FUNGAL INFECTIONS   FUNGI MOULDS   YEASTS
 • Diseases of the Middle and External Ear: Otomycosis

  OTOPALATODIGITAL SPECTRUM DISORDERS


  Zie ook:
  OTOPALATODIGITAL SYNDROME Type I   OPD1   OPD SYNDROME Type I
  Zie ook: OTOPALATODIGITAL SYNDROME Type II   OPD2   CRANIOORODIGITAL SYNDROME   OPD II SYNDROME   FACIOPALATOOSSEOUS SYNDROME   FPO
  Zie ook: FRONTOMETAPHYSEAL DYSPLASIA   FMD
  Zie ook: SYNDROOM van MELNICK-NEEDLES   MELNICK-NEEDLES SYNDROME   MNS   OSTEODYSPLASIA   GENERALIZED OSSEOUS DYSTROPHY SYNDROME   OSTEODYSPLASIE   OSTEODYSPLASY
  Zie ook: OTOPALATODIGITAL SPECTRUM DISORDERS
  Otopalatodigital Spectrum Disorders:
  - Otopalatodigital syndrome type I (OPD1)
  - Otopalatodigital syndrome type II (OPD2)
  - Frontometaphyseal dysplasia (FMD)
  - Melnick-Needles syndrome (MNS)
  ----------------------------
 • Otopalatodigital syndrome spectrum disorders: otopalatodigital syndrome types 1 and 2, frontometaphyseal dysplasia and Melnick-Needles syndrome

  OTOPALATODIGITAL SYNDROME Type I   OPD1   OPD SYNDROME Type I


  Zie ook:
  OTOPALATODIGITAL SPECTRUM DISORDERS
 • OMIM: Otopalatodigital Syndrome, Type I; OPD1

  OTOPALATODIGITAL SYNDROME Type II   OPD2   CRANIOORODIGITAL SYNDROME   OPD II SYNDROME   FACIOPALATOOSSEOUS SYNDROME   FPO


  Zie ook:
  OTOPALATODIGITAL SPECTRUM DISORDERS
 • OMIM: Otopalatodigital Syndrome, Type II; OPD2

  OTOPLASTIE   FLAPOREN   AFSTAANDE OREN   OTOPLASTY   EAR PINBACK


  Zie ook:
  OOR   EAR
  Zie ook: PLASTISCHE CHIRURGIE   COSMIC SURGERY
 • Operatie van het oor (otoplastie)
 • Otoplastie : correctie van afstaande oren of flaporen
 • Understanding Otoplasty
 • Wikipedia (Eng): Otoplasty
 • Chat, Forum, and Bulletin Board for Patient's Questions and Answers Otoplasty Pinback Surgery of the Ears

  OTORHINOLARYNGOLOGIE   OTORHINOLARYNGOLOGY   OTORHINOLARYNGOLOGIC NEOPLASMS   NEUSKANKER
  NASAL CANCER


  Zie ook:
  NEOPLASMS by SITE
  Zie ook: LARYNGEAL NEOPLASMS
 • Laryngeal Cancer Information
 • Reconstructive Surgery for Nasal Cancer
 • Otorhinolaryngology
 • Otorhinolaryngologic
 • Otorhinolaryngologic Neoplasms

  OTOSCLEROSE   OTOSCLEROSIS   VERKALKTE STIJGBEUGEL   OTOSPONGIOSIS   PERCEPTIEF GEHOORVERLIES


  Zie ook:
  GEHOORAANDOENINGEN   HEARING DISEASES
  Zie ook: MIDDENOOR   MIDDLE EAR
  Zie ook: STIJGBEUGELOPERATIE   STAPEDOTOMIE   STAPEDOTOMY   STAPEDECTOMIE   STAPEDECTOMY
 • Wat is Otosclerose?
 • Patho-Anatomie en Fysiologie (Lamorť): Otosclerose
 • Hoorzaken: Otosclerose
 • Otosclerose - Erfelijke progressieve doofheid
 • Otosclerosis
 • Diseases of the Middle and External Ear: Otospongiosis (Otosclerose)
 • Otosclerosis - Voice Center, VA (US)
 • Otosclerosis
 • A Personal Perspective - Boys Town (US)
 • Otosclerosis and Stapedectomy
 • Otosclerosis

  OTOSCOPIE   OTOSCOPY   OTOSCOOP   AURISCOOP


  Zie ook:
  GEHOOR   HEARING
  Zie ook: ENDOSCOPIE   ENDOSCOPY
  Otoscoop van Lucas = een slang die het oor van de onderzoeker verbindt met dat van de onderzochte
 • Otoscopy
 • Audiology Forum: Video Otoscopy; Roy F. Sullivan, Ph.D. An on-line atlas of clinical video otoscopy images categorically arranged by site of lesion and pathology, designed for audiologists, otologists, primary care physicians
  ----------------
 • Wikipedia: Otoscoop (Auriscoop)
 • Otoscopen
 • Onderzoek van het oor en het gehoor   Elektrische Otoscoop, Voorhoofdslamp, Oormicroscoop, Voorhoofdspiegel, Oortrechters, Paktangetje, Bajonetpincet, Oorzuigbuis, Wattendrager, Cerumenoogje, Cerumenhaakje

  SENIOREN   OUDEREN   BEJAARDEN   ELDERLY   BEJAARDENHUIS


  Zie ook:
  BEWEGEN   CONDITIE
  Zie ook: FITNESS
  Zie ook: MANTELZORG
  Zie ook: OUDERENMISHANDELING
  Zie ook: OUDERENZORG
  Zie ook: PERSOONSGEBONDEN BUDGET
  Zie ook: THUISHULP
  Zie ook: THUISZORG
  Zie ook: VEROUDERINGSPROCES
  Zie ook: VERPLEEGHUIS
  Zie ook: VERZORGINGSHUIS
 • Kenmerken van ouderen
 • SOS Telefonische Hulpdienst, tel: 0900 - 0767

 • Landelijke Organisatie Bewonerscommissies Bejaardenhuizen (LOBB), tel: 030 - 2314679

 • Landelijke Organisatie CliŽntenraden (LOC)   Steunpunt voor bewoners van zorginstellingen
 • CoŲrdinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO)
 • Federatie van Ouderverenigingen (e-mail)
 • Nederlandse Federatie voor Gezondheidszorg voor Ouderen (e-mail)
 • Nederlandse Islamitische Bond voor Ouderen
 • Unie van Katholieke Bonden van Ouderen
 • ANBO, de bond voor vijftig-plussers
 • Protestants Christelijke Ouderenbond
 • Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG)
 • Mediaal: Koopvideo's mbt ouderen
 • Belangenvereniging voor Gehandicapten en Arbeidsongeschikten en Ouderen (BGAO), tel: 055 - 533 00 80

 • Humanitas, Landelijke Vereniging voor Maatschappelijke Dienstverlening en Samenlevingsopbouw (Zoeken: Ouderen)
 • Stichting Landelijk Ondersteunings- en Informatiecentrum Seniorenraden (LOIS)
 • Nederlands Platform Ouderen en Europa (NPOE)
 • Comité Nationale Dag van de Ouderen
 • Ouderen en Sexualiteit
 • Stichting Kwaliteit en BruikbaarheidsOnderzoek van Hulpmiddelen (KBOH)
 • 55Plus Gids
 • Vitaal.nl
 • Seniorweb
 • Senioren.Pagina.nl
 • PC Hulp aan huis
 • HCC Beginners GG
 • Seniorgids/ComputerZorg
 • De Senioren Adviseur
 • Comfortabel ouderworden
 • Nationaal Fonds Ouderenhulp Verdrijft eenzaamheid
 • Sopje Zoek: Huishoudelijke hulp ťn huishoudelijk werk
 • De Notaris
 • Seniorennet (BelgiŽ)
 • WHO: About Ageing and Lifecourse
 • Ageing and Ethnicity Web
 • Web community Ageing and Ethnicity
 • AgeInfo, information for the gerontologist
 • Council on the Ageing
 • International Federation on Ageing
 • Eurolink Age
 • SeniorWeb
 • SeniorNet
 • CIVICVENTURES

  WONEN

 • Woning.Pagina.nl
 • Seniorenlabel
 • Opplus Label
 • SKW Certificatie
 • Woonkeur Certificaat
 • Innovatieprogramma Wonen en Zorg
 • Landelijk Contact van de adviescommissies woningbouw en woonomgeving (LC VAC)
 • VvE Plaza - Voor eigenaren van flats, etages, portiekwoningen en appartementen in Verenigingen van Eigenaren Belangenorganisatie voor Appartementseigenaren
 • Apart Wonen Consultancy Onafhankelijk consultancy bureau op het gebied van huisvestingsmanagement van en voor verenigingen van eigenaren
 • De VVE Bestuurder
 • De Nederlandse Woonbond Landelijke vereniging van huurders en woningzoekenden
 • www.Huurdersvereniging.nl
 • Bewoners.Pagina.nl
 • Stichting Wonen van Senioren op Boerderijen (Stichting WSB)
 • Vereniging van Directies van Serviceflats
 • SIR-55
 • Vereniging Eigen Huis
 • Garantie Instituut Woningbouw (GIW)
 • Landelijke Vereniging Groepswonen van Ouderen (LVGO), tel: 030 - 2318222
 • Torenstad Verzilverd Wonen
 • Woongroepenwinkel
 • Groepswonen voor Allochtone Ouderen
 • Landelijke Vereniging Centraal Wonen (LVCW)
 • Nederlandse Vereniging van Particuliere Woonzorgvoorzieningen (NEVEP)
 • Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV)
 • Aedes, Vereniging van Woningcorporaties
 • SGBB
 • Woonzorg Nederland
 • Stichting Smart Homes
 • Domotica
 • Hoe automatiseer ik mijn huis?
 • ID-wijk (onder: Intelligent Wonen)
 • "Internet Home" in ItaliŽ (Casacomoda)
 • IRS Woongemak Geintegreerd pakket voorzieningen en diensten
 • Uneto/VNI
 • Energiepremie

  FINANCIňN

 • ABN AMRO Estateplanning Overdragen van vermogen voor en na overlijden
 • Vergelijk Notaris tarieven
 • Successierecht
 • Zorg voor Later

  OVERLIJDEN
  Zie ook: OVERLIJDEN   DOOD   VERLIESVERWERKING   DEATH   GRIEF   BEREAVEMENT   ROUWVERWERKING   ZWAAR VERLIES

 • Vergelijk Notaris tarieven
 • Successierecht
 • Gedenkboek.nl   Het Informatie-Centrum voor de Uitvaart
 • Uitvaart.nl

  OUDERENMISHANDELING


  Zie ook:
  OUDEREN   BEJAARDEN
 • Landelijk Steunpunt Bestrijding Ouderenmishandeling (LSBO)
 • Landelijk Steunpunt Bestrijding Ouderenmishandeling (NIZW/LSBO), tel: 030 - 2306311
 • Steunpunt Mantelzorg van de Landelijke Organisatie Thuisverzorgers
 • Protocol Ontspoorde Zorg (Info)
 • Protocol Ontspoorde Zorg (Protocol)

  (AANSTAANDE) OUDERS   ALLEENSTAANDE OUDER

  Zie ook: OPVOEDING
 • Alleenstaande ouder Nuttge informatie, goede tips en steun
 • OuderAlleen
 • Baby-pagina Nuttige links voor aanstaande ouders
 • Alleenstaande Ouders
 • Stichting Psychoprofylaxe Een zwangerschapscursus waar eindelijk de rol van de vader als zeer belangrijk wordt gezien. Tevens een zwangerschapscursus waarbij de vader bij elke'les' wordt geacht aanwezig te zijn
 • Fatherhood and Fatherlessness

  OUDERSCHAP   PARENTING   GEZIN   FAMILIE


  Zie ook:
  BABY
  Zie ook: VADERSCHAP
 • Ouders Online
 • Work At Home Mom (WAHM) Nederland
 • Groot gezin
 • Work At Home Mom (WHAM) Engelstalig
 • Parentingweb - attachment parenting
 • Parenting
 • Mother and Baby
 • Parents Place
 • Pregnancy and Parenting at StorkNet
 • ParenthoodWeb A parenting, pregnancy and family site
 • The National Parenting Center
 • Kind-werk Een mailinglist voor moeders, die werk en kinderen combineren. Het doel van de lijst is met elkaar te communiceren over diverse problemen aangaande deze combinatie. Dat kan zijn: kinderopvang, ouderschapsverlof, commentaar van anderen, schuldgevoel, werken tijdens zwangerschap en alles wat verder hierover ter tafel kan komen

  OUDERS van OVERLEDEN KIND


  Zie ook:
  OUDERS van VERMOORDE KINDEREN
  Zie ook: OVERLIJDEN   DOOD   VERLIESVERWERKING   DEATH   GRIEF   BEREAVEMENT   ROUWVERWERKING   ZWAAR VERLIES
 • Stichting Lieve Engeltjes, tel: 0228 - 513575, e-mail: bertdebruin@wxs.nl
 • Landelijke Zelfhulporganisatie Ouders van een Overleden Kind
 • Lieve Engeltjes Internet contactgroep voor Ouders die een baby hebben verloren tijdens de zwangerschap
 • Het verlies van een baby
 • Ouders van een Overleden Kind
 • npcf@npcf.spin.nl (Landelijke Zelfhulporganisatie Ouders van een Overleden Kind0
 • Claudia's verhaal Belangrijke momenten erna... De vrijdag na de crematie hebben we de babykamer al leeggehaald
 • Website ter nagedachtenis van overleden kinderen
 • Healing Hearts

  OUDERS van VERMOORDE KINDEREN

  Zie ook: OUDERS van OVERLEDEN KIND
 • Ouders van Vermoorde Kinderen, Postbus 11191, 2301 ED, Leiden; tel: 06 - 51509620

 • OUDERENZORG   BEJAARDENZORG   ELDERLY CARE

  Zie ook: OUDEREN   BEJAARDEN
 • Federatie CVZ-KVZ Samenwerkende Christelijke Zorgorganisaties
 • Ouderenzorg

  OUDERVERSTOTINGSSYNDROOM   PARENTAL ALIENATION SYNDROME   PAS   PARENTAL ALIENATION   PA


 • Portaal Ouderverstotingssyndroom
 • Het ouderverstotingssyndroom (PAS)
 • Ouderverstoting
 • Het Ouderverstotingssyndroom - Gids voor werkers in de geestelijke gezondheidszorg en juristen
 • The Parental Alienation Directory
 • Creative Therapeutics - The Parental Alienation Syndrome Detailed clinical vignettes " Signs and symptoms of PAS