CATSCLEM GEZONDHEID en ZIEKTE - HEALTH and DISEASE

CATSCLEM - GEZONDHEID en ZIEKTE

NI - NM
OPGELET


Patienten en leken die raadgevingen/adviezen/informatie zoeken via deze verzameling links wordt dringend geadviseerd de verzamelde informatie te bespreken met de (behandelend) arts/specialist/hulpverlener.

MEDISCHE TERMEN - MEDICAL TERMS : N


 • Consumed - ziekte of klacht: N
 • Ziekenhuis.nl - Woordenboek: N
 • Merck Manual: N (Nederlands)
 • Dorland's Illustrated Medical Dictionary: N

  NICOTINEZUUR MIDDELEN   (Fenofibraat, Bezafibraat, Ciprofibraat)


  Zie ook:
  CHOLESTEROLVERLAGERS
  Zie ook: NIACINE   VITAMINE B-3   NICOTINEZUUR
 • Bloedlink: Nicotinezuur Middelen

  ZIEKTE van NIEMANN-PICK   NIEMANN-PICK DISEASE
  TYPE B NIEMAN-PICK DISEASE


  Zie ook:
  LYSOSOMEN
  Zie ook: LYSOSOMALE STAPELINGSZIEKTEN
  Zie ook: STOFWISSELINGSZIEKTEN   METABOLIC DISEASES
 • Lysosomale Stapelingsziekten O.a. Ziekte van Niemann-Pick
 • Niemann-Pick Disease Foundation Comprehensive disease recourse guide offers symptoms and treatment descriptions, support links, newsletters, and financial assistance options
 • Ara Parseghian Research Foundation Non-profit organization is dedicated to helping those with Niemann-Pick disease. Provides support group links and grant applications
 • Jim Lambright Foundation Niemann-Pick Disease foundation named after the former University of Washington head coach. Read about his struggles with this disease
 • Type B Information Exchange Meeting place for those dealing with Type B Niemann-Pick disease. Find a community bulletin board, ask questions, and contact others
 • Niemann-Pick Disease

  NIERAFWIJKINGEN   NEFROPATHIE   NEPHROPATHY


  Zie ook:
  IGA GLOMERULONEPHRITIS   IgA-NEFROPATHIE   IGANEPHROPATHY
  ZIEKTE van BERGER   BERGER's DISEASE

  Zie ook: DIABETISCHE NEFROPATHIE   DIABETIC NEPHROPATHY
  Zie ook: NIERZIEKTES   NIERSTENEN   NIERSTEENVERGRUIZER   NIERDIALYSE   KIDNEY DISEASES   HAEMODIALYSE
  KIDNEY CALCULI   HEREDITARY KIDNEY DISEASES
  RENAL DISEASE

 • Nierafwijkingen (nefropathie)
 • Niemann-Pick Disease

  NIEREN   KIDNEYS   NEFRON   URINIFEROUS TUBULE   NEPHRON   NIERLICHAAMPJE   LICHAAMPJE van MALPIGHI   MALPIGHIAN CORPUSCLE   MALPIGHIAN BODY   RENAL CORPUSCLE   GLOMERULUS   MESANGIAL CELLS   MESANGIUM


  Zie ook:
  NIERBUISJE   TUBULUS
  Zie ook: NIERKELK
  Zie ook: NIERMERG
  Zie ook: NIERSCHORS
  Zie ook: JUXTAGLOMERULAIRE APPARAAT   JUXTAGLOMERULAR APPARATUS   JGA
  Zie ook: NIERTUMOREN   KIDNEY NEOPLASMS
  Zie ook: MONOCYTEN   MONOCYTES   KUPFER CELLS   MICROGLIA   OSTEOCLASTS   TISSUE MACROPHAGES
  Zie ook: RENINE   RENIN
  Zie ook: NIERZIEKTES   NIERSTENEN   NIERSTEENVERGRUIZER   NIERDIALYSE   KIDNEY DISEASES   HAEMODIALYSE
  KIDNEY CALCULI   HEREDITARY KIDNEY DISEASES
  RENAL DISEASE

  Zie ook: DOPING">DOPING   EPO   ERYTHRPOIËTINE   STIMULERENDE MIDDELEN   STIMULANTS
  Zie ook: PYELOGRAFIE   PYELOGRAPHY   INTRAVENEUZE PYELOGRAFIE   IVP
  Zie ook: WOLFFIAN DUCT   ARCHINEPHRIC DUCT   LEYDIG's DUCT   MESONEPHRIC DUCT   NEPHRIC DUCT
 • nier.pagina.nl
 • Anatomie - de Nier
 • Hoe werken de nieren?
 • Wikipedia: Nefron   Nierbuis: Proximale tubulus, Lis van Henle, Distale tubulus, Verzamelbuis
 • Wikipedia: Lichaampje van Malpighi
 • Digischool: Nefron (1)
 • Digischool: Nefron (2)
 • Hypertension and Renal Disease: Mechanisms: Components of the normal Nephron   Bowman's Capsule, Proximal Convoluted Tubule, Adventitial Mast Cell/Macrophage, Renal Sympathetic Nerves, Juxtaglomerular Cells, Macula Densa, Distal Convoluted Tubule, Efferent Renal Arteriole, Vascular Smooth Muscle Cells, Mesangial Cells, Mesangial Matrix, Glomerulus
 • The Nephron: Glomerulus, Bowmanís Capsule & Mesangium
 • Digischool: Nier animatie Nierader, Nierslagader, Nierbekken, Niermerg, Nierschors, Kapsel van Bowman, Lis van Henle, Ureum
 • De Nier
 • De Nier   Nierpapil, Verzamelbuisjes, Nierbekken (Pyelum), Urineleider, Nierlichaampjes (Nefronen), Nierfilterje (Lichaampje van Malpighi), Nierbuisje (Tubulus), Bloedvatkluwentje (Glomerulus), ErytropoŽtine (EPO), Renine
 • De Nieren
 • Nierpatiëntenvereniging LVD =>Informatief =>Nierfunctie =>Nierfunctie algemeen
 • Kidney   Renal hilus, Renal cortex, Renal medulla, Renal column, Renal pyramid in renal medulla, Renal papilla, Renal capsule, Nephron, Collecting duct, Papillary duct, Minor calyx, Renal artery, Major calyx, Renal pelvis, Renal vein, Ureter, Urinary bladder
 • MedlinePlus: Kidney Anatomy
 • Bionet: Bladder and Kidneys
 • The Renal Tutorial Tutorial on the kidney, ureter, bladder and urethra
 • Kidneys in situ
 • Isolated Kidney
 • Afbeelding: Kidney nephron.png  
 • Nephron
 • Nephron Functions

  CYSTENNIEREN


  Zie ook:
  NIEREN   KIDNEYS
 • Nierpatiëntenvereniging LVD =>Informatief =>Nierziekten: Cystennieren

  HOEFIJZERNIEREN


  Zie ook:
  NIEREN   KIDNEYS
 • Nierpatiëntenvereniging LVD =>Informatief =>Nierziekten: Hoefijzernieren

  SCHROMPELNIEREN


  Zie ook:
  NIEREN   KIDNEYS
 • Nierpatiëntenvereniging LVD =>Informatief =>Nierziekten: Schrompelnieren

  SPONSNIEREN


  Zie ook:
  NIEREN   KIDNEYS
 • Nierpatiëntenvereniging LVD =>Informatief =>Nierziekten: Sponsnieren

  NIERADER


  Zie ook:
  NIEREN   KIDNEYS
 • Digischool: Nier animatie: Nierader
 • Nierpatiëntenvereniging LVD =>Informatief =>Nierfunctie =>Nierfunctie algemeen

  NIERSLAGADER


  Zie ook:
  NIEREN   KIDNEYS Zie ook: NIERSLAGADER VERNAUWING
 • Digischool: Nier animatie: Nierslagader
 • Nierpatiëntenvereniging LVD =>Informatief =>Nierfunctie =>Nierfunctie algemeen

  NIERSLAGADER VERNAUWING


  Zie ook:
  NIEREN   KIDNEYS Zie ook: NIERSLAGADER Zie ook: VAATZIEKTEN   VASCULAR DISORDERS   VASCULAR ILLNESSES   PERIFERE VAATZIEKTEN   PERIPHERAL BLOODVESSEL DISEASES   PERIPHERAL VASCULAR DISEASES
 • Hart&Vaatgroep   Van en voor mensen met een Hart- of Vaatziekte
 • Hart&Vaatgroep: Vernauwing van de Nierslagader

  NIERBEKKEN   PYELUM


  Zie ook:
  NIEREN   KIDNEYS
 • Digischool: Nier animatie: Nierbekken
 • Nierpatiëntenvereniging LVD =>Informatief =>Woordenlijst: N =>Nierbekken

  NIERBEKKENONTSTEKING   PYELITIS


  Zie ook:
  NIERBEKKEN   PYELUM
 • NHG: Nierbekkenontsteking
 • Health Library at MerckSource: Pyelitis Calculous Pyelitis, Pyelitis Cystica, Defloration Pyelitis, Encrusted Pyelitis, Pyelitis Glandularis, Pyelitis Granulosa, Pyelitis Gravidarum, Hematogenous Pyelytis, Hemorrhagic Pyelitis, Suppurative Pyelitis, Urogenous Pyelitis

  NIERBUISJE   TUBULUS


  Zie ook:
  NIEREN   KIDNEYS
 • De Nier   Nierpapil, Verzamelbuisjes, Nierbekken (Pyelum), Urineleider, Nierlichaampjes (Nefronen), Nierfilterje (Lichaampje van Malpighi), Nierbuisje (Tubulus), Bloedvatkluwentje (Glomerulus), ErytropoŽtine (EPO), Renine

  NIERKELK


  Zie ook:
  NIEREN   KIDNEYS
 • Nierpatiëntenvereniging LVD =>Informatief =>Woordenlijst: N =>Nierkelk
 • Nierpatiëntenvereniging LVD =>Informatief =>Nierfunctie =>Nierfunctie algemeen

  NIERMERG


  Zie ook:
  NIEREN   KIDNEYS
 • Digischool: Nier animatie: Niermerg
 • Nierpatiëntenvereniging LVD =>Informatief =>Nierfunctie =>Nierfunctie algemeen

  NIERSCHORS


  Zie ook:
  NIEREN   KIDNEYS
 • Digischool: Nier animatie: Nierschors
 • Nierpatiëntenvereniging LVD =>Informatief =>Nierfunctie =>Nierfunctie algemeen

  NIERKANKER   RENAL CELL CANCER   RCC   KIDNEY CANCER


  Zie ook:
  NIEREN   KIDNEYS
  Zie ook: NIERTUMOREN   KIDNEY NEOPLASMS
  Zie ook: GRAWITZTUMOR   HYPERNEFROOM   NIERCELCARCINOOM   HYPERNEPHROMA   HYPERNEPHROID CARCINOMA   RENAL CELL CARCINOMA
  Zie ook: OVERGANGSEPITHEELCARCINOOM
  Zie ook: WILMS   WILMS' TUMOR   NEFROBLASTOOM   NEPHROBLASTOMA
  Zie ook: KANKER   CANCER
 • Nierkanker
 • Diagnose Kanker: Nierkanker
 • MSN Groepen
 • Wat is Nierkanker?
 • Nierstichting
 • Kanker Aktueel: Nierkanker
 • Life4U: Nierkanker
 • Renal Cell Cancer/Renal Adenocarcinoma/Hypernephroma

  NIERONTSTEKING   NEFRITIS   NEPHRITIS   GLOMERULONEFRITIS   GLOMERULONEPHRITIS


  Zie ook:
  MEMBRANOUS GLOMERULONEPHRITIS   MGN   MEMBRANOPROLIFERATIVE GLOMERULONEPHRITIS   MEMBRANOUS NEPHROPATHY
  Zie ook: NIER   KIDNEY   GLOMERULUS
  Zie ook: SYNDROOM van ALPORT   ALPORT's SYNDROME   HEREDITARY NEPHRITIS   AS   ATS   DICKINSON'S HEREDITARY DEAFNESS NEPHROPATHY   DICKINSONíS SYNDROME   CONGENITAL HEREDITARY HEMATURIA   HEMATURIA NEPHROPATHY-DEAFNESS SYNDROME   HEMATURIC FAMILIAL NEPHROPATHY   HEMATURIC HEREDITARY NEPHRITIS   HEMORRHAGIC FAMILIAL NEPHRITIS   HEREDITARY FAMILIAL CONGENITAL HEMORRHAGIC NEPHRITIS   HEREDITARY NEPHRITIS   HEREDITARY NEPHRITIS-DEAFNESS SYNDROME   HEREDITARY NEPHROPATHY-DEAFNESS SYNDROME   PROGRESSIVE HEREDITARY NEPHRITIS
  Zie ook: SYSLE">SYSTEMISCHE LUPUS ERYTHEMATOSUS   SLE
  SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS   CHRONISCHE DISCOŌDE LUPUS ERYTHEMATOSUS   CDLE   DISCOID LUPUS ERYTHEMATOSUS   BUTTERFLY RASH

 • Nierontsteking (viraal)
 • Consumed: Nierontsteking (nefritis)   chronische interstitiŽle nefritis - glomerulo-nefritis - pyelo-nefritis
 • Wikipedi (Eng): Nephritis   glomerulonephritis- interstitial nephritis or tubulo-interstitial nephritis - pyelonephritis - Lupus nephritis
 • eMedicine: Nephritis
 • Glomerulonephritis

  NIERKOLIEK   ACUTE NIERKOLIEK   RENAL COLIC   ACUTE RENAL COLIC   NEFROLITHIASE   NEFROLITHIASIS


  Zie ook:
  NIEREN   KIDNEYS
 • Nierkoliek
 • Oorzaken en behandeling van nierstenen en nierkolieken
 • Aanpak van de pijn bij Nierkoliek
 • Nierkoliek
 • WrongDiagnosis: Renal Colic
 • eMedicine: Nephrolithiasis: Acute Renal Colic

  NIERSTENEN   KIDNEY STONES   NIERSTEENVERGRUIZER   RENAL CALCULI   UROLITHIASE   UROLITHIASIS


  Zie ook:
  NIEREN   KIDNEYS
  Zie ook: AANDOENINGEN van de URINEWEGEN   URINARY TRACT DISEASES

  Nierstenen (Filmpje)

 • Nierstichting: Nierstenen
 • Oorzaken en behandeling van nierstenen en nierkolieken
 • Nierstenen
 • Wikipedia (Eng): Kidney stone
 • Wikipedia (Eng): Kidney stone

  NIERTRANSPLANTATIE


  Zie ook:
  NIERZIEKTES   KIDNEY DISEASES
  Zie ook: TRANSPLANTATIE   TRANSPLANTATION
 • LVDT - Landelijke Vereniging Dialyse en Transplantatie
 • TransWeb Information on organ donation and transplant surgery. Includes special resources for transplant patients and their families

  NIERTUMOREN   KIDNEY NEOPLASMS


  Zie ook:
  GRAWITZTUMOR   HYPERNEFROOM   NIERCELCARCINOOM   HYPERNEPHROMA   HYPERNEPHROID CARCINOMA   RENAL CELL CARCINOMA
  Zie ook: NIERKANKER   RENAL CELL CANCER   RCC   KIDNEY CANCER
  Zie ook: EMBRYONAL RENAL NEOPLASM
  Zie ook: WILMS   WILMS' TUMOR   NEFROBLASTOOM   NEPHROBLASTOMA
 • Nierstichting: Niertumoren
 • Niertumoren: Wilms' tumor (nephroblastoom) en andere tumoren van de nier
 • Vanderbilt U.: Juxtaglomerular cell tumor
 • U. of Utah Webpath: Metastases to kidney, gross
 • U. of Utah Webpath: Renal cell carcinoma, gross
 • U. of Utah Webpath: Renal cell carcinoma with renal vein invasion, gross
 • U. of Utah Webpath: Renal cell carcinoma, microscopic
 • U. of Utah Webpath: Transitional cell carcinoma of renal pelvis, gross
 • U. of Utah Webpath: Wilm's tumor of kidney, gross
 • U. of Utah Webpath: Wilm's tumor of kidney, low power microscopic
 • U. of Utah Webpath: Wilm's tumor of kidney, high power microscopic
 • Cornell U.: Adenocarcinoma, Micro [Kidney]
 • NCI: Bladder and Kidney Cancer Following Cyclophosphamide Therapy for Non- Hodgkin's Lymphoma
 • Nat'l Cancer Ctr. of Japan: Transitional cell cancer of the renal pelvis and ureter
 • Nat'l Cancer Ctr. of Japan: Renal cell cancer
 • Med. Coll. of Wisconsin :Page kidney
 • U. of Pittsburg Med. Ctr.: Renal Cell Carcinoma
 • U. of Pittsburg Med. Ctr.: Papillary renal cell carcinoma
 • U. of Pennsyvania Oncolink: NCI/PDQ Physician Statement: Wilms' tumor
 • U. of Pennsyvania Oncolink: NCI Fact Sheet: IL-2 in Melanoma and Kidney Cancer Patients
 • U. of Pennsyvania Oncolink: Introduction to Kidney Cancer
 • U. of Pennsyvania Oncolink: NCI/PDQ Physician Statement: Transitional cell cancer of the renal pelvis and ureter
 • U. of Pennsyvania Oncolink: NCI/PDQ Physician Statement: Renal cell cancer
 • U. of Pennsyvania Oncolink: OncoLink@ASCO: Interferon Plus Chemotherapy Is Better Than Chemotherapy Alone In Renal Cell Cancer
 • Med. Coll. of Wisconsin: Renal adenocarcinoma: vascularity
 • Med. Coll. of Wisconsin: Renal adenocarcinoma
 • Med. Coll. of Wisconsin: Renal cancer
 • Med. Coll. of Wisconsin: Renal adenocarcinoma: staging
 • Harvard U.: Kidney Cancer and Von Hippel-Lindau Disease
 • Uniformed Services U. of the Health Sciences: Renal medullary carcinoma

  NIERZIEKTES   NIERDIALYSE   KIDNEY DISEASES   HAEMODIALYSE
  KIDNEY CALCULI   HEREDITARY KIDNEY DISEASES
  RENAL DISEASE


  Zie ook:
  NIEREN   KIDNEYS   NEFRON   NIERLICHAAMPJE   NEPHRON   GLOMERULUS
  Zie ook: ALBRIGHT's TEST
  Zie ook: ACUTE NIERINSUFFICIËNTIE   ACUTE KIDNEY FAILURE   ACUTE RENAL FAILURE   ARF
  Zie ook: ZIEKTE van ADDISON   ADDISON's DISEASE
  Zie ook: BARTTER SYNDROOM   BARTTER's SYNDROME
  Zie ook: ZIEKTE van BERGER   BERGER's DISEASE
  IgA-NEFROPATHIE   IGA GLOMERULONEPHRITIS   IGANEPHROPATHY

  Zie ook: SYNDROOM van CUSHING   CUSHING's SYNDROME
  Zie ook: DIABETES INSIPIDUS   FAMILIAIRE NEUROGENE DIABETES INSIPIDUS   FNDI   NEPHROGENIC DIABETES INSIPIDUS   DISTOGENIC DIABETES INSIPIDUS   GESTAGENIC DIABETES INSIPIDUS   NDI
  Zie ook: DIABETISCHE NEFROPATHIE   DIABETIC NEPHROPATHY
  Zie ook: ZIEKTE van FABRY   FABRY's DISEASE
  Zie ook: GITELMAN SYNDROOM   GITELMAN SYNDROME
  Zie ook: HEMOLYTISCH UREMISCH SYNDROOM   HEMOLYTIC-UREMIC SYNDROME   HUS
  Zie ook: IgA-NEFROPATHIE   IGA GLOMERULONEPHRITIS   IGANEPHROPATHY
  ZIEKTE van BERGER   BERGER's DISEASE

  Zie ook: NIERKANKER   RENAL CELL CANCER   RCC   KIDNEY CANCER
  Zie ook: RENAL CELL CARCINOMA
  Zie ook: NEFROSE   NEPHROSIS
  Zie ook: NIERAFWIJKINGEN   NEFROPATHIE   NEPHROPATHY
  Zie ook: NIERBEKKENONTSTEKING   PYELITIS
  Zie ook: NIERONTSTEKING   NEFRITIS   NEPHRITIS   GLOMERULONEFRITIS   GLOMERULONEPHRITIS
  Zie ook: POLYCYSTIC KIDNEY
  Zie ook: RENOGRAM
  Zie ook: UREMIE   UREMIA   AZOTEMIA
  Zie ook: UROLOGIC NEOPLASMS
  Zie ook: WILMS   WILMS' TUMOR   NEFROBLASTOOM   NEPHROBLASTOMA
 • Wat gebeurt er bij nierziekte?
 • Nier Stichting Infolijn: 0800 - 3880000 (ma t/m vr 9.00-17.00)

 • Stichting Landelijk Orgaan Thuisdialyse (SLOT), Telefoon: 030-2888034
 • Nierstichting Nederland (NSN), Telefoon: 035-6915057; Luistertelefoon: 0800 - 0226667; Patiëntendesk: 035 - 6937399
 • Nierpatiëntenvereniging (LVD), Telefoon: 035-6912120
 • Landelijke Vereniging Dialyse en Transplantatie
 • Nierpatiëntenvereniging LVD =>Informatief =>Nierziekten Ziekte van Berger, Gitelman Syndroom, Hemolytisch uremisch syndroom (HUS), Syndroom van Alport, Sponsnieren, Cystennieren, Schrompelnieren, Hoefijzernieren
 • Nierpatiëntenvereniging
 • nierpat@euronet.nl (Nierpatiëntenvereniging)
 • Osteoporose Osteoporose en nierstenen kunnen het gevolg zijn van een gestoorde calciumopname
 • LVDT - Landelijke Vereniging Dialyse en Transplantatie
 • Urologie Pagina over nierziekten en met aandacht voor nierstenen. Duidelijke uitleg over de onderzoeken en foto's
 • Niersteenvergruizer
 • Medic Info: Nierkanker   Wilm's Tumor - Niercelcarcinoom
 • The kidney stone web Uitgebreide engelstalige website met veel foto's
 • Foto's Wilt u nog enkele foto's van soorten nierstenen zien?
 • Renalworld Collection of sources related to the kidneys and kidney disease from around the globe. Find links, guides, discussions, journals, and resources
 • Kidney Cancer Association The Kidney Cancer Association supports research, offers printed materials about the diagnosis and treatment of kidney cancer, sponsors support groups, and provides physician referral information
 • Treatments of Kidney Cancer
 • The Renal Tutorial Tutorial on the kidney, ureter, bladder and urethra
 • Patient Information Documents on Kidney Diseases
 • Health: Diseases and Conditions: Kidney Diseases
 • Hereditary Kidney Diseases
 • Abbott: Kidney Disease
 • The RENALNET Information Service
 • End Stage Renal Disease Resources
 • The University of Alabama at Birmingham Kidney Page
 • Renal Care - Dialysis and Travelling
 • The Haemodialysis Page 'The' support page for haemodialysis patients, transplant patients, and anyone involved in renal care, in the UK and across the world!
 • The Renal Family Cookbook The Renal Family, with the co-operation of the medical community and kidney patient population across Canada, is pleased to bring you the Renal Family Cookbook
 • Colorado HealthNet - Kidney Disease Examine this sweeping collection of links and resources to such as statistics, research developments, support services, and dialysis facts
 • HDCN Hypertension, Dialysis, and Clinical Nephrology provides up-to-date information on renal disorders and their treatment
 • Ears and kidneys: What is the connection?
 • Kidney Calculi; Acute Kidney Failure; Polycystic Kidney

  NIET PLUIS INDEX


  Zie ook:
  NEUROPSYCHOLOGISCHE TESTS   NEUROPSYCHOLOGICAL TESTS
 • Niet Pluis Index
 • Niet Pluis Index (Vragenlijst)

  NIET-STEROŌDE ANTI-INFLAMATOIRE PHARMACA   NSAID
  PROSTAGLANDINE-SYNTHETASE-REMMERS   NON-STEROID ANTI-INFLAMMATORY DRUGS

  Zie ook: MEDICIJNEN   DRUGS
  Zie ook: COX   CYCLO-OXYGENASE   COX-1   COX-2
  Zie ook: PROSTAGLANDINEN   PROSTAGLANDINES
 • Wikipedia: NSAID
 • Consumed: Prostaglandine-synthetase-remmers (NSAID's, niet-steroÔde ontsteking-remmers)
 • Artsennet: Achtergrondinformatie Coxibs en NSAID's
 • Richtlijn NSAID-gebruik en preventie van maagschade
 • Anafylactische reacties bij NSAID's
 • CVZ - Farmacotherapeutisch Kompas: Prostaglandinesynthetaseremmers

  NIET-TOXISCHE KANKERTHERAPIE

  Zie ook: KANKER   CANCER
  Zie ook: MOERMANTHERAPIE
 • Niet-Toxische Kankertherapie/Moermantherapie
 • Adressen Niet-Toxische Kankertherapie/Moermantherapie

  NIET-VERBALE LEERSTOORNISSEN   NONVERBAL LEARNING DISABILITIES   NONVERBAL LEARNING DISORDER   NLD   NLD-SYNDROOM


  Zie ook:
  LEERPROBLEMEN   LEERSTOORNISSEN   ONTWIKKELINGSPROBLEMEN
  LEER- en ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN
  DEVELOPMENTAL DISORDERS   LEARNING DISABILITIES

 • Allerlei Stoornissen: NLD
 • Stichting Speciale zorg voor Kinderen met NLD
 • Vlaamse Vereniging Gilles de la Tourette - NLD of non-verbale leerstoornis
 • Diagnose NLD?
 • Praktijk voor Orthopedagogiek en Remedial Teaching ďDe Kei": NLD
 • NLD on the Web
 • NLD-What is it?
 • Nonverbal Learning Disorders Association (NLDA)

  NIEUWETIJDSKINDEREN


 • Indigokinderen - Nieuwetijdskinderen
 • Platform Nieuwetijdskinderen
 • Stichting Nieuwetijdskinderen: leren hoe je vanuit jezelf kunt leven

  NIKKELVERGIFTIGING   NICKEL POISONING


  Zie ook:
  VERGIFTIGING   POISONING
 • Toxicity Profile for Nickel and Nickel Compounds
 • References containing Pictures of Nickel Poisoning

  NISSEN PROCEDURE   NISSEN's FUNDOPLICATION


  Zie ook:
  GASTRO-OESOPHAGEALE REFLUX AANDOENING   REFLUXLIJDEN   GASTRO-OESOPHAGEALE REFLUX   GASTRO-OESOPHAGEAL REFLUX DISEASE   GERD   GORD
  Zie ook: MAAGBREUK   HIATAL HERNIA   HIATUS HERNIA   HEARTBURN
  Zie ook: NISSEN PROCEDURE   NISSEN's FUNDOPLICATION
 • De beste remedies tegen reflux
 • Nissen's fundoplication

  NIZATIDINE


  Zie ook:
  AXID
 • Nizatidine (Axid)