CATSCLEM GEZONDHEID en ZIEKTE - HEALTH and DISEASE

CATSCLEM - GEZONDHEID en ZIEKTE

MI - MM
OPGELET


Patienten en leken die raadgevingen/adviezen/informatie zoeken via deze verzameling links wordt dringend geadviseerd de verzamelde informatie te bespreken met de (behandelend) arts/specialist/hulpverlener.

MEDISCHE TERMEN - MEDICAL TERMS : M


 • Consumed - ziekte of klacht: M
 • Ziekenhuis.nl - Woordenboek: M
 • Merck Manual: M (Nederlands)
 • Dorland's Illustrated Medical Dictionary: M

  MIBG-SCINTIGRAFIE   MIBG-SCAN


  Zie ook:
  SCINTIGRAFIE   SCINTIGRAPHY
 • MIBG-Scan
 • MIBG-scintigrafie (MIBG-scan)

  MICROBIOLOGIE   MICROBIOLOGY   MICROBEN   MICROBES


  Zie ook:
  BACTERIAL INFECTIONS and MYCOSES
  Zie ook: VADA - Biologie/Biology: ACHAEA
 • Microbiologisch woordenboek
 • Glossary of Microbiology - By Tsute Chen. Online searchable dictionary of microbiological (science) terms
 • Microbiology Jumpstation
 • Glossary of Marine Biology From Marine Biology: Function, Biodiversity, Ecology by Jeffrey Levinton (Oxford University Press, New York)
 • Glossary in Microbiology
 • Glossary of Microbiology Terms
 • Microbe World
 • Microbe Zoo
 • Applied and Environmental Microbiology
 • Medical Microbiology (Wisconsin University)
 • Department of Microbiology
 • Microbiology Lab Manual

  MICROCEPHALIE   KLEIN HOOFD   MICROCEPHALY   SMALL HEAD CIRCUMFERENCE


  Zie ook:
  HOOFDAFWIJKINGEN   HEAD ABNORMALITIES
  Zie ook: MICROLISSENCEPHALY
  Zie ook: NIJMEGEN BREAKAGE SYNDROME   NBS   BERLIN BREAKAGE SYNDROME   SEEMANOVA BREAKAGE SYNDROME
  Zie ook: GALLOWAY-MOWAT SYNDROOM   GALLOWAY-MOWAT SYNDROME   GALLOWAY SYNDROME   HIATAL HERNIA-MICROCEPHALY-NEPHROSIS, GALLOWAY TYPE   MICROCEPHALY-HIATAL HERNIA-NEPHROSIS, GALLOWAY TYPE   NEPHROSIS-MICROCEPHALY SYNDROME   NEPHROSIS-NEURONAL DYSMIGRATION SYNDROME   MICROCEPHALY-HIATAL HERNIA-NEPHROTIC SYNDROME
  Zie ook: NEU-LAXOVA SYNDROOM   NEU-LAXOVA SYNDROME   NLS
 • Microcephalie
 • Microcephalie
 • Kinderneurologische oorzaken van microcephalie   Primaire en secundaire microcephalie, Intra-uteriene asfyxie, Rett syndroom, Angelman syndroom, Holoprosencephalie, Idiopathische microcephalie (microcephalia vera), Genetische microcephalie, Phenotype van lissencephalie type I, Diastematomyelie, DandyĖWalker anomalie, Cerebellaire hypoplasie, Atelencephalie, Secundaire (verworven of destructieve) microcephalie, ontbreken van de bulbus olfactorius (Arhinencephalie), Syndroom van Aicardi, Syndroom van Aicardi-GoutiŤres, Dubowitz syndroom, Cohen syndroom, Cerebrale atrofie, Porencephalie (gedeeltelijk ontbreken van de wand van een hersenkamer met als gevolg holtevorming, b.v. als rest van een bloeding)
 • NINDS: Microcephaly
 • UK Microcephaly Support Group
 • Neonatology on the Web: Microcephaly
 • Microcephaly of the Brain
 • Microcephaly
 • Microcephalie (klein hoofd), is dat erg?

  MICROCHIMERISME   FOETAAL MICROCHIMERISME   MICROCHIMERISM   FETAL MICROCHIMERISM


  Microchimerisme is het persisteren van niet eigen cellen in een individu. Deze cellen kunnen bijvoorbeeld afkomstig zijn van een zwangerschap, waarbij het nu duidelijk is dat zowel foetale cellen bij de moeder als ook moederlijke cellen bij het kind tijdens de zwangerschap de placenta kunnen passeren en langdurig persisteren
 • Fetal microchimerismówhat our children leave behind
 • Advances in Scleroderma Research, 2002: Figure 1. Fetal Microchimerism

  MICROCHIRURGIE   MICROSURGERY   MINIMALLY INVASIVE MICROSURGERY   ORTHOPAEDIC MICROSURGERY


  Zie ook:
  BRUGHOEKTUMOR   ACUSTICUS NEURINOOM   VESTIBULAIR SCHWANNOOM   VESTIBULAR SCHWANNOMA   ACOUSTIC NEUROMA   ACOUSTIC NEURINOMA
  Zie ook: TRANSANALE ENDOSCOPISCHE MICROCHIRURGIE   TRANSANAL ENDOSCOPIC MICROSURGERY   TEM
  Zie ook: GLAUCOOM   GROENE STAAR   GLAUCOMA
 • MedicineNet: definition of Microsurgery
 • Microchirugie voor de behandeling van Glaucoom
 • Encyclopedia of Surgery: Microsurgery
 • eMedicine: Principles of Microsurgery
 • Minimally Invasive Microsurgery
 • Orthopaedic Microsurgery
 • The heart of microsurgery

  MICROCHIRURGISCHE EPIDIDYMALE SPERMA ASPIRATIE   MESA   MICROSURGICAL EPIDIDYMAL SPERM ASPIRATION


  Zie ook:
  MICROCHIRURGIE   MICROSURGERY
  Zie ook: PERCUTANE EPIDIDYMALE SPERMA ASPIRATIE   PERCUTANE EPIDIDYMALE SPERMATOZOA ASPIRATIE   PESA   PERCUTANE EPIDYDIMALE SPERMA EXTRACTIE
 • ICSI in combinatie met MESA/PESA-behandeling in Nederland
 • Mesa - Tese
 • MESA & PESA: zaad uit de bijbal
 • Cornell University - Weill Medical College: Microsurgical Retrieval of Epididymal Sperm

  MICRODOCHECTOMIE   VERWIJDEREN van de MELKGANGEN   MICRODOCHECTOMY


  Zie ook:
  MICRODOCHECTOMIE   VERWIJDEREN van de MELKGANGEN   MICRODOCHECTOMY
  Zie ook: MELKGANGEN   MELKKANAALTJES   LACTIFEROUS TUBULES   TUBULI LACTIFERI   DUCTS LACTIFERI   LACTIFEROUS DUCTS   MAMMARY DUCTS   GALACTOPHORUS TUBULES
  Zie ook: BORSTKANKER   BORSTGEZWEL   BREAST CANCER
  BREAST NEOPLASMS

 • Wat houdt verwijdering van melkgangen in? p>

  MICROLISSENCEFALIE   MICROLISSENCEPHALY   MLIS


  Zie ook:
  LISSENCEFALIE   LISSENCEPHALY
  Zie ook: BARTH MICROLISSENCEPHALY SYNDROOM   BMLIS
  Zie ook: McCOMB MICROLISSENCEPHALY SYNDROOM   CMLIS
  Zie ook: MICROCEPHALIE   KLEIN HOOFD   MICROCEPHALY   SMALL HEAD CIRCUMFERENCE
 • Microlissencephaly
 • Microlissencephaly Lissencephaly syndrome, Norman-Roberts type - Microlissencephaly, type A - Microlissencephaly, type B (Barth Syndrome)
 • Microlissencephaly

  MICRO ORGANISMEN   MICRO ORGANISMS


 • Micro-Organismen van A - Z
 • Foodborne Pathogenic Microorganisms and Natural Toxins, Handbook from FDA (US)

  MICROPHTHALMIA   MICROPHTHALMOS


  Zie ook:
  OOGAANDOENINGEN   EYE DISEASES
  Zie ook: OOGAFWIJKINGEN   EYE ABNORMALITIES
  Zie ook: ANOPHTHALMIA
 • Microphthalmia, Anophthalmia and other related eye disorders
 • Family Village: Anophthalmia/Microphthalmia
 • Microphthalmia and Anophthalmia Site dedicated to helping new parents find answers, and bringing families with children born with microphthalmia and anophthalmia together

  MICROPSIE   MICROPSIA


  Zie ook:
  LEESHANDICAPS
  Zie ook: OOGAANDOENINGEN   EYE DISEASES
 • Kenniscentrum Leeshandicaps: Micropsie
 • Wikipedia (Eng): Micropsia

  MICROSCOPISCHE POLYANGIŌTIS   MPA


  Zie ook:
  WEGENER's GRANULOMATOSIS
  Zie ook: POLYARTERITIS NODOSA   PAN   PERIARTERITIS NODOSA
  Zie ook: SYNDROOM van CHURG-STRAUSS   CHURG-STRAUSS SYNDROME   CS
 • Friedrich Wegener Stichting
 • MPA

  MICROSTOMIE   KLEINE MOND   MICROSTOMIA   SMALL MOUTH


  Zie ook:
  MONDAFWIJKINGEN   MOUTH ABNORMALITIES
  Zie ook: SYNDROOM van FREEMAN-SELDON   FREEMAN-SELDON SYNDROME
 • Microstomia
 • Microstomia

  MICROTIE   OORSCHELPDYSPLASIE   FROMMELOORSCHELP   MICROTIA


  Zie ook:
  OORSCHELPAANDOENINGEN   AURICLE DISORDERS   OORSCHELPAFWIJKINGEN   AURICULAR ANOMALIES
  Zie ook: OORAANDOENINGEN   HEARING DISEASES
  Zie ook: CRANIOFACIALE AFWIJKINGEN   CRANIOFACIAL ANOMALIES   CRANIOFACIAL DISORDERS
  Zie ook: BAHA   BOTVERANKERD HOORTOESTEL   BONE ANCHORED HEARING AID
 • Patho-Anatomie en Fysiologie (Lamorť): Oorschelpdysplasie -Frommeloorschelp-Microtie
 • Landelijke PatiŽnten- en Oudervereniging voor Schedel- en / of Aangezichtsafwijkingen (Laposa)
 • CranioFaciaalCentrum AZR-Sophia: Microtie
 • About Microtia - NYEE (US)
 • Diseases of the Middle and External Ear: Microtia

  MICROTUBULES


  Zie ook:
  CYTOSKELET   CYTOSKELETON
 • Neuronen - Mitochondriën
 • Amyloide Plaques en Neurofibrillaire Tangles   Beta-emyloÔde - APP-eiwit (AmyloÔd Precursor Protein, ofwel AmyloÔd Voorloper Eiwit) - Fibrillen - Tau-eiwit - Microtubule
 • Wikipedia: Cytoskelet Microflamenten - Microtubuli - Intermediaire filamenten
 • Lecture 4: Cellular Biology I: VI Cytoskeleton Cytoplasm, Plasma Membrane, Mitochondrion, Microtubules, Tubulin Protein Subunits, Intermediate Filaments, Actin Filaments (Microfilaments), Nucleus, Ribosomes. Endoplasmic Reticulum

  MICROVASCULAIRE COMPRESSIE   MICROVASCULAIRE DECOMPRESSIE   MICROVASCULAR COMPRESSION SYNDROME


  Zie ook:
  MICROVASCULAR DISEASE
  Zie ook: DUIZELIGHEID   DIZZINESS   VERTIGO   NEURALGIC VERTIGO
  Zie ook:
 • Microvasculaire Compressie
 • Microvascular Compression Syndrome

  MICROVASCULAR DISEASE


  Zie ook:
  DIABETIC RETINOPATHY
  Zie ook: MICROVASCULAR COMPRESSION SYNDROME
 • Definition of Microvascular Disease
 • Microvascular disease

  MIDDENHANDSBEENTJES   MIDDELHANDSBEENDEREN   METACARPALIA   METACARPAL BONES   OSSA METACARPI


  Zie ook:
  HAND
 • Wikipedia: Middenhandsbeen
 • Ossa metacarpi
 • Hand and Wrist: 1st-5th Metacarpal

  MIDDENOOR   MIDDLE EAR   AURIS MEDIA   GEHOORSPIERTJES   TROMMELHOLTE   TYMPANUM   CHORDA TYMPANI


  Zie ook:
  MIDDENOORSPIEREN   MUSCLES of the MIDDLE EAR
  Zie ook: TROMMELVLIES   EARDRUM   TROMMELVLIES PERFORATIE   EARDRUM PERFORATION   TYMPANIC MEMBRANE   TYMPANIC MEMBRANE PERFORATION
  Zie ook: OOR   EAR
  Zie ook: GEHOORBEENTJES   EAR BONES   OSSICULA AUDITUS   AAMBEELD   INCUS   HAMER   MALLEUS   STIJGBEUGEL   STAPES   STIRRUP
  Zie ook: TROMMELVLIES   EARDRUM
  Zie ook: MIDDENOOROPERATIE   TYMPANOPLASTIEK   TYMPANOPLASTY
 • Auris media   cavum tympani, ossicula auditus, recessus epitympanicus, pharynx, tuba auditiva, cellulae mastoideae, aditus ad antrum mastoideum, antrum mastoideum, membrana tympani, ovale venster, fenestra vestibuli, ligamentum mallei laterale, ligamentum mallei superius, ligamentum incudis superius, musculus tensor tympani, tuba auditiva, musculus stapedius
 • Gehoorbeentjes en gehoorspiertjes   Malleus: membrana tympani, incus, ligamenta mallei superius, ligamenta mallei laterale, musculus tensor tympani, processus cochleariformis, promontorium van de cochlea, manubrium mallei, trigeminus (nV) - Incus: corpus, crus breve, crus longum, ligamentum incudis superius, ligamentum incudis posterius, paries mastoideus - Stapes: caput, crus, arcus, basis, ligamentum annulare, vestibuli (het ovale venster), musculus stapedius, nervus facialis (nVII), musculus tensor tympani, musculus stapedius,
 • Innervatie en vascularisatie van het middenoor   nervus glossopharyngeus (nIX), ramus tympanicus, plexus tympanicus, nervus petrosus minor, paries tegmentalis, glandula parotidea, nervus mandibularis (nV3), musculus tensor tympani, nervus facialis (nVII), musculus stapedius, nervus facialis, chorda tympani, canalis facialis, paries labyrinthicus (de mediale wand), musculus digastricus (venter posterior), musculus stylohyoideus, mimische spieren, arteria tympanica anterior, arteria maxillaris
 • Chorda tympani   smaakvezels, preganglionaire, visceromotorische (parasympathische) vezels, glandula submandibularis, glandula sublingualis, fissura petrotympanica, fossa infratemporalis, nervus lingualis (nV), ganglion submandibulare
 • Merck Manual (Trefwoorden: OO: Oor, gehoororgaan): Oor, Gehoororgaan: Middenoor (Tensor Tympani, Stapedius)
 • Anatomie en innervatie van het middenoor middenoorholte (cavum tympani), het ronde venster, buitenwand of laterale wand (paries membranaceus), vůůrwand of anteriore wand (paries caroticus), arteria carotis interna, 'ostium tympanicum van de buis van Eustachius, binnenwand of mediale wand (paries labyrinthicus), canalis semicircularis lateralis, canalis facialis, het ovale venster (fenestra vestibuli), promotorium, het ronde venster (fenestra cochleae), meatus acusticus internus, nervus vestibulocochlearis (N.VIII), arteria labyrinthi, ganglion geniculi, foramen stylomastoideum, achterwand of posteriore wand (paries mastoideus), aditus ad antrum mastoideum, antrum mastoideum, cellulae mastoideae, os mastoideum, paries tegmentalis (tegmen tympani), paries jugularis, vena jugularis interna, nervus tympanicus, tak van de nervus glossopharyngeus (N.IX)
 • Het Middenoor - Trommelvlies - Hamer - Aambeeld - Stijgbeugel
 • Middenoor
 • Tympanum
 • Tympanum and Bones of Middle Ear

  MIDDENOORAANDOENINGEN   MIDDLE EAR DISEASES   TYMPANOMETER


  Zie ook:
  OORAANDOENINGEN   EAR
  Zie ook: GEHOORAANDOENINGEN   GEHOORBESCHADIGING   GEHOORSCHADE   HEARING DISORDERS   HEARING IMPAIRMENT   SLECHTHOREND   SLECHTHORENDHEID   GELEIDINGSSLECHTHORENDHEID   PERCEPTIE-SLECHTHORENDHEID   WAARNEMINGSSLECHTHORENDHEID   OTOTOXICITY
  Zie ook: MIDDENOOR   MIDDLE EAR
  Zie ook: MIDDENOORGEZWEL   CHOLESTEATOOM   CHOLESTEATOMA   MIDDLE EAR CHOLESTEATOMA   PARELGEZWEL
  Zie ook: MIDDENOORINFECTIE   MIDDLE EAR INFECTIONS
  Zie ook: MIDDENOORAANDOENINGEN   MIDDLE EAR DISEASES
  ----------------
  Tympanometer
  Zie ook: TROMMELVLIES   EARDRUM   TROMMELVLIES PERFORATIE   EARDRUM PERFORATION   TYMPANIC MEMBRANE   TYMPANIC MEMBRANE PERFORATION   MEMBRANA TYMPANI   CAVUM TYMPANI
 • Wikipedia: Tympanometer
 • Tympanometer

  MIDDENOORGEZWEL   CHOLESTEATOOM   CHOLESTEATOMA   MIDDLE EAR CHOLESTEATOMA   PARELGEZWEL


  Zie ook:
  MIDDENOORAANDOENINGEN   MIDDLE EAR DISEASES
  Zie ook: MIDDENOOR   MIDDLE EAR
  Zie ook: OORINFECTIES   EAR INFECTIONS
 • Wikipedia: Cholesteatoom   Buis van Eustachius, Membraan van Shrapnell
 • Service Apotheek: Cholesteatoom (Parelgezwel)
 • Otology and Neurotology (Ear Surgery): Cholesteatoma
 • Cholesteatoma: A Serious Ear Condition - Sinus Care Center (US)
 • A Case of Cholesteatoma - Video Otoscopy
 • Cholesteatoma - EarSurgery (US)
 • Cholesteatoma - Univ of N Carolina (US)br>
 • Ear Site: Cholesteatoma
 • Diseases of the Middle and External Ear: Cholesteatoma
 • Cholesteatoma
 • Cholesteatoma, Middle Ear

  MIDDENOORINFECTIE   MIDDLE EAR INFECTIONS


  Zie ook:
  MIDDENOORAANDOENINGEN   MIDDLE EAR DISEASES
  Zie ook: OORINFECTIES   EAR INFECTION
 • Ear Infections Describes the process that sets up middle ear infections. Includes a list of symptoms, causes and treatment advice

  MIDDENOOROPERATIE   TYMPANOPLASTIEK   TYMPANOPLASTY


  Zie ook:
  MIDDENOOR   MIDDLE EAR   GEHOORBEENTJES   OSSICULA   EAR BONES   TROMMELHOLTE   TENSOR TYMPANI   STAPEDIUS
  Zie ook: TROMMELVLIESSLUITING   MYRINGOPLASTIEK   MYRINGOPLASTY
 • KNO: Ooroperatie: Middenooroperatie (Tympanoplastiek)
 • Tympanoplasty - Myringoplasty (Adult)
 • Tympanoplasty Animated GIF

  MIDDENOORSPIEREN   MUSCLES of the MIDDLE EAR


  Zie ook:
  SPIEREN   MUSCLES
  Zie ook: MIDDENRIF   DIAFRAGMA   DIAPHRAGM
  Zie ook: MIDDENOOR   MIDDLE EAR   AURIS MEDIA
  Zie ook: MIDDENOOR   MIDDLE EAR   AURIS MEDIA
 • Middle Ear Muscles: Tensor tympani , Stapedius

  MIDDENRIF   DIAFRAGMA   DIAPHRAGM


 • Bioplek: Borstholte: Middenrif
 • Ademhaling (Het Middenrif)(video)
 • The Respiratory System: the Diaphragm
 • Diaphragmatic Hernia Repair - Congenital: the Diaphragm

  AANDOENINGEN van het MIDDENRIF   TUMORS of the DIAPHRAGM


  Zie ook:
  MIDDENRIF   DIAFRAGMA   DIAPHRAGM
  Zie ook: MIDDENRIFSBREUK   DIAPHRAGMATIC HERNIA   HERNIA DIAFRAGMATICA   CONGENITAL DIAPHRAGMATIC HERNIA
 • CTSN: The Diaphragm Congenital Diaphragmatic Hernias: Bochdalek's Hernia, Morgagni's Hernia, Esophageal Hiatal Hernia; Tumors of the Diaphragm; Traumatic Perforation; Pacing
 • Family Village: Congenital Diaphragmatic Hernia

  MIDDENRIFSBREUK   DIAPHRAGMATIC HERNIA   HERNIA DIAFRAGMATICA   CONGENITAL DIAPHRAGMATIC HERNIA


  Zie ook:
  MIDDENRIF   DIAFRAGMA   DIAPHRAGM
  Zie ook: MAAGBREUK   HIATAL HERNIA   HIATUS HERNIA   HEARTBURN
  Zie ook: HERNIA
 • Stichting Hernia Diafragmatica
 • DokterDokter: Middenrifsbreuk
 • Stichting Hernia Diafragmatica
 • Maagaandoeningen en hun oorzaken: Refuxziekte - Middenrifsbreuk (Hiatus-Hernia)
 • Diaphragmatic Hernia Repair - Congenital
 • Types of Diaphragmatic Hernia - CHORUS, Med College of Wisconsin (US)
 • CTSN: The Diaphragm Congenital Diaphragmatic Hernias: Bochdalek's Hernia, Morgagni's Hernia, Esophageal Hiatal Hernia

  MIDDENVOETSBEENTJES   MIDDELVOETSBEENDEREN   METATARSALIA   METATARSAL BONES   METATARSUS   SCHEEPVORMIG BEEN   NAVICULAR   OS NAVICULAR   TEERLINGBEEN   CUBOID   OS CUBOID   WIGBEENDEREN   CUNEIFORMS   OS CUNEIFORM I, II,III


  Zie ook:
  VOETWORTELBEENTJES   SPRONGBEEN   TALUS   KOOTBEEN   HIELBEEN   HEEL BONE   CALCANEUS
  Zie ook: TENEN   TOES
  Zie ook: VOET   FOOT
 • Wikipedia: Middenvoetsbeenderen
 • Wikipedia (Eng): Metatarsus
 • Claw Toes and HammertoesMetatarsophalangeal joint (MTP joint), Proximal interphalangeal joint (PIP joint), Distal interphalangeal joint (DIP joint)

  MID-DERMALE ELASTOLYSE   MID-DERMAL ELASTOLYSIS   MDE


  Zie ook:
  HUIDAANDOENINGEN   SKIN DISEASES
 • Mid-dermal Elastolysis
 • Mid-dermal Elastolysis (MDE)

  MIGRAINE   SPANNINGSHOOFDPIJN
  BASILAIRE ARTERIňLE MIGRAINE   BASILAR ARTERY MIGRAINE   VERTEBROBASILAR INSUFFICIENCY   VASCULAIRE HOOFDPIJN


  Zie ook:
  HOOFDPIJN   HEADACHE
  Zie ook: HORTON SYNDROOM   CLUSTERHOOFDPIJN   CLUSTER HEADACHE
  Zie ook: HERSENAANDOENINGEN   HERSENSTOORNISSEN   BRAIN DISORDERS   BRAIN DISEASES
  Zie ook: VAATVERWIJDING   VASODILATATIE   VASODILATATION
  Zie ook: BLOEDVATEN in de HERSENEN   CEREBRAL VASCULATURE
  Zie ook: ALICE in WONDERLAND SYNDROOM   ALICE in WONDERLAND SYNDROME
  Zie ook: FORAMEN OVALE (Hart)
  Zie ook: ATRIUM SEPTUM DEFECT   ASD   ATRIAL SEPTAL DEFECT
  Zie ook: HYPEROSMIE   HYPEROSMIA

  Migraine (Filmpje)

 • Nederlandse Vereniging van MigrainepatiŽnten (NVMP) Nederlandse vereniging van migrainepatiŽnten: uitleg, lektuur en links voor mensen met migraine, clusterhoofdpijn, aangezichtspijn, spierspanningspijn
 • Nederlandse Vereniging van HoofdpijnpatiŽnten
 • Migraine, Clusterhoofdpijn en Spanningshoofdpijn
 • Nederlandse Vereniging van MigrainepatiŽnten: Hoofdzaken: migraine en andere hoofdpijn
 • Over Migraine: Bijverschijnselen
 • Migraine
 • Migraine Uitleg en symptomen.(CNH)
 • Centraal Zenuwstelsel - Migraine
 • Over migraine
 • Hoofdpijn en aangezichtspijn   1.Vasculaire hoofdpijn (migraine): oftalmoplegische migraine - hemiplegische migraine - basilaire arteriŽle migraine; varianten van migraine: Clusterhoofdpijn of clustermigraine: Methysergide, Verapamil, Prednison, Lithium - Paroxysmale hemicranie; 2.Spanningshoofdpijn (tension headache) 3.Symptomatische tractie inflammatoire hoofdpijn
 • Migrainerubriek: Hoofdbrekens-Kopzorgen Hoofdbrekens en kopzorgen : site, gemaakt door iemand die zelf migraine heeft. Ook de rubriek ‘medisch’ is wel interessant en belicht migraine vanuit verschillende auteurs en lezingen. Ook bij’ links’ kun je heel wat info vinden en aan discussies deelnemen
 • Hoofdpijn Soorten hoodpijn: oa spanningshoofdpijn, migraine, cluster enz belicht vanuit een neurologische vereniging
 • Migraine (1)
 • Migraine bij kinderen: Basilaire arterie migraine
 • Mailinglist HoofdpijnpatiŽnten
 • MJ's Migraine Help Page Homepage of a sufferer which features information on medications, treatments, preventative measures, and links
 • Virtual Naval Hospital: Headaches   Muscle Contraction Headache - Posttraumatic Headache - Vascular Headaches - Nonmigraine Vascular Headaches: Altitude Headache/Mountain Sickness, Effort/Exertional Headache, Immersion Headache, Sexual Headache, Food/Chemical Headache - Migraine Headache Syndromes (Migrainous vascular headaches): Common Migraine, Classic Migraine, Cluster Headache, Complicated Migraine, Acephalgic Migraine, Facial Migraine, Migraine Pathogenesis
 • Headache Lecture
 • Migraine   IHS Criteria - Differential Diagnosis of Migraine Headache: Nonmigrainous vascular headache: Fever, Hypoxia/hypercarbia, Carbon monoxide poisoning, Hypertensive headache, Anemia, Altitude headache, Stroke, Effort/coital headache, Hypoglycemia, Hypothyroidism/hyperthyroidism, Hypoadrenalism, Menopausal hormone cessation; Traction headache: Tumor, Arteriovenous malformation, Cerebral aneurysm/subarachnoid hemorrhage, Pseudotumor cerebri, Brain abscess, Subdural hematoma/epidural hematoma, Postspinal puncture headache; Inflammatory headache: Temporal arteritis; Infectious causes: Meningitis, Encephalitis, Abscess (brain, dental), Sinus headache; Miscellaneous: Trigeminal neuralgia, Glaucoma, Temporomandibular joint (TMJ) syndrome, Post-traumatic (post-concussive) headache, Ventricular shunt headache, Cervical headache (rheumatoid arthritis, spondylosis, trauma), Postictal headache, Muscle contraction headache
 • A fresh look at migraine therapy
 • Migraines - Healthy Lives Explains the difference between migraine and headache and lists possible causal triggers
 • Migraine Headache
 • Migraine headaches Een enorm aanbod van medische links over migraine. De doctor's guide heeft een werkelijk overweldigende hoeveelheid links mbt tot migraine. Een aanrader voor de echt geinteresseerden..
 • Migraine: Information for Patients
 • Migraine - Doctor's Guide News and information for patients and friends/parents. Features drug and treatment updates, Q&As, contact details for newsgroups and links
 • What are Migraine Headaches?
 • What Causes Migraine Headache?
 • Family Tree Can Be Key to Getting to the 'Roots' of Migraine
 • MAGNUM (Migraine Awareness Group) Provides information about migraine disease, treatment, news, migraine myths and realities, and advice on medications, disability, and issues
 • How Is Migraine Diagnosed?
 • Migraine Management
 • Migraines: Taking control of your pain
 • How is Migraine Headache Treated?
 • Children and Migraine
 • Are Migraine Sufferers at Risk of Stroke?
 • How To Take Control Of Migraine Pain
 • Headache Webforum
 • Support-Group.com: Migraine
 • American Association for the Study of Headache (AASH)
 • American Council for Headache Education (ACHE)
 • Better Health Profiles: Headache
 • The Migraine Information Site
 • Migraine Education and Support
 • National Headache Foundation
 • Migraine and the Weather
 • Migraine at Work
 • LightMask Presents a mask for light therapy used for PMS and migraine headaches. Includes an explanation of photic stimulation
 • What Acupuncture Can Do For You Agape clinic in Seattle answers common questions, offers links and health tips, and discusses the use of acupuncture in curing various ailments.
 • Acupuncture for Treating Migraine   A manual and treatment kit for health professionals for the acupuncture treatment of migraine headache
 • Migraine Information Center
 • Migraine & Other Headaches
 • About Basilar Artery Migraine
 • The Migraine Pane
 • Ronda's Migraine Page
 • Serotonin's Role in Migraine Research
 • Migraine Resource Center
 • The Treatment of Migraine Headache: Sumatriptan
 • About Basilar Artery Migraine (Vertebrobasilar Insufficiency)
 • Migraine

  MILD COGNITIVE IMPAIRMENT   MCI


  Zie ook:
  GEHEUGENSTOORNIS   GEHEUGENVERLIES   MEMORY DISORDERS   MEMORY LOSS
  Zie ook: ZIEKTE van ALZHEIMER   ALZHEIMER's DISEASE   COGNITIVE NEUROLOGY   SENILE DEMENTIA of the ALZHEIMER's TYPE   SDAT SUNDOWNING   AMYLOIDE PLAQUES   NEUROFIBRILLAIRE TANGLES
 • Alzheimer Centrum: Ziektebeelden & Diagnose: Mild Cognitive Impairment (MCI)
 • Milde geheugenstoornissen (Mild Cognitive Impairment = MCI)
 • Mild cognitive impairment
 • Automated Screening for Mild Cognitive Impairment and Alzheimer's Disease
 • Mild cognitive impairment

  MILIAE


  Zie ook:
  BABY
  Zie ook: BEVALLING   GEBOORTE   BIRTH
 • Pukkeltjes: Miliae
 • Huidafwijkingen bij pasgeborenen: de keuze is grootÖ

  MILIARIA


  Zie ook:
  AFWIJKINGEN van de ZWEETKLIEREN
  Zie ook: HUIDAANDOENINGEN   SKIN DISEASES
 • Hidradenitis: PatiŽntenvereniging: Afwijkingen van Talg- en Zweetklieren
 • About Miliaria

  MILIARY TUBERCULOSIS


  Zie ook:
  BACTERIňLE INFECTIES   BACTERIAL INFECTIONS
  Zie ook: GRAM-POSITIVE BACTERIAL INFECTIONS
  Zie ook: ACTINOMYCETALES INFECTIONS
  Zie ook: BACTERIňLE HUIDZIEKTEN   BACTERIAL SKIN DISEASES
  Zie ook: MYCOBACTERIUM INFECTIONS
  Zie ook: TUBERCULOSE TUBERCULOSIS
 • U. of Utah Webpath: Lung, miliary tuberculosis, gross
 • Med. Coll. of Wisconsin: Miliary TB
 • Cornell U.: Miliary tuberculosis case
 • Med Connect: Radiology: Diffuse Pulmonary Infiltrates: Miliary Tuberculosis

  MILIEUPSYCHOLOGY   OMGEVINGSPSYCHOLOGIE   ENVIRONMENTAL PSYCHOLOGY


  Zie ook:
  PSYCHOLOGIE   PSYCHOLOGY
 • RUG: Milieupsychologie (Environmental psychology)
 • Environmental Psychology   Attention, Perception and cognitive maps, Preferred environments, Environmental stress and coping, Participation, Conservation behavior

  MILLER-DIEKER SYNDROOM   MDS   MILLER-DIEKER SYNDROME


  Zie ook:
  LISSENCEFALIE   LISSENCEPHALY
 • ZW Gezondheidshulp: Miller-Dieker Syndroom
 • Miller-Dieker Syndroom
 • NTvG: LissencefalieŽn en HeterotopieŽn Klassieke lissencefalie (type-1-lissencefalie) en het Ďdubbele-cortex-syndroomí:   Miller-Dieker-syndroom, X-gebonden vorm van lissencefalie (XLIS), Dubbele-cortexsyndroom, Subcorticale-bandheterotopie, Subcorticale laminaire heterotopieŽn - Lissencefalie met cerebellaire hypoplasie - ĎCobble-stoneí-lissencefalie (type-2-lissencefalie): Cerebellaire polymicrogyrie, Leptomeningeale heterotopieŽn, Syndroom van Zellweger, Walker-Warburg-syndroom, Spier-oog-hersenziekte, Fukuyama-spierdystrofie
 • Health e-Notes: Miller-Dieker Syndrome
 • Classical Lissencephaly Syndromes Diagnostic Criteria: Miller-Dieker Syndrome
 • Miller-Dieker Syndrome

  MILLER-FISHER SYNDROOM   MILLER-FISHER SYNDROME


  Zie ook:
  NAGER SYNDROOM   NAGER SYNDROME
 • NINDS: Miller-Fisher Syndrome
 • The Foundation for Nager and Miller Syndromes (FNMS)

  ZIEKTE van MILROY   HEREDITAIR LYMFOEDEEM Type 1   CONGENITAL LYMPHOEDEMA   MILROY DISEASE   NONNE-MILROY DISEASE


  Zie ook:
  CONGENITAAL LYMFOEDEEM   CONGENITAL LYMPHOEDEMA   LYMPHOEDEMA CHRONICA HEREDITARIUM MILROY-MEIGE
  Zie ook: ZIEKTE van MEIGE   HEREDITAIR LYMFOEDEEM Type 2   MEIGE DISEASE   LYMPHEDEMA PRAECOX   LYMPHOEDEMA PRAECOX
  De term ziekte van Milroy (hereditair lymfoedeem type 1, MIM 153100) wordt gereserveerd voor een erfelijke vorm van lymfoedeem die bij de geboorte aanwezig is of in het eerste levensjaar manifest wordt
 • Who named it: Nonne-Milroy-Meige disease
 • eMedicine: Milroy Disease

  MILT   SPLEEN


  Zie ook:
  LYMFESTELSEL   LYMFESYSTEEM   LYMPHATIC SYSTEM
  Zie ook: MILTAANDOENINGEN   SPLENIC DISEASES
  Zie ook: SIKKELCELZIEKTE   SCZ   SIKKELCELBLOEDARMOEDE
  SICKLE CELL DISEASE   SICKLE CELL ANEMIA

  Zie ook: LYMFESTELSEL   LYMFESYSTEEM   LYMPHATIC SYSTEM
  Zie ook: BLOEDSOMLOOP   BLOEDCIRCULATIE   BLOOD CIRCULATION   CIRCULATORY SYSTEM   ARTERIAL BLOOD CIRCULATION   ARTERIAL CIRCULATORY SYSTEM  VENOUS BLOOD CIRCULATION   VENOUS CIRCULATORY SYSTEM
  Zie ook: RETICULO-ENDOTHELIAAL STELSEL   RETICULAR ENDOTHELIAL SYSTEM   RES
 • Consumed: Milt   Witte pulpa, Rode pulpa
 • The Lymphatic System: Spleen
 • Spleen
 • Wikipedia: Spleen
 • Spleen

  MILTAANDOENINGEN   SPLENIC DISEASES


  Zie ook:
  MILT   SPLEEN
  Zie ook: SYNDROOM van BANTI   BANTI's SYNDROME
 • Consumed: Milt-aandoeningen
 • Splenic Diseases

  MILTVUUR   ANTRAX   ANTHRAX   PULMONARY ANTHRACOSIS   BACILLUS ANTHRACIS


  Zie ook:
  BACTERIňLE INFECTIES   BACTERIAL INFECTIONS
  Zie ook: GRAM-POSITIVE BACTERIAL INFECTIONS
  Zie ook: BACILLACEAE INFECTIONS
  Zie ook: PUSTULA MALIGNA>
 • Wikipedia: Miltvuur
 • Protocollen Infectieziekten: Miltvuur - Anthrax
 • HealthCentral - General Encyclopedia - Anthrax
 • HealthCentral - General Encyclopedia - Anthrax - Lung
 • HealthCentral - General Encyclopedia - Anthrax - Skin
 • Anthrax: Latest information
 • BrainPop: What is Anthrax Movie for children
 • Definition of Anthrax
 • Anthrax
 • Anthrax (Malignant Edema, Woolsorters' Disease)
 • Bacteriamuseum: Anthrax
 • Anthrax
 • Anthrax as a Biological Warfare Agent
 • Communicable Disease Fact Sheets: Anthrax
 • Biological Warfare Defense Information Sheet: Anthrax
 • WHO: World Anthrax Data Site
 • Pathogenic Bacteriology: Bacillus Anthracis
 • About Bacillus anthracis
 • Brisbio: search for: Bacillus Anthracis
 • DOD: Anthrax
 • Emergency Anthrax Information
 • About Bacillus anthracis
 • Anthrax
 • Anthrax
 • NY State Dept. of Health: Anthrax
 • U. of Tennessee/Memphis: Bacillus sp.
 • Bowman Gray: Pulmonary Anthracosis
 • Anthrax

  MINICORE MYOPATHIE   MINICORE MYOPATHY   MINICORE DISEASE


  Zie ook:
  CONGENITALE MYOPATHIE   CONGENITAL MYOPATHY
  Zie ook: MULTICORE MYOPATHIE   MULTICORE MYOPATHY   MULTICORE DISEASE
 • Minicore/Multicore Myopathie
 • Congenital Myopathies: Minicore/Multicore Myopathy

  MINIMAL BRAIN DYSFUNCTION   MBD   MINIMAL BRAIN DAMAGE


  Verouderde benaming/No longer in use: MBD (minimal brain dysfunction, minimal brain damage), nieuwe naam/new name:
  DYSPRAXIE   DYSPRAXIA

  MINI MENTAL STATE EXAMINATION   MINI MENTAL STATUS EXAM   MMSE


  Zie ook:
  NEUROPSYCHOLOGISCHE TESTS   NEUROPSYCHOLOGICAL TESTS
 • Consumed: Diagnose van dementie   ADAS-Cog-schaal (= Alzheimer's Disease Assessment Scale) - MMSE (= Mini Mental State Examination) - IADL (= Instrumentele Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen)
 • NVVP: De Standaard Mini-Mental State Examination   vragenlijst MMSE - instructies MMSE - toelichting MMSE
 • Functieonderzoek / Mini-mental state examination
 • (MMSE) Mini-mental state examination
 • (MMSE) Mini-mental state examination (Toelichting)
 • (MMSE) Mini-mental state examination (Vragenlijst)
 • Meetinstrumenten bij cognitieve stoornissen:   Mini-Mental State Examination (MMSE), (S-MMSE, Standardised MMSE)
 • De validiteit van de cognitieve screening-test en de 'mini-mental state examination' bij een groep oudere ziekenhuispatiŽnten   Cognitieve Screening Test (CST), -Mini mental state examination' (MMS)
 • Mini Mental State Examination (MMSE)
 • Mini Mental Status Exam (MMSE)

  MIOSE   MIOSIS   VERNAUWING van de PUPIL   NARROWED PUPILS


  Zie ook:
  PUPIL
  Zie ook: MYDRIASE   MYDRIASIS   VERWIJDING van de PUPIL
  Zie ook: AANDOENINGEN van de PUPIL   PUPIL DISEASES
 • Causes of Miosis
 • Virtual Hospital, Ophtalmology: Basic Examination: Pupil examination

  MIRENA   HORMOONSPIRAALTJE   LEVONORGESTREL


  Zie ook:
  ANTICONCEPTIE   GEBOORTEBEPERKING   ANTICONCEPTIEPIL   CONTRACONCEPTIVES   CONDOOMS   PIL   VOORBEHOEDSMIDDELEN   CONDOM   GEBOORTEREGELING
  Zie ook: INTRA-UTERINE DEVICE   IUD
 • Mirena - Zorgeloze anticonceptie voor de moderne vrouw
 • Levonorgestrel afgevend spiraaltje
 • Insertie Mirena (nieuwe inserter)
 • Mirena - Levonorgestrel
 • Mirena (Schering-Plough NV/SA)
 • MIRENAģ(levonorgestrel-releasing intrauterine system)

  MISKRAAM   SPONTANE ABORTUS   MISCARRIAGE   PREGNANCY LOSS


  Zie ook:
  ZWANGERSCHAP   PREGNANCY
  Zie ook: ZWANGERSCHAPSCOMPLICATIES   PREGNANCY COMPLICATIONS
  Zie ook: BLIGHTED OVUM   WINDEI   ANEMBRYOTISCHE ZWANGERSCHAP   ANEMBRYONIC PREGNANCY
  Zie ook: CURETTAGE   ZUIGCURETTAGE   VACU‹MASPIRATIE   DILATION & CURETTAGE
  Zie ook: FETAL DEATH
  Zie ook: OUDERS van OVERLEDEN KIND
  Zie ook: VERLIES van een BABY
 • Zwangerschap (vroege miskraam)
 • Babybrabbel: Het verlies van een baby door miskraam
 • Woordenlijst Miskraam
 • St Pauls Hosp.: Miscarriage
 • Miscarriage Association
 • Childbirth: Pregnancy Loss
 • Hygeia An online journal for pregnancy and neonatal loss. Hygeia is an Internet Web site committed and devoted to documenting and helping heal the grieving and other aspects of loss related to pregnancy wastage and demise of newborn infants and children, due to any cause. It also includes poems and artistic expressions, shared stories, and links to other types on info
 • Miscarriage Support NZ: What is Miscarriage?
 • soc.support.pregnancy.loss Miscarriages and coping with loss in pregnancy

  MISSED ABORTION


  Zie ook:
  ZWANGERSCHAPSCOMPLICATIES   PREGNANCY COMPLICATIONS
  Zie ook: ABORTUS   ABORTION

  MISSELIJKHEID   NAUSEA


  Zie ook:
  OVERGEVEN   BRAKEN   VOMITING
  Zie ook: CYCLISCH-BRAKENSYNDROOM   SYNDROOM VAN CYCLISCH BRAKEN   CYCLIC VOMITING SYNDROME   CVS
  Zie ook: MITOCHONDRIňLE AANDOENINGEN   MITOCHONDRIALE ZIEKTEN   MITOCHONDRIAL DISEASES
 • Mijn Apotheek: Misselijkheid en Braken
 • Richtlijn Misselijkheid en Braken
 • Aanpak van misselijkheid en braken tijdens de zwangerschap
 • Digitale Apotheek: Braken
 • Control of Nausea related to Chemotherapy

  MITELLA


 • Het aanleggen van een Mitella
 • EHBO: Mitella

  MITOCHONDRION   MITOCHONDRIUM   MITOCHONDRIEËN   GAMEL   MITOCHONDRIA


  Zie ook:
  CELLEN   CELLS
  Zie ook: ORGANEL
  Zie ook: KOOLHYDRATEN   CARBO-HYDRATES
  Zie ook: VETTEN   FATS
 • Wikipedia: Mitochondrion Inwendig membraan - Uitwendig membraan - Crista - Matrix
 • Neuronen - Mitochondriën (Afbeelding)
 • MerckManual (Algemeen, Anatomie, Cellen): De inhoud van een cel: Cytoplasma, Celkern, Chromosomen, Lysosoom, Nucleolus, Mitochondrion, Celmembraam, Ribosomen, Endoplasmatisch reticulum, Centriolen, Golgi-complex
 • Mitochondriën
 • Electron Microscopic Atlas: Mitochondria
 • Mitochondrial Disorders - Mitochondria: General

  MITOCHONDRIALE ADEMHALINGSKETENDEFECT COMPLEX I t/m V


  Zie ook:
  MITOCHONDRIALE ZIEKTEN
  Zie ook: STOFWISSELINGSZIEKTEN   METABOLIC DISEASES
 • Mitochondriale Ziekten O.a. Mitochondriale Ademhalingsketendefect Complex I t/m V

  MITOCHONDRIALE ENCEFALOMYOPATHIE


  Zie ook:
  MITOCHONDRIALE ZIEKTEN
  Zie ook: STOFWISSELINGSZIEKTEN   METABOLIC DISEASES
 • Mitochondriale Ziekten O.a. Mitochondriale Encefalomyopathie

  MITOCHONDRIALE MYOPATHIE   MITOCHONDRIAL MYOPATHY   METABOLIC MYOPATHY


  Zie ook:
  MITOCHONDRIALE ZIEKTEN
  Zie ook: STOFWISSELINGSZIEKTEN   METABOLIC DISEASES
  Zie ook: KEARNS SAYRE SYNDROOM   KEARNS' SYNDROME
  KEARNS SAYRE SYNDROME   KSS

  Zie ook: MELAS SYNDROOM   MELAS SYNDROME
  Zie ook: METABOLE SPIERZIEKTEN   METABOLIC DISEASES of MUSCLE
  Zie ook: SPIERZIEKTEN   MYOPATHIE   MYOPATHY
 • Mitochondriale Ziekten O.a. Mitochondriale Myopathie
 • Hooked to Mitochondria - Mitochondrial/Metabolic Myopathies
 • Mitochondrial Myopathy

  MITOCHONDRIňLE AANDOENINGEN   MITOCHONDRIALE ZIEKTEN   MITOCHONDRIAL DISEASES


  Zie ook:
  OVERGEVEN   BRAKEN   VOMITING
  Zie ook: STOFWISSELINGSZIEKTEN   METABOLIC DISEASES
  Zie ook: CYTOCHROOM C-OXIDASE DEFICIËNTIE
  Zie ook: CYTOCHROOM C-OXIREDUCTASE DEFICIëNTIE
  Zie ook: SYNDROOM van KEARNS   KEARNS' SYNDROME
  Zie ook: SYNDROOM van LEIGH   LEIGH's SYNDROME
  Zie ook: ZIEKTE van LEIGH   LEIGH's DISEASE
  Zie ook: MELAS SYNDROOM   MELAS SYNDROME
  Zie ook: MITOCHONDRIALE ADEMHALINGSKETENDEFECT COMPLEX I T/M V
  Zie ook: MITOCHONDRIALE ENCEFALOMYOPATHIE
  Zie ook: MITOCHONDRIALE MYOPATHIE
  Zie ook: MITOCHONDRIAL HMG-CoA SYNTHASE DEFICIENCY
  Zie ook: PYRUVATE CARBOXYLASE DEFICIËNTIE
  Zie ook: PYRUVATE DEHYDROGENASE DEFICIËNTIE
 • Mitochondriale Ziekten
 • Mitochondriale Ziekten
 • United Mitochondrial Disease Foundation to support families affected by mitochondrial diseases. With links to educational, medical, international resources, and more
 • Mitochondrial Disorders
 • Mitochondrial Diseases

  MITOCHONDRIAL HMG-CoA SYNTHASE DEFICIENCY


  Zie ook:
  STOORNISSEN van de KETONLICHAMEN STOFWISSELING
  Zie ook: MITOCHONDRIALE ZIEKTEN   MITOCHONDRIAL DISEASES   MITOCHONDRIAL DISORDERS
 • OMIM: 3-@hydroxy-3-methylglutaryl-coa synthase 2, mitochondrial, deficiency of, HMG-CoA Synthase Deficiency
 • Refining the diagnosis of mitochondrial HMG-CoA synthase deficiency

  MITOCHONDRIAL MYOPATHIES


 • About Mitochondrial Myopathies
 • Mitochondrial Myopathies
 • Mitochondrial Myopathies

  MITOCHONDRIELE ADEMHALINGSKETEN DEFECTEN


  Zie ook:
  ZIEKTE van ALPERS   ALPERS' DISEASE
 • Mitochondriële Ademhalingsketen Defecten

  MITOSE   MITOSIS


  Zie ook:
  CELLEN   CELBIOLOGIE   CELL BIOLOGY   CELLS
  Zie ook: MEIOSE   MEIOSIS
  Zie ook: SPERMATOGENESE   SPERMIOGENESE
 • Celcyclus - Mitose
 • The Cell Cycle & Mitosis Tutorial
 • Chromosomes in Mitosis and Meiosis
 • Mitosis

  MITRAALKLEP   MITRALISKLEP   MITRAL VALVE   BICUSPIDE AORTAKLEP   TWEESLIPPIGE AORTAKLEP   BICUSPID AORTIC VALVE   VALVULA MITRALIS


  Zie ook:
  HARTKLEPPEN   HEART VALVES
  Zie ook: HARTKLEPGEBREKEN   LEKKENDE HARTKLEP
  Zie ook: AANDOENINGEN van de MITRAALKLEP   MITRAL VALVE DEFECTS   MITRAL VALVE DISEASE
 • De Mitraalklep
 • De werking van het Hart De circulatie: Hartkleppen
 • Verklarende woorden- en begrippenlijst: De Mitralisklep: Twee klepslippen: de voorste -anterieure- en de achterste -posterieure- klepslip, meerdere scalopen (meestal drie per klepslip), Commissuur (een anterolaterale en een posteromediale commissuur), Chordae, Het subvalvulaire appraat van de mitralisklep: complex van papillairspieren en chordae
 • Yale Atlas of Echo: Bicuspid aortic valve
 • eMedicine: Aortic Valve, Bicuspid
 • Valve Disease: Mitral valve
 • Anatomy and Physiology of the Heart: Mitral Valve

  AANDOENINGEN van de MITRAALKLEP   MITRAL VALVE DEFECTS   MITRAL VALVE DISEASE


  Zie ook:
  MITRAALKLEP PROLAPSE   MITRAL VALVE PROLAPSE   MITRAL VALVE PROLAPSE SYNDROME
  Zie ook: MITRAALKLEPSTENOSE   MITRAL STENOSIS
  Zie ook: MITRALE REGURGITATIE   MITRAL REGURGITATION   CHRONIC MITRAL REGURGITATION   CHRONIC MITRAL VALVE REGURGITATION   MITRAL VALVE INSUFFICIENCY   ACUTE MITRAL REGURGITATION
  Zie ook: MITRALISATRESIE   MITRAL ATRESIA
  Zie ook: MITRAL VALVE FLAIL
  Zie ook: MITRAALKLEP   MITRAL VALVE
  Zie ook: HARTKLEPGEBREKEN   LEKKENDE HARTKLEP
 • Nederlandse Hartstichting: Afwijkingen aortaklep (aangeboren)
 • Aandoeningen van de Mitraalklep
  1 Mitraalklepprolaps (doorbuigen)
  2 Mitraalklepregurgitatie (insufficiŽntie)
  3 Mitraalklepstenose (vernauwing-verkalking)
 • Mitral valve defects
 • CTSN: Mitral Valve Disease
 • CTSN: A-V Valve Repair

  MITRAALKLEP PROLAPSE   MITRAL VALVE PROLAPSE   MITRAL VALVE PROLAPSE SYNDROME


  Zie ook:
  AANDOENINGEN van de MITRAALKLEP   MITRAL VALVE
  Zie ook: HARTKLEPGEBREKEN   LEKKENDE HARTKLEP
  Zie ook: ZIEKTE van EBSTEIN   EBSTEIN's ANOMALY
  Zie ook: MARFAN SYNDROOM   MARFAN SYNDROME
 • Hart Wachtlijst in samenwerking met de Nederlandse Hartstichting en de Stichting Nederlandse HartpatiŽnten
 • Aandoeningen van de Mitraalklep: Mitraalklepprolaps (doorbuigen)
 • Yale Atlas of Echo: Mitral Valve Prolapse
 • Mitral Valve Prolapse Links Page The largest collection of links relating to Mitral Valve Prolapse Syndrome/Dysautonomia and Mitral Valve Prolapse
 • Mitral Valve Prolapse Syndrome A personal website dedicated to the support of those with this condition. Lots of information
 • Mitral valve defects: Mitral Valve Prolapse (MVP)
 • Society for Mitral Valve Prolapse Syndrome Nonprofit, charitable organization dedicated to spreading the word about mitral valve prolapse syndrome
 • The Heart Surgery Forum: Learningcenter: Mitral Valve Prolapse
 • Mitral Valve Prolapse

  MITRALE REGURGITATIE   MITRAL REGURGITATION   CHRONIC MITRAL REGURGITATION   CHRONIC MITRAL VALVE REGURGITATION   MITRAL VALVE INSUFFICIENCY   ACUTE MITRAL REGURGITATION


  Zie ook:
  AANDOENINGEN van de MITRAALKLEP   MITRAL VALVE
  Zie ook: HARTKLEPGEBREKEN   LEKKENDE HARTKLEP
 • Mitral valve defects: Mitral Regurgitation
 • Mitral Regurgitation
 • Yale Atlas of Echocardiography: Mitral Regurgitation
 • eMedecine: Mitral Regurgitation
 • Chronic Mitral regurgitation
 • Acute Mitral Regurgitation

  MITRAALKLEPSTENOSE   MITRAL STENOSIS


  Zie ook:
  AANDOENINGEN van de MITRAALKLEP   MITRAL VALVE
 • Yale Atlas of Echo: Mitral Stenosis
 • Mitral valve defects: Mitral Stenosis

  MITRALISATRESIE   MITRAL ATRESIA


  Zie ook:
  AANDOENINGEN van de MITRAALKLEP   MITRAL VALVE DEFECTS
  Zie ook: TRANSPOSITIE van de GROTE VATEN   TRANSPOSITION of GREAT VESSELS   TRANSPOSITION of the GREAT ARTERIES
  Zie ook: HYPOPLASTISCH LINKERHART SYNDROOM   HYPOPLASTIC LEFT HEART SYNDROME   HLHS
  Zie ook: SINGLE VENTRICLE ANOMALIES
  Mitral Atresia: congenital obliteration of the mitral orifice, often associated with hypoplastic left heart syndrome or transposition on great vessels
  Mitral atresia occurs when a solid sheet of tissue forms instead of the mitral valve, which separates the left atrium and the left ventricle
 • CTSN: Mitral Atresia

  MITRAL VALVE FLAIL


  Zie ook:
  AANDOENINGEN van de MITRAALKLEP   MITRAL VALVE DEFECTS
 • Yale Atlas of Echo: Mitral Valve Flail

  MIXED CONNECTIVE TISSUE DISEASE   MCTD   UNDIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DISEASE   UCTD


  Zie ook:
  HUIDAANDOENINGEN   SKIN DISEASES
  Zie ook: BINDWEEFSELAANDOENINGEN   CONNECTIVE TISSUE DISEASE
  Zie ook: SYSTEMISCHE LUPUS ERYTHEMATODES   SLE   SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS
  Zie ook: PROGRESSIVE SYSTEMIC SCLERODERMA   PSS
  Zie ook: SYNDROOM van SJÖGREN   SJOGREN's SYNDROME
  Zie ook: CREST SYNDROME
  Zie ook: CHRONISCHE INFLAMMATOIRE BINDWEEFSELZIEKTEN   CIB
 • Mixed Connective Tissue Disease
 • Chronische Inflammatoire Bindweefselziekten (CIB) in het kort Chronische inflammatoire bindweefselziekten, Lupus, Sclerodermie, Sjogren, Poly-en Dermatomyositis, Vasculitis en MCTD
 • Nationale Vereniging LE-patiënten Lupus erythematodes MCTD mixed connective tissue disease systemische lupus erythematodes
 • Brief Note on Mixed Connective Tissue Disease - AARDA
 • About MCTD - MedicineNet
 • Mixed and Undifferentiated Connective Tissue Disease (MCTD & UCTD) - St Barbara Lupus & Rheumatic Diseases Group
 • Mixed Connective Tissue Disease