CATSCLEM GEZONDHEID en ZIEKTE - HEALTH and DISEASE

CATSCLEM - GEZONDHEID en ZIEKTE


GE - GH
OPGELET


Patienten en leken die raadgevingen/adviezen/informatie zoeken via deze verzameling links wordt dringend geadviseerd de verzamelde informatie te bespreken met de (behandelend) arts/specialist/hulpverlener.

MEDISCHE TERMEN - MEDICAL TERMS : G


 • Consumed - ziekte of klacht: G
 • Ziekenhuis.nl - Woordenboek: G
 • Merck Manual: G (Nederlands)
 • Dorland's Illustrated Medical Dictionary: G

  GEBARENTAAL   DOVENTAAL   AMERICAN SIGN LANGUAGE   ASL

  Zie ook: DOOFHEID   DEAFNESS
 • Alles over Gebarentaal
 • Inner-Space Gebarentaal: Eenvoudige zinnetjes vertalen in gebarentaal
 • Honey the Signing Bear Finger puppet to teach children sign language, which sits on your lap. Includes history and ordering information
 • ASL Fingerspelling Contains an American Sign Language fingerspelling dictionary, converter, and quiz
 • American Sign Language Project Project includes investigation of the syntactic structure of ASL and development of multimedia tools to aid sign language research
 • Animated ASL Dictionary Explore this comprehensive dictionary of American Sign Language. Includes animations and links
 • Russian Sign Language Project   Translates American sign language into Russian sign language. Includes a video glossary and word list
 • Sign Stream   Database tool designed specifically for working with data from American Sign Language
 • Sign Writing   Offers American Sign Language translations of popular children's fairy tales
 • Sign-Station   Children's choir that performs songs and stories in American sign Language
 • SMI Homepage   Sign Media Inc. produces and retails videotape and text material on American Sign Language and deaf culture

  GEBIT   MELKGEBIT   TANDEN   TEETH   GEBITSBESCHERMERS   SNIJTAND   INCISIEF   HOEKTAND   CUSPIDAAT   PREMOLAAR   MOLAAR   KIEZEN   WORTELSPLITSING   FURCATIE   LAMINA CRIBROSA   APEX   FORAMEN APICALE   FISSUUR   PARADONTALE SPLEET   PERIODONTALE SPLEET   CINGULUM BASALE   CINGULUM DENTIS

  Zie ook: GEBITSAANDOENINGEN   GEBITSAFWIJKINGEN
  Zie ook: ABRASIE
  Zie ook: MOND   MOUTH
  Zie ook: KAAKBOT   TANDKAS   TANDHOLTE   ALVEOLE   ALVEOLUS   TERUGTREKKEND KAAKBOT
  Zie ook: KUNSTGEBIT
  Zie ook: TANDARTS   DENTIST
  Zie ook: GEBITSBESCHADIGINGEN
  Zie ook: CELLULITIS
  Zie ook: DENTINE   TANDBEEN   DENTIN
  Zie ook: GEVOELIGE TANDEN   TANDHALZEN
  Zie ook: GLAZUUR   TANDWEEFSEL   ENAMEL   ABFRACTIE   ABRASIE
  Zie ook: KROON   STIFTKROON   BRUG   CROWN   CORONA DENTIS
  Zie ook: PARODONTIUM   TANDWEEFSEL
  Zie ook: PULP   PULPA   TANDMERG   ZENUWKAMER   TANDHOLTE   PULP CHAMBER
  Zie ook: TANDHALS
  Zie ook: TANDVLEES   GUM   GUM TISSUE   GINGIVA
  Zie ook: VERSTANDSKIES   WIJSHEIDSTAND   DERDE MOLAAR   M3
  Zie ook: WORTEL (Tand)   ROOT   WORTEL   RADIX DENTIS   WORTELCEMENT   CEMENTUM   WORTELVLIES   WORTELPUNT
  Zie ook: WORTELKANAAL   WORTELKANAALBEHANDELING   KANAALBEHANDELING   ZENUWBEHANDELING   ROOT CANAL THERAPY
  Zie ook: BOVENKAAK   MAXILLA   UPPER JAW
  Zie ook: ONDERKAAK   MANDIBLE   LOWER JAW
 • Wikipedia: Tand Kroon, Glazuur, Dentine, Tandbeen, Pulpa Kamer, Tandholte, Tandvlees, Cement, Parodontium, Wortelkanaal, Tandhals, Wortel, Zenuwen en Bloedvaten
 • Wikipedia: Molaar (Echte kies)   >Eerste Molaar, >Tweede Molaar, >Derde Molaar (Verstandskies)
 • Een Tand op doorsnee
 • Het Parodontium   Kaakbot, parodontale ligament, tandhals, tandwortel, tandkroon, tandvlees
 • Behandeling van mondproblemen en tandvleesontstekingen: De Tanden   Kroon, dentine, cement, ligament, alveole (tandkas)
 • Medline Plus: Tooth Anatomy   Crown Root, Enamel, Dentin, Pulp, Cementum, Periodontal Membrane, Nerve and Blood Supply
 • Ons gebit   De kwadranten, Incisaal, Labinaal, Platinaal, Mesiaal, Distaal, Occlusaal, Buccaal, Wortel, Wortelvlies, Periodontium, Lamina, Lamina Cribosa, Paradontale Spleet, Periodontale Spleet, Wortelpunt, Apex, Foramen, Foramen Apicale, Fissuur
 • Tandverzorging: Het gebit - Melkgebit - Kindergebit
 • Het gebit nader bekeken   Snijtanden, Hoektand, Premolaren, Molaren
  Cingulum Basale en Cingulum Dentis: verheven rand aan de basisvan het palatinale vlak van de boven hoek-en snijtanden
 • Mondzorg: Het Gebit
 • Het Gebit: Kwadranten Diagram
 • Gezond Tandvlees: Wortelcement
 • Wikipedia: Kies (Molaar) Wortelsplitsing (Furcatie)
 • Parodontium - Periodontium (Afbeelding)
 • Mondzorg: Het Gebitselement (Tand/Kies)
 • Voorlichting over: Gebitsbeschermers
 • Gebit.pagina.nl
 • NVMK: Behandeling van uitgeslagen tanden
 • Verkleurde tanden en kiezen
 • Witte tanden en kiezen
 • ADA - The American Dental Association: FAQ
 • The Teeth
 • Radiographic Anatomy of the Skeleton: Mandibular teeth
 • Save Your Smile (Teeth)

  GEBITSAANDOENINGEN   GEBITSAFWIJKINGEN   AFWIJKINGEN in de TANDSTRUCTUUR

  Zie ook: GEBIT   TANDEN   TEETH
  Zie ook: ALVEOLITIS   ALVEOLITIS SICCA DOLOROSA   TANDKASONTSTEKING   KAAKBOTONTSTEKING
  Zie ook: AMELOGENESIS IMPERFECTA   DENTINOGENESIS IMPERFECTA
  Zie ook: ANODONTIE   ANODONTIA
  Zie ook: ANOMALOUS DYSPLASIA of DENTIN   DENTIN DYSPLASIA type II   ROOTLESS TOOTH
  Zie ook: BRUXISM   TANDENKNARSEN
  Zie ook: CARI╦S   TANDBEDERF   ZUIGFLESCARI╦S   TOOTH DECAY   DENTAL CARIES
  Zie ook: CAVITIES   GAATJES (in tanden)   VULLINGEN   FILLINGS
  Zie ook: DENTAL CARIES   ZUIGFLESCARI╦S   TANDBEDERF   CARI╦S   TOOTH DECAY
  Zie ook: DENTIN DYSPLASIA type II   ANOMALOUS DYSPLASIA of DENTIN   ROOTLESS TOOTH
  Zie ook: DENTINOGENESIS IMPERFECTA   AMELOGENESIS IMPERFECTA
  Zie ook: DUBREUIL-CHAMBARDEL DISEASE   MELANODONTIE   ZIEKTE van DUBREUIL-CHAMBARDEL   RAMPANT CARI╦S
  Zie ook: ECTODERMALE DYSPLASIE   ECTODERMALE DYSPLASTISCHE SYNDROMEN   ECTODERMAL DYSPLASIA
  Zie ook: FLUOROSE   FLUOROSIS   DENTAL FLUOROSIS
  Zie ook: GAATJES (in tanden)   VULLINGEN   CAVITIES   FILLINGS
  Zie ook: GINGIVITIS   TANDVLEESONTSTEKING   TANDVLEESRANDONTSTEKING
  Zie ook: GLAZUURHYPOPLASIE
  Zie ook: HYPODONTIE   HYPODONTIA
  Zie ook: TANDHYPOPLASIE
  Zie ook: KAAKBOTONTSTEKING   ALVEOLITIS   TANDKASONTSTEKING   ALVEOLITIS SICCA DOLOROSA
  Zie ook: MELANODONTIE   ZIEKTE van DUBREUIL-CHAMBARDEL   DUBREUIL-CHAMBARDEL DISEASE   RAMPANT CARI╦S
  Zie ook: OLIGODONTIE   OLIGODONTIA
  Zie ook: PAPILLON LEFEVRE SYNDROME   PLS   PALMOPLANTAR KERATODERMA with PERIODONTOSIS   PALMAR-PLANTAR HYPERKERATOSIS and CONCOMITANT PERIODONTAL DESTRUCTION   KERATORIS PALMOPLANTARIS with PERIODONTOPATHIA   HYPERKERATOSIS PALMOPLANTARIS with PERIODONTOSIS
  Zie ook: PARADONTITIS   PARODONTITIS   PERIODONTITIS
  Zie ook: PERICORONITIS
  Zie ook: PLAK   PLAQUE
  Zie ook: RAMPANT CARI╦S   ZIEKTE van DUBREUIL-CHAMBARDEL   DUBREUIL-CHAMBARDEL SYNDROME   MELANODONTIE
  Zie ook: ROOTLESS TOOTH   ANOMALOUS DYSPLASIA of DENTIN   DENTIN DYSPLASIA type II
  Zie ook: SHELL TEETH
  Zie ook: SYNODONTIE   DUBBELTANDEN   TWEELINGTANDEN   GEMINATIE   SCHIZODONTIE   SYNODONTIA
  Zie ook: TANDBEDERF   CARI╦S   ZUIGFLESCARI╦S   TOOTH DECAY   DENTAL CARIES
  Zie ook: TANDENKNARSEN   BRUXISM
  Zie ook: TANDKASONTSTEKING   ALVEOLITIS   KAAKBOTONTSTEKING   ALVEOLITIS SICCA DOLOROSA
  Zie ook: TANDPIJN   KIESPIJN
  Zie ook: TANDSTEEN
  Zie ook: TANDVLEESAANDOENINGEN   TANDVLEESZIEKTEN   BLOEDEND TANDVLEES   BLEEDING GUMS   TERUGTREKKEND TANDVLEES   PARODENTOSE   PARODENTOSIS   RECEDING GUMS   GUM DISEASES   PERIODONTAL DISEASES
  Zie ook: TANDVLEESONTSTEKING   TANDVLEESRANDONTSTEKING   GINGIVITIS
  Zie ook: TANDVERKLEURING
  Zie ook: ZIEKTE van DUBREUIL-CHAMBARDEL   DUBREUIL-CHAMBARDEL DISEASE   MELANODONTIE   RAMPANT CARI╦S
  Zie ook: ZUIGFLESCARI╦S   TANDBEDERF   CARI╦S   TOOTH DECAY   DENTAL CARIES
 • RIVM: Preventie van gebitsafwijkingen

  GEBITSHISTOLOGIE

  Zie ook: HISTOLOGIE   HISTOLOGY   WEEFSELLEER
 • Mondzorg: Gebitshistologie

  GEBOORTEGEWICHT   BIRTH WEIGHT


  Zie ook:
  MACROSOMIE   MACROSOMIA   TE HOOG GEBOORTEGEWICHT   LARGE for GESTATIONAL AGE   LGA   BIG BABY SYNDROME
  Zie ook: DYSMATURITEIT   TE LAAG GEBOORTEGEWICHT   LOW BIRTH WEIGHT   DYSMATURITY
 • Wikipedia: Geboortegewicht
 • Wikipedia (Eng): Birth Weight   Appropriate for Gestational Age (AGA)

  ONDERZOEK na de GEBOORTE


  Zie ook:
  HOOFDAFWIJKINGEN   HEAD ABNORMALITIES
 • Medische Protocollen: Partus
 • Placenta Previa

  PROBLEMEN bij de GEBOORTE   BIRTH COMPLICATIONS


  Zie ook:
  BAARMOEDERTRAAGHEID   UTERINE INERTIA
  Zie ook: ZWANGERSCHAPSPROBLEMEN   PREGNANCY COMPLICATIONS
  Zie ook: DYSTOCIE   DYSTOKIE   DYSTOCIA
  Zie ook: SCHOUDERDYSTOCIE   DYSTOCIE   SHOULDER DYSTOCIA   DYSTOCIA
  Zie ook: EPISIOTOMIE   EPI   INKNIPPEN   INKNIPPEN van de BILNAAD   EPISIOTOMY
  Zie ook: FISTEL   OBSTETRISCHE FISTELS   VESICO-VAGINALE FISTEL
  Zie ook: RECTOVAGINALE FISTEL   RECTOVAGINAL FISTULA
  Zie ook: MISKRAAM   MISCARRIAGE   PREGNANCY LOSS
  Zie ook: LABOR COMPLICATIONS
  Zie ook: NEONATALOGIE   NEONATALOGY
  Zie ook: KEIZERSNEDE   CEASAREAN SECTION
  Zie ook: TANGVERLOSSING   VERLOSTANG   FORCEPS
  Zie ook: AANGEBOREN AFWIJKINGEN   BIRTH DEFECTS
 • Childbirth: Labor & Birth Complications

  GEBREK aan COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN   COMMUNICATIVE DISORDERS


  Zie ook:
  DYSLEXIE
 • Dyslexie Netwerk Nederland
 • Communicative Disorders

  GECOMBINEERDE LIPASE DEFICI╦NTIE   LIPOPROTE¤NE LIPASE DEFICI╦NTIE met HEPATISCHE TRIGLYCERIDE LIPASE DEFICI╦NTIE   COMBINED LIPASE DEFICIENCY   LIPOPROTEIN LIPASE DEFICIENCY WITH HEPATIC TRIGLYCERIDE LIPASE DEFICIENCY   LPL and HTGL DEFICIENCY   LPL and HL DEFICIENCY


  Zie ook:
  VETSTOFWISSELINGSSTOORNISSEN   HYPERLIPOPROTE¤NEMIE╦N   HYPERLIPOPROTEINEMIAS
 • OMIM: Lipase Deficiency, Combined

  GEDETINEERDEN   HULPVERLENING THUISFRONT GEDETINEERDEN


 • Slechts op Bezoek (SOB), tel: 010 - 4674044   Praktische en emotionele hulpverlening voor het thuisfront van gedetineerden

  GEDISSIMINEERDE SUPERFICI╦LE ACTINISCHE POROKERATOSE   DISSEMINATED SUPERFICIAL ACTINIC POROKERATOSIS   DSAP


  Zie ook:
  POROKERATOSE   POROKERATOSIS
  Zie ook: PARAKERATOSE   PARAKERATOSIS
  Zie ook: HUIDAANDOENINGEN   SKIN and CONNECTIVE DISEASES
  Zie ook: POROKERATOSE van MIBELLI   ZIEKTE van MIBELLI   PM   POROKERATOSIS of MIBELLI
  Zie ook: POROKERATOSIS PLANTARIS, PALMARIS et DISSEMINATA   PPPD
  Zie ook: LINEAIRE POROKERATOSE   LINEAR POROKERATOSIS   LP
  Zie ook: PUNCTATE POROKERATOSE   PUNCTATE POROKERATOSIS   PP
  Zie ook: ACTINISCHE KERATOSE   ACTINIC KERATOSIS   ZONLICHTBESCHADIGINGEN   SOLAR KERATOSIS
 • Porokeratose: DSAP   1. Klassieke Porokeratose van Mibelli (PM), 2. Gedissemineerde superficiŰle actinische porokeratose (DSAP), 3. Porokeratosis plantaris, palmaris et disseminata (PPPD), 4. Lineaire porokeratose (LP), 5. Punctate porokeratose (PP), Corno´d lamel (= soort stukje abnormaal verhoornde huid)
 • Dermnetnz: Disseminated superficial actinic porokeratosis   Cornoid lamella

  GEDRAG   MENSELIJK GEDRAG   BEHAVIOR   HUMAN BEHAVIOR


  Zie ook:
  HERSENEN   BRAINS
  Zie ook: COMMUNICATIE
 • menselijk Gedrag - Human Behavior
 • A Brief introduction to the Brain: Behavior

  GEDRAGSANALYSE   BEHAVIOR ANALYSIS


  Zie ook:
  APPLIED BEHAVIOR ANALYSES   ABA
  Zie ook: GEDRAGSTHERAPIE
 • Journal of the Experimental Analysis of Behavior (JEAB)
 • Journal of Applied Behavior Analysis (JABA)
 • Behavior Analysis - Technical Terms
 • The Behavior Analysis Home Page at the University of South Florida
 • Experimental Analysis of Behavior at Auburn

  BEHAVIORISME   GEDRAGSPSYCHOLOGIE   BEHAVIORISM


  Zie ook:
  ONTWIKKELINGSPSYCHOLOGIE
 • Psychotherapie en Psychologie, wat is dat?
 • Het Behaviorisme
 • B.F. Skinner: Het Behaviorisme
 • Stanford Encyclopedia of Philosophy: Behaviorism
 • Behaviorism
 • Alternatives to Behaviorism

  GEDRAGSSTOORNISSEN   GEDRAGSPROBLEMEN
  BEHAVIORAL and MENTAL DISORDERS


  Zie ook:
  AANPASSINGSSTOORNIS
  Zie ook: AANPASSINGSSYNDROOM   ADAPTATIESYNDROOM   ADAPTATION SYNDROME
  Zie ook: DEPRESSIE
  Zie ook: GEESTELIJKE GEZONDHEID
  Zie ook: OPPOSITIONEEL-OPSTANDIGE GEDRAGSSTOORNIS   OPPOSITIONAL DEFIANT DISORDER   ODD
  Zie ook: CONDUCT DISORDER   CD
  Zie ook: PSYCHISCHE ZIEKTEN
  Zie ook: SCHIZOFRENIE
  Zie ook: VRAGENLIJST voor GEDRAGSPROBLEMEN bij KINDEREN   VvGK
  Zie ook: TEACHER's REPORT FORM   TRF   CHILD BEHAVIOR CHECKLIST   CBCL
  Zie ook: SCHOOLGEDRAG BEOORDELINGSLIJST   SCHOBL-R
 • BALANS, Landelijke vereniging voor ontwikkelings-, gedrags-, en leerproblemen
 • WEBsite ORTHOPEDAGOGIEK: Gedragsstoornissen
 • Omgaan met moeilijk gedrag bij kinderen
 • Stichting Relief: Behandeling en begeleiding van kinderen met leer- en/of gedragsproblemen
 • Gedrags en Gedragsproblemen
 • Balans Oostelijk Utrecht Wegwijzer voor ouders van kinderen met ontwikkelings-, gedrags- of leerproblemen zoals ADHD, Dyslexie en PDD-NOS
 • Speurtocht van een kinderarts-infectioloog   Site van AZ VU met interessant deel over meningitis en naar de leer-en gedragsproblemen bij kinderen na een bacteriele meningitis
 • Mental Health Net: Mental Disorders Index
 • General overview
 • Agnosia, Aphasia, Apraxia and Related Terms for Cognitive, Behavioral and Neurological Disorders
 • Mental Health Net
 • Symptoms and Treatments of Mental Disorders
 • Behavioral and Mental Disorders

  GEDRAGSTHERAPIE


  Zie ook:
  GEESTELIJKE en SPIRITUELE THERAPIE╦N
  Zie ook: CONSTRUCTIONELE GEDRAGSTHERAPIE
  Zie ook: COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE   CGT   COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY   CBT
 • Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCT)
 • Vereniging voor Gedragstherapie (VGt)
 • Gedragstherapie
 • Wat is Gedragstherapie?
 • Tijdschrift Gedragstherapie

  GEELZUCHT   JAUNDICE   HEPATITIS B   ICTERUS


  Zie ook:
  HEPATITIS
  Zie ook: AAMANTADINE
  Zie ook: CHOLESTATISCHE ICTERUS
  Zie ook: HYPERBILIRUBINEMIE   FYSIOLOGISCHE GEELZUCHT   HYPERBILIRUBINEMIA
  Zie ook: LEVERAANDOENINGEN   LIVER DISEASES
  Zie ook: VIRUSINFECTIES
  Zie ook: NEONATAL JAUNDICE
  Zie ook: GESLACHTSZIEKTEN
  Zie ook: BILIRUBINE   BILIRUBIN
 • Consumed: Geelzucht (Icterus)
 • Wikipedia: Geelzucht (Icterus)
 • Geelzucht Hepatitis B
 • Maag, Darm & Lever-info: Leveraandoeningen (Hepatitis)
 • Maag, Darm & Lever-info: Leveraandoeningen (Hepatitis vervolg)
 • Pediatrische Hepatologie: Geelzucht, Hepatitis, Cholestase
 • Hepatitis B
 • Hepatitis B   NVKP: Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken
 • Hepatitis B Information
 • The Hepatitis B Virus Page
 • Hepatitis B
 • Hepatitis B Coalition
 • About Hepatitis B
 • Hepatitis B Information   Facts about this viral infection that affects the liver. Provides a list of symptoms, and gives treatment and prevention advice
 • Hepatitis B   Details what it is, how it occurs, and early and more advanced symptoms. Includes advice on prevention of spread of infection and vaccination
 • Hepatitis B Foundation
 • Hepatitis B Foundation
 • About Jaundice - Adam.com
 • Prematurity Problems: Hyperbilirubinemia & Jaundice

  HEPATITIS   HEPATITIS A   HEPATITIS C   HEPATITIS D   HEPATITIS E   HUMAN VIRAL HEPATITIS   AUTOIMMUNE HEPATITIS   CHRONIC HEPATITIS   VIRUS-INDUCED LIVER DISEASE


  Zie ook:
  GEELZUCHT   JAUNDICE   HEPATITIS B
  Zie ook: AAMANTADINE
  Zie ook: LEVERAANDOENINGEN   LIVER DISEASES
  Zie ook: VIRUSINFECTIES
 • Hepatitis A
 • Hepatitis A   NVKP: Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken
 • Hepatitis C
 • Maag, Darm & Lever-info: Leveraandoeningen (Hepatitis)
 • Maag, Darm & Lever-info: Leveraandoeningen (Hepatitis vervolg)
 • Virus-Induced Liver Disease/Hepatitis
 • Frank II (tutorial on jaundice)
 • A Jaundice patient   [yellow sclera; photo]
 • Hepatitis Foundation International (HFI)
 • Hepatitis
 • About Acute Hepatitis
 • About Hepadnaviruses (HBV)
 • Hepatitis A-G Information
 • The Hepatitis Web Ring
 • Review of Hepatitis Case Studies
 • Hepatitis Branch
 • Hepatitis: A set of [.gif] slides
 • On Autoimmune Hepatitis
 • Advances in Chronic Hepatitis
 • CDC's Hepatitis Branch Home Page
 • Your Liver, a Vital Organ
 • Hepatitus Zone
 • HepNet
 • Straight Talk from the United Federation of Teachers (UFT)
 • Hepatitis Weekly
 • Stories of people living with hepatitis
 • InfoCenter STD
 • Webring
 • Hepatitis A Fact Sheet
 • A Case of Hepatitis A infection (picture)
 • Viral Hepatitis Foundation International
 • Hepatitis Haven
 • About Hepaxpert (software) and Hepatitis Serlogy
 • Hepatitis C Information
 • Hepatitis C - Mayo Health   Article that explains what hepatitis C is, discusses the acute and chronic elements of the condition, and gives advice on who is at risk
 • Hepatitis C - The Facts
 • Hepatitia C: An epidemic for anyone
 • Hepatitis C Forum
 • Do you have Hepatitis C?
 • WHO info on Hepatitis C
 • Hepatitis C Foundation
 • Hepatitis-Central for Hepatitis C Information
 • The Hepatitis C Foundation
 • The Danish Hepatitis C Web Site
 • Hepatitis C Primer
 • The Hepatitis (C) Place
 • Ask Emailiss (about Hepatitis C)
 • FDA Licences Improved Supplemental Tests fo Hepatitis C
 • Management of Hepatitis C
 • Management of Hepatitis C
 • Hepatitis C: Therapy
 • About Hepatitis D(elta)
 • Hepatitis D
 • About Hepatitis E Virus
 • New Hepatitis E Virus Strain Identified
 • Hepatitis

  GEESTELIJKE en SPIRITUELE THERAPIE╦N


  Zie ook:
  AUTOGENE THERAPIE╦N   AUTOGENIC THERAPIES
  Zie ook: BEWEGINGSTHERAPIE   PSYCHOMOTORISCHE THERAPIE   PSYCHOMOTORISCHE PESSOTHERAPIE   BEWEGINGSEXPRESSIETHERAPIE   PSYCHOMOTOR THERAPY
  Zie ook: BIOFEEDBACK   TERUGKOPPELING
  Zie ook: BIORITMIEK   BIORITME   PERIODENLEER   BIORHYTHM
  Zie ook: COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE   CGT   COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY   CBT
  Zie ook: COUNSELING   COACHING
  Zie ook: DANSTHERAPIE
  Zie ook: DROMEN   DROOMANALYSE   DROOMDUIDING   DROOMUITLEG   DROMENUITLEG  DREAMS   DREAM ANALYSIS
  Zie ook: GEDRAGSTHERAPIE
  Zie ook: GELUIDSTHERAPIE   SOUND THERAPY
  Zie ook: GEZINSTHERAPIE   RELATIETHERAPIE   FAMILY THERAPY  PARTNER-RELATION THERAPY
  Zie ook: GROEPSTHERAPIE   GROUP THERAPY
  Zie ook: HUMANISTISCHE THERAPIE╦N   HUMANISTISCHE BENADERING
  Zie ook: HYPNOTHERAPIE   HYPNOTHERAPY   DOMINICK METHOD   ALCHEMICAL HYPNOTHERAPY
  Zie ook: KLEURENTHERAPIE
  Zie ook: KUNSTTHERAPIE
  Zie ook: LICHTTHERAPIE
  Zie ook: MUZIEKTHERAPIE
  Zie ook: PSYCHOANALYTISCHE THERAPIE╦N
  Zie ook: PSYCHOTHERAPIE
  Zie ook: VISUALISATIE

  ONTWIKKELINGSPSYCHOLOGIE


  Zie ook:
  PSYCHOLOGIE   PSYCHOLOGY
 • Psychotherapie en Psychologie, wat is dat?

  GEESTELIJKE GEZONDHEID   GEESTELIJKE VOLKSGEZONDHEID   MENTAL HEALTH   GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG   GGZ   GEESTELIJKE GEZONDHEIDSDIENST   GGD


  Zie ook:
  ONGEBONDEN SCHILVOORZIENINGEN
  Zie ook: CONSTRUCTIONELE GEDRAGSTHERAPIE
  Zie ook: DEPRESSIE
  Zie ook: GEDRAGSSTOORNISSEN
  Zie ook: PSYCHISCHE ZIEKTEN
  Zie ook: SCHIZOFRENIE
  Zie ook: INBEWARINGSTELLING   IBS
 • Nederlandse Vereniging voor Geestelijke- en Natuurgeneeswijzen (NVGN), tel: 020 - 6597574

 • Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid CliŰntenorganisatie binnen de Geestelijke Gezondheidszorg, onderlinge steun, belangenbehartiging voor ggz-cliŰnten
 • CliŰntenbond in de Geestelijke Gezondheidszorg CliŰntenorganisatie binnen de Geestelijke Gezondheidszorg, onderlinge steun, belangenbehartiging voor ggz-cliŰnten
 • Stichting Landelijke PatiŰnten- en Bewonersraden in de GGZ (1)
 • Stichting Landelijke PatiŰnten- en Bewonersraden in de GGZ (2)
 • Stichting Landelijke Koepel Familieraden GGZ
 • CliŰntenbond in de Geestelijke Gezondheidszorg
 • CliŰntenraad Willem-Arnz huis Utrecht   De clientenraad van het W.A. Huis stelt zich tot doel om de algemene belangen van de clienten van het W.A. Huis te behartigen, zowel op beleidsmatig niveau als op concreet niveau. Ook links op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg
 • Kompassie   Informatiewinkel voor Geestelijke gezondheidszorg
 • LVSVGGD - Landelijke Vereniging Sociaal Verpleegkundigen in GGD-en
 • geestelijke.gezondheidszorg.pagina.nl (heel veel geestelijke-gezondheidslinks!)
 • Stichting Pandora, voorlichting over geestelijke gezondheid in maatschappelijk perspectief
 • Stichting Wegwijs
 • Stichting Wegwijs - Doenstverlening voor en door (ex-)cliŰnten in de geestelijke gezondheidszorg
 • Steunpunt Welzijn
 • GGZweb
 • Informatiecentrum Geestelijke Gezondheid
 • Mental Health Net
 • Online Dictionary of Mental Health
 • National Institute Of Mental Health
 • Mental Health Resources
 • Physical and Mental Health by Acupuncture (with FAQ and info on Qi Gong)

  GEESTESZWAKTE   PSYCHASTENIE


 • Wat is: Psychastenie

  GEHANDICAPTEN   HANDICAP   GEHANDICAPTENZORG   DISABLED   DISABILITIES


  Zie ook:
  WET- en REGELGEVING   VERZEKERINGEN
  Zie ook: PERSOONSGEBONDEN BUDGET
  Zie ook: DOOFHEID   DEAFNESS
  Zie ook: DISABILITIES
  Zie ook: HULPMIDDELEN
  Zie ook: DYSLEXIE   WOORDBLINDHEID
  Zie ook: MOTORISCH GEHANDICAPTEN
  Zie ook: OOGAANDOENINGEN   VISUEEL GEHANDICAPTEN
  Zie ook: VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN   VERSTANDELIJK GEHANDICAPTENZORG
  Zie ook: CHRONISCH ZIEKEN
 • Hand-vereniging, tel. 0516-513091

 • Federatie Nederlandse Gehandicaptenraad, Telefoon: 030-2916666

 • Helpdesk Handicap en Studie: 030 - 2753300

 • LKNG: Landelijk KennisNetwerk Gehandicaptenzorg
 • Gehandicapten.pagina.nl   Algemene Info en Links
 • Handicap & chronische ziekte
 • Stichting Digibeter   Laat kinderen die vanwege een handicap of ziekte langdurig niet naar school kunnen toch hun lessen volgen Ýn de eigen klas
 • Niet Afwachten   Ontmoetingsplek voor iedereen die te maken heeft met de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg
 • iRv Kenniscentrum voor revalidatie en handicap
 • Stichting Samen Verder   De Stichting Samen Verder is een vrijwilligersorganisatie die tot doel heeft: Het bevorderen en onderhouden van contacten van ouderen en gehandicapten met hun omgeving
 • Zoenen en zo   De site over relaties en seksualiteit voor jongeren met een handicap
 • Jopla, Platform voor jongeren met een handicap
 • Drempels Weg
 • Stichting Kwaliteit en BruikbaarheidsOnderzoek van Hulpmiddelen (KBOH)
 • HCC Bitje Special Gebruikersgroep: Handicap & Computer
 • De WebWeg: Voor mensen met Functiebeperkingen en Chronische Ziekten
 • Links met praktische informatie over gehandicapt zijn   Ook uitleg over welke voorzieningen onder de Wet Voorzieningen Gehandicapten vallen
 • Handicap Info & Advies
 • Handicap Nederland
 • Expertisecentrum Handicap en Studie
 • Handicap & Computer   Computertips voor Gehandicapten
 • Abuse of the Disabled   An extract from a public information pamphlet created by the DisAbled Women's Network
 • Abuse of the Disabled   People with disabilities deal with sexual assault, domestic violence and child abuse but this is hidden from the general public
 • KIDSHEALTH   Find out about all kinds of disabilities and see a FAQ about Cerebral Palsy
 • How to Reduce Abuse and Neglect of Children With Disabilities   Abuse and neglect is a serious problem for children with disabilities
 • International Coalition on Abuse and Disability   An electronic mail network on the topic of abuse & disability
 • Joan R. Petersilia   Papers and presentations on abuse of the developmentally disabled
 • Make Your Child Safe   The idea that nobody would stoop so low as to abuse a disabled child is a dangerous myth
 • The Disability Link Barn   offers products as well as an extensive list of disability links, arranged by subject and type of disability
 • Misplaced Mercy   A study of the prosecution and sentencing for parents who kill their disabled children
 • Service Needs of Women with Disabilities   Disabled women rate caregiver abuse and domestic violence number one issue
 • Sexual Abuse of Disabled Tough to Prosecute   A mentally disabled woman has lost a four-year battle for justice

  GEHEMELTE   PALATE   PALATUM   HARDE GEHEMELTE   HARD PALATE   PALATUM DURUM   ZACHTE GEHEMELTE   SOFT PALATE   PALATUM MOLLE


  Zie ook:
  MOND   MOUTH
  Zie ook: GEHEMELTEBEEN   PALATINE BONE   OS PALATINUM
  Zie ook: SCHISIS   AANGEBOREN LIP-, KAAK-, GEHEMELTE SPLETEN
  Zie ook: GESPLETEN GEHEMELTE   GEHEMELTESPLEET   CLEFT PALATE CONDITION
  Zie ook: PHARYNXPLASTIEK   VERLENGING GEHEMELTE
  Zie ook: VERGROOT ZACHTE GEHEMELTE   ENLARGED SOFT PALATE
 • Gehemelte
 • The Management of Cleft Lip & Palate at The Children's University Hospital, Temple Street: The Palate
 • World Craniofacal Foundation: The Palate

  GEHEMELTEBEEN   PALATINE BONE   OS PALATINUM


  Zie ook:
  SCHEDEL   CRANIUM   SKULL
  Zie ook: GEHEMELTE   PALATE   PALATUM
 • Hyperdictionary: Palatine Bone (Definition)
 • Palatine Bone
 • The Palatine Bone (Location)
 • Palatine Bone
 • Bartleby: The Palatine Bone (Os Palatinum)
 • Mythos Anatomy: Palatine Bone
 • The Palatine Bones

  VERLENGING GEHEMELTE   GEHEMELTEVERLENGING   PHARYNXPLASTIEK


  Zie ook:
  GEHEMELTE   PALATE   PALATUM
 • Pharynxplastiek (verlenging gehemelte)

  VERGROOT ZACHTE GEHEMELTE   ENLARGED SOFT PALATE


  Zie ook:
  ZACHTE GEHEMELTE   SOFT PALATE   PALATUM MOLLE
 • Obstructive Sleep Apnea: Enlarged Soft Palate

  GEHEUGEN   MEMORY


  Zie ook:
  GEHEUGENSTOORNIS   GEHEUGENVERLIES   MEMORY LOSS   MEMORY DISORDERS   AMNESIE   DISSOCIATIEVE AMNESIE   AMNESIA   ANTEROGRADE AMNESIA   RETROGRADE AMNESIA
  Zie ook: GEHEUGENTEST   MEMORY TEST
  Zie ook: ECHO¤SCH GEHEUGEN   ECHOIC MEMORY
  Zie ook: EIDETISCH GEHEUGEN   FOTOGRAFISCH GEHEUGEN   EIDETIC MEMORY   PHOTOGRAPHIC MEMORY   TOTAL RECALL
  Zie ook: EPISODISCH GEHEUGEN   EPISODIC MEMORY
  Zie ook: ICONISCH GEHEUGEN   ICONIC MEMORY
  Zie ook: ZINTUIGELIJK GEHEUGEN   VISUAL MEMORY
  Zie ook: SEMANTISCH GEHEUGEN   SEMANTIC MEMORY
  Zie ook: DECLARATIEF GEHEUGEN   DECLARATIVE MEMORY
  Zie ook: SENSORISCH GEHEUGEN   SENSORY MEMORY
  Zie ook: ULTRA- KORTE TERMIJN GEHEUGEN
  Zie ook: KORTE TERMIJN GEHEUGEN   SHORT-TERM MEMORY
  Zie ook: LANGE TERMIJN GEHEUGEN   LONG-TERM MEMORY   LTM
 • Geheugenwebsite
 • Wandelen helpt tegen geheugenklachten   Korte termijn geheugen, lange termijn geheugen, episodisch geheugen, semantisch geheugen
 • De werking van het Geheugen
 • Dementie: Een praktische handleiding voor de omgang met Alzheimer patiŰnten   Geheugen:
 • Human Memory - Geheugentests en een Geheugenverbeteringscursus
 • Ezelsbruggetjes om te onthouden
 • Geheugenbank
 • Geheugen
 • Health Library at MerckSource: Memory   Anterograde memory, echoic memory, eye memory, iconic memory, immediate memory, immunologic memory, kinesthetic memory, long-term memory, motor memory, physiological memory, remote memory, replacement memory, screen memory, short-term memory, visual memory
 • A Brief introduction to the Brain: Memory
 • Funderstanding: Learning
 • The Learning Studio: Brain Explorer
 • Mind Tools
 • Memory Reading Lists
 • Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition

  GEHEUGENSTOORNIS   GEHEUGENVERLIES   MEMORY LOSS   MEMORY DISORDERS   AMNESIE   DISSOCIATIEVE AMNESIE   DISSOCIATIEF GEHEUGENVERLIES   AMNESIA   ANTEROGRADE AMNESIE   ANTEROGRADE AMNESIA   RETROGRADE AMNESIE   RETROGRADE AMNESIA


  Zie ook:
  GEHEUGEN   MEMORY
  Zie ook: AGE-ASSOCIATED MEMORY IMPAIRMENT   AAMI
  Zie ook: ZIEKTE van ALZHEIMER   ALZHEIMER's DISEASE
  Zie ook: AMNETISCH SYNDROOM
  Zie ook: DEMENTIE   DEMENTIA
  Zie ook: FRONTAALKWAB DEMENTIE   FRONTO-TEMPORALE DEMENTIE   FRONTAL LOBE DEMENTIA FRONTO-TEMPORALE LOBAIRE DEGENERATIE   FRONTOTEMPORAL LOBAR DEGENERATION   FRONTOTEMPORAL DEMENTIA   FTD   FRONTAL LOBE DEGENERATION   FLD   ZIEKTE van PICK   PICK's DISEASE
  Zie ook: MILD COGNITIVE IMPAIRMENT   MCI
  Zie ook: TRANSIENT GLOBAL AMNESIA   TGA
  Zie ook: VALSE GEHEUGEN SYNDROOM   FALSE MEMORY SYNDROME
  Zie ook: VERGEETACHTIGHEID   FORGETFULNESS
 • Wikipedia: Geheugenverlies   Retrograde amnesie, anterograde amnesie
 • Wikipedia: Dissociatieve Amnesie   Dissociatief geheugenverlies
 • Human Memory - Geheugenverbeteringscursus
 • Wandelen helpt tegen geheugenklachten   Korte termijn geheugen, lange termijn geheugen, verval, interferentie, episodisch geheugen, semantisch geheugen, organische amnesie, psychogene amnesie
 • Geheugenverlies of amnesie tegengaan   Korte termijn geheugen, lange termijn geheugen, verval, interferentie, episodisch geheugen, semantisch geheugen, organische amnesie, psychogene amnesie
 • Psychiater Pagina: Amnesie
 • Ziektebeelden: Amnesie - Dissociatieve Amnesie (Psychogene Amnesie)
 • Amnesia
 • Amnesia Research Lab
 • Recent Discoveries About Amnesia
 • Amnesia Victim Gets Memory & Lost Assets Back
 • ScienceWeb: Amnesia
 • Amnesia and Memory slides
 • Memory Loss: Anterograde Amnesia
 • Memory Loss: Reterograde Amnesia
 • Recurrent Amnesia During Sex
 • Amnesia poem
 • Amnesia game (requires Java)
 • Herald Net: reporter found after 12 years
 • Doctors still don't know much about clinical amnesia
 • Jane Dee Meets Her Parents in a Joyful Reunion in Sitka
 • Long Term Amnesia Rare But Possible
 • Memory Loss   Vinpocetine, made from plant extracts, apparently acts as an oxygenator and activator of cerebral metabolism thereby enhancing memory
 • Memory Loss: Glossary
 • Memory Disorders

  GEHEUGENTEST   MEMORY TEST


  Zie ook:
  GEHEUGEN   MEMORY
  Zie ook: NEUROPSYCHOLOGISCHE TESTS   NEUROPSYCHOLOGICAL TESTS
  Zie ook: PSYCHOLOGISCH SELECTIE ONDERZOEK   PSYCHOLOGISCHE TEST
  Zie ook: WILLIAMS DELAYED MEMORY TEST   WDMT
 • DigitSpan geheugentest
 • Geheugentest
 • Edison trainer: Geheugentest
 • Geheugentest
 • Ouderenpsychiatrie: Geheugentest
 • Hersenstichting Nederland: Geheugentest
 • Visual Memory Test
 • Memory Test
 • Culture Fair Memory Test
 • Verbal Memory Test
 • Memory Test
 • Memory Test
 • The Memory Test
 • Experiments at School: Memory Test
 • Test your Concentration
 • Short Term Memory Tests
 • Short Term Memory Test
 • Memory Tests
 • Think and Memory Tests
 • Memory Training
 • Face Memory Test
  -----------------------------Alzheimer------------------------
 • Alzheimer's Memory Test
 • Alzheimer's disease - Memory Test

  GEHOOR   HEARING   GEHOORORGAAN   OSSICULA AUDITUS   AAMBEELD   INCUS   HAMER   MALLEUS   STIJGBEUGEL   STAPES   STIRRUP


  Zie ook:
  OOR   EAR
  Zie ook: GEHOORBESCHADIGING   HEARING DISORDERS
  Zie ook: STIJGBEUGELOPERATIE   STAPEDOTOMIE   STAPEDOTOMIA
  Zie ook: DECIBEL   DECIBELWAARDEN   HEARING LEVEL
 • Merck Manual (Trefwoorden: OO (Oor, gehoororgaan): Oor, Gehoororgaan (Gehoorzenuw, Halfcirkelvormige kanalen, Stijgbeugel, Stapes, Aambeeld, Incus, Hamer, Malleus, Trommelvlies, Trommelholte, Ovale venster, Vestibulum, Slakkenhuis)
 • Lokalisatie van het Gehoororgaan   Meatus acusticus externus (uitwendige gehoorgang), meatus acusticus internus (inwendige gehoorgang, os temporale, benige labyrinth, pars petrosa, nervus aucusticus (N.VIII), nervus fascialis (N.VII), pars squamosa, mastoid, pars tympanica, processus zygomaticus
 • NTvG: Ontwikkeling van het gehoor, gehoorbepaling en validiteitsschatting
 • Oorakel
 • The mechanism of Hearing
 • Sense of hearing and balance
 • The Ear
 • Overview of the ear's function, incl. perception
 • A Brief introduction to the Brain: Sense of Hearing
 • The Auditary System
 • Hearing Mechanism
 • Audiology
 • Ear Surgery Information Center   Introduction to the structure of the ear, with details of diseases, injuries and inflammations. Includes medical glossary
 • Ears and Kidneys: What's the Connection
 • Fundamentals of Hearing, Part I
 • Fundamentals of Hearing, Part II
 • Glossay of Genetic Terms
 • Philips Hearing Instruments   Contains advice for health professionals and consumers. With product information and resources on hearing loss and how we hear
 • Seeing, Hearing and Smelling the World
 • KidsEars   Site about children's hearing and language development. Contains info about otitis media a condition that can interfere with hearing
 • Hearing & Balance
 • Hearing & Balance>

  GEHOORAANDOENINGEN   GEHOORBESCHADIGING   GEHOORSCHADE   HEARING DISORDERS   HEARING IMPAIRMENT   SLECHTHOREND   SLECHTHORENDHEID   GELEIDINGSSLECHTHORENDHEID   PERCEPTIE-SLECHTHORENDHEID   WAARNEMINGSSLECHTHORENDHEID


  Zie ook:
  OORAANDOENINGEN   EAR DISEASES
  Zie ook: AUDICIEN
  Zie ook: BINNENOORPROTHESES   COCHLEAIRE IMPLANTATEN   COCHLEAR IMPLANTS
  Zie ook: AUDIOLOGISCH CENTRUM
  Zie ook: CENTRAL AUDITORY PROCESSING DISORDER   CAPD
  Zie ook: CHIRURGIE   SURGERY   EAR SURGERY
  Zie ook: DOOFHEID   DEAFNESS
  Zie ook: DOVENTAAL   AMERICAN SIGN LANGUAGE   ASL
  Zie ook: GEHOORAPPARATEN   HEARING AIDS
  Zie ook: GEHOORTEST   HEARING TESTS
  Zie ook: GEHOORVERLIES   HEARING LOSS
  Zie ook: HARDHORENDHEID   HARD of HEARING
  Zie ook: LABYRINTH DISEASES
  Zie ook: LABYRINTHITIS
  Zie ook: LAWAAI   GELUIDSOVERLAST   NOISE
  Zie ook: MYRINGOTOMY   TUBE INSERTION
  Zie ook: OTOSCOPIE   OTOSCOPY
  Zie ook: OTOSCLEROSE   OTOSCLEROSIS   VERKALKTE STIJGBEUGEL   OTOSPONGIOSIS   PERCEPTIEF GEHOORVERLIES
  Zie ook: PLOTSDOVEN   PLOTSELINGE DOOFHEID   SUDDEN DEAFNESS
  Zie ook: PRESBYACUSIS   PRESBYCUSIS   OUDERDOMSSLECHTHORENDHEID
  Zie ook: SLAKKENHUIS   COCHLEA   COCHLEAR AQUEDUCT
  Zie ook: SYNDROOM van WAARDENBURG   KLEIN-WAARDENBURG SYNDROOM   WAARDENBURG's SYNDROME   WS
  Zie ook: ZIEKTE van M╔NI╚RE   M╔NI╚RE's DISEASE
  Zie ook: ZIEKTE van PAGET   PAGET DISEASE
  Zie ook: STAPEDECTOMIE   STAPEDECTOMY
  Zie ook: TROMMELVLIES PERFORATIE   EARDRUM PERFORATION   TYMPANIC MEMBRANE PERFORATION
  Zie ook: TYMPANOSCLEROSE   TYMPANOSCLEROSIS
 • Nederlandse Christelijke Bond van Doven (NCBD)
 • Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden
 • Kernproblemen bij Slechthoren en Spraak-Taal-Moeilijkheden - Geleidingsslechthorendheid - Waarnemings- of Perceptie-Slechthorendheid
 • FOSS   Nederlandse Federatie van Ouders van Slechthorende Kinderen en van Kinderen met Spraak- en taalmoeilijkheden
 • Dovenschap
 • slechthorenden.pagina.nl
 • Doof.nl - De ontmoetingsplaats voor doven en slechthorenden
 • Slechthorende Jongeren Organisatie
 • Nederlandse Federatie van Ouders van Slechthorende kinderen en van kinderen met Spraak-taalmoeilijkheden (FOSS)
 • Gehoorschade   Gehoorschade bij harde muziek. Men kan ook een hoortest doen
 • Cyberear
 • Gehoorverlies
 • Oorspeculum
 • Virtual Tour of the Ear: Hearing Disorders
 • Hearing Disorders
 • Current Progress in Finding Genes Involved in Hearing Impairment
 • Ten Syndromes Most Commonly Associated With Hearing Impairment
 • Is My Baby's Hearing Normal?   Educational brochure to help you decide if you need to consult a physician. Sponsored by the American Academy of Otolaryngology
 • HIIT: Internet for Hearing Impaired
 • Hearing Exchange Online
 • Fact Sheets from Hearing Concern
 • Virtual Otoscopy
 • Video Otoscopy
 • Deaf World Web   Organization provides a directory, a multilingual publication, and a communication network for the deaf on the Internet
 • Deaf & Hearing Impaired   Central site for international hearing-impaired resources. Includes organizations, research and publications
 • Dispensing Audiologist   Hearing loss information and audiologest locator. Includes info on hearing problems, hearing aid dispensing, Q&As and links
 • Health: Diseases and Conditions: Ear Diseases
 • AudioNet: Medical Matters
 • Johns Hopkins Center for Hearing and Balance   Includes researchers, teachers, clinicians, and others in the Hopkins medical community. Research is centered on auditory (hearing) and vestibular (balance) function in normal subjects and in patients with hearing and balance disorders, and on rehabilitation
 • Slechthorendheid
 • Audition Tutorial
 • Muzikanten en gehoorverlies   Engelstalige website met aandacht voor overlawaai bij oa muzikanten, autoracers enz.
 • Selected Projects in Cognitive Science
 • Better Hearing Institute   Offers comprehensive information on hearing loss, tinnitus, and hearing aids, as well as a directory of hearing care providers
 • Deaf and Hard of Hearing   British source for research, employment and education resources, community information, activities, and related links
 • Cochlea   Meeting place for physicians, patients and patients' families interested in hearing-related health care
 • National Institute on Deafness   Federal government focal point for biomedical and behavioral research in human communication
 • The Hearing Alliance Of America   Find travel tips for preventing ear pain when flying. Also contains a directory of hearing care professionals and hearing services
 • HiP Magazine   Online publication for hearing-impaired children, with information for parents and teachers. Find general and deafness issues articles
 • Speech Impaired   List of international resources to help with speech and communication impairments. Includes aids, organizations, and resources
 • The Hearing Alliance Of America   Find travel tips for preventing ear pain when flying. Also contains a directory of hearing care professionals and hearing services
 • Inner Ear Dysfunction (See Hearing Problems) - HealthWorld Online   Nutritional Research Abstracts (Professional): Melvyn R. Werbach, M.D. Inner Ear Dysfunction (Nutritional Influences on Illness)

  GEHOORAPPARATEN   HOORTOESTELLEN   HEARING AIDS   ASSISTIVE LISTENING AIDS


  Zie ook:
  GEHOOR   HEARING
  Zie ook: GEHOORONDERZOEK   GEHOORTEST   HOORTEST   HEARING TESTS   AUDIOGRAM   AUDIOMETRIE   AUDIOMETRY   TYMPANOGRAM   AUDITORY BRAIN RESPONSE (ABR)   ELECTRONYSTAGMOGRAM (ENG)
  Zie ook: BOTVERANKERD HOORTOESTEL   BONE ANCHORED HEARING AID   BAHA
  Zie ook: CROS HEARING AIDS   CONTRALATERALROUTING of SIGNALS   BiCROS HEARING AID
 • KNO: Slechthorendheid en Hoortoestellen
 • Hoorzaken: Het Hoortoestel   AHO, IHO, Kanaaltoestellen, CIC, Kasttoestellen, Hoorbrillen
 • Hoorwijzer
 • Wikipedia: Hoortoestel   AHO (Achter-het-oor), IHO (In-het oor), CIC (Completely-in-the-canal), PAC (Post Auricular Canal), BAHA (Bone Ancored Hearing Aid)
 • Hearing Aids   digital - in-the-ear - in-the-canal - behind-the-ear, CROS, BiCROS - on-the-body - Earlens (GnResound), BAHA
 • Phonak Gehoorapparaten   Links to resources to help you decide if your child has a hearing problem. Includes information on sign language and hearing aids
 • Oticon Gehoorapparaten   Links to resources to help you decide if your child has a hearing problem. Includes information on sign language and hearing aids
 • Hearing Loss in Children   Links to resources to help you decide if your child has a hearing problem. Includes information on sign language and hearing aids
 • Choosing Hearing Aids   What to consider before buying a hearing aid - covers available features, and testing for suitability
 • Affordable Hearing Aid Center   Find out about digital signal-processing technology for hearing aids. Includes contact details and manufacturer's links
 • Children's Hearing Aids   Advice for selecting hearing aids for infants and young children - includes recommended tests and evaluations
 • Columbus Hearing Aid Centers   Hearing instrument specialist offers a test to determine hearing problems, customized hearing aid products, and contact details
 • Deafness FAQ   Information on hearing aids and assistive listening aids, covering purchase, features and common problems
 • Philips Hearing Instruments   Contains advice for health professionals and consumers. With product information and resources on hearing loss and how we hear
 • HearingAid Health Care   Wholesale and retail hearing aids for the deaf and hard of hearing. Includes a search facility for to help find the device you want
 • UniversaLink   Company that provides assistive listening and living equipment for people who are deaf or hard of hearing

  GEHOORBEENTJES   EAR BONES   OSSICULA AUDITUS   AAMBEELD   INCUS   HAMER   MALLEUS   STIJGBEUGEL   STAPES   STIRRUP   MANUBRIUM MALLEI


  Zie ook:
  MIDDENOOR   MIDDLE EAR   AURIS MEDIA   GEHOORSPIERTJES   TROMMELHOLTE   CHORDA TYMPANI
  -------------
  - Spieren van de gehoorbeentjes - Musculi Ossiculorum Auditus
  musculus tensor tympani (trommelvliesspanner)
  musculus stapedius (stijgbeugelspier)
  -------------
 • Human Anatomy - Gehoorbeentjes (vlnr Stijgbeugel, Aambeeld en Hamer)
 • Auris media: Gehoorbeentjes   membrana tympani, fenestra vestibuli, ovale venster, ligament mallei laterale, ligament mallei superius, ligament incudis superius, musculus tensor tympani, tuba auditiva, musculus stapedius, manubrium (handvat), processus anterius
 • Wikipedia: Manubrium (Mallei)
 • Pictures and Anatomy of the Stapes
 • Pictures and Anatomy of the Incus
 • Pictures and Anatomy of the Malleus

  GEHOORONDERZOEK   GEHOORTEST   HOORTEST   HEARING TESTS   AUDIOGRAM   AUDIOMETRIE   ELEKTRO-AUDIOMETRIE   TOONAUDIOMETRIE   SPRAAKAUDIOMETRIE   AUDIOMETRY   TYMPANOMETRIE   TYMPANOGRAM   IMPEDANTIEMETRIE   AUDITORY BRAIN RESPONSE (ABR)


  Zie ook:
  GEHOOR   HEARING
  Zie ook: GEHOORVERLIES   HEARING LOSS
  Zie ook: BRAINSTEM EVOKED RESPONSE AUDITORY   BERA
  Zie ook: ELECTRONYSTAGMOGRAM   ENG
  Zie ook: STEMVORKPROEVEN   PROEF van RINNE   PROEF van WEBER   TUNING FORK TESTS   RINNE TEST   WEBER TEST
  Zie ook: TYMPANOMETER
  Zie ook: ZENUWGELEIDINGSONDERZOEK   BRAINSTAM AUDITORY EVOKED POTENTIAL   BAEP   BRAINSTEM EVOKED RESPONSE AUDIOMETRY   BERA   BRAINSTEM EVOKED RESPONSE   BER   BRAINSTEM EVOKED POTENTIALS   BEP
 • KNO: Gehooronderzoek:   Toonaudiometrie - Spraakaudiometrie - Tympanometrie - Observatieaudiometrie - Visuele beloningsaudiometrie - Spelaudiometrie - Spraakaudiometrie (bij kinderen) - Oto-akoestische emissies (OAE) - BERA of BER-onderzoek - de Plomptest
 • Zakboek keel-, neus-, oorheelkunde: H. Audiometrie   Drempelaudiometrie, Spraakaudiometrie, Audiogram
 • Zakboek keel-, neus-, oorheelkunde: I. Toonaudiometrie   Drempelaudiometrie, Spraakaudiometrie, Audiogram
 • Zakboek keel-, neus-, oorheelkunde: J. Spraakaudiometrie   Spraakverstaan in ruis, fusie-, wissel- en dichotische tests
 • Zakboek keel-, neus-, oorheelkunde: L. Tympanometrie (impedantiemetrie)
 • Zakboek keel-, neus-, oorheelkunde: M. Elektro-audiometrie   Brainstem Evoked Response Audiometry (BERA)
 • Audiologieboek: 8.3.10(2). (Centraal) auditieve verwerkingstests (Neijenhuis, Snik, Stollman, Simkens)   Nijmeegse testbatterij voor auditieve verwerkingsproblemen, Auditieve tests voor basisschoolkinderen, Herkenning van woorden in ruis, Binaurale Fusie Test, Gefilterde Spraak Test, Categorale Spraakwaarnemingstest van Groenen, Spraak-in-Ruis Test' volgens Plomp, Patroonherkenningstest, Dichotische Digit Test
 • Gehoortest
 • Nationale Hoortest - tel: 0900 - 45 60 123
 • NTvG: Ontwikkeling van het gehoor, gehoorbepaling en validiteitsschatting   Spreekkameronderzoek: Anamnese, Otoscopie, Fluisterspraak, Conversatiespraak, Stemvorkproeven, Audiometrie
 • Gericht audiologisch onderzoek bij slechthorendheid   Audiometrie, Toonaudiometrisch onderzoek: audiometer, geleidingsverlies, cochleair verlies, retrocochleair gehoorverlies
 • Kinderhoortest
 • Hoorwijzer
 • Toonaudiometrie   Toondrempelaudiogram, Niveau van onaangename luidheid, Uitputbaarheid van het oor, Recruitment
 • Hoortest   Toonaudiometrie - Spraakaudiogram - Tympanometrie - Test in lawaai - BERA - Luidheidstest - Oto-akoestische emissies (OAE) - Kinderhoortest
 • N.K.O.& hoofd-halsheekunde: Gehooronderzoeken   Tonale audiometrie - Spraakaudiometrie - Promontoriumstimulatie - Tympanometrie - Stapediusreflexmetingen - Tubomanometrie - Oto-akoestische emissies (OAE) - Brainstem Evoked Response Audiometry (BERA) - Elektrocochleografie (EcoG) - Auditory Steady-State Responses (ASSR/SSEP)
 • Typical procedure for a hearing test   The pure tone test, The speech test, The middle ear test
 • Hearing Tests: Audiogram, Tympanogram, ABR (Auditory Brain Response), ENG (Electronystagmogram)
 • Hearing Tests   Audiogram - Tympanogram - ABR (Short for: Auditory Brain Stem Response) - ENG (Short for: electronystagmogram)
 • How to read your hearing test (audiogram)
 • Understanding your audiogram
 • Digital Recording: WWW Hearing Test
 • Free Hearing and Visual Tests
 • Free Online Hearing Test
 • Hearing Health & Hearing Aids   Information concerning tinnitus and hearing loss, hearing tests, technology and hearing aid repairs. With links to other hearing sites
 • Audiology: Audiometry
 • What are Auditory Evoked potentials?   Event-related potentials (ERPs) - Auditory Brainstem Response (ABR) - Middle Latency Response (MLR) - Slow cortical auditory ERPs - Late cortical auditory ERPs - Mismatch Negativity (MMN)

  GEHOORVERLIES   HEARING LOSS


  Zie ook:
  GEHOOR   HEARING
  Zie ook: GEHOORONDERZOEK   GEHOORTEST   HOORTEST   HEARING TESTS   AUDIOGRAM   AUDIOMETRIE   AUDIOMETRY   TYMPANOGRAM   AUDITORY BRAIN RESPONSE (ABR)
  Zie ook: SYNDROOM van USHER   USHER SYNDROME
  Zie ook: SYNDROOM van STICKLER   STICKLER SYNDROME
 • Gehoorverlies
 • Zakboek keel-, neus-, oorheelkunde: D. Onderzoek vh gehoor, algemeen   (Ge)hoordrempel, Hoorgrens, Hearing Level (dB HL), Sound Pressure Level, dB SPL, Luchtgeleiding, Beengeleiding, Geleidings- of Conductief gehoorverlies, Perceptief of Sensorineuraal gehoorverlies, Cochleair verlies, Retrocochleair gehoorverlies
 • Gericht audiologisch onderzoek bij slechthorendheid   Audiometrie, Toonaudiometrisch onderzoek: audiometer, geleidingsverlies, cochleair verlies, retrocochleair gehoorverlies
 • Inner Ear Disease: Hearing Loss
 • Muzikanten en gehoorverlies Engelstalige website met aandacht voor overlawaai bij oa muzikanten, autoracers enz.
 • Types of Hearing Loss
 • A Physician's Guide for Identifying Hearing Loss
 • Hearing Health & Hearing Aids   Information concerning tinnitus and hearing loss, hearing tests, technology and hearing aid repairs. With links to other hearing sites
 • Genetic Evaluation and Counseling for Hearing Loss
 • Hearing Loss in Childhood
 • Adults
 • Hereditary Hearing Loss
 • Center for Hereditary Communication Disorders
 • Hearing Loss in Children
 • About Hearing and Hearing Loss
 • Dispensing Audiologist   Hearing loss information and audiologest locator. Includes info on hearing problems, hearing aid dispensing, Q&As and links
 • Philips Hearing Instruments   Contains advice for health professionals and consumers. With product information and resources on hearing loss and how we hear
 • Hearing Loss in Children   Links to resources to help you decide if your child has a hearing problem. Includes information on sign language and hearing aids
 • Dominant Progressive Hearing Loss
 • X-Linked Hearing Loss and Perilymphatic Gusher
 • Neurofibromatosis and Hearing Loss
 • Osteogenesis and Hearing Loss
 • Hearnet   Music industry related publication aimed at reducing the incidence of rock music related tinnitus and hearing loss
 • Living With a Progressive Hearing Loss
 • Hearing Loss Due to Otosclerosis
 • alt.support.hearing-loss   Newsgroup provides support and advice for the hearing impaired and their families

  GEKRULD HAAR   ROLLED HAIR   ROLLED HAIR CYSTS


  Zie ook:
  HAARAANDOENINGEN   HAIR DEFECTS   HAARZIEKTEN   TRICHOSEN
 • Trichosen: Gekuld Haar, Rolled Hair, Rolled Hair Cysts
 • Paul Bles, handanalist en therapeut, docent en decaan   Handanalyse geeft veel inzicht bij de vragen die mensen kunnen hebben

  GELAATSKUNDE


 • Paul Bles, handanalist en therapeut, docent en decaan   Handanalyse geeft veel inzicht bij de vragen die mensen kunnen hebben

  GELARYNGECTOMEERDEN


  Zie ook:
  LARYNGECTOMIE   LARYNGOLOMACIA
  Zie ook: STROTTENHOOFDKANKER   LARYNGEAL CANCER
 • strong>Nederlandse Stichting voor Gelaryngectomeerden (NSVG) (voor mensen met strottenhoofdkanker), Telefoon: 030 - 2321483
 • GELE KOORTS   YELLOW FEVER   AEDES AEGYPTI


  Zie ook:
  TICK-BORNE ENCEPHALITIS
  Zie ook: VIRALE HEMORRAGISCHE KOORTS   VIRAL HEMORRHAGIC FEVERS

  Gele Koorts (Filmpje)

 • Gele Koorts
 • Yellow Fever Fact Sheet
 • Comprehensive Yellow Fever Vaccination Requirements
 • The Panama Puzzle
 • About the Aedes Aegypti Genome
 • A series of Drawings of Aedes Aegypti
 • Brief Note about Carlos Finlay
 • Yellow Fever

  GELE VLEK   MACULA LUTEA   NETVLIESHOLTE   FOVEA CENTRALIS


  Zie ook:
  OOG   EYE
  Zie ook: NETVLIES   RETINA
  Zie ook: MACULA DEGENERATIE   MACULA DEGENERATION
  Zie ook: MACULA
 • De gele vlek (macula lutea)
 • Zo werken je ogen: Gele Vlek
 • Anatomie van het oog: Gele Vlek
 • Het oog: Hoe werkt het? Netvliesholte
 • The Anatomy of Vision - Page 2: Fovea
 • The Retina - The Fovea Centralis

  GELUIDSTHERAPIE   SOUND THERAPY


  Zie ook:
  GEESTELIJKE en SPIRITUELE THERAPIE╦N
 • Geluidstherapie

  GELLHORN PESSARIUM   GELLHORN PESSARY


  Zie ook:
  VERZAKKING van de BAARMOEDER   UTERINE PROLAPSE   UP   PROLAPSED UTERUS
  Zie ook: VERZAKKING van de BLAAS   PROLAPSED BLADDER   CYSTOCELE
  Zie ook: DARMVERZAKKING   PROLAPSED SMALL BOWEL   ENTEROCELE
  Zie ook: VERZAKKING van de ENDELDARM   RECTALE PROLAPS   RECTALE VERZAKKING   ENDELDARMVERZAKKING   RECTAL PROLAPSE   PROLAPSED RECTUM
  Zie ook: PESSARIUM   PESSARIUM OCCLUSIVUM   VROUWENRING   GESLOTEN RING   SCHEDEPESSARIUM
 • Gellhorn pessary

  GEMENGDE GONADALE DYSGENESIE   MIXED GONODAL DYSGENESIS


  Zie ook:
  UROGENITAL DISEASES
  Zie ook: UROGENITAL ABNORMALITIES
  Zie ook: SEX DIFFERENTIATION DISORDERS
  Zie ook: GONADALE DYDGENESIE   GONODAL DYSGENESIS
  Zie ook: SYNDROOM van TURNER   TURNER's SYNDROME   MONOSOMIE X   MONOSOMY X   TS
 • Wat is 'gemengde gonadale dysgenesis'?
 • Mixed Gonodal Dysgenesis
 • True Hermaphroditism and Mixed Gonadal Dysgenesis in Young Children: A Clinicopathologic Study of 10 Cases

  GENAFWIJKINGEN


  Zie ook:
  GENEN   GENES   GENOME
  Zie ook: FENOTYPE
  Zie ook: GENOTYPE
 • Consumed: Gen-afwijkingen
 • Merck Manual (Algemeen, Erfelijkheidsleer, Genafwijkingen): Genafwijkingen (Monogene afwijkingen)

  GENDER-DYSFORIE


  Zie ook:
  GESLACHTSVERANDERING
 • Stichting Onafhankelijke Maatschappelijke Dienstverlening bij Gender-dysforie

  GENEESKUNDE   MEDICINE


 • Medicine

  GENEN   GENES   GENOME   GEN THERAPIE   GENE THERAPY


  Zie ook:
  GENAFWIJKINGEN
  Zie ook: CORONARY HEART DISEASE   CORONARY ARTERY DISEASE
 • Merck Manual (Algemeen, Erfelijkheidsleer, Genafwijkingen): Genafwijkingen (Gentechnologie)
 • Inleiding Humane Genetica
 • Mendelian Inheritance Database   Catalog of genes and disorders, developed by the National Center for Biotechnology Information. Includes a search function
 • The Gene School   -- A site offering a substantial overview of genetics including a timeline of the history of genetics, and sections on heredity and population genetics. There are also a number of teacher resources, games, experiments and links to other sites
 • Genentech
 • The Natural History of Genes
 • The National Human Genome Research Institute
 • Human Genome Project Information
 • The Institute for Genomic Research   -- One of the six research institutes participating in the project to map the human genome
 • Genome Data Base
 • Human Gene Mutation Database
 • Genebrowser: The Biotechnology and Gene Therapy Web Cite
 • Online Mendelian Inheritance   Catalog of genes and disorders, developed by the National Center for Biotechnology Information. Includes a search function
 • Human Transcript Map   Human genome map featuring info on specific diseases located on each chromosome, combined with physical maps and protein sequences

  GENERAL FIBROSIS SYNDROME


 • General Fibrosis Syndrome   This syndrome is characterized by replacement of normal muscle tissue by fibrous tissue in varying degrees
 • General Fibrosis Syndrome

  GENERALIZED ANXIETY DISORDER   GAD


  Zie ook:
  ANGSTSTOORNISSEN   ANGSTGEVOELENS   ANXIETY DISORDERS
 • Merck Manual: Generalized Anxiety Disorder
 • Mental and Emotional Health Scholarly discussion about Generalized Anxiety Disorder (GAD), agoraphobia, and rape trauma syndrome

  GENETICA   GENETICS   ERFELIJKHEIDSLEER   ERFELIJKHEID ALGEMEEN   KLINISCHE GENTICA   MEDISCHE GENETICA


  Zie ook:
  ERFELIJKHEIDSAANDOENINGEN   ERFELIJKE ZIEKTEN   ERFELIJKE AANDOENINGEN   HEREDITARY DISEASES   AANGEBOREN ZIEKTEN   AANGEBOREN AANDOENINGEN
  Zie ook: FENOTYPE
  Zie ook: GENOTYPE
  Zie ook: IMPRINTING
 • Wikipedia: Genetica (Erfelijkheidsleer)
 • TeleacNot: Erfelijkheid
 • Genetics Glossary   Biology Teaching Organisation, University of Edinburgh
 • Hypermedia Glossary Of Genetic Terms
 • Glossary of Genetic Terms
 • Autosomal Dominant Inheritance
 • Autosomal Recessive Inheritance
 • Mitochondrial Inheritance
 • X-Linked Dominant Inheritance
 • X-Linked Recessive Inheritance
 • The Human Genome Project: Where will it take us?
 • Decoding Genes: A Primer on Genetics and Molecular Biology
 • Genetics Glossary   With portions text were taken directly or modified from U.S. Congress Office of Technology Assessment document: Mapping Our Genes The Genome Projects: How Big, How Fast? OTA-BA-373, Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, April 1988
 • Glossary of Genetic Terms   National Human Genome Research Institute (NHGRI)
 • The Mysteries of Genetics   -- One of several entries dealing with genetics, this site covers such topics as genetic engineering, genetic disorders and a history of genetics. You can also take a tour of a cell
 • A Quick Lesson in Genetics
 • MendelWeb   Een prachtig eerbetoon aan Gregor Mendel, de man die aan de basis ligt van het moderne genetisch onderzoek. Hier vindt u niet alleen Mendels originele geschriften, maar ook heel veel over recente ontwikkelingen in de genetica
 • www.genetic.org   -- A site designed to provide support and education to families and professionals dealing with genetic conditions
 • Blazing a Genetic Trail
 • Genetics
 • Genetics
 • MedWeb - Genetics and Molecular Biology
 • Genetics Webliography
 • HealthWeb - Genetics
 • Genetics
 • JAMA NetSight - Genomic Medicine, Internet Resources for Medical Genetics
 • Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology   The aim of the Atlas is to give concise and updated reviews on genes, cytogenetics and clinical entities in cancer, and on cancer-prone diseases
 • Genomic and Genetic Data   This site from the National Human Genome Research Institute contains numerous links to genome mapping and sequence databases and genome centers

  GENETISCHE AFWIJKINGEN   GENETIC DISORDERS
  GENETIC DISEASES


  Zie ook:
  GENODERMATOSE   GENODERMATOSIS   ERFELIJKE HUIDAANDOENINGEN   GENETIC SKIN DISEASES
  Zie ook: DEVELOPMENTAL DISORDERS
  Zie ook: DIGEORGE SYNDROOM   DIGEORGE SYNDROME
  Zie ook: SYNDROOM van EHLERS-DANLOS   EHLERS-DANLOS SYNDROME
  Zie ook: SYNDROOM van HOLT-ORAM   HOLT-ORAM SYNDROME
  Zie ook: SYNDROOM van MENKE   MENKE's SYNDROME
  Zie ook: SYNDROOM van NOONAN   NOONAN SYNDROME
  Zie ook: SYNDROOM van STICKLER   STICKLER SYNDROME
  Zie ook: SYNDROOM van USHER   USHER SYNDROME
  Zie ook: SYNDROOM van WILLIAMS   WILLIAMS SYNDROME
 • Encyclopedia of Genetic Disorders
 • Medic Info: Genetische aandoeningen
 • March of Dimes   Nonprofit org. is dedicated to reducing birth defects and infant mortality. Read about the treatment and prevention of genetic disorders
 • Alliance of Genetic Support Groups   Organization which helps individuals and families with genetic disorders. Includes publications and membership forms
 • National Genetic Organizations   Contact details for a host of US voluntary organizations that provide support to patients with genetic disorders
 • Rare Genetic Diseases In Children   Guide set up by a parent of a child with a rare genetic disorder. Serves as a reference point for others
 • MSRGSNet   Hosted by Mountain States Regional Genetic Services featuring peer reviewed consumer oriented information on genetic disease and testing
 • Canadian Directory   Resource guide for families and professionals seeking information on genetic support groups in Canada
 • Genentech Inc.   Develops pharmaceuticals mostly for the treatment of genetic disorders. Includes a listing of the major drugs and their use
 • Developmental Disorders   Including Down Syndrome, Huntington's Disease, mental retardation and genetic disorders
 • The Mysteries of Genetics   -- One of several entries dealing with genetics, this site covers such topics as genetic engineering, genetic disorders and a history of genetics. You can also take a tour of a cell
 • Genetic Syndrome Support   A to Z listing of online groups and organizations providing support to those affected by genetic disease
 • Genetic Disorders, Databases, and Genealogy   Notes for lecture on Genetic Disorders, Databases, and Genealogy

  GENETISCH ONDERZOEK   GENETIC TESTING


 • Cancer: Is Genetic Testing Right for You?
 • Cancer - Genetic Testing: A Means or an End?
 • Genetic Testing for Cystic Fibrosis
 • Genetic Counseling   Designed to educate patients about genetic counseling, including the procedures used to assess risk
 • MSRGSNet   Hosted by Mountain States Regional Genetic Services featuring peer reviewed consumer oriented information on genetic disease and testing
 • Genetic Testing   Provides information about the process of genetic testing, defines who might be interested in testing and explains some terms

  GENITALE AFWIJKINGEN   GENITAL ANOMALIES


  Zie ook:
  DIPHALLUS   PENIELE DUPLICATIE   PENILE DUPLICATION   BIFID   DOUBLE PENIS
  Zie ook: GENITALE AFWIJKINGEN   GENITAL ANOMALIES
 • eMedicine: Genital Anomalies   Anomalies in Males: Penile Agenesis - Penile Duplication - Microphallus - Penile Torsion - Lateral Penile Curvature - Penoscrotal Transposition - Webbed and Buried Penis - Agenesis of the Scrotum - Ectopic and Acessory Scrotum - Splenogonodal Fusion -- Anomalies in Females: Labial Adhesion - Ectopic Labium and Clitoral Duplication - Clitoral Hypertrophy - Interlabial Intermasses - Persistent Urogenital Sinus and Cloaca

  GENITALE WRATTEN   GENITAL WARTS


  Zie ook:
  WRATTEN   WARTS
 • Genitale Wratten
 • Genitale wratjes
 • Genitale Wratten
 • Genital Warts

  GENITOURINARY CANCERS


  Zie ook:
  KANKER   CANCER
  Zie ook: PROSTAATKANKER   PROSTATE CANCER
  Zie ook: NIERKANKER   KIDNEY CANCER

  GENODERMATOLOGIE   GENODERMALOGY


  Zie ook:
  GENODERMATOSE   GENODERMATOSIS   ERFELIJKE HUIDAANDOENINGEN   GENETIC SKIN DISEASES
 • Genodermatologie
 • Genodermatologie (AzM)
 • Genodermatology

  GENODERMATOSE   GENODERMATOSIS   ERFELIJKE HUIDAANDOENINGEN   GENETIC SKIN DISEASES


  Zie ook:
  GENODERMATOLOGIE   GENODERMALOGY
  Zie ook: HUIDAANDOENINGEN   SKIN and CONNECTIVE DISEASES
  Zie ook: EPIDERMOLYSIS BULLOSA   EB
  Zie ook: PROGERIA   SYNDROOM van HUTCHINSON-GILFORD
  HUTCHINSON-GILFORD PROGERIA SYNDROME   HGPS   PROGERIA INFANTLIS   WERNER SYNDROOM   WERNER SYNDROME   WS

  Zie ook: ZIEKTE van DARIER   ZIEKTE van DARIER-WHITE   DARIER DISEASE   DARIER-WHITE DISEASE   DYSKERATOSIS FOLLICULARIS   KERATOSIS FOLLICULARIS
  Zie ook: VERHOORNINGSSTOORNISSEN   CORNIFICATIESTOORNISSEN   KERATINISATIE-STOORNISSEN   KERATONOSEN   KERATONOSES   CORNIFICATION ANOMALIES
  Zie ook: VISHUID   VISSCHUBBENZIEKTE   ICHTHYOSE   ICHTHYOSIS   ICHTHYOSIS VULGARIS   X-LINKED ICHTHYOSIS   ICHTHYOSIS CONGENITA   X-GEBONDEN RECESSIEVE ICHTHYOSIS   LAMELLAIRE ICHTHYOSIS   CONGENITALE BULLEUZE ICHTHYOSIFORME ERYTRODERMIE   LAMELLAR ICHTHYOSIS   NONBULLOUS CONGENITAL ICHTHYOSIFORM ERYTHRODERMA   COLLODION BABY   EPIDERMOLYTIC HYPERKERATOSIS   BULLOUS CONGENITAL ICHTHYOSIFORM ERYTHRODERMA
  Acne
  Progeria
 • Wikipedia: Genodermatose
 • Genetic Skin Diseases
 • Genodermatoses
 • Huidfederatie

  GENOTYPE


  Zie ook:
  FENOTYPE
  Zie ook: GENETICA   GENETICS   ERFELIJKHEIDSLEER   ERFELIJKHEID ALGEMEEN   KLINISCHE GENTICA   MEDISCHE GENETICA
 • Regressietherapeut: Genotype

  GENTEST   GENE TESTING


  Zie ook:
  LACTOSE INTOLERANTIE   LACTOSE INTOLERANCE
  Zie ook: ALLERGIE   ALLERGY   INTOLERANTIE   INTOLERANCE   OVERGEVOELIGHEID   HYPERSENSITIVITY   CHILDHOOD ALLERGY
 • Wikipedia: Lactose-intolerantie   Provocatietest, Waterstoftest, Zuurgraadtest, Gentest, Bloedsuikertest, Weefseltest
 • Gene Testing

  GEOTRICHOSIS


  Zie ook:
  INFECTIES   INFECTIONS
  Zie ook: BACTERI╦LE HUIDZIEKTEN   BACTERIAL SKIN DISEASES
  Zie ook: DERMATOMYCOSES
  Zie ook: DERMATOMYOSITIS
  Zie ook: SCHIMMELINFECTIES

  GEPIGMENTEERDE VILLO-NODULAIRE SYNOVITIS   PIGMENTED VILLONODULAR SYNOVITIS   SYNOVITIS VILLONODULARIS PIGMENTOSA   PVS


  Zie ook:
  HEUPAANDOENINGEN   HIP PROBLEMS   HIP DISORDERS
  Zie ook: PIGMENTATIE   PIGMENTATION DISORDERS
  Zie ook: ENKEL   ANKLE
  Zie ook: ELLEBOOG   ELBOW
  Zie ook: GEWRICHTEN   JOINTS
 • Meer zeldzame heupaandoeningen: Gepigmenteerde Villo-nodulaire Synovitis
 • Ziektebeeld: Synovitis Villonodularis Pigmentosa
 • PVS - Support Group   Support group and information for those who suffer from the joint condition Pigmented Villonodular Synovitis
 • Pigmented Villonodular Synovitis   Describes the symptoms of this rare joint condition that can effect the knee, hip, ankle, or elbow. Includes treatment options
 • Pigmented Villonodular Synovitis (PVNS)

  GERIATRIC DEPRESSION SCALE   GDS


  Zie ook:
  NEUROPSYCHOLOGISCHE TESTS   NEUROPSYCHOLOGICAL TESTS
 • (GDS) Geriatric Depression Scale   GDS-30, GDS-15, GDS-8, GDS-4
 • (GDS-30) Geriatric Depression Scale 30 (Vragenlijst)
 • (GDS-15) Geriatric Depression Scale 15 (Vragenlijst)
 • (GDS-8) Geriatric Depression Scale 8 (Vragenlijst)

  GERIATRIE   GERONTOLOGIE   GERIATRICS   ELDERCARE   OUDERENZORG


  Zie ook:
  VEROUDERINGSPROCES   GERONTOLOGIE &nbps GERONTOLOGY
  Zie ook: PSYCHOGERIATRIE   PSYCHOGERIATRISCHE ZORG
 • Eldercare Web
 • MedWeb: Geriatrics
 • The Merck Manual of Geriatrics
 • GeroWeb
 • American Association for Geriatric Psychiatry
 • Mental Health Net - Geriatrics
 • Yale Univ Medical Library - Geriatrics
 • Geriatrics
 • Geriatrics, healthy aging and elderly care   The Gerontology Foundation supports education in geriatric medicine, general practice, supportive care and patient management to prevent dysfunction
 • JAMA NetSight - Geriatrics Resources on the Net
 • Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie   "Versus" is een onafhankelijk Tijdschrift voor Fysiotherapie dat zes maal per jaar verschijnt. Het tijdschrift wordt uitgegeven door de Stichting Haags Tijdschrift voor Fysiotherapie. Het geeft vanuit een patho-functioneel morfologisch model haar visie op deze ideeŰn en behandelmethoden

  GERMINOOM   KIEMCELTUMOR   EXTRAGONADALE KIEMCELTUMOR   GERMINOMA   DYSGERMINOMA   SEMINOMA   NON-SEMINOMA TESTISTUMOR


  Zie ook:
  HERSENTUMOR   BRAIN CANCER   BRAIN TUMOR   BENIGN CRANIAL TUMOUR
  Zie ook: EIERSTOKKANKER   OVARIAN CANCER   OVARIAN NEOPLASMS
  Zie ook: ZAADBALKANKER   TESTICULAR CANCER
  Zie ook: TERATOOM   TERATOMA
 • DokterDokter: Germinoom
 • Zeldzame en kindertumoren van het centrale zenuwstelsel-Pinealistumor: Germinoom
 • Wikipedia: Kiemceltumor
 • Tib's Page: Kiemceltumor
 • VUMC: Kiemceltumor - Extragonadale kiemceltumor
 • Wikipedia (Eng): Germinoma - Dysgerminoma - Seminoma
 • eMedicine: Germinoma, Central Nervous System
 • Treating a Patient With a Germinoma: A Case Study
 • eMedicine: Testicular Seminoma
 • DokterDokter: Non-seminoma testistumor

  GERSTEKORREL   HAGELKORREL   CHALAZION


  Zie ook:
  OOGAANDOENINGEN   EYE DISEASES
  Zie ook: OOGLIDAANDOENINGEN   EYELID DISEASES
  Zie ook: KLIEREN van MEIBOM
  Zie ook: HORDEOLUM INTERNUM
  Zie ook: STRONTJE   HORDEOLUM EXTERUM   STIJG   PADDENPISSER   STY
 • Wikipedia: Chalazion
 • MedicInfo: Chalazion
 • Ziektebeelden: Chalazion
 • Oculoplastics: Chalazion
 • Eye Md: Chalazion
 • Wikipedia (Eng): Chalazion
 • Chalazion

  SYNDROOM van GERSTMANN   GERSTMANN SYNDROME


  Zie ook:
  ZIEKTE van BENSON   POSTERIOR CORTICAL ATROPHY   POSTERIOR CORTICAL APHASIA   PCA   BENSON's DISEASE   BENSON's SYNDROME   ASTEROID HYALOSIS
 • Syndroom van Gerstmann
 • Wikipedia: Syndroom van Gerstmann

  ZIEKTE van GERSTMANN-STR─USSLER-SCHEINKER   GERSTMANN-STR─USSLER-SCHEINKER DISEASE   GERSTMANN SYNDROME I   GERSTMANN-STR─USSLER-SCHEINKER SYNDROME   STR─USSLERĺS DISEASE   STR─USSLERĺS SYNDROME


  Zie ook:
  INFECTIES van het CENTRALE ZENUWSTELSEL   CENTRAL NERVOUS SYSTEM INFECTIONS
  Zie ook: PRIONZIEKTES   PRION DISEASES
 • Gerstmann-Strńussler-Scheinker-Syndrom (GSS)
 • Who named it: Gerstmann-Strńussler-Scheinker syndrome

  GESLACHTSBEPALING   DETERMINATION of SEX


  Zie ook:
  FOETUS   FETUS
  Zie ook: X-CHROMOSOOM   X-CHROMOSOME
  Zie ook: Y-CHROMOSOOM   Y-CHROMOSOME
  Zie ook: GENEN   GENES
 • Hoe wordt het Geslacht bepaald
 • Embryologie: derde tot en met de negende maand: Het geslacht
 • Your Baby's Gender - Boy or Girl: What Are You Having?
 • Consumed: Geslachtschromosomen
 • Sex Chromosomes and Determination of Sex

  GESLACHTSCHROMOSOMEN   SEX CHROMOSOMES


  Zie ook:
  CHROMOSOOM   CHROMOSOME
  Zie ook: X-CHROMOSOOM   X-CHROMOSOME
  Zie ook: Y-CHROMOSOOM   Y-CHROMOSOME
 • Consumed: Geslachtschromosomen
 • Sex hromosomes
 • Sex Chromosomes and Determination of Sex

  GESLACHTSGEMEENSCHAP   GESLACHTSDAAD   GESLACHTSVERKEER   INTERCOURSE   COITUS   NEUKEN   VRIJEN


  Zie ook:
  SEXUALITEIT   SEXUALITY
  Zie ook: VOORSPEL
  Zie ook: NASPEL
  Zie ook: GESLACHTSZIEKTEN   SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES
  Zie ook: DYSPAREUNIE   DYSPAREUNIA   PAINFUL SEXUAL INTERCOURSE
 • Vrijen
 • Neuken
 • Vrijen zonder zaadlozing
 • Vrijen zonder neuken
 • Wikipedia: Sexual intercourse
 • Standjes
 • Condoms   An illustrated guide to the usage of condoms...
 • First Time   Questions and Answers about the 'first-time'
 • Positions   An illustrated guide to the more common positions
 • Fun Without Fear   Contains ideas on how to make safe sex a fun, interesting and erotic experience. Plus contraception advice and information on STDs
 • Friends First !   Promotes sexual abstinence until marriage. Site is full of resources on teen pregnancy, sexually transmitted diseases, illegitimacy, benefits of marriage, character education and more
 • Redbook: The Best Position for Making Love   Praise for the missionary position and its variations like the Coital Alignment Technique

  GESLACHTSKLIER   GONADE   GONAD   VOORTPLANTINGSORGANEN   GESLACHTSKLIERAANDOENINGEN   GONADAL DISEASES   GONADAL TOMOURS


  Zie ook:
  EIERSTOK   OVARY
  Zie ook: TESTIKEL   TESTIS
  Zie ook: GONADALE RICHEL
  Zie ook: GONADOTROFINES   GONADOTROPHINES   GONADOTROPINEN   GONADOTROPE HORMONEN   GONADOTROPIN-RELEASINGHORMONE   GnRH
 • Wikipedia: Gonaden
 • Gonads
 • The Gonads
 • OHSU: Gonads
 • Extragonadal germ cell tumor Information for Patients
 • Extragonadal germ cell tumor for Physicians   Information for Physicians

  GESLACHTSORGANEN   GENITALI╦N   REPRODUCTIVE ORGANS


  Zie ook:
  VROUWELIJKE VOORTPLANTINGSORGANEN   VROUWELIJK VOORTPLANTINGSSYSTEEM
  FEMALE REPRODUCTIVE ORGANS   FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM

  Zie ook: MANNELIJKE GESLACHTSORGANEN   MANNELIJKE VOORTPLANTINGSORGANEN   MALE REPRODUCTIVE ORGANS
  Zie ook: EIERSTOK   OVARY
  Zie ook: TESTIKEL   TESTIS
 • Geslachtsorgaan meisje
 • Interseksualiteit: Ambigue genitaliŰn   Echte hermafrodieten, Gonadale dysgenesie (Gonadal dysgenesis), Echte gonadale dysgenesie, Pseudo-hermafrodieten

  GESLACHTSVERANDERING   TRANSGENDER   GENDER ISSUES   TRANSSEXUALITY     ANDROGYNIE   CROSS DRESSING   GENDER IDENTITY DISORDER


  Zie ook:
  GENDER-DYSFORIE
  Zie ook: ORCHIDECTOMIE   ORCHIDECTOMY
  Zie ook: TRAVESTIE   TRAVESTITE   TRANSVESTIC FETISHISM
  Zie ook: GESLACHTSVERANDERING   TRANSGENDER   GENDER ISSUES   TRANSSEKSUALITEIT   TRANSSEXUALITY     ANDROGYNIE   CROSS DRESSING   GENDER IDENTITY DISORDER
 • Humanitas Werkgroep Transsexualiteit - (H)Erkenning, zelfhulpgroep voor familieleden en vrienden van transsexuelen
 • Humanitas Werkgroep Transsexualiteit-Genderdysforie
 • Landelijke Contactgroep Travestie & Transseksualiteit
 • FAQ Geslachtsverandering
 • Stichting Rene(e)   Stichting van en voor alle betrokkenen op het gebied van genderdysforie, travestieten, transgenderisten, transseksuelen en hun omgeving
 • Innernet Lexicon A: Androgynie
 • Gender Identity Disorder
 • Beverly's LGBT Resources   Resources for lesbians, gay men, bisexuals, transgendered persons, HIV/AIDS, and lgbt youths. Resources are listed by category. Such categories include coming out links, questioning sexuality, relationships, etc. Brief descriptions are provided for each link. This is a good place to begin a search
 • Deaf Queer Resource Center   Resource center listing info for and about Deaf Lesbians, Gays, Bisexuals, & Transgendered. Resources include a bulletin board for posting announcements and events, a library and information center, the deaf queer community e-zine, an IRC channel, and a discussion forum. Content is original and informative
 • LAMBDA   LAMBDA is a non-profit, gay/lesbian/bisexual/transgender agency dedicated to reducing homophobia and discrimination by encouraging self-acceptance, cooperation, and non-violence. Learn about LAMBDA's services in a warm, supportive environment. Information is available in English and Spanish
 • The Intersex Society of North America   The Intersex Society of North America (ISNA) is a peer support, education, and advocacy group founded and operated by and for intersexuals: individuals born with anatomy or physiology which differs from cultural ideals of male and female." Plenty of information on intersexual issues for everyone. Good place to begin learning about intersexual issues
 • Anna's Transgender and Transsexual Links   This site, provided as a TG community service, contains over 2700 links to Transgender and Transsexual oriented sites. It is organized into categories including general resources, support for family and friends, transition, medical, bibliographic, and others
 • Androgyny RAQ   The term RAQ seems particularly appropriate to a document on androgyny, since the whole point of androgyny is to ask questions about gender that are all too rarely asked." Discusses gender identification with "rarely asked questions" and essays. Short and simple, which may be useful as a starting point
 • Female To Male International   A peer support group for female-to-male transvestites and transsexuals
 • Heather's Nest   Heather is a transsexual woman who is happy and content with her life. She shares her experiences as she travels across gender lines, and offers some encouragement to others who are starting a similar voyage
 • Intersex Voices   The Intersex Voices page is written by intersexed people and is presented as an alternative voice to the writings which have heretofore appeared almost exclusively in the medical press, written by non-intersexed people." A short page on intersexual issues, but it may be useful as a starting point
 • Transgendered Network International   Transgendered Network International offers support to transgendered people and their families. A friendly & caring site open to crossdressers, transsexuals and everyone interested in this alternative lifestyle. Provides an area where people dealing with issues of Transgenderism, Crossdressing, Transsexuality and all related matters may openly, and in a calm friendly manner, discuss their issues. This site also contains live chat rooms, resources, and more
 • Gender Mosaic   Gender Mosaic contains transsexual and cross-dressing information. Also includes lesbian, gay, bisexual, and transsexual discussion groups. This is a poorly designed site, but it contains key terms and definitions
 • Gender Dysphoria Information and FAQs
 • Phallusprothesis   Professioneel gemaakte penisprothesen voor vrouw-man-transsexuelen. Ervaringen, faqs, productinformatie en links over transsexualiteit
 • alt.support.crossdressing
 • alt.support.sexreassign   Gender reassignment surgery & support
 • alt.transgendered
 • soc.support.transgendered   Transgendered & intersexed persons

  GESPREKSTHERAPIE


 • Praktijk Kees Reijn: massage, gespreks- en hypnotherapie

  GESTALTTHERAPIE


 • Nederlandse Beroepsvereniging voor Gestalttherapie, tel: 040 - 2551003

 • Vlaams Nederlands Gestaltnetwerk, tel: 070 - 3853853

 • Netwerk voor Gestalt- en Transpersoonlijke Therapeuten
 • Gestalttherapie: lichaamswerk, neuropsyrurgie, en bio-energetische therapie
 • De praktijk voor Gestalttherapie in Berkel en Rodenrijs

  GESTATIONELE LEEFTIJD   GESTATIONAL AGE


  Zie ook:
  MACROSOMIE   MACROSOMIA   TE HOOG GEBOORTEGEWICHT   LARGE for GESTATIONAL AGE   LGA   BIG BABY SYNDROME
  Zie ook: FOETUS   FETUS
  De Fertilization age (conceptional age developmental age) wordt altijd berekend vanaf de bevruchting
 • Wikipedia (Eng): Gestational Age

  GESTATIONAL SAC   GESTATION SAC


  Zie ook:
  GESTATIONAL SAC   GESTATION SAC
  Zie ook: ZWANGERSCHAP   PREGNANCY   INTRAUTERINE PREGNANCY   IUP
 • Fertimagazine: Eindelijk Zwanger: Transvaginale echoscopie   Gestational sac
 • Gestational Sac (Gestation Sac)

  GESTATIONAL TROPHOBLASTIC TUMOR


 • Gestational Trophoblastic Tumor

  GEVOELIGE TANDEN   TANDHALZEN


 • Gevoelige tanden of tandhalzen

  GEWAARWORDING   WAARNEMING   SENSATION   PERCEPTION


  Zie ook:
  HERSENEN   BRAINS
  Zie ook: VISUELE WAARNEMING   VISUAL PERCEPTION
 • Sensation and Perception Tutorial
 • A Brief introduction to the Brain: Perception and Sensation
 • The Learning Studio: Brain Explorer

  GEWELD   HUISELIJK GEWELD   DOMESTIC VIOLENCE   FAMILY VIOLENCE


  Zie ook:
  SEXUEEL MISBRUIK   SEXUAL ABUSE
  Zie ook: SLAVERNIJ   SLAVERY
 • Telefoonnummers van Vrouwenopvanghuizen in Nederland   Blijf van m'n Lijf huizen, Vrouwenopvang/FIOM
 • Stichting Tegen Zinloos Geweld, Postbus 359, 2200 AJ Noordwijk

 • Stichting Vogelvrij, tel: 040 - 2855983

 • Landelijk Registratiepunt Vrouwen tegen Sexueel Geweld door Hulpverleners, tel: 024 - 3232956

 • Steunpunt Huiselijk Geweld
 • Federatie Opvang
 • Vrouwenopvang Amsterdam
 • Vrouwenopvang Flevoland
 • Vrouwenopvang Rotterdam
 • FIOM
 • Meldpunt Vrouwenopvang Noord Brabant
 • Vrouwenopvang De Bocht (Goirle)
 • Stichting Maatschappelijke Opvang helmond e.o.
 • HVO Querido   Maatschappelijke opvang en begeleidi en beschermd wonen - vluchtelingen en jeugd
 • Arcuris - Maatschappelijke Opvang
 • Stichting Maatschappelijke Opvang Midden Brabant - Traverse
 • SMO de Terp (Leeuwarden)
 • St. Matrix voor jeugdzorg en vrouwenopvang in Zuid-Limburg
 • Maatschappelijke Opvang Breda en Omgeving
 • Vrouwenopvang Hera Gelderland
 • Vrouwenopvang Overijssel
 • Blijf van m'n Lijf Dordrecht
 • Blijf van m'n Lijf Zeeland
 • Huiselijk Geweld
 • Domestic violence   Including family violence

  GEWICHTSVERLIES


 • KWF Klachtadvies: Gewichtsverlies

  GEWRICHT   GEWRICHTEN   JOINT   JOINTS   KOGELGEWRICHT


  Zie ook:
  ACAMPSIE   ACAMPSIA
  Zie ook: ARTHROLOGIE   ARTHROLOGY   GEWRICHTSLEER
  Zie ook: SYNDESMOLOGIE   SYNDESMOLOGY
  Zie ook: SKELET   SKELETAL SYSTEM
  Zie ook: ELLEBOOG   ELBOW JOINT
  Zie ook: ENKEL   ANKLE
  Zie ook: ACROMIOCLAVICULAIR GEWRICHT   ACROMIOCLAVICULAR JOINT
  Zie ook: CMC-GEWRICHT   BASIS GEWRICHT
  Zie ook: COSTOSTERNALE GEWRICHTEN   COSTOSTERNAL JOINTS
  Zie ook: FACETGEWRICHT   TUSSENWERVELGEWRICHT   FACET JOINT
  Zie ook: GEWRICHTEN van de ONDERSE EXTREMITEITEN
  Zie ook: GEWRICHTSBAND   LIGAMENT
  Zie ook: GEWRICHTSZAK   JOINT CAPSULE
  Zie ook: GEWRICHT van LUDOVICI   STERNAL ANGLE   ANGULUS LUDOVICI   ANGLE of LOUIS   MANUBRIOSTERNAL JOINT   MANUBRO-STERNO JUNCTION
  Zie ook: HANDGEWRICHTEN   HAND JOINTS
  Zie ook: HEUPGEWRICHT   HIP JOINT
  Zie ook: KAAKGEWRICHT
  Zie ook: KNIEGEWRICHT   KNEE JOINT
  Zie ook: KRAAKBEENGEWRICHTEN
  Zie ook: NEUROGENIC JOINT
  Zie ook: PHALANGEAL JOINTS
  Zie ook: POLSGEWRICHT   WRIST JOINT
  Zie ook: RADIAL ULNAR JOINTS
  Zie ook: REUMACHIRURGIE
  Zie ook: SACRO-ILLIACAAL GEWRICHT   SI-GEWRICHT   SACRO-ILIAC JOINT   SACROILIAC
  Zie ook: SCHOUDERGEWRICHT   SHOULDER JOINT
  Zie ook: STERNOCLAVICULAR JOINT
  Zie ook: SUB-TALAR JOINT
  Zie ook: SYNOVIALE GEWRICHTEN   DIARTROSEN   SYNOVIAL JOINTS
  Zie ook: SYNOVIUM   GEWRICHTSSLIJMVLIES
  Zie ook: GEWRICHTSAANDOENINGEN   JOINT DISEASES   GEWRICHTSPIJN   GEWRICHTSSLIJTAGE   ARTROPATHIE   ARTHROPATHY
 • Het Werkend Lichaam: Gewricht
 • Gewrichten   Ronde Gewrichten, Kogelgewrichten, Scharniergewrichten, Gewrichtskapsel, Gewrichtssmeer
 • Gezondheidsjournaal 9 - maart 2003 (2): Gewrichten, de scharnieren van ons bewegingsapparaat
 • Rugklachten - Anatomie: Bovenaanzicht wervel - Zijaanzicht lumbale wervelkolom - Facetgewricht
 • Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie: De elleboog: Gewrichtsholte, Humero ulnare, Radio ulnare, Gewrichtskapsel
 • Heupgewricht (Kogelgewricht) (video)
 • Gewrichten van de Onderste Extremiteiten   Heupgewricht, Articulatio coxae - Kniegewricht, Articulatio genus - Bovenste scheenbeen kuitbeengewricht, Articulatio tibiofibularis - Onderste scheenbeen kuitbeengewricht, esmosis tibiofibularis - Bovenste spronggewricht, Articulatio talocruralis - Onderste spronggewricht, Articulatio talotarsalis - Dwarse voetwortelgewricht, articulatio tarsi transversa - Voetwortelgewricht, Articulatio cuneonavicularis - Voetwortel-middenvoetsgewrichten, Articulationes tarsometatarsales - Teenbasisgewrichten, Articulationes metatarsophalangeales - Teengewrichten, Articulationes interphalangeales
  ----------Bewegingen:----------
  Vooroverbuigen (Anteflexie)
  Achteroverbuigen (Retroflexie)
  Zijwaartsbuigen (Lateroflexie)
  Voorwaarts (Flexie)
  Achterwaarts (Extensie)
  Draaibeweging (Rotatie)
 • What is a joint?
 • The Skeleton: Side View
 • All Joints and Ligaments
 • Bone and Joint SourcesWheeless' Textbook of Orthopaedics: Joints
 • The Skeletal System: Joints

  GEWRICHTEN van de ONDERSE EXTREMITEITEN


  Zie ook:
  GEWRICHT   JOINT
  Zie ook: BEEN   LEG   ONDERSTE LEDEMATEN   LOWER LIMBS   ONDERSTE EXTREMITEITEN   LOWER EXTREMITIES   BOVENBEEN   UPPER LEG
 • Gewrichten van de Onderste Extremiteiten   Heupgewricht, Articulatio coxae - Kniegewricht, Articulatio genus - Bovenste scheenbeen kuitbeengewricht, Articulatio tibiofibularis - Onderste scheenbeen kuitbeengewricht, esmosis tibiofibularis - Bovenste spronggewricht, Articulatio talocruralis - Onderste spronggewricht, Articulatio talotarsalis - Dwarse voetwortelgewricht, articulatio tarsi transversa - Voetwortelgewricht, Articulatio cuneonavicularis - Voetwortel-middenvoetsgewrichten, Articulationes tarsometatarsales - Teenbasisgewrichten, Articulationes metatarsophalangeales - Teengewrichten, Articulationes interphalangeales

  GEWRICHTSAANDOENINGEN   JOINT DISEASES   GEWRICHTSPIJN   ARTRALGIE   GEWRICHTSSLIJTAGE   ARTROPATHIE   ARTHROPATHY


  Zie ook:
  GEWRICHT   JOINT
  Zie ook: ADHESIEVE CAPSULITIS
  Zie ook: ARTROGRAFIE   ARTHROGRAFIE   ARTHROGARPHY   MR ARTHROGRAFIE   MAGNETIC RESONANCE ARTHROGRAPHY
  Zie ook: ARTHROPATHY-CAMPTODACTYLY-PERICARDITIS SYNDROME
  Zie ook: ARTHROPLASTIE   ARTHROPLASTIEK   ARTHROPLASTY   GEWRICHTSVERVANGING
  Zie ook: ARTROSCOPIE   ARTHROSCOPY
  Zie ook: ARTROSE   HEUPARTROSE   COXARTROSE   KNIEARTROSE   GONARTROSE   ARTHROSE   ARTHROSIS   ARTHROSIS DEFORMANS   GEWRICHTSSLIJTAGE
  Zie ook: ARTRITIS   ARTHRITIS
  Zie ook: ZIEKTE van BECHTEREW   BECHTEREW DISEASE
  Zie ook: BLOKKADE van het SI-GEWRICHT
  Zie ook: CREPITATIE   CREPITUS
  Zie ook: GEWRICHT van CHARCOT
  Zie ook: GEWRICHTSREUMA   REUMATO¤DE ARTRITIS
  Zie ook: ELLEBOOGLETSEL (Gewrichtsmuizen)
  Zie ook: GEWRICHTSSTIJFHEID   ANKYLOSE
  Zie ook: GEWRICHT van CHARCOT   CHARCOT FOOT   NEUROPATISCHE ARTHROPATIE   NEUROPATIC ARTHROPATHY
  Zie ook: HEUPARTROSE   KNIEARTROSE
  Zie ook: HYPERMOBILITEITSSYNDROOM   HYPERMOBILITY   HYPERMOBILITY SYNDROME   DOUBLE-JOINTEDNESS   EXTREME-FLEX   BENIGN JOINT HYPERMOBILITY SYNDROME   HYPERLAXITY
  Zie ook: JOINT HYPER-FLEXIBILITY
  Zie ook: MUSCULOSKELETAL DISEASES
  Zie ook: NEUROPATHIC ARTHROPATHY
  Zie ook: SYNOVITIS   GEWRICHTSVLIESONTSTEKING   SYNOVITIS VILLONODULARIS PIGMENTOSA   SVP   PIGMENTED VILLONODULAR SYNOVITIS   PVNS
  Zie ook: ZIEKTE van REITER   REITER's DISEASE
  Zie ook: REUMA
  Zie ook: SCHOUDERAANDOENINGEN   SCHOUDERPROBLEMEN   SHOULDER PROBLEMS   SCHOUDERBLESSURE
  Zie ook: SI-GEWRICHTSDENERVATIE   INFLAMMATION of the SACROILIAC JOINT   SACRO ILIAC JOINT DYSFUNCTION
  Zie ook: SLIJMBEURSONTSTEKING   BURSITIS
  Zie ook: ZIEKTE van STILL   STILL's DISEASE
  Zie ook: SYNOVITIS
  Zie ook: TEMPOROMANDIBULAR JOINT DYSFUNCTION SYNDROME
  Artralgie: algemene aanduiding van gewrichtspijn
 • What is a joint?
 • Information for Sufferers Guide for understanding arthritis and rheumatism includes sections on joint anatomy, rheumatic disorders, and support groups. Query a doctor
 • Total Joint Replacement
 • Bone, Joint, and Necrotizing Soft Tissue Infections

  GEWRICHTSBAND   LIGAMENT   INTRAARTICULAIR LIGAMENT   KRUISBAND


  Zie ook:
  GEWRICHT   JOINTS
  Zie ook: PEZEN   TENDONS
  Zie ook: BEKKEN   PELVIS
  Zie ook: ENKEL PROBLEMEN   ANKLE PROBLEMS   ENKELBANDLETSEL   ENKELVERBAND
  Zie ook: HYPERMOBILITEITSSYNDROOM   HYPERMOBILITY   HYPERMOBILITY SYNDROME   DOUBLE-JOINTEDNESS   EXTREME-FLEX   BENIGN JOINT HYPERMOBILITY SYNDROME   HYPERLAXITY
  Zie ook: KNIE   KNIEGEWRICHT   KNIEBLESSURE   KNEE   BURSA OLECRANI   VOETBALKNIE   KNEE PROBLEMS   KNEE SURGERY   KNEE JOINT   KNEE PAIN   KNIESCHIJF   PATELLA   KNEECAP   THEATERKNIE
  Zie ook: LIGAMENT TIGHTENING PROCEDURE
  Zie ook: LIGAMENTUM LATUM   LIGAMENTUM LATUM UTERI
 • Arthrologie (Gewrichtsleer)   Diartrosen (Articulatio) - Synovia, Gewichtssmeer, Capsula Articularis, Gewrichtskapsel, Membrana Synovialis, Membrana Fibrosa, Ligamenten, Gewrichtsbanden, Intraarticulaire Ligamenten, Kruisbanden van het Kniegewricht, Labrum Articulare, Bursa Synovialis, Retinaculum
 • Voorste Kruisband
 • Voorste Kruisband   X-stand van de knie (valgus/exorotatie trauma), het gebaar van op elkaar draaiende vuisten (ook wel knokkel gebaar of knuckle-sign genoemd), overmatige plotselinge buiging (hyperflexie) of juist de overstrekking (hyperextensie) van de knie
 • Voorste Kruisband  Instabiliteit van de knie, vochtvorming, hydrops
 • Voorste Kruisband   Lachmann test, pivotshift test, voorste schuifladentest
 • Lage Rug, Bouw en Functie: De ligamenten ofwel banden van de lage rug   (fig. 46): Ligamentum longitudinale anterius (Anterior Longitudinal Ligament), Ligamentum longitudinale posterius (Posteriot Longitudinal Ligament), Ligamentum flavum (Gele Ligament) - (fig. 47) Lumbar Ligaments: Ligamentum supraspinale, Ligamentum interspinale, Ligamentum intertransversarii
 • All Joints and Ligaments
 • Ligaments
 • MedlinePlus: Ligaments
 • Shoulder Injury and Disability: C. Capsule and Ligaments

  GEWRICHTSINFECTIE   JOINT INFECTIONS


  Zie ook:
  GEWRICHT   JOINTS
 • Bone, Joint, and Necrotizing Soft Tissue Infections

  GEWRICHTSSTIJFHEID   ANKYLOSE   ANKYLOSING


  Zie ook:
  ZIEKTE van BECHTEREW   BECHTEREW DISEASE
  Zie ook:   REUMATISCHE AANDOENINGEN   RHEUMATIC DISEAES
  Zie ook: SPONDYLO-ARTHROPATHIES
 • Spondyloarthropathies   - The Family Practice Handbook

  GEWRICHT van CHARCOT   CHARCOT FOOT   NEUROPATISCHE ARTHROPATIE   NEUROPATIC ARTHROPATHY


  Zie ook:
  NEUROGENIC ARTHROPATHY
  Zie ook: GEWRICHTSAANDOENINGEN   JOINT DISEASES   GEWRICHTSPIJN   GEWRICHTSSLIJTAGE   ARTROPATHIE   ARTHROPATHY
 • Charcotgewrichten of neuropathische arthropathie
 • The Charcot Foot
 • A Short history of Neuropathic Arthropathy
 • Arthritis, Rheumatoid (Musculoskeletal Diseases); Arthrogryposis; Neurogenic Arthropathy

  GEWRICHT van LUDOVICI   STERNAL ANGLE   ANGULUS LUDOVICI   ANGLE of LOUIS   MANUBRIOSTERNAL JOINT   MANUBRO-STERNO JUNCTION   STERNOMANUBRIAL JOINT


  Zie ook:
  GEWRICHT van LUDOVICI   STERNAL ANGLE   ANGULUS LUDOVICI   ANGLE of LOUIS   MANUBRIOSTERNAL JOINT   MANUBRO-STERNO JUNCTION   STERNOMANUBRIAL JOINT
  Zie ook: BORSTBEEN   BREAST BONE   STERNUM
 • Ribben en Diafragma 2/10: Sternebrae : Gewricht van Ludovici
 • Sternal angle   Angulus Ludovici, Angle of Louis, Manubriosternal joint, Manubro-sterno junction
 • Sternal Angle, Sternum, Manubrium of Sternum, Xiphoid process, Costal angle, Costal margin, Suprasternal notch, 2nd rib, 2nd interspace, 2nd costal cartillage, Costochondral junctions

  GEWRICHTSZAK   JOINT CAPSULE


  Zie ook:
  GEWRICHT   JOINTS
  The joint capsule is a watertight sac that encloses the joint and the fluids that bathe the joint
 • Joint capsule

  GEZICHT   FACE


  Zie ook:
  SCHEDEL   CRANIUM   SKULL
  Zie ook: HAAR   HAIR
  Zie ook: MOND   MOUTH
  Zie ook: NEUS   NOSE
  Zie ook: HALS   NECK
  Zie ook: OGEN   EYES
  Zie ook: OREN   EARS
  Zie ook: NEK   NAPE of the NECK   BACK of the NECK
  Zie ook: SLAAP   TEMPLE
  Zie ook: WANGEN   CHEEKS
  Zie ook: AANGEZICHTSPIJN   TRIGEMINUSNEURALGIE   NEURALGIE van de VIJFDE HERSENZENUW   TRIGEMINUS NEURALGIE   TRIGEMINAL NEURALGIA   TIC DOULOUREUX
  Zie ook: AANGEZICHTSVERLAMMING   BELLSE PARALYSE   BELL's PALSY
  Zie ook: GEZICHTSAANDOENINGEN   FACIAL DISFIGUREMENT
  Zie ook: SYNDROOM van SILVER-RUSSELL   SILVER-RUSSELL SYNDROME
 • Anatomy of the Head and Neck - Surface Anatomy of the Head and Neck: The Face
 • Landelijke PatiŰnten- en Oudervereniging voor Schedel- en Aangezichtsafwijkingen

  GEZICHTSAANDOENINGEN   FACIAL DISFIGUREMENT
  FACIAL DIFFERENCES


  Zie ook:
  GEZICHT   FACE
  Zie ook: ZIEKTE van PARRY-ROMBERG   PARRY-ROMBERG DISEASE
  Zie ook: SYNDROOM van TREACHER-COLLINS   TREACHER-COLLINS SYNDROME
 • Disfigurement Guidance Center   Provides information on treatments, literature, compensation, and any other relevant services and facilities
 • AboutFace An international organization which provides information and emotional support to individuals with facial differences and their families
 • Let's Face It USA is a nonprofit network that links people with facial disfigurement

  GEZICHTSBEPERKINGEN   VISION DISORDERS


  Zie ook:
  OOGAANDOENINGEN   EYE DISEASES
 • U. of Iowa: Vision Screening
 • Vision Disorders

  GEZICHTSBLINDHEID   PROSOPAGNOSIA   FACE BLINDNESS


  Zie ook:
  AGNOSIE   AGNOSIA   VISUAL AGNOSIA   TACTILE AGNOSIA
  Zie ook: CAPGRAS SYNDROOM   SYNDROOM van CAPGRAS   CAPGRAS SYNDROME   CAPGRAS-WAAN   CAPGRAS DELUSION
 • Face Blind! Bill Choisser's website over prosopagnosia. Uitstekende en informatieve site. Zeer uitgebreid, met links naar andere sites. Regelmatig geupdate
 • Face Recognition Home Page. Website over research over prosopagnosia, met name computerherkenning vangezichten. Gedeeltelijk franstalig
 • Prosopagnosia (Face Blindness). Prosopagnosia pagina van Cecilia Burman. Dit is een van de beste gezichtsblindheid pagina's die ik gevonden heb. Hierop staat een hele goede visueel vormgegeven uitleg over wat het betekent om geen gezichten te herkennen
 • Prosopagnosia @ Berkeley. Prosopagnosia, subsite van de website van Noam Sagiv, onderzoeker en psycholoog van Berkeley
 • Prosopagnosia Page. Prosopagnosia pagina van de autisme site On The Same Page
 • Prosopagnosia pagina Glenn Alperin. Veel informatie, voorbeelden en de mogelijkheid om lid te worden van een mailinglist voor mensen met prosopagnosia
 • Notes on Central Visual Pathways

  GEZICHTSHAAR   FACIAL HAIR   SCHEREN


  Zie ook:
  HAAR   HAIR
  Zie ook: GEZICHTSHAAR   FACIAL HAIR
  Zie ook: BAARD   BEARD
  Zie ook: BAKKEBAARD   BEARD
  Zie ook: LICHAAMSHAARVERWIJDERING   HAIR REMOVAL
 • Wikipedia: Gezichtshaar   Stoppelbaard - Snor - Sik - Ringbaard - Bakkebaarden - "Vriendelijke" bakkebaarden - Volle baard
 • De uiterlijke verzorging van mannen: het scheren
 • Facial Hair: Growth and Grooming

  GEZICHTSSPIEREN   HOOFDSPIEREN   FACIAL MUSCLES   HEAD MUSCLES


  Zie ook:
  SPIEREN   MUSCLES   SPIERSTELSEL   SPIERWEEFSEL   MUSCULAR SYSTEM
  Zie ook:
 • Gezichtsspieren - Facial Muscles   Corrugator supercilii, Levator palpebrae superioris, Nasalis, Masseter, Buccinator, Orbicularis Oris, Depressor labii inferioris, Mentalis, Depressor anguli oris, Platysma, Risorius, Zygomaticus major, Zygomaticus minor, Levator labii superioris, Orbicularis oculi, Frontalis
 • Head and Neck Musculature
 • Muscles of Trunk   Facial: Temporalis, Masseter, Platysma, Frontalis, Orbicularisoculi, Zygomaticus, Orbicularis oris
 • Muscles of the Head and Neck   Epicranius, Galea aponeurotica, Frontalis, Occipitalis, Temporalis, Masseter, Sternocleidomastoid, Trapezius, Splenius capitis, Platysma, Depressor anguli oris, Depressor labii inferioris, Mentalis, Orbicularis oris, Risorius, Buccinator, Zygomaticus minor and major, Levator labii superioris, Orbicularis oculi, Corrugator supercilii
 • Muscles (Picture)   Muscular Anatomy of Head and Neck
  ------------------------------------------------------------------------------------
  Hoofdspieren en Nekspieren - Head and Neck Musculature:
  - Suboccipital Musculature
      Obliquus capitis inferior - Obliquus capitis superior - Rectus capitis posterior   major - Rectus capitis posterior minor
  - Prevertebral Musculature
      Longus colli - Longus capitis - Rectus capitis anterior - Rectus capitis lateralis
  - Anterolateral Neck Musculature
      Anterior scalene - Scalenus minimus - Middle scalene - Posterior scalene
  - Superficial Neck Musculature
      Sternocleidomastoid - Platysma
  - Anterior Neck Musculature
      Sternohyoid - Omohyoid - Sternothyroid - Thyrohyoid - Stylohyoid - Digastric -   Mylohyoid - Geniohyoid
  - Epicranial Musculature
      Occipitalis - Frontalis
  - Muscles of Facial Expression
      Orbicularis oculi - Corrugator supercilii - Orbicularis oris - Levator labii superioris   alaeque nasi - Levator labii superioris - Zygomaticus minor - Zygomaticus major -   Risorius - Levator anguli oris - Buccinator - Depressor anguli oris - Depressor labii   inferioris
  - Muscles of Mastication
      Masseter - Medial pterygoid - Lateral pterygoid
  - Extraocular Musculature
      Levator palpebrae superioris - Lateral rectus - Medial rectus - Superior rectus - Inferior rectus - Superior oblique - Inferior oblique
  - Laryngeal Musculature
    Intrinsic Muscles:
      Cricoarytenoid - Cricothyroid - Interarytenoid - Thyroarytenoid - Thyroepiglottic
    Extrinsic Muscles (Strap Muscles):
      Infrahyoid: Omohyoid* - Sternohyoid *- Sternothyroid* - Thyrohyoid* (* soms/sometimes: Anterior Neck Musculature)
      Suprahyoid: Digastric* - Geniohyoid* - Mylohyoid* - Stylohyoid* - Stylopharyngeus - Thyrohyoid* - Middle Constrictor - Inferior Constrictor - Cricopharyngeus (* soms/sometimes: Anterior Neck Musculature)

  GEZICHTSTHERAPIE


  Zie ook:
  LICHAAMSTHERAPIE
 • Gezichtstherapie

  GEZICHTSVELD


  Zie ook:
  BLIKVELD
  Zie ook: PERIMETRIE   GEZICHTSVELDONDERZOEK   PERIMETRY   VISUAL FIELD TEST   VISUAL FIELD EXAMINATION
  Zie ook: GEZICHTSVELDSTOORNISSEN   STOORNISSEN in de VISUELE PERCEPTIE
  Zie ook: SCOTOOM   SCOTOMA
 • Wikipedia: Gezichtsveld   Binoculaire zone, Monoculaire zone

  GEZICHTSVERLIES   SIGHT LOSS


  Zie ook:
  SYNDROOM van STICKLER   STICKLER SYNDROME
  Zie ook: SYNDROOM van USHER USHER SYNDROME

  GEZINSTHERAPIE   RELATIETHERAPIE   FAMILY THERAPY   PARTNER-RELATION THERAPY


  Zie ook:
  GEESTELIJKE en SPIRITUELE THERAPIE╦N
 • NIZW: Gezinstherapie
 • Relatietherapie en Gezinstherapie
 • Relatietherapie en Gezinstherapie
 • Gezinstherapie
 • DokterDokter: Gezinstherapie
 • American Family Therapy Academy (AFTA)
 • Brief Family Therapy Center (BFTC)
 • The Association for Family Therapy and Systemic Practice in the UK
 • Family Therapy
 • American Journal of Family Therapy
 • Journal of Family Therapy

  GEZONDHEID   HEALTH


 • HealthCheck   Hoe is het op dit moment met jouw gezondheid gesteld
 • Nederlandse Hartstichting: Gezond Leven Check

  GEZONDHEIDSZORG   VOLKSGEZONDHEIDSZORG   HEALTH CARE


  Zie ook:
  ANTROPOSOFISCHE GEZONDHEIDSZORG
  Zie ook: GEZONDHEIDSZORG voor KINDEREN   HEALTH CARE for CHILDREN
  Zie ook: MAHARISHI's VEDISCHE GEZONDHEIDSZORG   MAHARISHI's VEDIC HEALTH CARE
  Zie ook: THUISZORG
  Zie ook: TRANSMURALE GEZONDHEIDSZORG
 • strong>Stichting Ondersteuning Klachtopvang Gezondheidszorg (SOKG), Telefoon 030-2610604
 • strong>Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, tel: 0593 - 333235
 • Stichting Toekomstscenario's Gezondheidszorg
 • Nationale Atlas Volksgezondheid
 • De Nederlandse Gezondheidszorg op WWW
 • SENTER   Discussieforum transmurale gezondheidszorg
 • Vereniging van Geneeskundig Adviseurs (GAV)   U vind hier ook diverse links m.b.t. de gezondheidszorg
 • RPro Design 2000   Informatie-Links Gezondheidszorg Algemeen en Verslavingszorg in het bijzonder
 • Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg
 • IUS   Juridisch Bureau IUS richt zich op het recht in de gezondheidszorg. Het recht met betrekking tot patiŰnten en hulpverleners, alsmede hun onderlinge relatie, staat daarbij centraal. Alle juristen hebben zich dan ook gespecialiseerd in gezondheidsrecht. Met vragen en problemen op het gebied van gezondheidsrecht (b.v. BIG,BOPZ,WGBO) bent u bij ons aan het juiste adres
 • Geneeswijzen: netwerk met links naar artsen- en therapeutenverenigingen, bedrijven en alternatieve en complementaire gezondheidszorg
 • Prins Leopold Instituut voor tropische geneeskunde (Belgie)   Dit is een internationale instelling voor wetenschappelijk onderzoek en postuniversitair onderwijs inzake gezondheidszorg voor de Derde Wereld
 • Healthcare Metasites
 • Avicenna Healthcare Website   This site includes Medline access and multiple medical databases
 • Actuele persinformatie over nieuwe ontwikkelingen in de (inter)nationale gezondheidszorg

  GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE


  Zie ook:
  KLINISCHE PSYCHOLOGIE   KLINISCHE en ABNORMALE PSYCHOLOGIE
  CLINICAL PSYCHOLOGY

  Zie ook: PSYCHOLOGIE   PSYCHOLOGY   ADLER
  TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE   SCHOOL PSYCHOLOGY

  Gezondheidspsychologie: een stroming die een tiental jaren geleden is ontstaan, richt zich meer op het voorkˇmen van ziekte en op gezondheidsbevordering dan op het genezen van ziekten. Waar bij de klinische psychologie het afwijkende gedrag centraal staat, bestudeert de gezondheidspsychologie veeleer alledaagse, normale gedragingen, die de gezondheid in gunstige of ongunstige zin kunnen be´nvloeden
 • Mariannes Psychologie Site: Inleiding in de Gezondheidspsychologie

  GEZONDHEIDSZORG voor KINDEREN   HEALTHCARE for CHILDREN


  Zie ook:
  KINDERZIEKTES   PEDIATRICS
 • Informatie over de gezondheidszorg voor kinderen
 • Kinderen en prikken   Pprikken hoeft geen pijn te doen!
 • A Room with a View   Het project Een Kamer met Uitzicht laat je vanuit die kamer met behulp van een pc en beeldtelefoon praten met je klasgenootjes. Je kunt dan zo de klas inkijken, en met al je klasgenootjes praten
 • HEALTHwindows for Kids!   Being a kid today is a difficult job. Part of your job of being a kid means learning how to take care of your health. HEALTHwindows for Kids is your guide to the best health and wellness information on the Internet
 • Children's Health on Mediconsult.com   Keep up to date with news, educational material, clinical trial & drug information for your childs health
 • Kidsource   In-depth and timely education and healthcare information that will make a difference in the lives of parents and their children
 • Marsh Media Online   Educational health videos for school nurses. Our videos focus on subjects like scoliosis, head lice, human maturation, aids, and hygiene. For grades K-8
 • ParentClicks   News and information for parents on health and other topics of concern to today's parents
 • Young and Healthy Online   Guide for children's good health, incorporating advice from pediatricians in the community who are specifically trained in the prevention and treatment of illness in children
 • YourPediatrician.com   Site devoted to child health and safety promotion through unique educational programs for parents and their pediatricians. Includes on-line video streaming and interactive poison control map for all US centers
 • iVillage.com's Better Health's Children's Health Center   Facts, tips and advice for healthy children
 • Fitness and Healthful Eating for Children   Health and fitness information about children of all ages

  GEZWELLEN   NEOPLASMS


  Zie ook:
  ALVLEESKLIER   PANCREAS
  Zie ook: BLAAS   BLADDER
  Zie ook: BLOEDGEZWEL   HEMANGIOMA
  Zie ook: BORSTGEZWEL
  Zie ook: BORSTKASGEZWEL
  Zie ook: ENDOCRINE GLAND NEOPLASMS
  Zie ook: EYE NEOPLASMS
  Zie ook: FEMALE GENITAL NEOPLASMS
  Zie ook: HOOFD en NEK GEZWELLEN   HEAD and NECK NEOPLASMS
  Zie ook: HUIDAANDOENINGEN   SKIN DISEASES
  Zie ook: INTESTINAL NEOPLASMS
  Zie ook: KANKER   CANCER
  Zie ook: LARYNGEAL NEOPLASMS
  Zie ook: HUIDKANKER   MELANOMA
  Zie ook: MOUTH NEOPLASMS
  Zie ook: NEOPLASMS BY HISTOLOGIC TYPE
  Zie ook: NEOPLASMS BY SITE
  Zie ook: NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS
  Zie ook: OTORHINOLARYNGOLOGIC NEOPLASMS
  Zie ook: PRECANCEROUS CONDITIONS
  Zie ook: SOFT TISSUE NEOPLASMS
  Zie ook: TROPHOBLASTIC NEOPLASMS
  Zie ook: UROGENITAL NEOPLASMS
  Zie ook: TUMORMERKERS   TUMORMARKERS
 • Searching Cancerlit
 • NCI CancerNet
 • With a Patient & The Public
 • A Health Professional section
 • The PDQ database
 • A Cancer Trials
 • Cancer Treatment Information for Health Professionals
 • Searching the Oncolink
 • The Oncolink
 • The OncolinkTV: RealMedia Video service
 • An Introduction to Cancer for High School Students
 • Cancer Types
 • Guide to Internet Resources for Childhood
 • CancerHelp UK
 • About Tumor Markers
 • CancerBACUP
 • American Cancer Society
 • CANSEARCH: A Guide to Cancer Resources
 • Cancer Guide
 • General & Specific Information
 • From the Imperial Cancer Research Fund
 • Int'l Cancer Alliance
 • Deutsche Krebshilfe e.V.
 • Cancer Care, Inc.
 • Int'l Union Against Cancer
 • Telematics Services in Cancer   - Netherlands Cancer Institute (NL)
 • Medicine OnLine
 • Comprehensive Cancer Center
 • M.D. Anderson Cancer Center
 • Cancer Imaging Web Site
 • A Cancer Management Manual
 • Ticking Time, Support for People With Cancer
 • Tumor Notification Support
 • Chemotherapy Types
 • About Anti-Angiogenesis Research
 • The Angiogenesis Foundation
 • Fighting Cancer by Attacking Its Blood Supply
 • CM101 ... Induces Apoptosis In Adenocarcinoma Metastasis
 • Neoplasia
 • On Chromosomal Abnormalities in Cancer
 • Chromosomal Abnormalities in Cancer
 • Understanding Gene Testing
 • About Viruses and Cancer
 • Facts about Childhood Cancer
 • Radiotherapy - The Radiation Oncology Site
 • Hypermedia Clinical Practice Guidelines for Cancer Pain for physicians
 • The Gray Laboratory
 • Clinical Trial Protocols
 • Cell Culture Drug Resistance Testing
 • TumorBoard (pathology picture archive)
 • Hereditary Cancer Prevention Newsletter
 • Cancer News on the Net
 • What's New In Cancer
 • Cancer Weekly Plus
 • Journal of the National Cancer Institute   News & Abstracts
 • The Cancer Journal
 • Journals & Newsletters
 • Press Releases from IARC
 • Growth Factors and Cytokines
 • Cytokine Online Pathfinder Encyclopaedia
 • Cytokine Source Book
 • COPE: Cytokines Online Pathfinder Encyclopaedia
 • Fighting Cancer by Attacking Its Blood Supply
 • p53 et al
 • A Review of The Importance of the p53 Gene in Cancer Research
 • Regulation of the Expression of the Tumor Suppressor P53
 • Cancer Prevention and Control Research
 • Cancer Incidence & Survival Data (US population)
 • Cyberbotanica: Plants & Cancer Treatments
 • Cancer and Diet
 • Vitamin E, Prostate Cancer and Male Smokers
 • Cancer Terminology
 • Glossary of Common Cancer-Related Medical Terms
 • General overview

  GHOST TEETH   REGIONALE ODONTODYSPLASIE


  Zie ook:
  GEBITSAANDOENINGEN   GEBITSAFWIJKINGEN
 • Ghost Teeth

  GHRELINE   GHRELIN   GH


  Zie ook:
  HORMONEN   HORMONES
 • Maaghormoon maakt afvallen moeilijk
 • Discovery of Ghrelin, a novel growth hormone releasing peptide
 • Plasma Ghrelin Levels after Diet-Induced Weight Loss or Gastric Bypass Surgery
 • Ghrelin