CATSCLEM - GEZONDHEID en ZIEKTE

CV - CZ
OPGELET

Patienten en leken die raadgevingen/adviezen/informatie zoeken via deze verzameling links wordt dringend geadviseerd de verzamelde informatie te bespreken met de (behandelend) arts/specialist/hulpverlener.

MEDISCHE TERMEN - MEDICAL TERMS : C


 • Consumed - ziekte of klacht: C
 • Ziekenhuis.nl - Woordenboek: C
 • Merck Manual: C (Nederlands)
 • Dorland's Illustrated Medical Dictionary: C

  CYANIDE   CYAANKALI   CYAANVERGIFTIGING   BLAUWZUUR   BLAUWZUURVERGIFTIGING   WATERSTOFCYANIDE   HCN   CYANIDE POISONING


  Zie ook:
  VERGIFTIGING   POISONING
 • DokterDokter: Cyaan
 • DokterDokter: Cyaanvergiftiging
 • Waterstofcyanide of HCN (blauwzuur)
 • Cyanide Poisoning

  CYANOSE   BLAUWZUCHT


  Zie ook:
  BLOEDCELLEN   HEMOGLOBINE
  Zie ook: HYPOXEMIE   HYPOXEMIA   ZUURSTOFTEKORT in het BLOED
 • DokterDokter: Cyanose (Blauwzucht)
 • Kiesbeter: Cyanose
 • eMedicine: Cyanosis
 • dr Hull: Cyanosis

  CYBERKNIFE


  Zie ook:
  STEREOTACTISCHE BESTRALING   STEREOTAXIE   KADERLOZE STEREOTAXIE   NEURONAVIGATIE
  Zie ook: RADIOCHIRURGIE   RADIOSURGERY   GAMMA KNIFE
  Zie ook: LINEAIRE VERSNELLER   LINEAR ACCELERATOR   LINAC   X-KNIFE
 • Cyberknife vlijmscherp door de tumor

  CYCLIC CENTRULLINATED PEPTIDE   CYCLIC CENTRULLINATED PEPTIDE ANTIBODY   CITRULLINE ANTIBODY   ANTI-CITRULLINE ANTIBODY   ANTI-CYCLIC CITRULLINATED PEPTIDE ANTIBODY   ANTI-CCP   ANTI-CCP2   CCP   CCP-TEST


  Zie ook:
  CHRONISCHE GEWRICHTSREUMA   RHEUMATOIDE ARTRITIS   RHEUMATOID ARTHRITIS
 • Dé specifieke reuma test?   APF - AKA - ADF - Anti-CCP
 • Autoantibodies in early arthritis: Advances in diagnosis and prognostication   AKA - AFA - Anti-RA-33 - Anti-Sa - Anti-CCP - Anti-hFibA - Anti-?-enolase
 • CCP-Test

  CYCLISCH-BRAKENSYNDROOM   SYNDROOM VAN CYCLISCH BRAKEN   CYCLIC VOMITING SYNDROME   CVS


  Zie ook:
  OVERGEVEN   BRAKEN   VOMITING
  Zie ook: MISSELIJKHEID   NAUSEA
 • NTvG: 'Het cyclisch-brakensyndroom'
 • Richtlijn Misselijkheid en Braken
 • About Cyclic Vomiting Syndrome
 • NIDDK: Cyclic Vomiting Syndrome
 • eMedicine: Cyclic Vomiting Syndrome

  CYCLOSPORIASIS   CYCLOSPORA   TRAVELER's DISEASE


  Zie ook:
  DIARREE
  Zie ook: PROTOZOAN INFECTIONS
 • Cyclospora: A New Cause of Traveler's Diarrhea
 • Brief Note about Cyclospora
 • On Cyclospora Outbreaks
 • eMedicine: Cyclosporiasis
 • Cyclosporiasis (Cyclospora cayetanensis)
 • Cyclosporiasis

  CYCLOTHYME STOORNIS   CYCLOTHYMIC PERSONALITY DISORDER   CYCLOTHYMIC DISORDER   CYCLOTHYMIA


  Zie ook:
  BIPOLAIRE STOORNISSEN   BIPOLAR DISORDERS   TWEEPOLIGE STOORNISSEN   MANISCH DEPRESSIEF   MD   MANIC DEPRESSIVE   MANISCH DEPRESSIEF SYNDROOM   MANISCH-DEPRESSIEVE STOORNIS
  Zie ook: STEMMINGSSTOORNISSEN   MOOD DISORDERS
  Zie ook: BORDERLINE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS   BORDERLINE PERSONALITY DISORDER   BPD
  Zie ook: NARCISME   NARCISTISCHE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS   NARCISM   NARCISSISM
 • Cyclothyme Stoornis
 • Depressie en Depressief zijn: Cyclothyme Stoornis
 • Cyclothymic Personality Disorder
 • PsychNet: Cyclothymic Disorder
 • Cyclothymic Disorder: Description
 • Merck: Cyclothymic Disorder
 • Cyclothymic Disorder
 • Cyclothymic Disorder: Treatment

  CYLINDROMA


  Zie ook:
  NEOPLASTIC THORACIC DISEASES
 • Cylindroma
 • eMedicine: Cylindroma

  CYSTEAMINE THERAPY   CYSTEAMINE


 • Cysteamine Therapy in Post Transplant Cystinosis
 • Cysteamine (Systemic)

  CYSTEINE


  Zie ook:
  CYSTINOSE   CYSTINOSIS   CYSTINE STAPELINGSZIEKTE   FANCONI II   SYNDROOM van LIGNAC-FANCONI   DEFECT LYSOSOMAAL CYSTINE-TRANSPORTEIWIT   ZIEKTE VAN LIGNAC   FANCONI SYNDROOM   FANCONI SYNDROME
  Zie ook: AMINOZUREN   AMINO ACIDS
  Zie ook: CYSTINE
 • Cysteine
 • Cysteine amino acid information page
 • Cysteine
 • Wikipedia: Cysteine

  CYSTES   CYSTS


  Zie ook:
  GEZWELLEN
  Zie ook: CHOLEDOCHAL CYST
  Zie ook: DERMOID CYST
  Zie ook: EPIDERMAL CYST
  Zie ook: FIBROCYSTIC DISEASE of the BREAST
  Zie ook: OVARIAN CYSTS
  Zie ook: PILONIDAL CYST
  Zie ook: POPLITEAL CYST
 • On Cysts of the Larynx
 • Images in Neurology: Cisto Coloíde (Colloid Cyst)
 • Jaw Cysts
 • Annotated radiology images of Otolaryngologic
 • Annotated radiology images of Neurologic Cysts

  CYSTIC ADENOMATOID MALFORMATION   CAM   CONGENITAL CYSTIC ADENOMATOID MALFORMATION   CCAM


  Zie ook:
  DANDY-WALKER MALFORMATION
 • PedLynx Cystic Adenomatoid Malformation. Dandy-Walker Malformation
 • eMedicine: Cystic Adenomatoid Malformation
 • Cystic Adenomatoid Malformation (CAM)
 • eMedicine: Congenital Cystic Adenomatoid Malformation
 • Harvard: Congenital Cystic Adenomatoid Malformation (CCAM)

  CYSTINE


  Zie ook:
  CYSTINOSE   CYSTINOSIS   CYSTINE STAPELINGSZIEKTE   FANCONI II   SYNDROOM van LIGNAC-FANCONI   DEFECT LYSOSOMAAL CYSTINE-TRANSPORTEIWIT   ZIEKTE VAN LIGNAC   FANCONI SYNDROOM   FANCONI SYNDROME
  Zie ook: AMINOZUREN   AMINO ACIDS
  Zie ook: ANTI-OXYDANTEN   ANTI-OXYDANT ENZYMEN   ANTIOXIDANTS   ANTIOXIDENTS
 • Wikipedia: Cystine
 • Wikipedia (Eng): Cystine
 • Cystine

  CYSTINOSE   CYSTINOSIS   CYSTINE STAPELINGSZIEKTE   FANCONI II   SYNDROOM van LIGNAC-FANCONI   DEFECT LYSOSOMAAL CYSTINE-TRANSPORTEIWIT   ZIEKTE VAN LIGNAC   FANCONI SYNDROOM   FANCONI SYNDROME


  Zie ook:
  LYSOSOMALE STAPELINGSZIEKTEN   LYSOSOMAL STORAGE DISEASE
  Zie ook: STOFWISSELINGSZIEKTEN
  Zie ook: CYSTEINE
  Zie ook: CYSTINE
  Zie ook: HANDAFWIJKINGEN   HAND ANOMALIES   CONGENITAL HAND ANOMALIES
 • ErfoCentrum: Cystinose
 • Cystinose
 • Cystinose Groep Nederland: Wat is Cystinose
 • Vereniging voor Kinderen met Stofwisselingsziekten
 • What is Cystinosis?
 • eMedicine: Fanconi Syndrome
 • Cystinosis Central
 • The Cystinosis Foundation
 • Cysteamine Therapy in Post Transplant Cystinosis
 • About Cystinosis, Nephropathic
 • Cystinosis

  CYSTOGRAFIE   CYSTOGRAPHY   CYSTOGRAM   MICTIECYSTOGRAM   RADIONUCLIDE CYSTOGRAM


  Zie ook:
  CYSTOGRAFIE   CYSTOGRAPHY   CYSTOGRAM   RADIONUCLIDE CYSTOGRAM
  Zie ook: RÖNTGENFOTO   RÖNTGENONDERZOEK
  Zie ook: BLAAS   BLADDER   URINEBLAAS   URINARY BLADDER
  Zie ook: PLASBUIS   URINEBUIS   PISBUIS   URINEKANAAL   URETHRA
 • DokterDokter: Cystografie
 • Cystografie
 • MedlinePlus: Cystography
 • Mictiecystogram
 • Radiologie: Mictiecystogram

  CYSTOSCOPIE   CYSTOSCOPY     CYSTOURETHROSCOPY


  Zie ook:
  BLAAS   BLADDER
  Zie ook: PROSTAAT   PROSTAATKLACHTEN   PROSTATE
 • NVU: Cystoscopie
 • Cystoscopie
 • Cystoscopy
 • Family Health Guide: Cystoscopy
 • Cystoscopy
 • Interstitial Cystitis Cystocopy Video
 • Diagnostic Tests: Cystoscopy, Overview, Procedure

  CYTOCHROOM C-OXIDASE DEFICIËNTIE   CYTOCHROME C-OXIDASE DEFICIENCY   COX DEFICIENCY


  Zie ook:
  MITOCHONDRIALE ZIEKTEN   MITOCHONDRIAL DISEASES
  Zie ook: STOFWISSELINGSZIEKTEN   METABOLIC DISEASES   METABOLIC DISORDERS
 • Cytochrome c oxidase deficiency
 • COX Deficiency/Complex IV Deficiency

  CYTOCHROOM C-OXIREDUCTASE DEFICIËNTIE


  Zie ook:
  MITOCHONDRIALE ZIEKTEN
  Zie ook: STOFWISSELINGSZIEKTEN
 • Mitochondriale Ziekten O.a. Cytochroom C-oxireductase deficiëntie

  CYTOKINEN   CYTOKINES


  Zie ook:
  BLOEDCELLEN   RODE BLOEDCELLEN   ERYTHROCRYTEN   BEZINKSELSNELHEID ERYTHROCYTEN   BSE   HEMOGLOBINE   BLOEDKLEURSTOF   BLOEDLICHAMEN   RODE BLOEDLICHAMEN
  WITTE BLOEDLICHAMEN   LEUKOCYTEN   GRANOLYCTEN
  GRANULOCYTEN   MONOCYTEN
  B-CELL LYMPHOMAS

  Zie ook: LYMFOCYTEN   B-LYMFOCYTEN   T-LYMFOCYTEN
  Zie ook: ARACHIDONZUUR   ARACHIDON ACID
 • Cytokinen
 • Aspecifieke afweer en Specifieke afweer Informatie over o.a.: Fagocytose, Lymfocyten, Granulocyten, Monocyten, Leukocyten, Interferon, B- en T-Lymfocyten
 • Medische immunologie - Cytokinen
 • The Cytokines Web
 • Growth Factors and Cytokines
 • Cytokines in Allergic Disease
 • Cytokines

  CYTOLOGIE   CYTOLOGY   CELONDERZOEK


 • Afwijkende cytologie en zwangerschap
 • Welcome! To the art of Cytology
 • Cytology Home Page

  CYTOMEGALIE   CYTOMEGALOVIRUS   CYTOMEGALOVIRUS-INFECTIE   CYTOMEGALOVIRUS INFECTIONS   CYTOMEGALY   CMV   HERPES VIRUS type 5   HHV-5


  Zie ook:
  HERPESVIRUSSEN   HERPESVIRIDAE
  Zie ook: CYTOMAGALOVIRUS RETINITIS
  Zie ook: DNA VIRUS INFECTIONS
  Zie ook: ZIEKTE van PFEIFFER   KLIERKOORTS   FILATOV's DISEASE   PFEIFFER’s DISEASE
 • Cytomegalo-virusinfectie
 • DokterDokter: Cytomegalie
 • About CMV Infections Fact Sheet
 • CDC: Cytomegalovirus (CMV)
 • Cytomegalovirus and AIDS
 • Congenital Cytomegalovirus Infection & Disease
 • Human Cytomegalovirus
 • Center for Complex Infectious Diseases
 • Cytomegalovirus Infections

  CYTOMEGALOVIRUS RETINITIS


  Zie ook:
  OOGAANDOENINGEN   EYE DISEASES
  Zie ook: OOGINFECTIES   EYE INFECTIONS
  Zie ook: VIRALE OOGINFECTIES   VIRAL EYE INFECTIONS
  Zie ook: GANCICLOVIR TRANSPLANT
 • What You Should Know About AIDS and Cytomegalovirus (CMV) Retinitis
 • Simple Facts Sheet: CMV - CMV Retinis
 • Cytomegalovirus Retinitis
 • CMV Retinitis

  CYTOPATHOLOGIE   CELZIEKTELEER   CYTOPATHOLOGY   PAP SMEARS


 • DokterDokter: Cytopathologie
 • Degenerative Diseases: Cytopathology (Pap Smears)

  CYTOSCOPIE   CYTOSCOPY


 • WrongDiagnosis: Cytoscopy

  CYTOSINE


  Zie ook:
  DNA   DEOXYRIBONUCLEIC ACID
 • Cytosine
 • NDI Foundation: Cytosine
 • Hypermedia Glossary Of Genetic Terms: Cytosine

  CYTOSKELET   CYTOSKELETON


  Zie ook:
  CELLEN   CELLS
  Zie ook: FILAMENT
  Zie ook: MICROTUBULES
 • Wikipedia: Cytoskelet
 • Lecture 4: Cellular Biology I: VI Cytoskeleton Cytoplasm, Plasma Membrane, Mitochondrion, Microtubules, Tubulin Protein Subunits, Intermediate Filaments, Actin Filaments (Microfilaments), Nucleus, Ribosomes. Endoplasmic Reticulum

  CYTOSPORIDIOSIS


 • Cytosporidiosis

  CYTOSTATICUM


  Zie ook:
  KANKER   CANCER
  Zie ook: CHEMOTHERAPIE   CHEMOTHERAPY
 • Wikipedia: Cytostaticum
 • DokterDokter: Cytostaticum