CATSCLEM GEZONDHEID en ZIEKTE - HEALTH and DISEASE: A

CATSCLEM - GEZONDHEID en ZIEKTE

CV - CZ
OPGELET

Patienten en leken die raadgevingen/adviezen/informatie zoeken via deze verzameling links wordt dringend geadviseerd de verzamelde informatie te bespreken met de (behandelend) arts/specialist/hulpverlener.

MEDISCHE TERMEN - MEDICAL TERMS : C


 • Consumed - ziekte of klacht: C
 • Ziekenhuis.nl - Woordenboek: C
 • Merck Manual: C (Nederlands)
 • Dorland's Illustrated Medical Dictionary: C

  CRACK


  Zie ook:
  DRUGSVERSLAVING   DRUG ADDICTION
 • NRC: Soorten Drugs
 • Drugfree America   Drug Info: Crack

  CRAIG HANDICAP ASSESSMENT and REPORTING TECHNIQUE   CHART


  Zie ook:
  INSTRUMENTELE ALGEMENE DAGELIJKSE LEVENSVERRICHTINGEN   INSTRUMENTAL ACTIVITIES of DAILY LIVING   IADL   ALGEMENE DAGELIJKSE LEVENSVERRICHTINGEN   ADL   ALGEMENE DAGELIJKSE MAATSCHAPPELIJKE LEVENSVERRICHTINGEN   ADML   HUISHOUDELIJKE DAGELIJKSE LEVENSVERRICHTINGEN   HDL   PASSIVITEITEN DAGELIJKS LEVEN   PDLIDDD   INTERVIEW for DETERIORATION in DAILY ACTIVITIES in DEMENTIA   INVENTORY of DETERIORATION in DAILY ACTIVITIES in DEMENTIA   IDDD
 • Activities of Daily Living: Other Surveys: Awareness Questionnaire (AQ), Agitated Behavior Scale (ABS), Berg Functional Balance Scale, Chao Patient Perception (Rating Doctor), Clinical Dementia Rating Scale, Community Integration Questionnaire (CIQ), COOP Functional Health Assessment, Disability Rating Scale (DRS), Expanded Disability Status Scale-Kurtzke, FACT/FACIT family of instruments, Functional Independence Measure (FIM), Gait Analysis Observational Notes, Handicap Assessment & Reporting (CHART)PDF, Handicap Assessment & Reporting Short Form, Meaning in Life Scale (ML), Patient Competency Rating Scale (PCRS), Physical Self-Maintenance Scale (PSMS), Satisfaction With Life Scale (SWLS), Service Obstacles Scale (SOS), Supervision Rating (SRS), Stanford Health Assessment Questionnaire
 • Introduction to the CHART
 • Craig Handicap Assessment and Reporting Technique -- ôCHARTö

  CRANIOFACIALE AFWIJKINGEN   CRANIOFACIAL ANOMALIES   CRANIOFACIAL DISORDERS   CRANIOFACIAL GENETIC DISEASES
  CRANIOFACIAL GENETIC DISORDERS   CRANIOSYNOSTOSIS SYNDROMES


  Zie ook:
  OOGKAS   EYE SOCKET   ORBITA
  Zie ook: SYNDROOM van CROUZON   CROUZON SYNDROOM   CROUZON SYNDROME   CRANIOFACIALE STENOSE
  Zie ook: SYNDROOM van APERT   APERT SYNDROME
  Zie ook: SYNDROOM van CARPENTER   CARPENTER SYNDROME
  Zie ook: SYNDROOM van COHEN   COHEN SYNDROME
  Zie ook: SYNDROOM van MUENKE   MUENKE's SYNDROME
  Zie ook:
  Zie ook: SYNDROOM van SAETHRE CHOTZEN   SAETHRE CHOTZEN SYNDROME
  Zie ook: SYNDROOM van TREACHER COLLINS
  TREACHER COLLINS SYNDROME
  TREACHER COLLINS-FRANCESCETTI SYNDROME
  MANDIBULOFACIAL DYSOSTOSIS

  Zie ook: AANGEZICHTSSPLETEN   TELEORBITISME
  Zie ook: MICROTIE   MICROTIA
  Zie ook: PROGRESSIEVE HEMIFACIALE ATROFIE
 • NVSCA: Nederlandse Vereniging voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen
 • CraniofaciaalCentrum AZR-Sophia
 • LAPOSA - Landelijke Verening voor PatiŰnten met Schedel-, en/of aangezichtsafwijkingen en hun ouders
 • LAPOSA - Landelijke Verening voor Patiënten met Schedel-, en/of aangezichtsafwijkingen en hun ouders
 • Multi Systeem Stoornissen betreffende de ontwikkeling: Craniosynostosis Syndromes: Apert Syndrome, Pfeiffer Syndrome, Saethre-Chotzen Syndrome, Crouzon Syndrome, Muenke Syndrome, Jackson-Weiss Syndrome
 • Friendly Faces: Craniofacial Disorders

  CRANIOFARYNGEOOM   CRANIOPHARYNGEOMA


  Zie ook:
  HYPOFYSE   HERSENAANHANGSEL   PITUITARY GLAND   HYPOPHYSIS   AANDOENINGEN van de HYPOFYSE   HYPOFYSESTOORNISSEN   ZAKJE van RATHKE   RATHKE's POUCH   RATHKE's CLEFT CYST   RCC
 • NVVN Zeldzame en kindertumoren van het centrale zenuwstelsel: Craniofaryngeoom
 • Craniofaryngeoom
 • Nederlandse Hypofyse Stichting: Carniopharyngeoom
 • Centraal Zenuwstelsel: Craniopharyngeoom
 • Digitaal Ziekenhuis Nederland: Hersentumor (zeldzame tumoren) - Craniopharyngeoom
 • Zeldzame en kindertumoren van het centrale zenuwstelsel: Craniopharyngeoom

  CRANIOMANDIBULAIRE DYSFUNCTIE   CMD   CRANIO-MANDIBULAR DYSFUNCTION


  Zie ook:
  TEMPOROMANDIBULAIRE DYSFUNCTIES
  TEMPOROMANDIBULAR JOINT DYSFUNCTION   TMD   TEMPOROMANDIBULAR JOINT DISORDER   TMJ   TEMPOROMANDIBULAR DISORDER   TEMPOROMANDIBULAR DISEASES

  Cranio-Mandibulaire Dysfunctie (CMD): Pijnklachten uitgaande van het kaakgewricht en/of kauwspierenCranio Mandibulaire Disfunctie
 • Orthodontontic Facial Center   Check for identification of the Cranio-Mandibular Dysfunction (D.C.M.) what is D.C.M.?

  CRANIOMETRIE   SCHEDELMETEN   CRANIOMETRY   CEFALOMETRIE   CEPHALOMETRY


  Zie ook:
  INTELLIGENTIE   INTELLIGENCE   EMOTIONELE INTELLIGENTIE   EMOTIONAL INTELLIGENCE   IQ   EQ   LDT   RAKIT   WAIS   WAIS-R   PM   INTELLIGENTIE TEST   INTELLIGENCE TEST
  Zie ook: FRENOLIGIE   PHRENOLOGY   SCHEDELLEER   HERSEN-SCHEDELLEER   CRANIOLOGIE   ORGANOLOGIE
 • Wikipedia: Craniometrie
 • De geschiedenis van de intelligentietest
 • Wikipedia (Eng): Craniometry
 • Craniometry and the Dark Ages of Intelligence Testing

  CRANIO-SACRAAL SYSTEEM


  Zie ook:
  HEILIGBEEN   SACRUM
  Zie ook: CRANIUM   SCHEDEL   SKULL
 • NCSV - Nederlandse Cranio-Sacraal Vereniging
 • Cranio-Sacraal Systeem - Cranio-Sacraal Therapie
 • Cranio-Sacraal Systeem

  CRANIO-SACRAAL THERAPIE   CRANIAL_SACRAL THERAPY


  Zie ook:
  CRANIO-SACRAAL SYSTEEM
 • Cranio-Sacraal Systeem - Cranio-Sacraal Therapie
 • Differences Separate CranioSacral Therapy from Cranial Osteopathy

  CRANIOSYNOSTOSE   CRANIOSYNOSTOSIS   VERBENING van de SCHEDELNADEN   VERGROEIEN van de SCHEDELNADEN


  Zie ook:
  CRANIOFACIALE AFWIJKINGEN   CRANIOFACIAL ANOMALIES   CRANIOFACIAL DISORDERS   CRANIOFACIAL GENETIC DISEASES
  CRANIOFACIAL GENETIC DISORDERS   CRANIOSYNOSTOSIS SYNDROMES

  Zie ook: SYNDROOM van CROUZON   CROUZON SYNDROOM   CROUZON SYNDROME   CRANIOFACIALE STENOSE
  Zie ook: KLAVERBLADSCHEDEL   TRIPHYLLOCEPHALIE
  Zie ook: MUSCULOSKELETAL ABNORMALITIES
  Zie ook: SHPRINTZEN-GOLDBERG CRANIOSYNOSTOSIS SYNDROME   SGS   CRANIOSYNOSTOSIS with ARACHNODACTYLY and ABDOMINAL HERNIAS   MARFANOID DISORDER with CRANIOSYNOSTOSIS, TYPE I   MARFANOID CRANIOSYNOSTOSIS SYNDROME
  Zie ook: SYNDROOM van BALLER-GEROLD   BALLER-GEROLD SYNDROME   BGS
  Zie ook: ADDUCTED THUMBS SYNDROME   CHRISTIAN'S SYNDROME I   CHRISTIAN-ANDREWS-CONNEALLY-MULLER SYNDROME   CRANIOSYNOSTOSIS-ARTHROGRYPOSIS-CLEFT PALATE SYNDROME
  Zie ook: SCHEDELNADEN   SUTURA
 • NVVN: Craniosynostose
 • Wat is Craniosynostose?
 • Erfocentrum: Craniosynostosen
 • Craniosynostosis (images)   Plagiocephaly, Trigonocephaly, Scaphocephaly, Crouzon's Syndrome
 • Craniosynostose
 • Misshapen Infant Heads ...
 • Craniosynostosis
 • Is Baby's Flat Head a Danger Sign?
 • About Craniosynostosis
 • About Craniosynostosis
 • On Craniosynostosis Syndromes
 • Craniosynostosis Surgery (.pdf file)
 • Correction of Isolated Craniosynostosis
 • Craniosynostosis   Metopic synostosis, Saggital synostosis, Coronal synostosis, Lambdoid synostosis
 • Craniosynostosis

  CRANIOTOMIE   CRANIOTOMY


  Zie ook:
  CRANIUM   SCHEDEL   SKULL
 • DokterDokter: Craniotomie
 • Opname Craniotomie
 • Craniotomy

  CRANIUM BIFIDA   CRANIUM BIFIDUM   CRANIOSCHISIS


  Zie ook:
  HERSENBREUK   ENCEPHALOCELE
 • Cranium bifidum, cranioschisis
 • eMedicine: Neural Tube Defects in the Neonatal Period: Cranium Bifida   Cranium Bifidum Occultum, Persistent Parietal Foramina or Persistent Wide Fontanelle (Caitlin marks)
 • Cranium bifidum (Afb)

  C-REACTIEF PROTE¤NE   CRP   CRP TEST   CARBOHYDRATE REACTIVE PROTE¤NE   C-REACTIVE PROTEIN   HIGH-SENSITIVITY C-REACTIVE PROTEIN   HS-CRP


  Zie ook:
  ONTSTEKING   INFLAMMATION
 • Wikipedia: C-reactief prote´ne
 • Kies Beter: CRP
 • CRP-waarde
 • CRP (CARBOHYDRATE REACTIVE PROTE¤NE)
 • Wikipedia (Eng): C-reactive protein
 • MedlinePlus: C-reactive protein

  CREATIEVE THERAPIE   DRAMA THERAPIE


 • Nederlandse Vereniging voor Kreatieve Therapie (NVKT), tel: 030 - 2800432
 • Creatieve Therapie
 • Drama Therapie
 • Inleiding Creatieve Therapie
 • Creatieve Therapie Drama Dramatherapie op het Internet. NVKT De homepage van de Nederlandse Vereniging van Kreatief Therapeuten

  CK-MB   CREATINE KINASE-MB TEST


  Zie ook:
  HARTINFARCT
 • MedischLab: Creatine kinase-MB test
 • Creatine kinase-MB (CK-MB)
 • Kies Beter: CK-MB

  CREATIVITEIT   CREATIVITY   MIND MAPPING   LATERAL THINKING   SYNETICS


 • Creativity Web

  CREPITATIE   CREPITUS


 • Crepitatie
 • Het Werkend Lichaam: De Knie: Derangement interne (Slotklachten, Crepitaties, Verschieten in de Knie)
 • Wikipedia (Eng): Crepitus

  CREST SYNDROOM   CREST SYNDROME   THIBIERGE-WEISSENBACH SYNDROOM   THIBIERGE-WEISSENBACH SYNDROME (Calcinosis-Raynaud Phenomenon-Sclerodactyly-Telangiectasis)   CUTANEOUS SCLERODERMA


  Zie ook:
  SCLERODERMIE   SCLEREDERMA   SCLEROEDEEM   SCLERODEMA
 • Huidziekten: Crest Syndroom
 • Scleroderma Overview: Crest Syndrome
 • Medstudents: A photo of a patient with Crest Syndrome
 • Links to information and sources for Crest Syndrome
 • CREST Syndrome
 • Scleroderma from A to Z: Pat's Story: Crest Syndrome
 • Coping with Crest

  ZIEKTE van CREUTZFELDT-JAKOB   OVERDRAAGBARE ENCEFALOPATHIE   SPONGIFORME ENCEFALOPATHIE   CREUTZFELDT-JAKOB DISEASE
  SYNDROOM van CREUTZFELDT-JAKOB
  CREUTZFELDT-JAKOB SYNDROME   BSE
  BOVINE SPONGIFORM ENCEPHALOPATHY   MAD COW   CJD


  Zie ook:
  FRONTAALKWAB DEMENTIE   FRONTO-TEMPORALE DEMENTIE   FRONTAL LOBE DEMENTIA FRONTO-TEMPORALE LOBAIRE DEGENERATIE   FRONTOTEMPORAL LOBAR DEGENERATION   FRONTOTEMPORAL DEMENTIA   FTD   FRONTAL LOBE DEGENERATION   FLD   ZIEKTE van PICK   PICK's DISEASE
  Zie ook: FAMILIALE FATALE SLAPELOOSHEID   FATAL FAMILIAL INSOMNIA   FFI
  Zie ook: PRIONZIEKTES   PRION DISEASES
  Zie ook: INFECTIES van het CENTRALE ZENUWSTELSEL   CENTRAL NERVOUS SYSTEM INFECTIONS
  Zie ook: ENCEFALOPATHIE   ENCEPHALOPATHY
 • Wikipedia: Ziekte van Creutzfeldt-Jakob
 • Produktschap voor Vlees en Eieren: BSE
 • Glossary of Terms Relevant to CJD   Hosted by the UK Creutzfeldt-Jakob Disease Surveillance Unit. Includes acronyms and explanations of scientific and medical terms
 • BSE (Mad Cow Disease) and CJD
 • Health: Diseases and Conditions: Creutzfeldt-Jakob Disease (CJD)
 • BSE/CJD
 • New Scientist Articles on BSE
 • BSE Mad Cow Disease
 • Prusiner wins Nobel Prize
 • The BSE/CJD Controversy
 • The Mad Cow Why-files
 • How Now, Mad Cow?   (FAQ and lots of links)
 • The Prion Diseases
 • BSE, CJD, and other prion diseases
 • BSE and New Variant Creutzfeldt-Jakob Disease (nvCJD)
 • The CJD/BSE/Mad Cow Disease
 • Mad Cow Disease Home Page
 • Degenerative Disease: Creutzfeld-Jakob's Disease
 • The New Diagnostic Criteria Recommended for Creutzfeldt-Jakob Disease [Feb '98] - WHO
 • About Creutzfeldt-Jakob Disease
 • Creutzfeldt-Jakob Disease
 • About Dementia in Creutzfeldt-Jakob Disease
 • Creutzfeldt-Jakob Disease Foundation, Inc.
 • 3 patients with Progressive Neurologic Disorders
 • BSE in der Schweiz
 • Current Information about Bovine Spongiform Encephalopathy
 • Some Microscopic Pictures of BSE
 • Prions - The Causing Agent of BSE
 • Creutzfeldt-Jakob Syndrome

  CRI-du-CHAT SYNDROOM   CRI-du-CHAT SYNDROME


  Zie ook:
  CRI-du-CHAT SYNDROOM   CRI-du-CHAT SYNDROME
  Zie ook: CHROMOSOOM 5   CHROMOSOME 5
 • Cri-du-chat Nederland - Nederlandse Oudervereniging Cri-du-chat
 • Erfo Centrum: Cri-du-Chat Syndroom
 • Erfo Centrum: Cri-du-Chat Hulpsite
 • Cri-du-Chat Syndrome

  SYNDROOM van CRIGLER NAJJAR   CRIGLER NAJJAR SYNDROME


  Zie ook:
  AANGEBOREN AFWIJKINGEN
  Zie ook: BILIRUBINE   BILIRUBIN
  Zie ook: HYPERBILIRUBINEMIE   FYSIOLOGISCHE GEELZUCHT   HYPERBILIRUBINEMIA
 • Syndroom van Crigler Najjar
 • Diseases Associated with Hyperbilirubinemia - Crigler Najjar Syndrome
 • Contactgroep Crigler Najjar, Telefoon: 035-6564121
 • CRISSCROSS HEART   SUPEROINFERIOR VENTRICLES


  Zie ook:
  CARDIOVASCULAR ABNORMALITIES
  Zie ook: AANGEBOREN HARTAFWIJKINGEN   CONGENITAL HEART DEFECTS
  Zie ook: HARTKAMER   VENTRIKEL   VENTRICLE
 • Hart Wachtlijst   in samenwerking met de Nederlandse Hartstichting en de Stichting Nederlandse HartpatiŰnten
 • OrphaNet: Criss-cross heart

  ZIEKTE van CROHN   CHRONISCHE DUNNEDARMONTSTEKING   CROHN's DISEASE   CROHN   CROHN's COLITIS ENTERITIS REGIONALIS


  Zie ook:
  CHRONISCHE DARMONTSTEKING
  Zie ook: COLITIS ULCEROSA
  Zie ook: DARM   COLON
  Zie ook: DARMPERFORATIE
  Zie ook: STOMA   OSTOMY   ILEOSTOMA   COLOSTOMA   URINESTOMA   UROSTOMA   ILEOSTOMY   COLOSTOMY   UROSTOMY   ANUS PRAETER NATURALIS   APN   KUNSTMATIGE ANUS   KUNSTAARS   STOMIE
  Zie ook: DARMWAND   BOWEL WALL

  Ziekte van Crohn (Filmpje)

 • Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland
 • Maag, Darm & Lever-info: Ziekte van Crohn
 • Maag, Darm & Lever-info: Behandeling Ziekte van Crohn
 • Maag, Darm & Lever-info: Medicatie Ziekte van Crohn
 • Startpunt   Ulcerative Colitis, Crohn's disease, Ostomy and I.B.D.
 • Ziekte van Crohn
 • De ziekte van Crohn niet besmettelijk of erfelijk
 • Ziekte van Crohn
 • De ziekte van Crohn
 • Is de ziekte van Crohn erfelijk?
 • Crohn's Disease Web Page
 • Crohn's Disease/Ulcerative Colitis Home Page
 • Crohn's Disease
 • Crohn's Disease, Ulcerative Colitis, Irritable Bowel Syndrome Pages
 • Does Mycobacterium paratuberculosis cause Crohn's disease?
 • About Crohn's Disease and Ulcerative Colitis
 • About Ulcerative Colitis
 • About Crohn's Disease
 • Morbus Crohn (ileitis terminalis) (pictures)
 • Health: Diseases and Conditions: Crohn's Disease
 • Crohn's Disease
 • Crohn's Colitis
 • Ability's_Crohn's_Disease_Page
 • Crohn's and Colitis Foundation of America
 • alt.support.crohns-colitis

  CRONKHITE-CANADA SYNDROOM   CRONKHITE-CANADA SYNDROME   CCS   ALLERGIC GRANULOMATOUS ANGIITIS of CRONKHITE-CANADA   CANADA-CRONKHITE DISEASE   CCD   CRONKHITE-CANADA SYNDROME   GASTROINTESTINAL POLYPOSIS and ECTODERMAL CHANGES   POLYPOSIS, SKIN PIGMENTATION, ALOPECIA, and FINGERNAIL CHANGES


 • WebMD: Cronkhite-Canada syndrome (CCS)
 • eMedicine: Cronkhite-Canada syndrome (CCS)

  CROS HEARING AID   CONTRALATERAL ROUTING of SOUND   BiCROS HEARING AID


  Zie ook:
  GEHOORAPPARATEN   HOORTOESTELLEN   HEARING AIDS   ASSISTIVE LISTENING AIDS
 • Transcranial CROS Update
 • Technology for People Deaf in One Ear with Normal - or Near - Normal Hearing in the other ear ... or People with Monaural Hearing
 • INTERTON presents WirelessCROS in an In-The-Ear system
 • Is there such a thing as a BI CROS digital aid?

  CROSS INFECTION


  Zie ook:
  MRSA   METICILLINE RESISTENTE STAPHYLOCOCCUS AUREUS   METHICILLINE RESISTENTE STAPHYLOCOCCUS AUREUS   METHICILLIN-RESISTANT STAPHYLOCOCCUS AUREUS   MULTI-RESISTENTE STAFYLOCOCCUS AUREUS   MULTI-RESIDENTE STAPHYLOCOCCUS AUREUS
 • About Cross-contamination of Food
 • Cross Infection

  SYNDROOM van CROUZON   CROUZON SYNDROOM   CROUZON SYNDROME   CRANIOFACIALE STENOSE


  Zie ook:
  CRANIOSYNOSTOSE   CRANIOSYNOSTOSIS
  Zie ook: CRANIOFACIALE AFWIJKINGEN   CRANIOFACIAL ANOMALIES   CRANIOFACIAL DISORDERS
  Zie ook: ACROCEFALOSYNDACTYLIE   ACROCEPHALOSYNDACTYLY
  Zie ook: OCULAIR HYPERTELORISME   OCULAR HYPERTELORISM
  Zie ook: OOGKAS   EYE SOCKET   ORBITA
  Zie ook: APERT SYNDROOM   APERT SYNDROME
 • Congenitale Orbitale Misvormingen
 • Landelijke PatiŰnten- en Oudervereniging voor Schedel- en / of Aangezichtsafwijkingen (Laposa)
 • CraniofaciaalCentrum AZR-Sophia: Syndroom van Crouzon
 • Apert (and Crouzon) Syndrome Surgery (.pdf file)
 • The Crouzon Support Network

  CRYONISME   CRYONISTEN   CRYONAUTEN   CRYONISM   INVRIEZEN   CRYONICS   CRYOGENE SUSPENSIE


 • Wikipedia: Cryonisme
 • Cryonisme, een onzeker experiment  Cryonisten en Cryonauten
 • Cryonisme en Ethiek
 • Cryonics
 • Cryogene Suspensie (Cryonics)
 • DMOZ: Cryonics
 • Cryonics

  CRYOTHERAPIE   CRYOTHERAPY


  Zie ook:
  HUIDAANDOENINGEN   SKIN and CONNECTIVE TISSUE DISEASES   CONNECTIVE TISSUE DISORDERS   HUIDKLACHTEN   HUIDZIEKTEN   SKIN NEOPLASMS   SKIN ULCER   SKIN DISEASES   DERMATOHELIOSIS
  SYSTEMIC SKIN DISEASES

 • Cryotherapie
 • Cryotherapy
 • eMedicine: Cryotherapy
 • Skin lesions treated with cryotherapy

  CRYPTOCOCCUS-MENINGITIS   CRYPTOCOCCAL MENINGITIS


  Zie ook:
  HERSENVLIESONTSTEKING   MENINGITIS
  Zie ook: INFECTIES   INFECTIONS
  Zie ook: BACTERI╦LE HUIDZIEKTEN   BACTERIAL SKIN DISEASES
  Zie ook: DERMATOMYCOSES
  Zie ook: DERMATOMYOSITIS
  Zie ook: SCHIMMELINFECTIES
  Zie ook: CRYPTOCOCCOSIS
  Zie ook: ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME   AIDS   AIDS-RELATED COMPLEX   ARC   HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS   HIV
 • Fluconazol - Samenvatting van de productkenmerken
 • HealthCare Communications Group: Cryptococcus Meningitis: It Ain't Cryptic

  CRYPTOCOCCOSE   CRYPTOCOCCOSIS


  Zie ook:
  INFECTIES   INFECTIONS
  Zie ook: BACTERI╦LE HUIDZIEKTEN   BACTERIAL SKIN DISEASES
  Zie ook: DERMATOMYCOSES
  Zie ook: DERMATOMYOSITIS
  Zie ook: SCHIMMELINFECTIES
  Zie ook: CRYPTOCOCCAL MENINGITIS
  Zie ook: BUSSE-BUSCHKE DISEASE   CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS
 • DokterDokter: Cryptococcose
 • Cryptococcose   Cryptococcus neoformans
 • U. of Utah Webpath: Cryptococcus neoformans, lung, microscopic
 • U. of Utah Webpath: Cryptococcus neoformans, meninges, Gomori methenamine silver stain, microscopic
 • U. of Pittsburg Med. Ctr.: Disseminated Cryptococcosis
 • Cryptococcosis

  CRYPTOSPORIDIOSE   CRYPTOSPORIDIOSIS   CRYPTOSPORIDIUM   MICROSPORIDIOSE   MICROSPORIDIOSIS


  Zie ook:
  PROTOZOAN INFECTIONS
  Zie ook: ISOSPORIASE   ISOSPORIASIS   ISOSPORA BELLI   ISOSPORA HOMINIS
  Zie ook: OPPORTUNISTISCHE INFECTIES   OPPORTUNISTIC INFECTIONS   SPOROZOA
 • RIVM: Cryptosporidiose
 • Ziektes door drink- en zwemwater verspreid: Cryptosporidiosis
 • Preventie Cryptosporidiose
 • DokterDokter: Microsporidiose
 • Opportunistische infecties in de gastro-enterologie: Protozoaire infecties, Cryptosporidiose, Isosporiase en Microsporidiose
 • About Cryptosporidiosis
 • Cryptosporidiosis Fact Sheet
 • Cryptosporidium Research
 • About Cryptosporidium Capsule Newsletter
 • On Cryptosporidiosis and Microsporidiosis
 • Cryptosporidium cysts in stool (picture)
 • On the Infectious Nature of Cryptosporidium

  CRYSTAL HEALING   GEMSTONE HEALING


  Zie ook:
  EDELSTENEN
 • Crystal Healing
 • Crystal Healing School Amsterdam   Crystal Healing School Amsterdam (CHSA), Crystal Healing in Nederland
 • IACHT   The International Association of Crystal Healing Therapists. Established 1986. The I.A.C.H.T. is a member of the A.C.H.O. and the B.C.M.A. We are an affiliated member of the I.C.M. and the C.C.A.M. It was formed to promote the use of crystals for healing, and self realization. The I.A.C.H.T. offers professional practitioner training courses
 • Power of Healing Crystals - using crystals and gemstones for healing   The Power of Healing Crystals includes information on crystal and gemstone healing, and the Healing Properties of Crystals and Gemstones

  CT   CT-SCAN   COMPUTERTOMOGRAFIE   COMPUTED TOMOGRAPHY   CAT-SCAN   COMPUTER ASSISTED TOMOGRAPHY   CAT   COMPUTED AXIAL TOMOGRAPHY


 • Wikipedia: Computertomografie
 • Computertomografie (CT)
 • De CT-scan
 • De CT-scan   Computed Tomography, CAT-scan (Computer Assisted Tomography) of CAT = Computed Axial Tomography
 • Realtime browsing of CT and MRI images via LARG*net
 • Spine Health: CT Scan
 • Spine Health: CT Scan with Myelogram

  CUBITAAL TUNNEL   CUBITALE TUNNEL   CUBITAL TUNNEL


  Zie ook:
  ELLEBOOG   ELLEBOOGGEWRICHT   ELBOW   ELBOW JOINT
  Zie ook: ELLEPIJP   ULNA
  Zie ook: ULNARIS ZENUW   ULNAR NERVE   NERVUS ULNARIS
  Zie ook: CUBITAAL TUNNEL SYNDROOM   CUBITAL TUNNEL SYNDROME   ULNAR NEURITIS
  Zie ook: AANDOENINGEN van het ZENUWSTELSEL   NERVOUS SYSTEM DISEASES
 • Cubital Tunnel Syndroom: Cubital Tunnel   Telefoonbotje, Struthers arcade, Anconeus epitrochlearis, Intermuscular septum, Ligament van Osborne, Aponeurose van de Flexor Carpi Ulnaris
 • Cubital Tunnel Syndrome: Cubital Tunnel

  CUBITAAL TUNNEL SYNDROOM   CUBITAL TUNNEL SYNDROME   ULNAR NEURITIS


  Zie ook:
  ULNAR NERVE
  Zie ook: CARPALE TUNNEL SYNDROOM   CARPAL TUNNEL SYNDROOM   CTS
  Zie ook: TEKEN van TINEL   TEKEN van TINEL HOFFMANN   TINEL's SIGN
  Zie ook: AANDOENINGEN van het ZENUWSTELSEL   NERVOUS SYSTEM DISEASES
  Zie ook: ELLEBOOGLETSEL   ELLEBOOGAANDOENINGEN
  Zie ook: GOLF ELLEBOOG   GOLFER's ELBOW   MEDIAL EPICONDYLITIS   EPICONDYLITIS MEDIALIS
  Zie ook: ULNAR NERVE TRANSPOSITION
 • Overzicht van de belangrijkste musculo-skeletale aandoeningen: Cubitaal Tunnel Syndroom
 • Cubital Tunnel Syndrome   Ulnar nerve, Neural foramina, Medial epicondyle, Tinel's sign, Nerve conduction velocity (NCV) test, Ulnar Nerve Transposition, Medial Epicondylectomy
 • Ask NOAH About: Cumulative Stress Disorders   Carpal Tunnel Syndrome, Cubital Tunnel Syndrome, Guyons Canal Nerve entrapment
 • Cubital Tunnel Syndrome
 • eMedicine: Cubital Tunnel Syndrome
 • Post Traumatic Neuropathy: Ulnar Neuritis

  CULDOSCOPIE   THL   TRANSVAGINALE HYDROLAPAROSCOPIE   FERTILOSCOPIE   TRANSVAGINAL HYDROLAPAROSCOPY   CULDOSCOPY   FERTILOSCOPY


  Zie ook:
  BEKKEN   PELVIS
  Zie ook: FORNIX UTERI   FORNIX VAGINALIS   FORNIX VAGINAE   VAGINAL FORNIX
 • THL en fertiloscopie
 • Mondofacto: Culdoscopy
 • Fertiloscopy - A new way of Thinking
 • Obgyn,net: What is Transvaginal Hydrolaparoscopy (THL) and how did it come about?

  CUNEUS


  Zie ook:
  OCCIPITAALKWAB   ACHTERHOOFDSKWABBEN   LOBIS OCCIPITALIS   OCCIPITAL LOBE
 • Wikipedia: Fissura Calcarina: Cuneus
 • Leukodystrofie: Cuneus

  CUNNILINGUS   BEFFEN   PUSSY EATING


  Zie ook:
  SEXUALITEIT   SEXUALITY
  Zie ook: ORALE SEX   ORAL SEX   FELLATIO
 • Beffen
 • Beflap
 • Cunnilingus   Cunnilingus, eating pussy, muff-diving... do it right!
 • Advanced Cunnilingus Techniques and Secrets   Explanation of various cunnilingus (pussy eating) techniques, from the basics to some very advanced secrets, including not only where the G-Spot is, but how to best stimulate it, the vagina, and clitoris and cause your lover to have extended, multiple orgasms of a type which cannot otherwise be experienced
 • The Art of Nibbling   In-depth explanation of cunnilingis designed to educate those desiring to improve their oral sex skills and give women heightened sexual pleasure
 • Cunnilingus - Oral sex upon a vulva   A very short list of tips on cunnilingus
 • Frequently Asked Questions about Cunnilingus - FAQ   Some of the most asked questions sent to the Advanced Sexual Techniques website concerning cunnilingus, the g-spot, female ejaculation, and other aspects of pleasuring women
 • The G Spot & Female Ejaculation   An extensive article on cunnilingus by, believe it or not, a Christian organization
 • Getting Started With G-Spot Play   A guide to basic g-spot stimulation
 • Grafenberg's Original article on the G Spot   The original Grńfenberg article that was the seminal work on the G spot and the controversy that has arisen from it
 • How To Eat Pussy   A simplistic but illustrated tutorial
 • How To Eat Pussy - About Sex   A basic guide to eating pussy
 • InfoCenter Guide to Better Sex -- Cunnilingus   A discussion on the art of cunnilingus, including a guide to positioning, methodology, practice and safety
 • Muff Diving FAQ   A reasonably detailed how-to for going down on a woman
 • Psychedelic Realm - Cunnilingus FAQs   Three cunnilingus FAQs, relatively simple ones
 • Skinful: How to Eat Pussy   Basic site on how to eat pussy

  CURETTAGE   ZUIGCURETTAGE   VACU▄MASPIRATIE   VACU▄MEXTRACTIE   DILATION & CURETTAGE   D&C


  Zie ook:
  ZWANGERSCHAPSBE╦INDIGING   ZWANGERSCHAPSAFBREKING   ZWANGERSCHAPSONDERBREKING
  Zie ook: ABORTUS   ABORTION
  Zie ook: DILATATOR   OPREKKER   DILATOR
  Zie ook: VACU▄MCURETTE   ZUIGBUIS
 • Curettage
 • Zuigcurettage
 • Dilation & Curettage

  SYNDROOM van CUSHING   CUSHING's SYNDROME
  CUSHING's DISEASE


  Zie ook:
  ZIEKTE van ADDISON
  Zie ook: BRAIN DISORDERS
  Zie ook: HORMONALE GROEISTOORNISSEN
  Zie ook: BIJNIERZIEKTES   ADRENAL GLAND DISEASES
  Zie ook: CORTISOL   HYDROCORTISONE HORMONE
 • Nederlandse Vereniging voor Addison en Cushing Patienten (NVACP)
 • Nederlandse Vereniging voor Addison & Cushing Patiënten
 • Vlaamse Vereniging Cushing-Addison
 • Syndroom van Cushing
 • Experience with Cushing's Syndrome   Read one woman's thoroughly documented struggle with Cushing's syndrome. Includes an abundance of emotional and medical resources
 • Clinical Evaluation   Examines the clinical uses of corticotropin-releasing hormone in the evaluation of patients with Cushing's syndrome. Mostly medical terminology
 • Cushing's Disease   Informative site about all types of brain disorders. Hosted by Dr Stephen B. Tatter, MD, Ph.D., from the Dept. Neurosurgery at Wake Forest Univ
 • National Inst. of Health Pubn   Highlights the causes, diagnoses, and treatments of Cushing's syndrome. Includes details on current research and resources
 • Support and Research Foundation   Provides info and support for patients and professionals, as well as public awareness and education. Includes details on membership
 • Cushing's Syndrome - Factsheet   Provides a list of possible causes of this condition and gives details on diagnosis and treatment. Includes links
 • Experience with Cushing's Syndrome   Read one woman's thoroughly documented struggle with Cushing's syndrome. Includes an abundance of emotional and medical resources
 • Health Answers   Covers the causes, symptoms, tests, and treatments involved. Includes a section on possible complications
 • Clinical Evaluation   Examines the clinical uses of corticotropin-releasing hormone in the evaluation of patients with Cushing's syndrome. Mostly medical terminology
 • Cushing's Disease   Informative site about all types of brain disorders. Hosted by Dr Stephen B. Tatter, MD, Ph.D., from the Dept. Neurosurgery at Wake Forest Univ.
 • National Inst. of Health Pubn   Highlights the causes, diagnoses, and treatments of Cushing's syndrome. Includes details on current research and resources
 • Univ. of Michigan Pituitary Clinic   Provides faculty, service, and appointment details. Program run by Cushing's syndrome expert Dr. William Chandler
 • Support Group   View postings on the bulletin board or send in your own. Includes info on local and national organizations
 • Support and Research Foundation   Provides info and support for patients and professionals, as well as public awareness and education. Includes details on membership
 • Cushing's Syndrome

  CUTANEOUS CANDIDIASIS


  Zie ook:
  INFECTIES   INFECTIONS
  Zie ook: BACTERI╦LE HUIDZIEKTEN   BACTERIAL SKIN DISEASES
  Zie ook: DERMATOMYCOSES
  Zie ook: DERMATOMYOSITIS
  Zie ook: SCHIMMELINFECTIES
 • U. of Iowa:Candidiasis - Right Axilla - Satellite Pustules
 • U. of Iowa:Candidiasis - Right Axilla - Satellite Pustules

  CUTANEOUS SYPHILIS


  Zie ook:
  BACTERI╦LE INFECTIES   BACTERIAL INFECTIONS
  Zie ook: GRAM-NEGATIVE BACTERIAL INFECTIONS
  Zie ook: TREPONEMAL INFECTIONS
  Zie ook: SYFILIS

  CUTANEOUS TUBERCULOSIS


  Zie ook:
  BACTERI╦LE INFECTIES   BACTERIAL INFECTIONS
  Zie ook: GRAM-POSITIVE BACTERIAL INFECTIONS
  Zie ook: ACTINOMYCETALES INFECTIONS
  Zie ook: BACTERI╦LE HUIDZIEKTEN   BACTERIAL SKIN DISEASES
  Zie ook: MYCOBACTERIUM INFECTIONS
  Zie ook: TUBERCULOSE   TUBERCULOSIS
  Zie ook: ERYTHEMA INDURATUM
  Zie ook: HUIDWOLF
 • About Cutaneous Tuberculosis and Atypical Mycobacterial Infection
 • Tuberculosis, Cutaneous

  CUTIS LAXA   MID-DERMALE ELASTOLYSE   MID-DERMAL ELASTOLYSIS   MDE   ANETODERMA   POSTINFLAMMATORY ELASTOLYSIS with CUTIS LAXA


  Zie ook:
  HUIDAANDOENINGEN   SKIN DISEASES
  Zie ook: BINDWEEFSELAANDOENINGEN   CONNECTIVE TISSUE DISEASE
  Zie ook: BLEFAROCHALASIS   BLEPHAROCHALASIS   DERMATOLYSIS PALPEBRARUM
  Zie ook: DERMATOCHALASIS   DERMATOCHALASIA
  Zie ook: ELASTOLYSE   ELASTOLYSIS
 • Cutis Laxa
 • Cutis Laxa
 • Cutis Laxa, Autosomal Dominant
 • Cutis Laxa, Recessive
 • Prenatal diagnosis of Cutis Laxa by fetal echocardiography
 • Mid-dermal Elastolysis
 • Mid-dermal Elastolysis (MDE)
 • Cutis Laxa
 • eMedicine:Anetoderma
 • Anetoderma