CATSCLEM GEZONDHEID en ZIEKTE - HEALTH and DISEASE

CATSCLEM - GEZONDHEID en ZIEKTE

ALA - ALN
OPGELET


Patienten en leken die raadgevingen/adviezen/informatie zoeken via deze verzameling links wordt dringend geadviseerd de verzamelde informatie te bespreken met de (behandelend) arts/specialist/hulpverlener.

MEDISCHE TERMEN - MEDICAL TERMS : A


 • Consumed - ziekte of klacht: A
 • Ziekenhuis.nl - Woordenboek: A
 • Merck Manual: A (Nederlands)
 • Dorland's Illustrated Medical Dictionary: A

  ALAGILLE SYNDROOM   ALAGILLE SYNDROME   ARTERIOHEPATIC DYSPLASIA


  Zie ook:
  LEVERAANDOENINGEN   LIVER DISEASES
  Zie ook: XANTHOMATA
 • NIZW: Alagille Syndroom
 • Erfocentrum: Alagille Syndroom
 • Alagille Syndroom Lotgenotencontact
 • Multiple Congenital Anomaly/Mental Retardation Database: Alagille Syndrome (AGS)
 • Alagille Syndrome
 • Picture of Alagille Syndrome / Arteriohepatic Dysplasia - Right elbow - Xanthomata
 • Pictures of Alagille Syndrome, Skin II
 • Alagille Syndrome
 • Alagille Syndrome
 • Alagille Syndrome Alliance   Provides materials and resources including charts, diagnosis and testing pages, and a kid space. Explains genetics of AGS
 • Alagille Syndrome Families   Contains intimate stories of this liver disease and its affects on families. Read symptoms, treatments and, medical articles
 • Alagille Syndrome Findings   History of discoveries and cases in more technical terms. Furnishes a clinical synopsis and list of references
 • Alagille Syndrome Overview   Technical, yet understandable explanation of this liver disease affecting infants. Learn of symptoms, related illnesses, and treatment
 • Alagille Syndrome   Read the American Liver Foundation's profile on the symptoms and treatments of Alagille Syndrome. Directed at patients and their families
 • LiverLink   Abundant resources for those affected with AGS. Read profiles, health news, and current research findings. Contact support group members
 • Support Group of Australia   Provides a general overview of the disease with a monthly newsletter, liver donation facts, and links other support groups
 • Family Village: Alagille Syndrome

  ALANINE   beta-ALANINE   ALAT   ALANINE-AMINO-TRANSFERASE


  Zie ook:
  AMINOZUREN   AMINO ACIDS
 • Alanine
 • Alanine
 • ALAT   Levercelschade
 • Molecular Expessions - The Amino Acid Collection: Alanine
 • beta-Alanine

  ALBENZA


  Zie ook:
  ALBENDAZOLE
 • Albenza (Albendazole) - Official US prescribing info for this antiparasitic used to treat neurocysticercosis and hydatid disease

  ALBINISME   ALBINISM   HERMANSKY-PUDLAK SYNDROME
  HYPOPIGMENTATION


  Zie ook:
  OOGAANDOENINGEN   EYE DISEASES
  Zie ook: HEREDITARY EYE DISEASES
  Zie ook: OCULAR ALBINISM
  Zie ook: OCULOCUTANEOUS ALBINISM
  Zie ook: HUIDAANDOENINGEN   SKIN DISEASES
  Zie ook: HAARAANDOENINGEN   HAIR DEFECTS   HAARUITVAL   KAALHEID   HAIR DISEASES
  HAIR LOSS   BALDNESS
  HAARTRANSPLANTATIE   HAIR TRANSPLANT   PSEUDOFOLLICULITIS BARBAE   ONGEWENSTE HAARGROEI   HAARZIEKTEN   TRICHOSEN

 • NIZW: Albinisme
 • Albinisme
 • Erfocentrum: Albinisme
 • Albinisme   Mensen met albinisme hebben een stoornis in de pigmentvorming van hun huid, ogen en haar. Albinisme is een aangeboren afwijking
 • Albinisme
 • Albinisme
 • NOAH: Hermansky-Pudlak Syndrome
 • Hosp. for Sick Children, Toronto: Anaesthetic Implications for Hermansky-Pudlak syndrome
 • Albinism
 • Family Village: Albinism & Hypopigmentation
 • HealthCentral - General Encyclopedia - Albinism
 • "He has white hair!" [C Farraway]
 • The US National Organisation for Albinism and Hypopigmentation - NOAH
 • Albinism

  ALBRIGHT's ANAEMIA


 • Who Named It? Albright's Anaemia

  ALBRIGHT's SYNDROME   LIGHTWOOD-ALBRIGHT SYNDROME   BUTLER-ALBRIGHT SYNDROME   BUTLER-LIGHTWOOD-ALBRIGHT SYNDROME   LIGHTWOODĺS SYNDROME   CALCINOSUS INFANTUM   CONGENITAL HYPERCHLOREMIC ACIDOSIS   EVOLUTIVE TUBULAR NEPHROPATHY  HYPERCHLOREMIC ACIDOSIS with NEPHROCALCINOSIS   IDIOPATHIC RENAL ACIDOSIS   INFANTILE DISTAL RENAL TUBULAR ACIDOSIS   NEPHROCALCINOSIS INFANTUM   NEPHROCALCINOSIS with HYPERCHLOREMIC ACIDOSIS   NEPHROCALCINOSIS with RICKETS and DWARFISM   RENAL TUBULAR ACIDOSIS   RICKETS with RENAL TUBULAR ACIDOSIS


 • HealthCentral - General Encyclopedia - Albright's Syndrome

  ALBRIGHT SYNDROME 1


 • Multiple Congenital Anomaly/Mental Retardation Database: Albright Syndrome 1

  ALBRIGHT SYNDROME II   ALBRIGHT HEREDITARY OSTEODYSTROPHY   PSEUDOHYPOPARATHYROIDISM   SEABRIGHT BANTAM SYNDROME


 • Who named it? - Albright's syndrome II

  ALBRIGHT's TEST


  Zie ook:
  NIERZIEKTES   RENAL DISEASE
 • Who Named It? Albright's Test

  ALBRIGHT-BUTLER-BLOOMBERG DISEASE   ALBRIGHT-BUTLER-BLOOMBERG SYNDROME   FAMILIAL HYPOPHOSPHATEMIA   FAMILIAL HYPOPHOSPHATEMIC RICKETS   HYPOPHOSPHATEMIC RICKETS   PHOSPHATE DIABETES   PRIMARY VITAMIN D RESISTANT RICKETS   VITAMIN D-RESISTANT RICKETS   X-LINKED PHOSPHATEMIA   X-LINKED PHOSPHATEMIC RICKETS


 • Who Named It? - Albright-Butler-Bloomberg disease

  ALBUMINE   ALBUMIN   ALBUMINEGEHALTE


  Zie ook:
  EIWITTEN   PROTEINE   PROTEIN
 • Wikipedia: Albumine
 • Albumine
 • De San Memoboek 2007: Albumine
 • Albuminegehalte
 • MedlinePlus: Albumin

  ALBUTEROL


  Zie ook:
  VENTOLIN
  Zie ook: AANDOENINGEN van de LUCHTWEGEN (Bronchodilatatie)
 • Albuterol Aerosol (Inhaler) _nbsp Non brand specific info for patients is provided about this bronchodilator commonly used to treat asthma. Includes side effects
 • Albuterol Nebulizer Solution   Healthtouch provides a patient-friendly overview of this commonly prescribed treatment for asthma and airway obstructions

  ALBUMINE   ALB   ALBUMINEGEHALTE


  Zie ook:
  URINE
  Zie ook: EIWITTEN   PROTE¤NE   PROTEIN
  Zie ook: ALBUMINURIE   MICRO-ALBUMINURIE   ALBUMINURIA   MICRO-ALBUMINURIA
 • Kies Beter: Albumine
 • Albumine
 • Albumine

  ALBUMINURIE   MICRO-ALBUMINURIE   ALBUMINURIA   MICRO-ALBUMINURIA


  Zie ook:
  URINE
  Zie ook: EIWITTEN   PROTE¤NE   PROTEIN
 • Suikerziekte en de nieren: Micro-albuminurie
 • eMedicine: Albuminuria
 • Micro-albuminuria

  ALCOHOL


  Zie ook:
  ALCOHOLISME   ALCOHOLISM
  Zie ook: VAATVERWIJDING   VASODILATATIE   VASODILATATION   VASODILATANTIUM
  Zie ook: ASIAN FLUSH   ALCOHOL FLUSH   ASIAN BLUSH
  Zie ook: ALCOHOL USE DISORDERS IDENTIFICATION TEST   AUDIT
 • Alcohol Informatielijn, tel: 0900-5002021 (0,22 p/min) 24 uur p/d
 • Alcohol
 • Alcoholvoorlichting
 • Minder Drinken
 • Drinktest
 • NIGZ: Alcoholvoorlichting
 • Acohol de baas
 • Drankjewel   Informatieve site voor jongeren en volwassenen met een alcoholprobleem
 • Alcohol.Pagina
 • Onderzoek alcohol - Vaatverwijding
 • Alcohol & Medicines   Good advice about the risks of mixing alcohol and medication, particularly before driving or operating machinery

  ALCOHOL-INDUCED LIVER DISEASE   ALCOHOLIC LIVER DISEASE


  Zie ook:
  LEVERAANDOENINGEN   LIVER DISEASES
 • Alcohol-Induced Liver Disease
 • Alcoholic Liver Disease
 • Alcohol-Induced Liver Disease
 • Merck Manual: Alcoholic liver disease

  ALCOHOLISME   AL-ANON   ALCOHOLVERSLAVING   ALCOHOLISM   ALCOHOL DEPENDENCE


  Zie ook:
  FETAL ALCOHOL SYNDROME
  Zie ook: SYNDROOM van KORSAKOV
  Zie ook: VERSLAVING   ADDICTION
  Zie ook: ALCOHOL USE DISORDERS IDENTIFICATION TEST   AUDIT
 • Ben jij sterker dan Drank
 • Is Alateen iets voor jou?
 • Al-Anon Familiegroepen
 • Anonieme Alcoholisten Nederland
 • Stichting de Hoop Christelijk categoriaal psychiatrisch ziekenhuis waar drugs-, alcohol-, medicijn- en/of gokverslaafden kunnen worden geholpen
 • Alcohol Stel interactief vast wat voor drinker u bent
 • Wat is: Alcoholisme
 • Van de ziekte die alcoholisme heet
 • Nederlands Instituut voor Alcohol en Drugs
 • Boumanhuis Centrum Verslavingszorg: zorg bieden aan mensen die problemen hebben, of kunnen krijgen met het gebruik van alcohol, drugs, medicijnen of met hun gokgedrag
 • GGZ Richtlijnen: Alcohol
 • Anonieme Alcoholisten
 • Al-Anon familiegroepen
 • Anonieme Alcoholisten Nederland
 • Trimbos Instituut: Tips om minder alcohol te drinken De doelstelling van ALCON is het voorkomen van alcoholproblemen op het werk. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door bedrijven en andere arbeidsorganisaties te stimuleren aandacht te besteden aan dit onderwerp. Dat kan gebeuren als onderdeel van een zelfstandig alcoholprogramma, dan wel onderdeel zijn van arbo-, sociaal-, ziekteverzuim-, of gezondheidsbeleid
 • Stichting Alcohol Consultancy Nederland (ALCON) De doelstelling van ALCON is het voorkomen van alcoholproblemen op het werk. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door bedrijven en andere arbeidsorganisaties te stimuleren aandacht te besteden aan dit onderwerp. Dat kan gebeuren als onderdeel van een zelfstandig alcoholprogramma, dan wel onderdeel zijn van arbo-, sociaal-, ziekteverzuim-, of gezondheidsbeleid
 • Alcohol Over de risico's van alcoholgebruik
 • Alcohol and Alcoholism Articles from USA Today
 • HealthCentral - General Encyclopedia - Alcohol dependence   Alcoholism
 • HealthCentral - General Encyclopedia - Alcohol withdrawal state
 • Alcoholism
 • National Clearinghouse for Alcohol and Drug Information

  ALCOHOL USE DISORDERS IDENTIFICATION TEST   AUDIT


  Zie ook:
  NEUROPSYCHOLOGISCHE TESTS   NEUROPSYCHOLOGICAL TESTS
 • AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test)
 • AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) (Vragenlijst)

  ALDACTAZIDE


 • Aldactazide - Official Manufacturer's site for this Spironolactone-containing compound used to treat heart failure, liver disease, and hypertension

  ALDACTONE


 • Aldactone - Official Manufacturer provides prescribing information for this drug used in treating edematous states and hypertension

  ALDOSTERON   ALDOSTERONE


  Zie ook:
  HORMONEN   HORMONES
  Zie ook: HYDROCORTISONE
  Zie ook: BIJNIERSCHORS HORMONEN
 • Wikipedia: Aldosteron
 • De bijnieren - Aldosteron
 • Aldosteron referentiewaarden
 • MedlinePlus: Aldosterone
 • Wikipedia: Aldosterone (Eng)

  ALDRED SYNDROOM   ALDRED SYNDROME   X-LINKED MENTAL HANDICAP-RETINITIS PIGMENTOSA SYNDROME   NONSPECIFIC MENTAL RETARDATION ASSOCIATED WITH RETINITIS PIGMENTOSA


  Zie ook:
  MENTALE RETARDATIE   MENTAL RETARDATION
 • Multiple Congenital Anomaly/Mental Retardation Database: Aldred Syndrome
 • Rare Diseases List: Aldred Syndrome

  ALENDRONATE SODIUM


 • Alendronate Sodium - News Reprinted article from the August 1995 issue of Medical Sciences Bulletin reports US FDA approval of this drug as treatment for osteoporosis
 • Alendronate Sodium - Official Manufacturer's site provides full prescribing and patient information about this drug used in the treatment of osteoporosis
 • Alendronate Sodium - RxList Used to treat osteoporosis and Paget's disease, which weaken bones. Learn what happens if you drink fruit juice or java while on this medication

  ZIEKTE van ALEXANDER   ALEXANDER's DISEASE


  Zie ook:
  LEUKODYSTROFIE   LEUKODYSTROPHY
  Zie ook: STOFWISSELINGSZIEKTEN   METABOLIC DISEASES
 • Leukodystrofie - Ziekte van Alexander
 • Alexander Disease
 • NIH: Alexander Disease
 • Metabolic Diseases: Alexander Disease
 • The Waisman Center - Alexander Disease - Summary for Parents
 • Alexander Disease Patient/Family Resources

  ALEXANDER SYNDROOM   ALEXANDER SYNDROME   CONGENITAL FACTOR VII DEFICIENCY   FACTOR VII DEFICIENCY   HYALINE PANNEUROPATHY   IDIOPATHIC HYPOPROTHROMBINEMIA   PROCONVERTIN DEFICIENCY   SERUM PROTHROMBIN CONVERSION ACCELERATOR DEFICIENCY   SPCA DEFICIENCY


  Zie ook:
  FACTOR VII   BLOEDSTOLLING   COAGULATION
 • Multiple Congenital Anomaly/Mental Retardation Database: Alexander Syndrome
 • Who Named It? - Alexander's syndrome (Benjamin Alexander)

  ALEXANDER TECHNIEK   ALEXANDER TECHNIQUE


  Zie ook:
  LICHAAMSTHERAPIE
  Zie ook: CHIROPRACTIE   CHIROPRACTIC
 • Nederlandse Vereniging van Leraren in de F.M. Alexandertechniek (NEVLAT)
 • Innerned: Alexander Techniek
 • Alexander Techniek Opleiding Nederland, tel: 020 - 6227934
 • Complete Guide to the Alexander Technique - "This web site provides a systematic guide to all Alexander Technique information and resources - both on and off the Internet."
 • ATI - Alexander Technique International This site includes an impressive collection of articles on the Alexander Technique, some in French, German and Swedish. Also contains a list of teaching members
 • Alexander Technique - A Conversation with Nigel Hornby The interesting story of one teacher's experiences with his study of the Alexander Technique
 • Children, Childhood Education and the Alexander Technique Resources for parents and teachers who would like to see the Alexander Technique used in schools
 • Direction A journal on the Alexander Technique published in Australia. Subscription information, message boards, links
 • The Alexander Technique Includes brief descriptions of the Alexander Technique and how it is taught, organizations of certified teachers, ordering books, and a list of articles in magazines and journals
 • The Alexander Technique An extensive selection of links and an e-mail list for discussing the Alexander Technique
 • AmSAT - American Society for the Alexander Technique Includes a directory of teaching members, book catalog, workshops, a series of articles and links
 • Children, Childhood Education and the Alexander Technique Resources for parents and teachers who would like to see the Alexander Technique used in schools
 • The Complete Guide to the Alexander Technique A comprehensive source of information about the Technique: how to find a teacher, scientific and medical research, interactive resources, books, and more
 • Direction A journal on the Alexander Technique published in Australia. Subscription information, message boards, links
 • The Insiders' Guide to the Alexander Technique Introduction and in-depth information, including articles, resources and history. Sites on Ergonomics, Musicians and John Dewey

  ALEXIE   ALEXIA


 • Alexie
 • Aphasia - Alexia
 • Afasie (taaldisfasie) Expressieve afasie (of Broca's afasie) - Motorische afasie - Receptieve of sensorische afasie (of Wernicke's afasie) - Conductie-afasie - Auditieve afasie - Visuele afasie (of alexie) - Agafie
 • Glossary of Terms - A - Alexia

  ALEXITHYMIE   ALEXITHYMIA


 • Wikipedia: Alexithymie
 • Drie Typen Alexithymie
 • Wikipedia (ng): Alexithymia
 • Alexithymia Chatsite
 • The Alexithymia FAQ

  ALFA1-ANTITRYPSINE DEFICI╦NTIE   AAD   ALPHA1 ANTITRYPSIN DEFICIENCY   A1AD   AAT   ALPHA1 PROTEINASE INHIBITOR DEFICIENCY


  Zie ook:
  LONGEMFYSEEM   PULMONARY EMPHYSEMA
  Zie ook: STOFWISSELINGSZIEKTEN   METABOLIC DISEASES
 • AAD-telefoonlijn: tel: 015 - 2133570

 • Astmafonds: AAD
 • eMedicine: Alpha-1-Antitrypsin Deficiency
 • HealthCentral - General Encyclopedia - AAT Deficiency
 • Inherited Emphysema - Alpha1
 • Human Alpha1-Proteinase Inhibitor
 • Alpha1 Frequently Asked Questions (FAQ)
 • Welcome to the Alpha1 National Association
 • NORD - Alpha-1-Antitrypsin Deficiency
 • Family Village: Alpha-1 Antitrypsin Deficiency
 • Alpha-1 Antitripsyn Deficiency
 • Inherited Emphysema - Alpha1 Proteinase Inhibitor Deficiency - National Jewish Medical and Research C (US)
 • Alpha1 Antitrypsin Deficiency

  ALFAFOETOPROTE¤NE   ALPHA FETOPROTEIN   ALFA-PROTE¤NE-GEHALTE   AFP


  Zie ook:
  ZWANGERSCHAP   PREGNANCY
  Zie ook: VRUCHTWATER
  Zie ook: TUMORMERKERS   TUMORMARKERS
 • AFP (alfa-foetoprote´ne)   Leverkanker; eierstokkanker, teelbalkanker, ook verhoogd gedurende zwangerschap
 • Onderzoeken De onderzoeken. Chromosomenonderzoek. Bepaling alfa-foetoprote´ne-gehalte. DNA-onderzoek en onderzoek naar stofwisselingsziekten

  ALICE in WONDERLAND SYNDROOM   ALICE in WONDERLAND SYNDROME


  Zie ook:
  MIGRAINE   SPANNINGSHOOFDPIJN
  BASILAIRE ARTERI╦LE MIGRAINE   BASILAR ARTERY MIGRAINE   VERTEBROBASILAR INSUFFICIENCY   VASCULAIRE HOOFDPIJN

 • Migraine bij Kinderen: Alice in Wonderland Syndroom
 • Alice in Wonderland Syndrome

  ALIEN HAND SYNDROME


  Zie ook:
  CORTICOBASAL GANGLION DEGENERATION
 • Alien Hand Syndrome
 • Alien Hand Syndrome
 • Alin Hand Syndrome

  ALIMENTARY TRACT DUPLICATIONS   CONGENITAL ALIMENTARY TRACT DUPLICATIONS


  Zie ook:
  SPIJSVERTERINGSTRAJECT   GASTROINTESTINAL TRACT   ALIMENTARY TRACT
 • eMedicine: Alimentary Tract Duplications   Enterocystomas, enterogenous cysts, supernumerary accessory organs, ileum duplex, giant diverticula, and unusual Meckel diverticulum - Cervical and thoracic duplications: Esophageal duplications, Thoracoabdominal duplications, Gastric duplications, Duodenal duplications, Jejunal and ileal duplications, Tubular duplications, Duplications of the colon and rectum, Hindgut duplications

  ALKALOSE   ZUURVERLIES   ALKALOSIS


  Zie ook:
  ACIDOSE   ACIDOSIS
 • HealthCentral - General Encyclopedia - Alkalosis
 • Britannica: Alkalosis

  ALKAPTONURIE   ALKAPTONURIA


  Zie ook:
  OCHRONOSE   OCHRONOSIS
  Zie ook: AMINOZUURSTOFWISSELINGSZIEKTEN
 • NIZW: Alkaptonurie
 • Aminozuurstofwisselingsziekten O.a. Alkaptonurie
 • Alkaptonuria and Ochronosis information and support An Alkaptonuria and Ochronosis Notebook of information plus a Hotline for messages and support
 • EMedicine: Alkaptonuria

  ALKA-SELTZER


 • Alka-Seltzer Home Page Take the heartburn test, find out how antacids work and catch up on home cures for overindulgence. Kids, check out the nifty science experiments

  SYNDROOM van ALLAN-HERNDON-DUDLEY   ALLAN-HERNDON-DUDLEY SYNDROME   AHDS   ALLAN-HERNDON SYNDROME   X-LINKED MENTAL RETARDATION (X-LINKED)


  Zie ook:
  HYPOTONIE   HYPOTONIA
 • Multiple Congenital Anomaly/Mental Retardation Database: Allan-Herndon-Dudley Syndrome
 • Who Named It? - Allan-Herndon-Dudley syndrome
 • Allan Herndon Syndrome

  ALLEGRA


  Zie ook:
  FEXOFENADINE
 • Allegra (Fexofenadine) - Official Provides information, for both patients and medical professionals, on this non-drowsy allergy relief medicine. Covers dosage and administration. Explains how non sedating antihistermines medication may be helpful for your seasonal nasal symptoms
 • Allegra - Administration Patient information outlines the proper way to use this medicine indicated in relieving the symptoms of allergies. Also lists side effects
 • Allegra - FAQs Topics include whether or not Allegra is safe to take during pregnancy, side effects, and the drug's likelihood to cause heartbeat irregularity
 • Allegra - News MedWatch News reports the December, 1997 US FDA approval of Allergra extended release tablets as a safer alternative to Seldane

  ALLEN TEST   TEST van ROOS   HOSTAGE MANEUVER   HANDS-UP TEST


  Zie ook:
  THORACIC OUTLET COMPRESSIE SYNDROOM   THORACIC OUTLET SYNDROME   THORACIC OUTLET OBSTRUCTION SYNDROME   TOS
 • Allen Test
 • Thoracic outlet syndrome: puzzling: Roos test

  ALLERGIC ENCEPHALOMYELITIS   EXPERIMENTAL ALLERGIC ENCEPHALOMYELITIS


  Zie ook:
  AUTOIMMUUN ZIEKTEN AUTOIMMUNE DISEASES
 • Experimental Allergic Encephalomyelitis
 • Experimental allergic encephalomyelitis

  ALLERGIE   ALLERGY   INTOLERANTIE   INTOLERANCE   OVERGEVOELIGHEID   HYPERSENSITIVITY   CHILDHOOD ALLERGY


  Zie ook:
  ALLERGOLOGIE
  Zie ook: ALLEGRA
  Zie ook: ASTELIN
  Zie ook: AZELASTINE
  Zie ook: ALLERGISCHE VERKOUDHEID   ALLERGIC RHINITIS
  Zie ook: ANAFYLAXIE   ANAPHYLAXIS
  Zie ook: ASTHMA
  Zie ook: BECONASE
  Zie ook: BUDESONIDE
  Zie ook: FLONASE
  Zie ook: BIJENSTEEK   BEE STINGS
  Zie ook: CHRONISCHE HUIDUITSLAG
  Zie ook: DESENSITISATIE
  Zie ook: GENTEST   GENE TESTING
  Zie ook: KARTAGENER SYNDROOM
  Zie ook: LATEX ALLERGIE   LATEX ALLERGY
  Zie ook: MULTIPLE CHEMICAL SENSITIVITY   MCS
  Zie ook: NEUSVERKOUDHEID
  Zie ook: PARFUM ALLERGIE
  Zie ook: PROVOCATIETEST
  Zie ook: SEVERE COMBINED IMMUNODEFICIENCY
  Zie ook: SICK BUILDING SYNDROME
  Zie ook: STOFMIJT   HUISSTOFMIJT
  Zie ook: VOEDSELALLERGIE
  Zie ook: WATERSTOFTEST   WATERSTOF-ADEMTEST   HYDROGEN BREATH TEST   HBT
  Zie ook: ZEMELENUITSLAG
  Zie ook: ZUURGRAADTEST
 • Allergie Informatie Stichting Allergy Information Service (ALL In), Telefoon: 0317-612315 ( 1e en 3de wo. van de maand van 19.00-21.30)
 • Sanatiewinkel Nijmegen, tel: 024 - 3770959

 • Allergiewinkel Best, tel: 0499 - 375222

 • Allergiewinkel Breda, tel: 076 - 5207217

 • Klinisch Ecologisch Allergie Centrum Weert, tel: 0495 - 451428

 • MedischLab: Allergie opsporen
 • Ziektebeeld: Allergisch voor Bijen- en Wespengiften
 • Ziektebeeld: Allergisch voor Huisdieren
 • Hooikoorts en AllergieŰn
 • V.A.P. Vereniging van Allergie PatiŰnten
 • Bureau Beroepsziekten FNV: Allergie
 • Allergie Landen Informatie
 • AllergieŰn   Een verkeerde reactie van het lichaam op bepaalde stoffen in de omgeving
 • School en Allergie
 • Schering-Plough: Allergie
 • Allergies   Healthfinder: Allergy
 • Zo ontstaat een allergische reactie
 • Allergies
 • Asthma and Allergy WWW Resources Page
 • Why do I feel like this?
 • What are Allergies
 • Why me?
 • Allergies in Kids
 • Related Conditions
 • Sense and Sensitivity
 • Setting the record straight on Food Allergy
 • Cosmetics: the Price of Beauty
 • Insect Bites and Stings
 • Home Improvement Projects for the Allergy Minded
 • Just what the Doctor ordered
 • Treat Yourself Right
 • Over-the-Counter Medications
 • About Allergy Specialists
 • Staying Active
 • Answers from the Experts
 • Something in the Air
 • Allergens and Irritants, Inside Out
 • Allergens and Irritants Outside
 • Allergens and Irritants At Home
 • Allergens and Irritants At Work
 • Special Equipment
 • Sources and Resources
 • The Allergy Connection This site covers the link between allergies and a handful of disabilities
 • Yahoo: diseases & conditions: Allergies
 • Allergy and Asthma FAQ - Other Web Sites
 • Northern Nevada Allergy Clinic, Ltd. Allergy Busters home site. Take Online test to see if you have allergies
 • Robert B. Litman, M.D. Allergist's office in San Ramon, California. Has good links to other useful medical web sites
 • WS Tichenor M.D., New York. Discussion of Sinusitis: A Treatment Plan that works for asthma and allergy too
 • AllAllergy.Net Asthma, Allergy and Intolerance Information on the Web. Articles, organisations, books and journals, events, products, allergen database. Everything intolerance, allergy, and hypersensitivity sufferers and health-care professionals need to know about this complex and rapidly-developing field
 • Asthma and Allergy Information and Research
 • Allergy Tips from a Fellow Allergy Sufferer
 • Allergy and Asthma FAQ Page
 • Allergy and Asthma Network Allergy and Asthma Network/Mothers of Asthmatics, Inc. Every Breath You Take... We'll Be Helping You . Are you one of over 40 million Americans who suffer from allergies or one of 10 million with asthma?
 • Sinusitis Explores the symptoms and treatment of sinusitis, and other sinus diseases, as well as the interrelated problems of allergy and asthma
 • Allergies - Doctor's Guide Updates on allergy and asthma research plus advice about drug therapy. Also features FAQs, info on food allergy and skin conditions and links
 • JAMA NetSight - Allergy and Immunology on the Internet
 • Miningco: Allergies
 • Allergy Internet Resources
 • SciCentral - Allergy
 • Allergies
 • Allergy & Asthma Specialists Asthma information, advice on how to avoid allergen exposures, graphics of plants that may cause allergy problems and links
 • Allernet Allergy & Asthma Web Site Contains tree, grass, mold, and weed pollen maps for hayfever sufferers, helpful hints on prevention, and find an allergy specialist. With links
 • Allergy
 • Explanations of how allergies work
 • Allergy Glossary: The Respiratory System
 • Meniere's Disease and Allergies Information about how a sufferer found relief from symptoms by being treated by an allergist for food allergies. Includes useful links
 • Allergy FAQ
 • Allergy Information Center Helpful tips about how to control allergy reactions by modifying your environment, taking medication, changing your life-style, altering your diet, and taking vitamins. Related links are provided
 • Allergy and Asthma Management Disease Center
 • Family Village: Allergy
 • Brochures from the University of Illinois: Allergy
 • Allergies: Nothing to Sneeze At
 • What Dentists Need To Know About Allergies
 • Protection From Indoor Allergens Is Right Under Your Nose
 • Allergies to Animals
 • Childhood Allergy
 • Dermatologic Diseases
 • Adverse Reactions to Foods - A Patient's Guide
 • Adverse Reactions to Food Additives
 • Allergic Rhinitis and Nonallergic Rhinitis
 • Allergy and Asthma Network/Mothers of Asthmatics
 • Advice From Your Allergist
 • Allergy discussion list on LISTSERV@tamvm1.tamu.edu
 • Allergy & Asthma Discussion Board
 • Allergy and Asthma Support Page
 • misc.kids Allergy and Asthma FAQ Page
 • Asthma and Allergy WWW Resources Page
 • Allergy, Asthma & Immunology Online Also allergy-immunology glossary
 • American Academy of Allergy Asthma & Immunology
 • Sapient Health Network An interactive service for people with chronic and serious illnesses
 • National Jewish Medical and Research Center The only medical and research center in the USA devoted entirely to respiratory, allergic, and immune system diseases, including asthma, tuberculosis, emphysema, severe allergies, AIDS, cancer and autoimmune diseases such as lupus. An informative site
 • National Allergy Bureau
 • National Institute of Allergy and Infectious Diseases
 • Allergies - MiningCo Home Page Allergies, from your Mining Co. Guide
 • Allergies On News News on allergies and related diseases
 • Allergies Resource Center Medical news, information and articles, links, message boards, books, and much more on allergies
 • Allergies Resource Center Medical news, information, links, message boards, books, and much more on Allergies
 • Allergies and Chemical Sensitivity The Allergy Help Sheet from The Healthy House offers useful information for those who are suffering useful links to organistions and providers of associated products
 • Allergies: news and information Research news and up-to-date information on allergies from MCW HealthLink, produced by the Medical College of Wisconsin, Milwaukee
 • Allergy Center - The Daily Apple The allergy center of The Daily Apple is a free medical health guide and community for people suffering from asthma and allergies, providing the latest news and information together with support and discussion groups
 • Allergy Center | Personal Health Zone Allergy resources, information, products and treatments
 • Allergy Learning Lab The Allergy Learning Lab is an information-rich facility devoted to people who have allergies or the symptoms of allergies
 • The Allergy Research Institute Pune, India
 • The On-Line Allergy Center
 • Tips On How To Control Holiday Allergies
 • AllerDays: Allergies Hoechst Marion Roussel
 • Allergy Quarterly
 • Air Quality air purifier Swiss air ionizer developer, manufacturer, and installer offers a variety of filter models. Read about the product and request information
 • AllerDays Resource Center Find definitions of allergies and discussions on therapies, treatments, and medications. With a daily pollen count and news forum
 • Allergy Asthma Technology Allergy prevention products from this company include bedding protectors, mold removers, and air cleaners. With associated medical facts
 • Allergy Center Read about the various environmental factors causing allergic reactions. Features a discussion group and other resources
 • Allergy Clean Environments Find details of products for asthma and allergy sufferers to assist in allergy proofing the home. With company info and order form
 • Allergy CyberCenter Search for your allergy by country, with dietary information, product and doctor listings, publications details, and statistics
 • Allergy Home Care Products Offering allergy control products, this company aims to help make your home allergy-free. With practical advice and a product list
 • Allergy HomeAir Center Provides details of equipment, filters, and chemicals, as well as tips for allergy sufferers, FAQs, and ordering information
 • Allergy Internet Resources Comprehensive coverage of allergies including asthma, food, latex, seasonal, skin, and stings. Post your own resource or join the forum
 • Allergy Net Australia Includes resources for patients and medical practitioners, including topical info and a newsletter about allergies. Includes contact details
 • Allergy Relief Shop Creating a safe environment through construction and moisture control, this company offers consultation, a free catalog, and online ordering
 • Allergy Shop Email your concerns to this company and receive treatment options, information, and advice on how allergies develop. Includes a product list
 • Allergy Store Browse the catalog and purchase products online, like their mite-proof mattress and pillow case
 • Allergy Supply Company Details of the asthma and allergy related products and supplies offered by this retailer. With medical links and a product directory
 • American Academy of Allergy, Asthma The AAAAI site provides timely educational information for both the public and medical health professionals about asthma and allergic diseases
 • EcoDesign Resources Find out how to make your home nontoxic with allergy prevention information, special building products, and interior design
 • Facts About Sinus & Allergy Find out about the symptoms and causes of sinus infections, from the American Academy of Otolaryngology
 • Glasfloss Industries, Inc. Manufacturer of air filters for allergy sufferers presents an outline of their products and an email contact address
 • Allergy Web Public/Patient information. Health Professional Information
 • Enzyme Potentiated Desensitization (EPD) FAQ Information about EPD, an experimental allergy treatment that uses environmental controls and low-concentration allergy shots
 • Good Housekeeping: Allergy Attack Frequently asked questions about allergies, including causes, seasonality, and the latest treatments
 • Healthlinkusa Allergies Links Links to treatments ,diagnosis, prevention, support groups, email lists, message boards, personal stories, risk factors, statistics, research and more
 • Middle Ear Disease and Allergy Presents the evidence that supports the theory that persistant fluid in a child's (or adult's) middle ear is the result of allergy and not infection
 • The Sneeze Gazette If you suffer from Allergies, or Asthma, or know someone who does, this page is for you. You'll find the quarterly newsletters, links to allergy and asthma sites and a growing FAQ
 • Immune Mailing List Includes a what's new section, instructions on how to retrieve archives, subscription details, and links to related sites
 • IonAir Company Find details on their range of ion air generators, updated news and research, and ordering information
 • Medic Assist Emergency alert products including jewelry or ID card for wallet or purse. Suitable for diabetics or people with severe allergies. Features online ordering
 • NIAID National Institute of Allergy and Infectious Diseases offers an organization profile, news releases, and research activities
 • Natural Solutions Air filter manufacturer offers information and products for those with allergies. Includes a price list and contact details
 • Ozone/Ion Generator Find out from this retailer what the ozone generator does, how it works, and what costs are involved
 • Pentex Air Ionizers Find information on this negative ion product, with a background explanation of the technology, and details of other products
 • Priorities Allergy relief and a healthy home are the priorities of this company. With details of products and ordering information
 • Thunderstorm in a Box Find out about negative ion generation for improving indoor air quality. With a slide show and dealership opportunities
 • Tylenol Allergy Sinus Find allergy tips and information about this non-prescription medication that is designed for multiple allergy symptoms including sinusitis
 • Web Products Retailer of air conditioning filter products and electrostatic furnaces offers a product list, FAQs and contact information
 • Allergy Discussion List Subscribe to this mailing list, which offers info on treatment, prevention, and support. With a searchable archive and index of links
 • Hypersensitivity Papers Pennsylvania Allergy and Asthma Association presents two papers regarding prevention, education, diagnosis and treatment
 • Hypersensitivity
 • Allergy ( --> Hypersensitivity)
 • Newsgroup: alt.med.allergy Causes & treatment of allergies
 • Newsgroup alt.med.allergy FAQ
 • Allergy - Human Allergies, Self-Care, Prevention Allergy on LISTSERV@tamvm1.tamu.edu. Allergy discussion list. If you have an allergy, here is a mailing list for you!. The Allergy mailing list discusses all types of human allergies - how allergies influence our health. To subscribe, contact the List Owner: Ballew Kinnaman ( kinnaman@immune.com) or send a 'subscribe ALLERGY' message to: listserv@tamvm1.tamu.edu
 • Allergien - Linkliste Hier finden Sie die wichtigsten Infolinks zum Thema Allergien. Links zu Hausstaubmilben-, Schimmelpilzsporen- und Nagellackallergieseiten, um nur einige zu nennen. Interessant ist der Pollenflugkalender und seine europaweiten Informationen
 • Newsgroup: de.sci.medizin.allergie Individuals with food allergies

  ALLERGISCHE BINDVLIESONTSTEKING   ALLERGIC CONJUNCTIVITIS


  Zie ook:
  BINDVLIESONTSTEKING   CONJUNCTIVITIS
 • Oogbindvliesontsteking
 • Seasonal Allergic Conjunctivitis
 • Allergic Conjunctivitis: Synopsis

  ALLERGOLOGIE


  Zie ook:
  SPECIALISMEN
  Zie ook: ALLERGIE   ALLERGY
 • Geneeskundestudent: Links Allergologie

  SYNDROOM van ALLGROVE   ACHALASIE-ADDISONISME-ALACRIMIESYNDROOM   ZIEKTE van ALLGROVE   ALLGROVE SYNDROME   TRIPLE A SYNDROOM   TRIPLE A SYNDROME


  Zie ook:
  ACHALASIE   ACHALASIA
  Zie ook: BIJNIERINSUFFICI╦NTIE   ADDISONISME   ADDISONISM
  Zie ook: SLOKDARMAANDOENINGEN   ESOPHAGEAL DISEASES
  Zie ook: CHROMOSOOM 12   CHROMOSOME 12
 • Ziekte van Allgrove of Ĺtriple Aĺ syndroom
 • NTvG: Van gen naar ziekte; bijnierinsufficiŰntie, achalasie en gestoorde traansecretie: de ziekte van Allgrove
 • Wikipedia (Eng): Triple A Syndrome verminderde traanproductie (alacrimie-alacrima)

  ALLOPURINOL


 • Allopurinol - Informed Drug Guide Describes cautions by risk group for this drug used to reduce uric acid levels in plasma of patients with chronic gout

  ALLUMINIUM


  Zie ook:
  BEROEPSZIEKTEN   OCCUPATIONAL DISEASES
 • Environmental and Occupational Lung Diseases: Alluminium effects